Arvot ja toiminta-ajatus

ep-lintu

Etusivu » Tietoa meistä » Arvot ja toiminta-ajatus

Opiston toimintaa ohjaavat arvot

Etelä-Pohjanmaan Opisto on opiskelijalle OVI itsensä löytämiseen, kehittämiseen ja sivistämiseen. Opisto avaa myös ovia jatko-opintoihin ja työelämään. Olemme grundtvigilainen kansanopisto, jossa keskeistä on elävä sana ja elävä vuorovaikutus.  Perustana on vuorovaikutukseen, kokemuksellisuuteen ja henkilökohtaistamiseen perustuva sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys.

Oppiminen

 • Opiskelijan persoonallinen kehittyminen ja kasvu
 • Laadukas yleissivistävä ja ammatillinen koulutus
 • Kannustava ja myönteinen oppimisilmapiiri

Vuorovaikutus

 • Opiskelijoiden ja koko opiston henkilöstön välinen vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen
 • Aito kohtaaminen, välittäminen ja suvaitseminen
 • Internaatti yhteisön ja yksilön kasvun tukena

Innostus

 • Vastuu innostaa opiskelijoita löytämään itsensä ja sivistykselliset tarpeensa
 • Tahto yhdessä uudistaa ja kehittää opistoa – aktiivisesti ja ennakoivasti
 • Yhteinen tekemisen ja onnistumisen halu

Toiminta-ajatus

Me Etelä-Pohjanmaan Opistossa:

 • Tarjoamme mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen, sivistykseen sekä itsetunnon kehittämiseen
 • Toimimme pedagogisena majakkana, vaihtoehtona ja tienraivaajana uusille ideoille
 • Vastaamme yhteisönä joustavasti ja nopeasti opiskelijoiden ja yhteiskunnan tarpeisiin jatkuvassa muutoksessa
 • Luomme yhteistyöverkostoja muiden oppilaitosten sekä työ-, järjestö- ja elinkeinoelämän kanssa

Jaa sivu