Tutorit yhteisöllisen opiskeluhuollon tukena

ep-lintu

Etusivu » Tietoa meistä » Yhteistyö ja hankkeet » Tutorit yhteisöllisen opiskeluhuollon tukena


Tutorit yhteisöllisen opiskeluhuollon tukena

Tutorhankkeen keskeinen tavoite on tutortoiminnan parantamisen ja kehittämisen avulla kehittää yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalleja ja menetelmiä. Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia, hyviä, tutkimusperusteisia toimintamalleja.

Hankkeen tavoitteena on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennalta ehkäisevä tuki sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen tuki ovat kaikkien opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti. Hankkeessa pyritään aktivoimaan tutoreita järjestämällä heille rekrytoinnin jälkeen koulutusta ja jatkuvaa ohjausta. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen, mielenterveyden tukeminen ja parantaminen sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ovat keskeisiä elementtejä. Tutortoiminta pyritään juurruttamaan osaksi Etelä-Pohjanmaan Opiston toiminnan arkea.

Toimenpiteinä hankkeessa on mm:

  • Uusien tutoreiden rekrytointi ja kouluttaminen
  • Uusien opiskelijoiden tutustuttaminen Etelä-Pohjanmaan Opistoon
  • Erilaisten tempausten ja tapahtumien järjestäminen tutorvetoisesti
  • Iltatoiminnan ohjaamisessa mukana oleminen


Hankkeen hallinnosta vastaa opisto ja hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen toteutusaika

1/2023–7/2024

Lisätietoja

Annamari Korkeakoski, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 4325 637 tai annamari.korkeakoski@epopisto.fiJaa sivu