Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

Sivuja päivitetty 17.1.2022. Muutokset mahdollisia.

Academic Reading 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Mm. Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin kielen tekstinymmärtämisen kurssi. Kurssilla tutustutaan oman alan sanastoon ja rakenteeseen sekä lukustrategiaan. Kurssi edellyttää hyvää englannin peruskielitaitoa (lukion kielitaito tai vastaava pohja).

Opiskelu: Lähiopetus 40 oppituntia perjantaisin klo 9.00 – 11.30 ajalla 20.8. – 26.11.2021. Kirjalliset tehtävät. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 15.8.2021. Ilmoittautumisaika sivutoimiseen opiskeluun päättynyt. Kurssin hinta sivutoimisille 180€

Opintovaatimukset

Englannin kielen valmentava kurssi 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Englannin kielen valmentava kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla englannin kielen taito on päässyt ruostumaan. Kurssilla kerrataan kielioppia, tehdään kuuntelu- ja puheharjoituksia sekä teksti- ja kirjoitusharjoituksia. Se soveltuu kertauskurssiksi ennen akateemisen tason Academic Reading- ja Communication Skills -kursseja tai lisäopinnoiksi em. kurssien rinnalle.

Opiskelu: Lähiopetus 50 oppituntia arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa alkaen ke 1.9.2021 klo 9.00 – 11.30. Kirjalliset tehtävät. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Ilmoittautumisaika sivutoimiseen opiskeluun päättynyt. Kurssin hinta sivutoimiselle 240€

Opintovaatimukset

Inledning till Juridisk Svenska 2 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kurssilla käsitellään juridiikkaan johdattelevia suullisia ja kirjallisia tehtäviä sekä syvennetään ruotsin kielen rakenteita juridisten tekstien avulla.  Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia.

Opiskelu: Lähiopetus 28 oppituntia, opettajan antamat kirjalliset ja suulliset tehtävät. Oppitunnit päiväopintoina 1-2 päivänä viikossa alkaen tammikuussa 2022, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 31.12.2021. Ilmoittautumisaika päättynyt. Kurssin hinta sivutoimiselle 120€.

Opintovaatimukset

Interdisciplinary Communication Skills 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Mm. Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin suullisen kielitaidon kurssi. Kurssilla harjoitellaan arkipäivän, opiskelun ja työelämän vaatimia viestintätaitoja. Kurssi edellyttää hyvää englannin peruskielitaitoa (lukion kielitaito tai vastaava pohja).

Opiskelu: Lähiopetus 40 oppituntia perjantaisin klo 9.00 – 11.30 ajalla 14.1. – 29.4.2022. Tämän lisäksi 3-4 muuta opiskeluryhmää, joiden ajat vahvistuvat myöhemmin ja joista ensimmäiset alkavat viikolla 48/2021. Kirjalliset tehtävät. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5.2021 – 11.1.2022. Ilmoittautumisaika päättynyt. Kurssin hinta sivutoimiselle 180€.

Opintovaatimukset

Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kurssilla harjoitellaan tieteellisten tekstien lukemisen ja tuottamisen perustaitoja, kuten tekstien kriittistä lukemista, toisten teksteistä kirjoittamista, eri lähteistä tulevien näkemyksien tiivistämistä ja referointia. Kurssilla kirjoitetaan omaan alaan liittyvä käsiteanalyysi, jota työstämällä harjoitellaan tekstin rakentamisen perustaitojen lisäksi tieteellisen ilmaisun perusteita sekä tiedon jäsentämistä. Kurssin aikana havainnoidaan oman alan tieteellistä keskustelua julkisuudessa ja kirjoitetaan kriittistä lukutaitoa osoittava puheenvuoro kurssin harjoitusblogiin. Kokonaisuudessaan kurssin harjoitukset ja tehtävät tukevat yliopisto-opiskelussa välttämättömien opiskelutaitojen kehittymistä. Kurssi soveltuu äidinkielen kirjoitusviestinnän kurssiksi avoimen yliopiston väylähakuun tähtääville ja kandidaatin tutkintoihin vaadittavia opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville opiskelijoille.

Opiskelu: Lähiopetus 30 oppituntia arkipäivisin. Kevätkaudella kaksi vaihtoehtoista opintoryhmää joista ensimmäinen kokoontuu tiistaisin klo 9.00 – 11.30 alkaen ti 11.1.2022 ja toinen tiistaisin klo 12.30 – 15.00 alkaen ti 11.1.2022. Molemmat kurssit päättyvät 29.3.2022. Kirjalliset tehtävät. Kurssin opettajana toimii FM Päivi Sirkka.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5.2021 – 9.1.2022. Ilmoittautumisaika päättynyt. Kurssin hinta sivutoimiselle 160€.

Opintovaatimukset

Puheviestinnän perusteet 2 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Puheviestinnän perusteet -kurssin sisältöjä ovat vuorovaikutusosaaminen (tiedot, taidot, asenteet, motivaatiot, eettisyys), vuorovaikutustaidot osana vuorovaikutusosaamista, vuorovaikutusosaamisen tiedostaminen ja havainnointi, viestijäkuva, palaute ja sen analysointi sekä vuorovaikutussuhde. Kurssilla tehdään monipuolisia, käytännönläheisiä vuorovaikutustaitoja kehittäviä harjoituksia sekä tutustutaan puheviestinnän tärkeimpiin ilmiöihin. 12-18 opiskelijan ryhmässä opiskellaan keskustellen ja harjoitellen palautteen antamista, vastaanottamista ja analysointia. Puheviestinnän perusteet -kurssi soveltuu ensimmäiseksi puheviestinnän kurssiksi. Se käy myös äidinkielen puheviestinnän kurssiksi avoimen yliopiston väylähakuun tähtääville ja kandidaatin tutkintoihin vaadittavia opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville opiskelijoille, joilla ei vielä ole tutkinto-oikeutta Jyväskylän yliopistossa.

Opiskelu: Lähiopetus 30 oppituntia ilta- ja viikonloppuopintoina Etelä-Pohjanmaan Opistossa pe ilta ja la päivä 22. – 23.4.2022 jatkuen to ja pe ilta sekä la päivä 12. – 14.5.2022. Kurssilla ei etäopiskelumahdollisuutta. Kurssin opettajana toimii FM Marianne Lindroth.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5.2021 – 13.4.2022. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimiselle 180€.

Opintovaatimukset

Ruotsia kauppatieteilijöille 5 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää kauppatieteellisen alan puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Hän hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja kauppatieteen alan keskeistä sanastoa sekä osaa viestiä suullisissa ja kirjallisissa työtehtävissä vuorovaikutteisesti. Opiskelija tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen kulttuurin erityispiirteitä. Hänellä on valmius kehittää ruotsin kielen taitoaan omatoimisesti autenttisissa ruotsinkielisissä viestintätilanteissa. Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia.

Opiskelu: Lähiopetus 50 oppituntia arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa ajalla 29.11.2021 – 14.4.2022. Kirjalliset tehtävät. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi kauppatieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5.2021 – 5.1.2022. Ilmoittautumisaika päättynyt. Kurssin hinta sivutoimiselle 240€

Ruotsin akateemisen tason kurssi 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssi. Kurssin tavoitteena on oman alan puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen sekä keskustelutaito. Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia.

Opiskelu: Lähiopetus 36 oppituntia. Kaksi vaihtoehtoista ryhmää joista toinen kokoontuu tiistaisin klo 14.15 – 15.45 alkaen tiistaina 4.1.2022 ja toinen torstaisin klo 8.30 – 10.00 alkaen to 13.1.2022 (tämän kurssi aloitus poikkeuksellisesti ke 5.1. klo 12.45 – 14.15). Kurssit päättyvät maalis-huhtikuun lopussa / toukokuun alussa. Kirjalliset tehtävät ja tentti. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 31.12.2021. Ilmoittautumisaika päättynyt. Kurssin hinta sivutoimiselle 180€.

Opintovaatimukset

Ruotsin kielen valmentava kurssi 2 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssilla kerrataan ruotsin kielen perusrakenteita ja perussanastoa kirjallisilla ja suullisilla harjoituksilla. Sopii kaikille, joiden ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan.  (Förberedande kurs i svenska / Preparatory Course in Swedish Vaasan yliopisto)

Opiskelu: Lähiopetus 24 oppituntia keskiviikkoisin klo 12.30 – 14.00 ajalla 18.8. – 17.11.2021. Kirjalliset tehtävät ja tentti. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 10.8.2021. Ilmoittautumisaika sivutoimiseen opiskeluun päättynyt. Kurssin hinta sivutoimiselle 110€.

Opintovaatimukset

Tieteellinen tiedonhankinta 1 1 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssilla perehdytään kirjastopalveluihin ja yliopisto-opiskelun keskeisimpiin tiedonlähteisiin. Lisäksi käydään läpi tieteellisen tiedonhankinnan yleiset periaatteet, tiedonhaun perustekniikat, tieteellisen tiedon tunnuspiirteet sekä opitaan, miten tiedeyhteisössä käytetään tietoa eettisesti.

Opiskelu: Ennakkotehtävä, lähiopetus 4 oppituntia, jonka jälkeen verkko-opiskelua. Kurssi alkaa itsenäisellä opiskelulla 16.8.2021 alkaen. Lähiopetus pidetään Zoom-verkkoyhteydellä pe 27.8.2021 klo 8.30 – 11.30. Lähiopetuksen jälkeen itsenäistä opiskelua Moodlessa noin 1 kk ajan. Kurssin opettajina toimivat Heidi Troberg ja Niina Sorvari Vaasan yliopistosta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 10.8.2021. Ilmoittautumisaika sivutoimiseen opiskelujn päättynyt. Kurssin hinta sivutoimiselle 80€

Tietojenkäsittely teoria 2 op

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssilla tutustutaan nykypäivän informaatioyhteiskunnassa tarvittavaan tietotekniikan perustermistöön ja perehdytään työelämässä tarvittavassa laajuudessa tietokoneen, tietoverkkojen ja ohjelmistojen rakenteeseen sekä loogiseen toimintaperiaatteeseen. Tutustutaan tietoteknisen kehitykseen (big data, alustatalous, pilvipalvelut) sekä tietojenkäsittelyn ja tietojärjestelmien merkitykseen ja hyödynnettävyyteen yrityksissä ja organisaatioissa (MIS, lohkoketjut, cyberturvallisuus, IoT).

Opiskelu: Verkkotyöskentely ajalla 16.9. – joulukuu 2021 tuettuna opistolla tapahtuvalla opintoryhmätyöskentelyllä. Kurssin opettajana toimii insinööri Teemu Majasaari.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 5.9.2021. Ilmoittautumisaika sivutoimiseen opiskeluun päättynyt. Kurssin hinta sivutoimiselle 80€

Tietokone työvälineenä 3 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Opintojakso koostuu neljästä osiosta: verkkoympäristö (0,5 op), tekstinkäsittely (1 op), taulukkolaskenta (1 op) ja esitysgrafiikka (0,5 op). Jaksolla opetellaan perusvalmiudet tietokoneen käytön hyödyntämiseen sekä tutustutaan tavallisimpiin työkaluohjelmiin.

Opiskelu: Verkkotyöskentely ajalla 16.9. – joulukuu 2021 tuettuna opistolla tapahtuvalla opintoryhmätyöskentelyllä. Kurssin opettajana toimii insinööri Teemu Majasaari.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin Ilmoittautumisaika 20.5. – 5.9.2021. Ilmoittautumisaika sivutoimiseen opiskeluun päättynyt. Kurssin hinta sivutoimiselle 120€.Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu