Opistovuosi

ep-lintu


Opistovuosi on peruskoulun päättäneille oppivelvollisille tarkoitettu yhden lukuvuoden mittainen koulutus.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii monelle peruskoulun päättäneelle nuorelle valmistautumisessa toisen asteen koulutukseen ja etsiessä omaa elämänpolkuaan. 

Opistovuosi sopii erityisesti nuorille, jotka

 • Haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia menestyäkseen toisen asteen opinnoissa
 • Kaipaavat tukea opiskelumotivaation löytämiseen
 • Haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
 • Löytävät kansanopistoista itseä kiinnostavia suuntautumisopintoja
 • Tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
 • Hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta
 • Ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion


Opistovuosi vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen sekä tukee nuorta elämän suunnittelussa. Koulutuksen laajuus on yhteensä 53 opintopistettä.

Osaamiskokonaisuudet ja niiden vähimmäisopintopistemäärät

 • Arjen taidot ja elämänhallinta (vähintään 4 op)
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot (vähintään 4 op)
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (vähintään 4 op)
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot (vähintään 4 op)
 • Aktiivinen kansalaisuus (vähintään 4 op)
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (vähintään 4 op)
 • Valinnaiset suuntautumisopinnot (max 29 op)


Opistovuoden sisällöistä suuri osa on suuntautumisopintoja (29 op), joita nuori voi valita oman mielenkiintonsa mukaan. Etelä-Pohjanmaan Opiston suuntautumisopintoja ovat esimerkiksi drone-lennätys, hevosala, liikunta ja turvallisuus.

Opistovuoden aikana voit myös korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja, suorittaa lukion opintoja, opiskella ammatillisia opintoja tai kurkistaa korkeakouluopintoihin.

Hakeminen

Kevään yhteishaussa 22.2.-22.3.2022 osoitteessa www.opintopolku.fi

Asuminen ja ruokailu

Kansanopisto on kokonaisvaltainen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, sillä kansanopistossa on mahdollista myös asua opiskelun ajan.

Opiskelu, ruokailu ja majoitus ovat maksuttomia oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa.

Opiskelijoiden terveydenhuolto ja muut opiskeluhuollon palvelut kuuluvat myös opistovuoden opiskelijoille.


Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistossa (PDF)


Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistoissaPidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Opiston toimisto, puh. 06 4256 000 tai toimisto@epopisto.fi

Jaa sivu