Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

Sivut päivitetty 29.11.2023. Muutokset mahdollisia.

Academic Reading 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Mm. Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin kielen tekstinymmärtämisen kurssi. Kurssilla tutustutaan oman alan sanastoon ja rakenteeseen sekä lukustrategiaan. Kurssi edellyttää hyvää englannin peruskielitaitoa (lukion kielitaito tai vastaava pohja).

Opiskelu: Lähiopetus 40 oppitunti tiistai-päivisin joko klo 9.00 – 11.30 tai klo 12.15 – 14.15 (kaksi erillistä opintoryhmää). Kurssi alkaa ti 22.8.2023 (mukaan kurssille pääsee vielä ti 29.8.2023). Kurssi päättyy 28.11.2023. Viikolla 42/2023 ei lähiopetusta. Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Lähiopetuksen lisäksi kurssin suoritukseen kuuluvat opettajan antamat kirjalliset tehtävät. Kurssin maksimiosallistujamäärä 25 hlöä. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 9.5. – 29.8.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimisille 175€

Opintovaatimukset

Communication Skills 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Mm. Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin suullisen kielitaidon kurssi. Kurssilla harjoitellaan arkipäivän, opiskelun ja työelämän vaatimia viestintätaitoja. Kurssi edellyttää hyvää englannin peruskielitaitoa (lukion kielitaito tai vastaava pohja).

Opiskelu: Lähiopetus 40 oppituntia. Opistolla alkamassa tammikuussa 2024 kaksi erillistä opintoryhmää joista toisen lähiopetus tiistaisin klo 10.00 – 11.30 ja torstaisin klo 12.15 – 13.45 alkaen to 11.1.2024. Tämä kurssi päättyy 28.3.2024. Toisen ryhmän lähiopetus tiistaisin klo 12.15 – 15.30 alkaen ti 16.1.2024. Tämä kurssi päättyy 2.4.2024. Tiistaina 6.2.24 ei lähiopetusta eikä myöskään viikolla 9/2024. Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Lähiopetuksen lisäksi kurssin suoritukseen kuuluvat opettajan antamat kirjalliset tehtävät. Kurssin maksimiosallistujamäärä 20 hlöä. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 9.5.2023 – 31.12.2024. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Ilmoittautuessasi lisää muut tiedot kohtaan kummalle kurssille olet ilmoittautumassa. Kurssin hinta sivutoimisille 175€.

Opintovaatimukset

Inledning till Juridisk Svenska 2 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kurssilla käsitellään juridiikkaan johdattelevia suullisia ja kirjallisia tehtäviä sekä syvennetään ruotsin kielen rakenteita juridisten tekstien avulla.  Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia.

Opiskelu: Lähiopetus 28 oppituntia, opettajan antamat kirjalliset ja suulliset tehtävät. Lähiopetus arkipäivisin yhtenä päivänä viikossa alkaen tammikuussa 2024, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 15.5. – 31.12.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 135€.

Opintovaatimukset

Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kurssilla harjoitellaan tieteellisten tekstien lukemisen ja tuottamisen perustaitoja, kuten tekstien kriittistä lukemista, toisten teksteistä kirjoittamista, eri lähteistä tulevien näkemyksien tiivistämistä ja referointia. Kurssilla kirjoitetaan omaan alaan liittyvä käsiteanalyysi, jota työstämällä harjoitellaan tekstin rakentamisen perustaitojen lisäksi tieteellisen ilmaisun perusteita sekä tiedon jäsentämistä. Kurssin aikana havainnoidaan oman alan tieteellistä keskustelua julkisuudessa ja kirjoitetaan kriittistä lukutaitoa osoittava puheenvuoro kurssin harjoitusblogiin. Kokonaisuudessaan kurssin harjoitukset ja tehtävät tukevat yliopisto-opiskelussa välttämättömien opiskelutaitojen kehittymistä. Kurssi soveltuu äidinkielen kirjoitusviestinnän kurssiksi avoimen yliopiston väylähakuun tähtääville ja kandidaatin tutkintoihin vaadittavia opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville opiskelijoille.

Opiskelu: Lähiopetus 40 oppituntia, itsenäinen työskentely ja hyväksytysti suoritetut tehtävät. Opinnot alkavat ke 13.12.2023 klo 9.00 – 11.30 ja ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 9-11.30 ajalla 13.12.23 – maaliskuu 2024. Viikoilla 52/23, 01/24 ja 09/24 ei kokoontumista. Kurssin opettajana toimii FM Anne-Kaisa Alatalo.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 15.5. – 30.11.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 175€.

Opintovaatimukset

Ruotsin akateemisen tason kurssi 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssi. Kurssin tavoitteena on oman alan puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen sekä keskustelutaito. Opetusta järjestetään seuraaville opiskelualoille:

  • Svenska för ekonomer
  • Svenska för historiker och etnologer
  • Svenska för hälsovetare
  • Svenska för journalister och kommunikationsvetare
  • Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare
  • Svenska för naturvetare och matematiker
  • Svenska för pedagoger
  • Svenska för psykologer
  • Svenska för samhällsvetare och filosofer
  • Svenska för språkvetare 

Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia.

Opiskelu:  Lähiopetus 40 oppituntia arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opetusta järjestetään 2 erillisessä opintoryhmässä. Opintoryhmien opetus alkaa marras-joulukuussa 2023. Opetusajankohdat tarkentuvat myöhemmin. Kurssit kestävät maalis-huhtikuulle 2024. Viikoilla 52/23, 01/24 ja 09/24 ei opetusta. Kurssi suoritetaan osallistumalla lähiopetukseen, kirjallisilla tehtävillä ja tentillä. Opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 15.5. – 31.10.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 175€.

Opintovaatimukset

Ruotsin kielen valmentava kurssi 2 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssilla kerrataan ruotsin kielen perusrakenteita ja perussanastoa kirjallisilla ja suullisilla harjoituksilla. Sopii kaikille, joiden ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan.  (Förberedande kurs i svenska / Preparatory Course in Swedish Vaasan yliopisto)

Opiskelu: Lähiopetus 24 oppituntia tiistaisin klo 10.00 – 11.30 (ti 22.8. poikkeuksellisesti klo 9.00 – 10.25) tai klo 12.30 . 14.00 (kaksi erillistä ryhmää) Kurssi alkaa ti 22.8.2023 ja päättyy 21.11.2023. Mukaan kurssille pääsee vielä ti 29.8. Viikolla 42/2023 ei kokoontumista. Kirjalliset tehtävät ja tentti. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 15.5. – 29.8.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 125€.

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op 

Turun yliopisto

Sisältö: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä sekä pystyy keskustelemaan omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä asianmukaista sanastoa ja oikeita rakenteita käyttäen. Kurssilla käsitellään eri alojen asiatekstejä, harjoitellaan kieliopillisia rakenteita ja laaditaan kirjallisia ja suullisia esityksiä. Kurssilla suoritetaan sekä kirjallinen (3 op) että suullinen (2 op) loppukoe. Kurssin hyväksytty suorittaminen osoittaa kaksikielisellä virka-alueella toimivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa toisen kotimaisen kielen taitoa.

Opiskelu: Lähiopetus 60 oppituntia arkipäivisin 1 päivänä viikossa, kirjalliset tehtävät ja tentti. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta. Kurssi aloitetaan marras-joulukuussa 2023, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 15.5. – 31.10.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 230€.

Opintovaatimukset

Talouselämän ruotsia 5 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää kauppatieteellisen alan puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Hän hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja kauppatieteen alan keskeistä sanastoa sekä osaa viestiä suullisissa ja kirjallisissa työtehtävissä vuorovaikutteisesti. Opiskelija tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen kulttuurin erityispiirteitä. Hänellä on valmius kehittää ruotsin kielen taitoaan omatoimisesti autenttisissa ruotsinkielisissä viestintätilanteissa. Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia.

Opiskelu: Lähiopetus 50 oppituntia arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa alkaen joulukuussa 2023, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Kirjalliset tehtävät. Kurssi päättyy huhtikuussa 2024. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi kauppatieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 15.5. – 15.11.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 230€

Tietojenkäsittely teoria 2 op

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssilla tutustutaan nykypäivän informaatioyhteiskunnassa tarvittavaan tietotekniikan perustermistöön ja perehdytään työelämässä tarvittavassa laajuudessa tietokoneen, tietoverkkojen ja ohjelmistojen rakenteeseen sekä loogiseen toimintaperiaatteeseen. Tutustutaan tietoteknisen kehitykseen (big data, alustatalous, pilvipalvelut) sekä tietojenkäsittelyn ja tietojärjestelmien merkitykseen ja hyödynnettävyyteen yrityksissä ja organisaatioissa (MIS, lohkoketjut, cyberturvallisuus, IoT).

Opiskelu: Verkkotyöskentely alkaen 27.9.2023 tuettuna opistolla tapahtuvalla vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Kurssin voi suorittaa myös kokonaan verkko-opintoina. Opintoryhmä kokoontuu opistolla keskiviikkoisin klo 14.15 – 15.45 alkaen ke 27.9.2023. Kurssin opettajana toimii insinööri Teemu Majasaari.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 12.5. – 13.9.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 60€

Tietokone työvälineenä; verkkoympäristö 0,5 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Tietokoneen ja tietoliikenneverkon sekä niihin liittyvien ohjelmistojen käyttö, www-sivun teko. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa hyödyntää tietokoneita ja tietokoneverkkoympäristöä opiskelussaan ja työelämässä. Opintojakso tukee elinikäistä oppimista ja kehittää työelämärelevanttia työvälineosaamista.

Opiskelu: Verkkotyöskentely alkaen 27.9.2023 tuettuna opistolla tapahtuvalla vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Kurssin voi suorittaa myös kokonaan verkko-opintoina. Opintoryhmä kokoontuu opistolla keskiviikkoisin klo 14.15 – 15.45 alkaen ke 27.9.2023. Kurssin opettajana toimii insinööri Teemu Majasaari.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 12.5. – 13.9.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 60€

Tietokone työvälineenä; tekstinkäsittely 1 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Tekstinkäsittelyohjelman käyttö, dokumentin luonti ja hallinta, dokumentin ja tekstin muotoilu tyylejä käyttäen, ylä- ja alatunnisteet, viitteet, automaattinen otsikkonumerointi ja automaattiset luettelot (esimerkiksi sisällysluettelo, kuvaluettelo). Opintojakson jälkeen opiskelija osaa käyttää tekstinkäsittelyohjelmaa tekstidokumenttien tuottamiseen ja osaa toteuttaa tavanomaisimmat muotoilut niin opiskelu- kuin työelämäkontekstissa.Opintojakso tukee elinikäistä oppimista ja kehittää työelämärelevanttia työvälineosaamista.

Opiskelu:Verkkotyöskentely alkaen 27.9.2023 tuettuna opistolla tapahtuvalla vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Kurssin voi suorittaa myös kokonaan verkko-opintoina. Opintoryhmä kokoontuu opistolla keskiviikkoisin klo 14.15 – 15.45 alkaen ke 27.9.2023. Kurssin opettajana toimii insinööri Teemu Majasaari.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 12.5. – 13.9.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 60€

Tietokone työvälineenä; taulukkolaskenta 1 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Taulukkolaskentaohjelman toimintaperiaate, taulukon luonti ja muotoilu, solujen sisällöt, laskukaavat, suhteelliset ja absoluuttiset soluviittaukset, funktiot, kaavion piirtäminen. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa käyttää taulukkolaskentaohjelmaa pienten yksinkertaisten taulukkosovellusten luontiin niin opiskelu- kuin työelämäkontekstissa. Opintojakso tukee elinikäistä oppimista ja kehittää työelämärelevanttia työvälineosaamista ja loogista ajattelua.

Opiskelu: Verkkotyöskentely alkaen 27.9.2023 tuettuna opistolla tapahtuvalla vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Kurssin voi suorittaa myös kokonaan verkko-opintoina. Opintoryhmä kokoontuu opistolla keskiviikkoisin klo 14.15 – 15.45 alkaen ke 27.9.2023. Kurssin opettajana toimii insinööri Teemu Majasaari.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 12.5. – 13.9.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 60€

Tietokone työvälineenä; esitysgrafiikka 0,5 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Esityspohjan luonti ja muotoilujen määrittely, esityksen sisällön lisääminen, erilaiset elementit (tekstit, luettelot, taulukot, kaaviot, kuvat) ja tehokeinot. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tuottaa pienimuotoisen erilaisia muotoiluja ja tehokeinoja hyödyntävän esitysgrafiikkadokumentin niin opiskelu- kuin työelämäkontekstissa. Opintojakso tukee elinikäistä oppimista ja kehittää työelämärelevanttia työvälineosaamista.

Opiskelu: Verkkotyöskentely alkaen 27.9.2023 tuettuna opistolla tapahtuvalla vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Kurssin voi suorittaa myös kokonaan verkko-opintoina. Opintoryhmä kokoontuu opistolla keskiviikkoisin klo 14.15 – 15.45 alkaen ke 27.9.2023. Kurssin opettajana toimii insinööri Teemu Majasaari.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 12.5. – 13.9.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 60€Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu