Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

Sivut päivitetty 25.5.2022. Ennakkotietoja, muutokset mahdollisia.

Aikataulutietoja täsmennetään kesän 2022 aikana.

Academic Reading 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Mm. Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin kielen tekstinymmärtämisen kurssi. Kurssilla tutustutaan oman alan sanastoon ja rakenteeseen sekä lukustrategiaan. Kurssi edellyttää hyvää englannin peruskielitaitoa (lukion kielitaito tai vastaava pohja).

Opiskelu: Lähiopetus 40 oppituntia arkipäivisin 1 päivänä viikossa alkaen elokuussa 2022, kirjalliset tehtävät. 3-4 erillistä opintoryhmää, joiden tarkemmat lähiopetusajankohdat päivitetään viimeistään elokuun alussa. Kurssin maksimiosallistujamäärä 25 hlöä. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5. – 10.8.2021. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimisille 140€

Opintovaatimukset

Communication Skills 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Mm. Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin suullisen kielitaidon kurssi. Kurssilla harjoitellaan arkipäivän, opiskelun ja työelämän vaatimia viestintätaitoja. Kurssi edellyttää hyvää englannin peruskielitaitoa (lukion kielitaito tai vastaava pohja).

Opiskelu:  Lähiopetus 40 oppituntia arkipäivisin 1 päivänä viikossa alkaen tammikuussa 2023, kirjalliset tehtävät. 3-4 erillistä opintoryhmää, joiden tarkemmat lähiopetusajankohdat päivitetään myöhemmin. Kurssin maksimiosallistujamäärä 20 hlöä. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5.2021 – 31.12.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimisille 140€.

Opintovaatimukset

Englannin kielen täydentävä kurssi 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Englannin kielen täydentävä kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla englannin kielen taito on päässyt ruostumaan. Kurssilla kerrataan kielioppia, tehdään kuuntelu- ja puheharjoituksia sekä teksti- ja kirjoitusharjoituksia. Se soveltuu kertauskurssiksi ennen akateemisen tason Academic Reading- ja Communication Skills -kursseja tai lisäopinnoiksi em. kurssien rinnalle.

Opiskelu: Lähiopetus 40 oppituntia arkipäivisin 1 päivänä viikossa alkaen elokuussa 2022, kirjalliset tehtävät. Tarkempi lähiopetusajankohta päivitetään viimeistään elokuun alussa. Kurssin maksimiosallistujamäärä 25 hlöä. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5. – 10.8.2021. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimisille 140€

Opintovaatimukset

Inledning till Juridisk Svenska 2 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kurssilla käsitellään juridiikkaan johdattelevia suullisia ja kirjallisia tehtäviä sekä syvennetään ruotsin kielen rakenteita juridisten tekstien avulla.  Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia.

Opiskelu: Lähiopetus 28 oppituntia, opettajan antamat kirjalliset ja suulliset tehtävät. Oppitunnit päiväopintoina 1-2 päivänä viikossa alkaen tammikuussa 2023, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 31.12.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 120€.

Opintovaatimukset

Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kurssilla harjoitellaan tieteellisten tekstien lukemisen ja tuottamisen perustaitoja, kuten tekstien kriittistä lukemista, toisten teksteistä kirjoittamista, eri lähteistä tulevien näkemyksien tiivistämistä ja referointia. Kurssilla kirjoitetaan omaan alaan liittyvä käsiteanalyysi, jota työstämällä harjoitellaan tekstin rakentamisen perustaitojen lisäksi tieteellisen ilmaisun perusteita sekä tiedon jäsentämistä. Kurssin aikana havainnoidaan oman alan tieteellistä keskustelua julkisuudessa ja kirjoitetaan kriittistä lukutaitoa osoittava puheenvuoro kurssin harjoitusblogiin. Kokonaisuudessaan kurssin harjoitukset ja tehtävät tukevat yliopisto-opiskelussa välttämättömien opiskelutaitojen kehittymistä. Kurssi soveltuu äidinkielen kirjoitusviestinnän kurssiksi avoimen yliopiston väylähakuun tähtääville ja kandidaatin tutkintoihin vaadittavia opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville opiskelijoille.

Opiskelu: Lähiopetus 40 oppituntia arkipäivisin 1 päivänä viikossa alkaen elokuussa 2022, kirjalliset tehtävät. 3-4 erillistä opintoryhmää, joiden tarkemmat lähiopetusajankohdat päivitetään viimeistään elokuun alussa. Kurssin maksimiosallistujamäärä 20 hlöä. Kurssin opettajana toimii FM Päivi Sirkka.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5. – 15.8.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 140€.

Opintovaatimukset

Puheviestinnän perusteet 2 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Puheviestinnän perusteet -kurssin sisältöjä ovat vuorovaikutusosaaminen (tiedot, taidot, asenteet, motivaatiot, eettisyys), vuorovaikutustaidot osana vuorovaikutusosaamista, vuorovaikutusosaamisen tiedostaminen ja havainnointi, viestijäkuva, palaute ja sen analysointi sekä vuorovaikutussuhde. Kurssilla tehdään monipuolisia, käytännönläheisiä vuorovaikutustaitoja kehittäviä harjoituksia sekä tutustutaan puheviestinnän tärkeimpiin ilmiöihin. Ryhmässä opiskellaan keskustellen ja harjoitellen palautteen antamista, vastaanottamista ja analysointia. Puheviestinnän perusteet -kurssi soveltuu ensimmäiseksi puheviestinnän kurssiksi. Se käy myös äidinkielen puheviestinnän kurssiksi avoimen yliopiston väylähakuun tähtääville ja kandidaatin tutkintoihin vaadittavia opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville opiskelijoille, joilla ei vielä ole tutkinto-oikeutta Jyväskylän yliopistossa.

Opiskelu: Lähiopetus 32 oppituntia ilta- ja viikonloppuopintoina Etelä-Pohjanmaan Opistossa alkaen maaliskuu 2023, ajankohta tarkentuu myöhemmin, opettajan antamat tehtävät. Maksimiosallistujamäärä 20 opiskelijaa. Kurssin opettajana toimii FM Marianne Lindroth.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5.– 31.12.2022. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimiselle 180€.

Opintovaatimukset

Ranskan alkeet I 3 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Ranskan alkeista lähtevä kurssi, jossa sisältönä kieliopin keskeiset rakenteet ja keskeinen arkipäiväisen elämän sanasto. Kurssilla kuunnellaan ranskankielistä puhetta, luetaan tekstejä, tehdään keskustelu- ja kirjoitelmaharjoituksia sekä erilaisia kielioppitehtäviä. Kurssin käytyään opiskelija osaa kertoa erilaisista jokapäiväisistä asioista rutiininomaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaisia lauseita käyttäen helppoja tekstejä arki- ja työelämän tarpeita varten. Hän tutustuu ranskankielisen Euroopan kulttuuriin ja arkielämään.

Opiskelu: : Lähiopetus 50 oppituntia päiväopintoina arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa alkaen elo-syyskuussa 2022. Päiväryhmän ajat vahvistuvat viimeistään elokuun alussa. Kirjalliset tehtävät. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5.– 10.8.2022. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimiselle 230€.

Opintovaatimukset

Ruotsin akateemisen tason kurssi 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssi. Kurssin tavoitteena on oman alan puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen sekä keskustelutaito. Opetusta järjestetään seuraaville opiskelualoille:

  • Svenska för ekonomer
  • Svenska för historiker och etnologer
  • Svenska för hälsovetare
  • Svenska för journalister och kommunikationsvetare
  • Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare
  • Svenska för naturvetare och matematiker
  • Svenska för pedagoger
  • Svenska för psykologer
  • Svenska för samhällsvetare och filosofer
  • Svenska för språkvetare 

Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia.

Opiskelu:  Lähiopetus 40 oppituntia arkipäivisin 1 päivänä viikossa alkaen marras-joulukuussa 2022, kirjalliset tehtävät ja tentti. 3-4 erillistä opintoryhmää, joiden tarkemmat lähiopetusajankohdat päivitetään myöhemmin. Kurssin maksimiosallistujamäärä 20 hlöä. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 15.11.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 140€.

Opintovaatimukset

Ruotsin kielen valmentava kurssi 2 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssilla kerrataan ruotsin kielen perusrakenteita ja perussanastoa kirjallisilla ja suullisilla harjoituksilla. Sopii kaikille, joiden ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan.  (Förberedande kurs i svenska / Preparatory Course in Swedish Vaasan yliopisto)

Opiskelu: Lähiopetus 24 oppituntia arkipäivisin 1 päivänä viikossa alkaen elokuussa 2022, kirjalliset tehtävät ja tentti. 3-4 erillistä opintoryhmää joiden tarkemmat lähiopetusajat päivitetään viimeistään elokuun alussa. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5. – 10.8.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 110€.

Opintovaatimukset

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op 

Turun yliopisto

Sisältö: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä sekä pystyy keskustelemaan omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä asianmukaista sanastoa ja oikeita rakenteita käyttäen. Kurssilla käsitellään eri alojen asiatekstejä, harjoitellaan kieliopillisia rakenteita ja laaditaan kirjallisia ja suullisia esityksiä. Kurssilla suoritetaan sekä kirjallinen (3 op) että suullinen (2 op) loppukoe. Kurssin hyväksytty suorittaminen osoittaa kaksikielisellä virka-alueella toimivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa toisen kotimaisen kielen taitoa.

Opiskelu: Lähiopetus 60 oppituntia arkipäivisin 1 päivänä viikossa alkaen joulukuussa 2022, kirjalliset tehtävät ja tentti. Tarkempi lähiopetusaika päivitetään myöhemmin. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5. – 15.11.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 200€.

Opintovaatimukset

Talouselämän ruotsia 5 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää kauppatieteellisen alan puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Hän hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja kauppatieteen alan keskeistä sanastoa sekä osaa viestiä suullisissa ja kirjallisissa työtehtävissä vuorovaikutteisesti. Opiskelija tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen kulttuurin erityispiirteitä. Hänellä on valmius kehittää ruotsin kielen taitoaan omatoimisesti autenttisissa ruotsinkielisissä viestintätilanteissa. Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia.

Opiskelu: Lähiopetus 50 oppituntia arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa alkaen joulukuussa 2022. Kirjalliset tehtävät. Tarkempi lähiopetusaika päivitetään myöhemmin. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi kauppatieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5. – 15.11.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 200€

Opintovaatimukset

Tieteellinen tiedonhankinta 1 1 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssilla perehdytään kirjastopalveluihin ja yliopisto-opiskelun keskeisimpiin tiedonlähteisiin. Lisäksi käydään läpi tieteellisen tiedonhankinnan yleiset periaatteet, tiedonhaun perustekniikat, tieteellisen tiedon tunnuspiirteet sekä opitaan, miten tiedeyhteisössä käytetään tietoa eettisesti.

Opiskelu: Ennakkotehtävä, lähiopetus 4 oppituntia, jonka jälkeen verkko-opiskelua. Kurssi alkaa itsenäisellä opiskelulla 16.8.2022 alkaen. Lähiopetus pidetään Zoom-verkkoyhteydellä pe 26.8.2022 klo 8.15 – 10.45. Lähiopetuksen jälkeen itsenäistä opiskelua Moodlessa noin 1 kk ajan. Kurssin opettajana toimii Pia-Maria Niemitalo Vaasan yliopistosta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5. – 10.8.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 80€.

Opintovaatimukset

Tietojenkäsittely teoria 2 op

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssilla tutustutaan nykypäivän informaatioyhteiskunnassa tarvittavaan tietotekniikan perustermistöön ja perehdytään työelämässä tarvittavassa laajuudessa tietokoneen, tietoverkkojen ja ohjelmistojen rakenteeseen sekä loogiseen toimintaperiaatteeseen. Tutustutaan tietoteknisen kehitykseen (big data, alustatalous, pilvipalvelut) sekä tietojenkäsittelyn ja tietojärjestelmien merkitykseen ja hyödynnettävyyteen yrityksissä ja organisaatioissa (MIS, lohkoketjut, cyberturvallisuus, IoT).

Opiskelu: Verkkotyöskentely ajalla 15.9. – joulukuu 2022 tuettuna opistolla tapahtuvalla vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Kurssin opettajana toimii insinööri Teemu Majasaari.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5. – 5.9.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 80€

Opintovaatimukset

Tietokone työvälineenä; verkkoympäristö 0,5 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Tietokoneen ja tietoliikenneverkon sekä niihin liittyvien ohjelmistojen käyttö, www-sivun teko. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa hyödyntää tietokoneita ja tietokoneverkkoympäristöä opiskelussaan ja työelämässä. Opintojakso tukee elinikäistä oppimista ja kehittää työelämärelevanttia työvälineosaamista.

Opiskelu: Verkkotyöskentely ajalla 15.9. – joulukuu 2022 tuettuna opistolla tapahtuvalla vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Kurssin opettajana toimii insinööri Teemu Majasaari.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin Ilmoittautumisaika 18.5. – 5.9.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 45€.

Opintovaatimukset

Tietokone työvälineenä; tekstinkäsittely 1 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Tekstinkäsittelyohjelman käyttö, dokumentin luonti ja hallinta, dokumentin ja tekstin muotoilu tyylejä käyttäen, ylä- ja alatunnisteet, viitteet, automaattinen otsikkonumerointi ja automaattiset luettelot (esimerkiksi sisällysluettelo, kuvaluettelo). Opintojakson jälkeen opiskelija osaa käyttää tekstinkäsittelyohjelmaa tekstidokumenttien tuottamiseen ja osaa toteuttaa tavanomaisimmat muotoilut niin opiskelu- kuin työelämäkontekstissa.Opintojakso tukee elinikäistä oppimista ja kehittää työelämärelevanttia työvälineosaamista.

Opiskelu: Verkkotyöskentely ajalla 15.9. – joulukuu 2022 tuettuna opistolla tapahtuvalla vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Kurssin opettajana toimii insinööri Teemu Majasaari.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin Ilmoittautumisaika 18.5. – 5.9.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 45€.

Opintovaatimukset

Tietokone työvälineenä; taulukkolaskenta 1 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Taulukkolaskentaohjelman toimintaperiaate, taulukon luonti ja muotoilu, solujen sisällöt, laskukaavat, suhteelliset ja absoluuttiset soluviittaukset, funktiot, kaavion piirtäminen. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa käyttää taulukkolaskentaohjelmaa pienten yksinkertaisten taulukkosovellusten luontiin niin opiskelu- kuin työelämäkontekstissa. Opintojakso tukee elinikäistä oppimista ja kehittää työelämärelevanttia työvälineosaamista ja loogista ajattelua.

Opiskelu: Verkkotyöskentely ajalla 15.9. – joulukuu 2022 tuettuna opistolla tapahtuvalla vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Kurssin opettajana toimii insinööri Teemu Majasaari.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin Ilmoittautumisaika 18.5. – 5.9.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 45€.

Opintovaatimukset

Tietokone työvälineenä; esitysgrafiikka 0,5 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Esityspohjan luonti ja muotoilujen määrittely, esityksen sisällön lisääminen, erilaiset elementit (tekstit, luettelot, taulukot, kaaviot, kuvat) ja tehokeinot. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tuottaa pienimuotoisen erilaisia muotoiluja ja tehokeinoja hyödyntävän esitysgrafiikkadokumentin niin opiskelu- kuin työelämäkontekstissa. Opintojakso tukee elinikäistä oppimista ja kehittää työelämärelevanttia työvälineosaamista.

Opiskelu: Verkkotyöskentely ajalla 15.9. – joulukuu 2022 tuettuna opistolla tapahtuvalla vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Kurssin opettajana toimii insinööri Teemu Majasaari.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin Ilmoittautumisaika 18.5. – 5.9.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 45€.

Opintovaatimukset.Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu