Tietosuojaseloste

ep-lintu

Etusivu » Tietoa meistä » Tietosuojaseloste

Etelä-Pohjanmaan Opiston
opiskelijarekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Etelä-Pohjanmaan Opisto (ylläpitäjä Korpisaaren säätiö)
Opistontie 111, 60800 Ilmajoki
p. 06 425 6000
toimisto@epopisto.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Jenni Niemelä
Opistontie 111, 60800 Ilmajoki
p. 044 432 5613
jenni.niemelä@epopisto.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Etelä-Pohjanmaan Opiston ja opiskelijan välisen suhteen hallintaan ja
hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä viestintään. Henkilötietoja käsitellään myös
koulutuksen tarjoamiseen liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi ja erillistä suostumusta vaativien
käsittelytoimien osalta nimenomaisesti haettavan suostumuksen perusteella. Jos otat meihin
yhteyttä, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien
ratkaisemiseen sekä viestisi käsittelyyn.

4. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidystä opiskelijasta tallennetaan seuraavia tietoja: opiskelijan nimi, henkilötunnus, kotiosoite ja asuminen opistolla, kieli, kansallisuus, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.

5. Rekisterin tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääosin hakemustietoina. Tietoja täydennetään opiskelijan aloitettua
opinnot Etelä-Pohjanmaan Opistossa, ja niitä päivitetään tarvittaessa koko opiskelun ajan.

6. Tietojen luovuttaminen

Opiskelijarekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, poikkeuksena viranomaiset, kuten OPH.

7. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat on
tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.

9. Rekisterin suojaus

Opiskelijarekisteriin pääsy on rajoitettu ja suojattu. Opiskelijarekisteriin pääsee ainoastaan opiston henkilökunta. Henkilökuntaan kuuluvien pääsyä opiskelijarekisteriin on rajattu työtehtävien edellyttämien tarpeiden mukaan.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2
olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

11. Henkilön oikeus omiin tietoihinsa

Rekisteröidyllä opiskelijalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen
tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 olevalle taholle.
Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

LILSTÄTIETOJA

Opiston toimisto
puh. (06) 4256 000 tai toimisto@epopisto.fi

Jaa sivu