Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

Sivuja päivitetty 25.5.2021. Muutokset mahdollisia.

Aikataulutiedot täsmentyvät kesän aikana.

Academic Reading 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Mm. Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin kielen tekstinymmärtämisen kurssi. Kurssilla tutustutaan oman alan sanastoon ja rakenteeseen sekä lukustrategiaan. Kurssi edellyttää hyvää englannin peruskielitaitoa (lukion kielitaito tai vastaava pohja).

Opiskelu: Lähiopetus 40 oppituntia perjantaisin klo 9.00 – 11.30 ajalla 20.8. – 26.11.2021. Tämä lisäksi 3-4 muuta opiskeluryhmää, joiden ajat vahvistuvat myöhemmin ja joista ensimmäiset alkavat viikolla 33/2021. Kirjalliset tehtävät. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 12.8.2021. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimisille 180€

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Englannin kielen valmentava kurssi 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Englannin kielen valmentava kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla englannin kielen taito on päässyt ruostumaan. Kurssilla kerrataan kielioppia, tehdään kuuntelu- ja puheharjoituksia sekä teksti- ja kirjoitusharjoituksia. Se soveltuu kertauskurssiksi ennen akateemisen tason Academic Reading- ja Communication Skills -kursseja tai lisäopinnoiksi em. kurssien rinnalle.

Opiskelu: Lähiopetus 50 oppituntia arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa alkaen viikolla 33-34/2021, aika vahvistuu myöhemmin. Kirjalliset tehtävät. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 12.8.2021. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimiselle 240€

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Inledning till Juridisk Svenska 2 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kurssilla käsitellään juridiikkaan johdattelevia suullisia ja kirjallisia tehtäviä sekä syvennetään ruotsin kielen rakenteita juridisten tekstien avulla.  Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia.

Opiskelu: Lähiopetus 28 oppituntia, opettajan antamat kirjalliset ja suulliset tehtävät. Oppitunnit päiväopintoina 1-2 päivänä viikossa alkaen marras-joulukuussa 2021, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 15.10.2021. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimiselle 120€.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Interdisciplinary Communication Skills 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Mm. Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin suullisen kielitaidon kurssi. Kurssilla harjoitellaan arkipäivän, opiskelun ja työelämän vaatimia viestintätaitoja. Kurssi edellyttää hyvää englannin peruskielitaitoa (lukion kielitaito tai vastaava pohja).

Opiskelu: Lähiopetus 40 oppituntia perjantaisin klo 9.00 – 11.30 ajalla 14.1. – 29.4.2022. Tämän lisäksi 3-4 muuta opiskeluryhmää, joiden ajat vahvistuvat myöhemmin ja joista ensimmäiset alkavat viikolla 48/2021. Kirjalliset tehtävät. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 31.12.2021. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimiselle 180€.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kurssilla harjoitellaan tieteellisten tekstien lukemisen ja tuottamisen perustaitoja, kuten tekstien kriittistä lukemista, toisten teksteistä kirjoittamista, eri lähteistä tulevien näkemyksien tiivistämistä ja referointia. Kurssilla kirjoitetaan omaan alaan liittyvä käsiteanalyysi, jota työstämällä harjoitellaan tekstin rakentamisen perustaitojen lisäksi tieteellisen ilmaisun perusteita sekä tiedon jäsentämistä. Kurssin aikana havainnoidaan oman alan tieteellistä keskustelua julkisuudessa ja kirjoitetaan kriittistä lukutaitoa osoittava puheenvuoro kurssin harjoitusblogiin. Kokonaisuudessaan kurssin harjoitukset ja tehtävät tukevat yliopisto-opiskelussa välttämättömien opiskelutaitojen kehittymistä. Kurssi soveltuu äidinkielen kirjoitusviestinnän kurssiksi avoimen yliopiston väylähakuun tähtääville ja kandidaatin tutkintoihin vaadittavia opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville opiskelijoille.

Opiskelu: Lähiopetus 30 oppituntia arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa syyskaudella 2021. 3-4 erillistä opiskeluryhmää, joiden ajat vahvistuvat myöhemmin ja joista ensimmäiset alkavat viikolla 33/2021. Kirjalliset tehtävät. Kurssin opettajana toimii FM Anne-Kaisa Alatalo.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 12.8.2021. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimiselle 160€.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Puheviestinnän perusteet 2 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Puheviestinnän perusteet -kurssin sisältöjä ovat vuorovaikutusosaaminen (tiedot, taidot, asenteet, motivaatiot, eettisyys), vuorovaikutustaidot osana vuorovaikutusosaamista, vuorovaikutusosaamisen tiedostaminen ja havainnointi, viestijäkuva, palaute ja sen analysointi sekä vuorovaikutussuhde. Kurssilla tehdään monipuolisia, käytännönläheisiä vuorovaikutustaitoja kehittäviä harjoituksia sekä tutustutaan puheviestinnän tärkeimpiin ilmiöihin. 12-18 opiskelijan ryhmässä opiskellaan keskustellen ja harjoitellen palautteen antamista, vastaanottamista ja analysointia. Puheviestinnän perusteet -kurssi soveltuu ensimmäiseksi puheviestinnän kurssiksi. Se käy myös äidinkielen puheviestinnän kurssiksi avoimen yliopiston väylähakuun tähtääville ja kandidaatin tutkintoihin vaadittavia opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville opiskelijoille, joilla ei vielä ole tutkinto-oikeutta Jyväskylän yliopistossa.

Opiskelu: Lähiopetus 30 oppituntia ilta- ja viikonloppuopintoina kevätlukukaudella 2022. Opiskeluaika tarkentuu myöhemmin. Kirjalliset tehtävät. Kurssin opettajana toimii FM Marianne Lindroth.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 31.12.2021. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimiselle 180€.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Ranskan alkeet 1 3 op

Vaasan yliopisto

Sisältö: Ranskan alkeista lähtevä kurssi, jossa sisältönä kieliopin keskeiset rakenteet ja keskeinen arkipäiväisen elämän sanasto. Kurssilla kuunnellaan ranskankielistä puhetta, luetaan tekstejä, tehdään keskustelu- ja kirjoitelmaharjoituksia sekä erilaisia kielioppitehtäviä. Kurssin käytyään opiskelija osaa kertoa erilaisista jokapäiväisistä asioista rutiininomaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaisia lauseita käyttäen helppoja tekstejä arki- ja työelämän tarpeita varten. Hän tutustuu ranskankielisen Euroopan kulttuuriin ja arkielämään.

Opiskelu: Lähiopetus 50 oppituntia arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa alkaen viikolla 33-34/2021, aika vahvistuu myöhemmin. Kirjalliset tehtävät. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 12.8.2021. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimiselle 240€.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Ruotsia kauppatieteilijöille 5 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää kauppatieteellisen alan puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Hän hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja kauppatieteen alan keskeistä sanastoa sekä osaa viestiä suullisissa ja kirjallisissa työtehtävissä vuorovaikutteisesti. Opiskelija tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen kulttuurin erityispiirteitä. Hänellä on valmius kehittää ruotsin kielen taitoaan omatoimisesti autenttisissa ruotsinkielisissä viestintätilanteissa. Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia.

Opiskelu: Lähiopetus 50 oppituntia arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa alkaen joulukuussa 2021. Aloitusaika tarkentuu myöhemmin. Kirjalliset tehtävät. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi kauppatieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 15.11.2021. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimiselle 240€

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Ruotsin akateemisen tason kurssi 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssi. Kurssin tavoitteena on oman alan puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen sekä keskustelutaito. Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia.

Opiskelu: Lähiopetus 36 oppituntia arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa alkaen marras-joulukuussa 2021. Useita eri päiväryhmiä, joiden ajat vahvistuvat myöhemmin. Kirjalliset tehtävät ja tentti. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 15.11.2021. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimiselle 180€.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Ruotsin kielen valmentava kurssi 2 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssilla kerrataan ruotsin kielen perusrakenteita ja perussanastoa kirjallisilla ja suullisilla harjoituksilla. Sopii kaikille, joiden ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan.  (Förberedande kurs i svenska / Preparatory Course in Swedish Vaasan yliopisto)

Opiskelu: Lähiopetus 20 oppituntia tiistaisin klo 12.30 – 14.00 ajalla 17.8. – 9.11.2021. Tämän lisäksi 2-3 muuta päiväryhmää, joiden ajat vahvistuvat myöhemmin ja jotka alkavat myös elokuussa 2021. Kirjalliset tehtävät ja tentti. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 10.8.2021. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimiselle 110€.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Tieteellinen tiedonhankinta 1 1 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssilla perehdytään kirjastopalveluihin ja yliopisto-opiskelun keskeisimpiin tiedonlähteisiin. Lisäksi käydään läpi tieteellisen tiedonhankinnan yleiset periaatteet, tiedonhaun perustekniikat, tieteellisen tiedon tunnuspiirteet sekä opitaan, miten tiedeyhteisössä käytetään tietoa eettisesti.

Opiskelu: Ennakkotehtävä, lähiopetus 5 oppituntia, jonka jälkeen verkko-opiskelua. Kurssin opettajana toimii informaatikko Heidi Troberg. Kurssi alkaa viikolla 33/2021, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 12.8.2021. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimiselle 80€

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Tietojenkäsittely teoria 2 op

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssilla tutustutaan nykypäivän informaatioyhteiskunnassa tarvittavaan tietotekniikan perustermistöön ja perehdytään työelämässä tarvittavassa laajuudessa tietokoneen, tietoverkkojen ja ohjelmistojen rakenteeseen sekä loogiseen toimintaperiaatteeseen. Tutustutaan tietoteknisen kehitykseen (big data, alustatalous, pilvipalvelut) sekä tietojenkäsittelyn ja tietojärjestelmien merkitykseen ja hyödynnettävyyteen yrityksissä ja organisaatioissa (MIS, lohkoketjut, cyberturvallisuus, IoT).

Opiskelu: Verkkotyöskentely ajalla syyskuu – joulukuu 2021 tuettuna opistolla tapahtuvalla opintoryhmätyöskentelyllä. Opintoryhmä aloittaa opintonsa viikolla 33-34/2021, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Kurssin opettajana toimii insinööri Teemu Majasaari.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 12.8.2021. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimiselle 80€

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Tietokone työvälineenä 3 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Opintojakso koostuu neljästä osiosta: verkkoympäristö (0,5 op), tekstinkäsittely (1 op), taulukkolaskenta (1 op) ja esitysgrafiikka (0,5 op). Jaksolla opetellaan perusvalmiudet tietokoneen käytön hyödyntämiseen sekä tutustutaan tavallisimpiin työkaluohjelmiin.

Opiskelu: Verkkotyöskentely ajalla syyskuu – joulukuu 2021 tuettuna opistolla tapahtuvalla opintoryhmätyöskentelyllä. Opintoryhmä aloittaa opintonsa viikolla 33-34/2021, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Kurssin opettajana toimii insinööri Teemu Majasaari.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin Ilmoittautumisaika 20.5. – 12.8.2021. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimiselle 120€.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu