Tietosuojaseloste

ep-lintu

Etusivu » Tietoa meistä » Tietosuojaseloste

Etelä-Pohjanmaan Opiston
opiskelijarekisteri

REKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki 523/1999 10 §)

1. Rekisterinpitäjä

Etelä-Pohjanmaan Opisto (jonka ylläpitäjä on Korpisaaren säätiö)Opistontie 111, 60800 Ilmajokipuh. 064256 000, toimisto@epopisto.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Sari Mäkelä, hallintosihteeri
Opistontie 111, 60800 Ilmajoki
puh. 044 432 5633, sari.makela@epopisto.fi

3. Rekisterin nimi

Etelä-Pohjanmaan Opiston opiskelijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Opiskelijarekisteriin kerätään tietoja Etelä-Pohjanmaan Opiston koulutukseen hakevista ja koulutuksessa olevista henkilöistä
  • Rekisteriä käytetään opiskelijoiden opintosuoritusten kirjaamiseen ja säilyttämiseen sekä todistusten tekemiseen ja säilyttämiseen
  • Lisäksi suoritetietoja voidaan käyttää muun muassa opintosuoritusten tilastointiin

5. Rekisterin tietolähteet

  • Opiskelijat ja opiskelijoiksi hakeutuvat ilmoittavat tietonsa sähköiseen Wilma-järjestelmään (päätoimiseen koulutukseen hakevat)
  • Kasvatus-ja ohjausalanperustutkintoon hakeneiden tiedot saadaan yhteishaun kautta
  • Perusopetuksen lisäopetukseen hakeneiden tiedot saadaan opintopolku.fi-palvelun kautta

6. Tietojen luovutus

Opiskelijarekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, poikkeuksena viranomaiset kuten OPH.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Opiskelijarekisteriin pääsy on rajoitettu ja suojattu. Opiskelijarekisteriin pääsee ainoastaan opiston henkilökunta. Henkilökuntaan kuuluvien pääsyä opiskelijarekisteriin on rajattu työtehtävien edellyttämien tarpeiden mukaan.

LILSTÄTIETOJA

Opiston toimisto
puh. (06) 4256 000 tai toimisto@epopisto.fi

Jaa sivu