Kansainvälisyys

ep-lintu

Etusivu » Kansainvälisyys

Kansainvälisyys näkyy monipuolisesti opiston arjessa!

Etelä-Pohjanmaan Opiston arvot nojaavat yhteisiin eurooppalaisiin arvoihin: osallisuus, monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja demokratia. Kuluvalla Erasmus+ -ohjelmakaudella painottuu inkluusio (helpotetaan ohjelmaan osallistumista: henkilöt, jotka eivät muuten osallistuisi, uudet toimijat, pienet organisaatiot), digitalisaatio (mm. virtuaalinen oppiminen ulkomaanjaksoja täydentämässä) ja vihreä Erasmus+ (tuetaan maata pitkin matkustamista, vähennetään päästöjä, kompensaatiot, ympäristötietoisuus).

Opiston kansainvälisyystavoitteet ja -toiminta nojaavat Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelmaan, jonka on laatinut Etelä-Pohjanmaan Liitto vuonna 2019. Maakunta asettaa kansainvälistymiselle monipuoliset kehittymistavoitteet, jotka koskevat myös oppilaitoksia.

KUVASSA: Erasmus+ -liikkuvuushankkeen matka suuntautui lukuvuonna 2022-2023 Espanjan Gironaan. Kuva on päiväretkeltä CFA Gironan opiskelijoiden ja opettajien kanssa St Pere de Rodesin luostariin.

Keväällä 2023 laadittu Etelä-Pohjanmaan Opiston kansainvälisyysstrategia 2023-2027 tarkoittaa muun muassa seuraavia asioita:

Mitä?

 • Kansainvälisyysosaamista henkilöstölle ja opiskelijoille 
 • Oven avaamista kansainvälisyyteen opiston kautta 
 • Oppimista kansainvälisiltä kumppaneilta 
 • Verkostoitumista kansainvälisesti ja kansallisesti

Kenelle?

Opiskelijoille 

 • rohkaisee ja valmentaa opiskelijoita aloittamaan kansainvälistymisen 
 • mahdollisuus kansainväliseen liikkuvuuteen, jonka tavoitteena on kulttuurien tuntemus, kokemus vieraiden kielten käyttämisestä käytännön tilanteissa, itseluottamuksen vahvistaminen, luottamus omaan kielitaitoon ja kykyyn selviytyä kansainvälisessä toimintaympäristössä 
 • kokemuksia pohjoismaisesta, eurooppalaisesta ja globaalista yhteenkuuluvuudesta, rakentaa omaa identiteettiä kansainvälisessä ympäristössä 
 • mahdollisuus kansainväliseen työharjoitteluun 
 • osallistuminen kansainvälisten vieraiden vastaanottamiseen ja oman kulttuurin esittelemiseen 
 • paikallisten kansainvälisyystapahtumien järjestäminen ja osallistuminen niihin

Henkilökunnalle 

 • osallistumista kansainväliseen liikkuvuuteen 
 • kansainvälisten vieraiden ja kumppaneiden vastaanottamista 
 • kotikansainvälistymistä opistoyhteisössä 
 • ammatillista kasvua kansainvälisiin tehtäviin 
 • kansainvälistä verkostoitumista ja henkilökohtaisia suhteita ulkomaille 

KUVA SSA: Kansainvälisyyspäivänä syksyllä 2022 opiskelija teki hennatatuointeja opistolaisille.

Miten?

Yksilöliikkuvuudet 

 • Opisto tarjoaa opiskelijoille ja henkilökunnalle mahdollisuuksia liikkuvuuteen mm. Erasmus+ – ja Nordplus-ohjelman rahoittamien hankkeiden avulla 
 • Yksilöliikkuvuudet voivat olla työharjoittelua, tutustumis- (job shadowing) vierailuja, kurssille osallistumista ja opettamista ulkomailla 
 • Opisto myös vastaanottaa yksilöliikkuvuuteen osallistuvia ulkomailta 

Ryhmäliikkuvuudet 

 • Opiskelijoille järjestetään vuosittain opintomatkoja, joihin jokainen voi osallistua ja oppia kansainvälistymisestä 
 • Opiskelijat osallistuvat ryhmäliikkuvuuden toteuttamiseen: järjestelyissä ennen matkaa, matkan aikana ohjelmaan ja matkan jälkeiseen raportointiin 
 • Kiinnostuneille henkilökunnan jäsenelle tarjotaan mahdollisuus ryhmäliikkuvuuteen osallistumiseen ja sen järjestämiseen 

Koulutukset, seminaarit, tapahtumat 

 • Henkilöstön osaamista voidaan kehittää myös kansainvälisissä koulutuksissa, seminaareissa ja tapahtumisessa, joihin myönnetään esimerkiksi Erasmus+ -rahoitusta 
 • Opisto järjestää strategiakaudella myös itse kansainvälistä henkilöstökoulutusta, johon osallistujat voivat hakea Erasmus+ -rahoitusta

Muuta?

Lue lisää opiston käynnissä olevista kansainvälisyyshankkeista tästä.

Lue lisää opiston maahanmuuttajakoulutuksista tästä.

Lue Etelä-Pohjanmaan Opiston kansainvälisyysstrategia 2023-2027 kokonaan tästä.

Jaa sivu