Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

Sivut päivitetty 16.5.2023. Ennakkotietoja, muutokset mahdollisia.

Academic Reading 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Mm. Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin kielen tekstinymmärtämisen kurssi. Kurssilla tutustutaan oman alan sanastoon ja rakenteeseen sekä lukustrategiaan. Kurssi edellyttää hyvää englannin peruskielitaitoa (lukion kielitaito tai vastaava pohja).

Opiskelu: Lähiopetus 40 oppituntia keskiviikkoisin klo 15.00 – 18.30 alkaen ke 23.8.2023. Kurssi päättyy 1.11.2023. Viikolla 42/2023 ei lähiopetusta. Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus ja järjestämismuotoina vuorottelevat lähiopetus opistolla sekä Teams-opetus. Lähiopetuksen lisäksi kurssin suoritukseen kuuluvat opettajan antamat kirjalliset tehtävät. Kurssin maksimiosallistujamäärä 25 hlöä. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 9.5. – 10.8.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimisille 175€

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Communication Skills 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Mm. Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin suullisen kielitaidon kurssi. Kurssilla harjoitellaan arkipäivän, opiskelun ja työelämän vaatimia viestintätaitoja. Kurssi edellyttää hyvää englannin peruskielitaitoa (lukion kielitaito tai vastaava pohja).

Opiskelu: Lähiopetus 40 oppituntia keskiviikkoisin klo 15.00 – 18.30 alkaen ke 6.3.2024. Kurssi päättyy 8.5.2024. Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus ja järjestämismuotoina vuorottelevat lähiopetus opistolla sekä Teams-opetus. Lähiopetuksen lisäksi kurssin suoritukseen kuuluvat opettajan antamat kirjalliset tehtävät. Kurssin maksimiosallistujamäärä 20 hlöä. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 9.5.2023 – 15.2.2024. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimisille 175€.

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Englannin kielen täydentävä kurssi 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Englannin kielen täydentävä kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla englannin kielen taito on päässyt ruostumaan. Kurssilla kerrataan kielioppia, tehdään kuuntelu- ja puheharjoituksia sekä teksti- ja kirjoitusharjoituksia. Se soveltuu kertauskurssiksi ennen akateemisen tason Academic Reading- ja Communication Skills -kursseja tai lisäopinnoiksi em. kurssien rinnalle.

Opiskelu:  Lähiopetus 40 oppituntia keskiviikkopäivisin klo 9.00 – 11.30 alkaen ke 23.8.2023. Kurssi päättyy marraskuun lopussa. Kirjalliset tehtävät. Kurssin maksimiosallistujamäärä 25 hlöä. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 9.5. – 14.8.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimisille 140€.

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Inledning till Juridisk Svenska 2 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kurssilla käsitellään juridiikkaan johdattelevia suullisia ja kirjallisia tehtäviä sekä syvennetään ruotsin kielen rakenteita juridisten tekstien avulla.  Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia.

Opiskelu: Lähiopetus 28 oppituntia, opettajan antamat kirjalliset ja suulliset tehtävät. Lähiopetus arkipäivisin yhtenä päivänä viikossa alkaen tammikuussa 2024, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 15.5. – 31.12.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 135€.

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kurssilla harjoitellaan tieteellisten tekstien lukemisen ja tuottamisen perustaitoja, kuten tekstien kriittistä lukemista, toisten teksteistä kirjoittamista, eri lähteistä tulevien näkemyksien tiivistämistä ja referointia. Kurssilla kirjoitetaan omaan alaan liittyvä käsiteanalyysi, jota työstämällä harjoitellaan tekstin rakentamisen perustaitojen lisäksi tieteellisen ilmaisun perusteita sekä tiedon jäsentämistä. Kurssin aikana havainnoidaan oman alan tieteellistä keskustelua julkisuudessa ja kirjoitetaan kriittistä lukutaitoa osoittava puheenvuoro kurssin harjoitusblogiin. Kokonaisuudessaan kurssin harjoitukset ja tehtävät tukevat yliopisto-opiskelussa välttämättömien opiskelutaitojen kehittymistä. Kurssi soveltuu äidinkielen kirjoitusviestinnän kurssiksi avoimen yliopiston väylähakuun tähtääville ja kandidaatin tutkintoihin vaadittavia opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville opiskelijoille.

Opiskelu: Lähiopetus 40 oppituntia, itsenäinen työskentely ja hyväksytysti suoritetut tehtävät. Kurssin lähiopetus järjestetään opistolla tiistaisin klo 15.00 – 17.45 ajalla ti 22.8. – 28.11.2023. Viikolla 42/23 ei opetusta,

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 15.5. – 10.8.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 175€.

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Puheviestinnän perusteet 2 op

Jyväskylän yliopisto

NÄMÄ TIEDOT KOSKEVAT LUKUVUOTTA 2022-23. Lukuvuoden 2023-24 tiedot päivitetään huhti-toukokuussa 2023

Sisältö: Puheviestinnän perusteet -kurssin sisältöjä ovat vuorovaikutusosaaminen (tiedot, taidot, asenteet, motivaatiot, eettisyys), vuorovaikutustaidot osana vuorovaikutusosaamista, vuorovaikutusosaamisen tiedostaminen ja havainnointi, viestijäkuva, palaute ja sen analysointi sekä vuorovaikutussuhde. Kurssilla tehdään monipuolisia, käytännönläheisiä vuorovaikutustaitoja kehittäviä harjoituksia sekä tutustutaan puheviestinnän tärkeimpiin ilmiöihin. Ryhmässä opiskellaan keskustellen ja harjoitellen palautteen antamista, vastaanottamista ja analysointia. Puheviestinnän perusteet -kurssi soveltuu ensimmäiseksi puheviestinnän kurssiksi. Se käy myös äidinkielen puheviestinnän kurssiksi avoimen yliopiston väylähakuun tähtääville ja kandidaatin tutkintoihin vaadittavia opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville opiskelijoille, joilla ei vielä ole tutkinto-oikeutta Jyväskylän yliopistossa.

Opiskelu: Lähiopetus 32 oppituntia ajalla 7.3. – 2.4.2023. Oppitunnit iltaisin klo 17.00 – 19.15 (Teams) ti 7.3., ti 14.3., to 16.3., ti 21.3.2023 pe-la 24.-25.3.2023 (Teams). pe klo 16.00 – 19.15 ja la klo 9-15. Lisäksi lähiopetus opistolla su 2.4.23 klo 9.00 – 17.15. Lähiopetuksen lisäksi opettajan antamat tehtävät. Kurssin maksimiosallistujamäärä 20 opiskelijaa, etusija opiston päätoimisilla opiskelijoilla. Kurssin opettajana toimii FM Marianne Lindroth.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5.2022 – 15.2.2023. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimiselle 180€.

Opintovaatimukset

Ruotsin akateemisen tason kurssi 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssi. Kurssin tavoitteena on oman alan puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen sekä keskustelutaito. Opetusta järjestetään seuraaville opiskelualoille:

  • Svenska för ekonomer
  • Svenska för historiker och etnologer
  • Svenska för hälsovetare
  • Svenska för journalister och kommunikationsvetare
  • Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare
  • Svenska för naturvetare och matematiker
  • Svenska för pedagoger
  • Svenska för psykologer
  • Svenska för samhällsvetare och filosofer
  • Svenska för språkvetare 

Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia.

Opiskelu:  Lähiopetus 40 oppituntia arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opetusta järjestetään 2 erillisessä opintoryhmässä. Opintoryhmien opetus alkaa marras-joulukuussa 2023. Opetusajankohdat tarkentuvat myöhemmin. Kurssit kestävät maalis-huhtikuulle 2024. Viikoilla 52/23, 01/24 ja 09/24 ei opetusta. Kurssi suoritetaan osallistumalla lähiopetukseen, kirjallisilla tehtävillä ja tentillä. Opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 15.5. – 31.10.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 175€.

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Ruotsin kielen valmentava kurssi 2 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssilla kerrataan ruotsin kielen perusrakenteita ja perussanastoa kirjallisilla ja suullisilla harjoituksilla. Sopii kaikille, joiden ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan.  (Förberedande kurs i svenska / Preparatory Course in Swedish Vaasan yliopisto)

Opiskelu: Lähiopetus 24 oppituntia maanantaisin klo 14.15 – 15.45 ajalla ma 21.8. – 13.11.2023. Viikolla 42/2023 ei kokoontumista. Kirjalliset tehtävät ja tentti. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 15.5. – 14.8.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 125€.

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op 

Turun yliopisto

Sisältö: Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä sekä pystyy keskustelemaan omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä asianmukaista sanastoa ja oikeita rakenteita käyttäen. Kurssilla käsitellään eri alojen asiatekstejä, harjoitellaan kieliopillisia rakenteita ja laaditaan kirjallisia ja suullisia esityksiä. Kurssilla suoritetaan sekä kirjallinen (3 op) että suullinen (2 op) loppukoe. Kurssin hyväksytty suorittaminen osoittaa kaksikielisellä virka-alueella toimivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa toisen kotimaisen kielen taitoa.

Opiskelu: Lähiopetus 60 oppituntia arkipäivisin 1 päivänä viikossa, kirjalliset tehtävät ja tentti. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta. Kurssi aloitetaan marras-joulukuussa 2023, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 15.5. – 31.10.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 230€.

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Talouselämän ruotsia 5 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää kauppatieteellisen alan puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Hän hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja kauppatieteen alan keskeistä sanastoa sekä osaa viestiä suullisissa ja kirjallisissa työtehtävissä vuorovaikutteisesti. Opiskelija tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen kulttuurin erityispiirteitä. Hänellä on valmius kehittää ruotsin kielen taitoaan omatoimisesti autenttisissa ruotsinkielisissä viestintätilanteissa. Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia.

Opiskelu: Lähiopetus 50 oppituntia arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa alkaen joulukuussa 2023, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Kirjalliset tehtävät. Kurssi päättyy huhtikuussa 2024. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi kauppatieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 15.5. – 15.11.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 230€

Tieteellinen tiedonhankinta 1 1 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssilla perehdytään kirjastopalveluihin ja yliopisto-opiskelun keskeisimpiin tiedonlähteisiin. Lisäksi käydään läpi tieteellisen tiedonhankinnan yleiset periaatteet, tiedonhaun perustekniikat, tieteellisen tiedon tunnuspiirteet sekä opitaan, miten tiedeyhteisössä käytetään tietoa eettisesti.

Opiskelu: Ennakkotehtävä, lähiopetus 4 oppituntia, jonka jälkeen verkko-opiskelua. Kurssi alkaa itsenäisellä opiskelulla 16.8.2023 alkaen. Lähiopetus pidetään Zoom-verkkoyhteydellä pe 25.8.2023 klo 8.15 – 10.45. Lähiopetuksen jälkeen itsenäistä opiskelua Moodlessa noin 1 kk ajan. Kurssin opettajana toimii Pia-Maria Niemitalo Vaasan yliopistosta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 5.5. – 14.8.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 90€.

Tietojenkäsittely teoria 2 op

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssilla tutustutaan nykypäivän informaatioyhteiskunnassa tarvittavaan tietotekniikan perustermistöön ja perehdytään työelämässä tarvittavassa laajuudessa tietokoneen, tietoverkkojen ja ohjelmistojen rakenteeseen sekä loogiseen toimintaperiaatteeseen. Tutustutaan tietoteknisen kehitykseen (big data, alustatalous, pilvipalvelut) sekä tietojenkäsittelyn ja tietojärjestelmien merkitykseen ja hyödynnettävyyteen yrityksissä ja organisaatioissa (MIS, lohkoketjut, cyberturvallisuus, IoT).

Opiskelu: Verkkotyöskentely alkaen 27.9.2023 tuettuna opistolla tapahtuvalla vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Kurssin voi suorittaa myös kokonaan verkko-opintoina. Opintoryhmä kokoontuu opistolla keskiviikkoisin klo 14.15 – 15.45 alkaen ke 27.9.2023. Kurssin opettajana toimii insinööri Teemu Majasaari.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 12.5. – 13.9.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 60€

Tietokone työvälineenä; verkkoympäristö 0,5 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Tietokoneen ja tietoliikenneverkon sekä niihin liittyvien ohjelmistojen käyttö, www-sivun teko. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa hyödyntää tietokoneita ja tietokoneverkkoympäristöä opiskelussaan ja työelämässä. Opintojakso tukee elinikäistä oppimista ja kehittää työelämärelevanttia työvälineosaamista.

Opiskelu: Verkkotyöskentely alkaen 27.9.2023 tuettuna opistolla tapahtuvalla vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Kurssin voi suorittaa myös kokonaan verkko-opintoina. Opintoryhmä kokoontuu opistolla keskiviikkoisin klo 14.15 – 15.45 alkaen ke 27.9.2023. Kurssin opettajana toimii insinööri Teemu Majasaari.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 12.5. – 13.9.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 60€

Tietokone työvälineenä; tekstinkäsittely 1 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Tekstinkäsittelyohjelman käyttö, dokumentin luonti ja hallinta, dokumentin ja tekstin muotoilu tyylejä käyttäen, ylä- ja alatunnisteet, viitteet, automaattinen otsikkonumerointi ja automaattiset luettelot (esimerkiksi sisällysluettelo, kuvaluettelo). Opintojakson jälkeen opiskelija osaa käyttää tekstinkäsittelyohjelmaa tekstidokumenttien tuottamiseen ja osaa toteuttaa tavanomaisimmat muotoilut niin opiskelu- kuin työelämäkontekstissa.Opintojakso tukee elinikäistä oppimista ja kehittää työelämärelevanttia työvälineosaamista.

Opiskelu:Verkkotyöskentely alkaen 27.9.2023 tuettuna opistolla tapahtuvalla vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Kurssin voi suorittaa myös kokonaan verkko-opintoina. Opintoryhmä kokoontuu opistolla keskiviikkoisin klo 14.15 – 15.45 alkaen ke 27.9.2023. Kurssin opettajana toimii insinööri Teemu Majasaari.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 12.5. – 13.9.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 60€

Tietokone työvälineenä; taulukkolaskenta 1 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Taulukkolaskentaohjelman toimintaperiaate, taulukon luonti ja muotoilu, solujen sisällöt, laskukaavat, suhteelliset ja absoluuttiset soluviittaukset, funktiot, kaavion piirtäminen. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa käyttää taulukkolaskentaohjelmaa pienten yksinkertaisten taulukkosovellusten luontiin niin opiskelu- kuin työelämäkontekstissa. Opintojakso tukee elinikäistä oppimista ja kehittää työelämärelevanttia työvälineosaamista ja loogista ajattelua.

Opiskelu: Verkkotyöskentely alkaen 27.9.2023 tuettuna opistolla tapahtuvalla vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Kurssin voi suorittaa myös kokonaan verkko-opintoina. Opintoryhmä kokoontuu opistolla keskiviikkoisin klo 14.15 – 15.45 alkaen ke 27.9.2023. Kurssin opettajana toimii insinööri Teemu Majasaari.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 12.5. – 13.9.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 60€

Tietokone työvälineenä; esitysgrafiikka 0,5 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Esityspohjan luonti ja muotoilujen määrittely, esityksen sisällön lisääminen, erilaiset elementit (tekstit, luettelot, taulukot, kaaviot, kuvat) ja tehokeinot. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tuottaa pienimuotoisen erilaisia muotoiluja ja tehokeinoja hyödyntävän esitysgrafiikkadokumentin niin opiskelu- kuin työelämäkontekstissa. Opintojakso tukee elinikäistä oppimista ja kehittää työelämärelevanttia työvälineosaamista.

Opiskelu: Verkkotyöskentely alkaen 27.9.2023 tuettuna opistolla tapahtuvalla vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Kurssin voi suorittaa myös kokonaan verkko-opintoina. Opintoryhmä kokoontuu opistolla keskiviikkoisin klo 14.15 – 15.45 alkaen ke 27.9.2023. Kurssin opettajana toimii insinööri Teemu Majasaari.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 12.5. – 13.9.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle 60€Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu