Kasvatustieteet ja psykologia

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Kasvatustieteet ja psykologia

Kasvatustieteet ja psykologia

Sivuja päivitetty 10.1.2022. Muutokset mahdollisia.


Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kiinnostaako sinua osallisuuden ja oppimisen tukeminen? Tiedätkö, miten voit huomioida oppijan yksilölliset tarpeet ja poistaa oppimisen esteitä? Tarvitsetko työssäsi erityispedagogista tutkimustietoa tai haluatko päivittää osaamistasi? Erityispedagogiikan opinnoissa keskiössä ovat yksilöllisyys, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys. Erityispedagogiikassa pääset myös tarkastelemaan vammaisten ja muiden tukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia toimintamalleja ja käytäntöjä. Opinnoissa etenet ohjatusti. Saat palautetta opinnoistasi ja henkilökohtaista ohjausta opiskeluusi.

Erityispedagogiikan perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Erityispedagogiikan perusteet (5 op); Verkkotentti. Ryhmänohjausta.

Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op); Toimintaympäristöön tutustumista. Oppimistehtävä. Ryhmänohjausta.

Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op); Oppimistehtävä. Ryhmänohjausta.

Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op); Oppimistehtävä. Ryhmänohjausta.

Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op); Verkkokurssi. Ryhmänohjausta.

Kohderyhmä: Opinnot sopivat hyvin kaikille, jotka kohtaavat päivittäin työssään erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä; esim. luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Lisäksi ajankohtaisena ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kytkeytyvänä erityispedagogiikka kiinnostaa erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita. Erityispedagogiikkaa voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot), lisätietoja tutkintotavoitteisesta opiskelusta täällä.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta: 

Päätoiminen opiskelu

Erityispedagogiikan perusopintoja voit suorittaa päätoimisesti opistomme kasvatustiede ja varhaiskasvatus – opintolinjalla. Opintolinja antaa erinomaiset valmiudet yliopistojen pääsykokeisiin valmentautumiseen sekä erityispedagogiikan väylähakuihin eri yliopistoihin. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Lisätietoja ja hakulinkki löytyvät täältä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista erityispedagogiikan perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opintovaatimukset

Kasvatuspsykologian perusopinnot 25 op

Lapin yliopisto

Sisältö: Kasvatuspsykologia soveltaa psykologian teorioita konkreettiseen kasvatus- ja opetustyöhön sekä myönteisen kehityksen tukemiseen. Kasvatuspsykologian opinnoista saa valmiuksia ja välineitä ohjata ja ymmärtää oppimis- ja kehitysprosesseja eri-ikäisten oppijoiden keskuudessa. Painopistealueita ovat erityisesti hyvinvointi ja positiivinen (kasvatus)psykologia ihmisen elämänkulussa ja eri elämän osa-alueilla sekä ihmisen psyykkisen kasvun ja kehityksen kriisiytyminen.

Kasvatuspsykologian perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Ihmisen kehitys ja toimijuus 5 op

Kasvun ja kehityksen kriisiytyminen 5 op

Positiivisen psykologian näkökulmia kasvatuspsykologiaan 5 op

Rakkaus, ihmissuhteet ja sosiaalinen kehitys 5 op

Oppiminen ja oppijan minäkehityksen tukeminen 5 op

Kohderyhmä: Kasvatuspsykologia koskee kaikkia ikäalueita varhaislapsuudesta vanhuuteen sekä kaikkiin kasvatusinstituutioihin asti. Sovelluskohteina ovat mm. päivähoito, koko koululaitos peruskoulusta korkeakouluihin, aikuis- ja täydennyskoulutus, työelämä ja järjestöt. Lisäksi kasvatuspsykologian opinnot tukevat omaa itsetuntemustasi ja -kasvatusta sekä pyrkivät edistämään omaa opiskelu- ja elämänhallintaasi.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta: 

Päätoiminen opiskelu

Kasvatuspsykologian perusopintoja voit suorittaa päätoimisesti joko opistomme kasvatustiede ja varhaiskasvatus – opintolinjalla tai sitten psykologia -opintolinjalla. Molemmat opintolinjat antavat erinomaiset valmiudet yliopistojen pääsykokeisiin valmentautumiseen ja väylähakuihin eri yliopistoihin. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista kasvatuspsykologian perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opintovaatimukset (älä tee ilmoittautumista tästä linkistä)

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä? Haluatko eväitä ammatillisuuden, asiantuntijuuden ja akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen? Tavoitteletko pääsyä opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin? Tule opiskelemaan kasvatustiedettä, jonka ilmiölähtöisissä opinnoissa lähtökohtanasi ovat todellisen maailman kasvatustieteelliset ilmiöt Kasvatustieteen perusopinnoissa tutustut varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmiin ja tutkimusaiheisiin.

Kasvatustieteen perusopinnot koostuvat seitsemästä opintojaksosta:

Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op); Oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena. Ryhmänohjausta opintojakson sisältöihin ja oppimistehtävän laatimiseen. Opintojakson suoritusmahdollisuus seuraavan kerran syys-lokakuussa 2022.

Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op): Oppimistehtävä ryhmäsuorituksena lähiryhmässä. Ryhmänohjausta opintojen suunnitteluun ja opintojakson sisältöihin, ryhmäytyminen. Opintojakson suoritusmahdollisuus seuraavan kerran syys-lokakuussa 2022.

Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op); Tentti. Ryhmänohjausta opintojakson sisältöihin ja tenttiin vastaamiseen. Opintojakson suoritusmahdollisuus seuraavan kerran syksyllä 2022.

Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 ja 2 (yht. 5 op); Verkkokurssi + lähiryhmätyöskentely. Oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena. Ryhmänohjausta opintojakson sisältöihin ja verkossa työskentelyyn. Opintojakson suoritus aloitetaan ti 4.1.2022 klo 17-20. Ryhmäkokoontumisia lisäksi 19.1. ja 15.2.2022 klo 17-20.

Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op); Oppimistehtävä ryhmäsuorituksena lähiryhmässä. Ryhmänohjausta opintojen suunnitteluun ja opintojakson sisältöihin, ryhmäytyminen. Opintojakson suoritus aloitetaan ti 22.2.2022 klo 17-20. Ryhmäkokoontumisia lisäksi 15.3., 29.3. ja 12.4.2022 klo 17-20.

Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op); Oppimistehtävä ryhmäsuorituksena lähiryhmässä. Ryhmänohjausta opintojen suunnitteluun ja opintojakson sisältöihin, ryhmäytyminen. Opintojakson suoritus aloitetaan ti 26.4.2022 klo 17-20. Ryhmäkokoontuminen lisäksi 10.5.2022 klo 17-20.

Kohderyhmä: Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin. Kasvatustiedettä voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot), lisätietoja tutkintotavoitteisesta opiskelusta täällä.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta: 

Päätoiminen opiskelu

Kasvatustieteen perusopintoja voit suorittaa päätoimisesti opistomme kasvatustiede ja varhaiskasvatus – opintolinjalla. Opintolinja antaa erinomaiset valmiudet yliopistojen pääsykokeisiin valmentautumiseen sekä kasvatustieteen ja varhaiskasvatustieteen väylähakuihin eri yliopistoihin. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Lisätietoja ja hakulinkki löytyvät täältä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista kasvatustieteen perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

TAI

Sivutoiminen opiskelu

Kasvatustieteen perusopintojen sivutoiminen opiskelu toteutetaan opistossamme ryhmänohjausmallilla, jossa opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Opintoryhmä kokoontuu arki-iltaisin 1-2 kertaa kuukaudessa klo 17.00 – 20.00. Opintoihin voi hakeutua 15.4.2022 saakka mutta opinnoista voi suorittaa lukuvuonna 2021-22 ainoastaan yksittäisiä opintojaksoja. Opinnot voi suorittaa loppuun puuttuvien opintojaksojen osalta lukuvuoden 2022-23 opintoryhmässämme.

Opintojaksojen suoritusaikataulu löytyy edellä olleesta jaksoesittelystä. Kunkin opintojakson ilmoittautumisaika päättyy 14. päivää ennen ko. opintojakson aloituskokoontumista. Ilmoittautuminen suoritukseen tästä. Ilmoittaudu kasvatustieteen perusopintoihin ja lisätietoja kohdassa täsmennä opintojaksot joille ilmoittaudut.

Kasvatustieteen perusopintojen ryhmänohjaajana toimii KM Marja Hautala.

Opintojen hinta 100 euroa / opintojakso (5 op)

Opintovaatimukset

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kasvatustieteen aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua kasvatustieteellistä ajattelu- ja lukutaitoa perehtymällä keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen. Opinnoissa rakennetaan käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Kasvatustieteen aineopinnot koostuvat kahdeksasta opintojaksosta.

Kasvatuksen psykologia 4 op, monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely viikot 37-41/2021

Koulutuspolitiikka 6 op, monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely viikot 38-47/2021

Kasvatuksen historia 3 op, monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely viikot 47/2021 – 1/2022

Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op, monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely viikot 2-11/2022

Kasvatusfilosofia 3 op, monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely viikot 12-17/2022.

Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op, monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely viikot 18-23/2022

Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op, monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely viikot 34-37/2022

Proseminaari, kasvatustiede 8 op, monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely viikot 37/2022 –  kevätlukukausi 2023.

Kohderyhmä: Edellytyksenä aineopintojen opintojen aloittamiselle on kasvatustieteen perusopintojen (25 op/15 ov) TAI kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen (25 op/15 ov) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Kasvatustieteen aineopinnot ovat tärkeä osa tutkintotavoitteisia opintoja (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta: 

Yleistä: Kasvatustieteen aineopinnot järjestetään monimuoto-opintoina. Aineopintojen aloitusohjaus pidettiin Etelä-Pohjanmaan opistossa ti 14.9.2021 klo 17.00 – 20.00 mutta mukaan ryhmään voi hakeutua vielä 30.9.2021 saakka. Aineopintojen suoritus aloitetaan syyskuussa ja opiskelu päättyy kevätlukukaudella 2023. Keskeistä on opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut luento-opetukseen, kirjoitat esseitä ja luet tentteihin. Tentit tehdään moodletenttinä kotoa käsin omalla tietokoneella. Pienimuotoisen kasvatustieteellisen tutkimuksen tekeminen sekä monipuoliset esseeaiheet mahdollistavat, että voit painottaa sisältöjä oman työsi tai mielenkiintosi mukaan. Opiskeluasi tukee opiston ryhmänohjaus ja opintoryhmät kokoontuvat opistolla ryhmänohjaajan johdolla. Opiston ryhmänohjaajana toimii KM Mari Ahokas. Opiskelun tukena ovat myös verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet. Luento-opetus järjestetään etäyhteydellä Zoom-verkkoympäristössä arki-iltaisin tai lauantaisin. Opetukseen osallistuminen on suositeltavaa, sillä se edistää ja helpottaa itsenäistä opiskelua ja oppimista. Osallistumisvelvollista opetusta verkossa sisältyy proseminaari-opintojaksoon 1-3 lauantaina ryhmäkoosta riippuen. Useimmista luennoista tehdään myös luentotallenne verkko-oppimisympäristöön, josta sen voi kuunnella itselleen sopivana aikana.

Opiskeluvaihtoehdot:

Päätoiminen opiskelu

Kasvatustieteen aineopintoja voit suorittaa päätoimisesti opistomme kasvatustiede ja varhaiskasvatus – opintolinjalla. Opintolinja antaa erinomaiset valmiudet yliopistojen pääsykokeisiin valmentautumiseen sekä kasvatustieteen ja varhaiskasvatustieteen väylähakuihin eri yliopistoihin. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Lisätietoja ja hakulinkki löytyvät täältä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista kasvatustieteen aineopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Huomioi että aineopintojen opiskelu kestää 1.5–2 lukuvuotta.

TAI

Sivutoiminen opiskelu

Kasvatustieteen aineopintojen sivutoiminen opiskelu toteutetaan opistossamme ryhmänohjausmallilla, jossa opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan yliopiston ja opiston aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Opintoryhmä kokoontuu arki-iltaisin 1-2 kertaa kuukaudessa klo 17.00 – 20.00 ajalla 14.9.2021 – joulukuu 2022. Ryhmään pääsee mukaan vielä 30.9.2021 asti. Ilmoittautumisaika päättynyt. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 650€, maksu laskutetaan 3 erässä 1,5 vuoden aikana.

Opintovaatimukset

Lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi -koulutus

Jyväskylän / Turun yliopisto

Haaveiletko varhaiskasvatuksen opettajan ammatista? Tai eskariopen työstä? Meillä voit hankkia hakukelpoisuuden yliopistoon!

Koulutus tarjoaa

  • Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen perusopinnot (25 op) ja muita avoimen yliopiston opintoja opiskelijan kanssa opintojen alussa laadittavan erillisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti
  • Hakukelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin avoimen yliopiston väylän kautta
  • Matalan kynnyksen aloituksen yliopisto-opintoihin
  • Yksilöllisen ohjauksen ja ryhmän vertaistuen
  • Mahdollisuuden opiskella joustavasti työn ohessa
  • Soveltuvuuskoevalmennuksen

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka

  • Työskentelet päiväkodissa tai varhaiskasvatuksessa
  • Haaveilet varhaiskasvatuksen opettajan ja/tai esiopetuksen opettajan kelpoisuudesta
  • Olet kiinnostunut varhaiskasvatuksesta

Koulutus toteutetaan ryhmäopiskeluna. Ryhmät kokoontuvat opistolla arki-iltaisin noin kaksi kertaa kuukaudessa. Opinnot sisältävät myös paljon itsenäistä työtä. Tavoitteena on avoimen väylän haku varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen joko keväällä 2022 tai myöhemmin. Voit edetä oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja elämäntilanteen mukaan.

Suoritetut avoimen yliopiston opinnot hyväksytään opiskelupaikan saamisen jälkeen osaksi varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoa eri yliopistoissa. Tutkintoon johtavat opinnot yliopistossa kestävät suoritetuista opinnoista ja opiskelutahdista riippuen keskimäärin 1,5-3 vuotta.

Opintojen aloitus ja ilmoittautuminen: Seuraava opiskeluryhmä aloittaa opintonsa ke 1.9.2021 klo 17.00 – 20.00. Opintoryhmään pääsee mukaan vielä 14.9.2021. Ilmoittautumisaika 20.5. – 13.9.2021. Ilmoittautumisaika päättynyt. Opintoryhmään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä maksimissaan 18 opiskelijaa. Syksyn 2021 kokoontumisillat (klo 17-20) ovat ke 1.9., ti 14.9., ti 28.9., ti 12.10., ti 2.11., ti 23.11. ja ti 7.12.2021. Kokoontumiset jatkuvat kevätkaudella 2022.

Hinta: Kasvatustieteen perusopintojen hinta on 400 euroa. Muut avoimen yliopiston opinnot laskutetaan erikseen sen mukaan mitä kursseja opiskelija valitsee suoritettavakseen. Opintojen alussa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa kustannukset täsmentyvät. Opintomaksun voi tarvittaessa jakaa useampaan erään.

Koulutuspaikka: Etelä-Pohjanmaan Opisto, Opistontie 111, 60800 ILMAJOKI

Opettaja: Marja Hautala , KM, puh 050–468 3317 tai marja.hautala@epopisto.fi

Tutustu koulutusesitteeseen!

Psykologian perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut ihmisen kehittymisestä, toiminnasta, tunteista ja ajattelusta? Haluatko oppia ymmärtämään ja soveltamaan tieteellistä psykologista tietoa arkielämään ja omiin kokemuksiisi? Tarvitsetko työssäsi psykologista tietoa? Haluatko pätevöityä psykologian opettajaksi? Psykologian opiskelu on ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Ihmiset tarvitsevat elämänhallintaan yhä enemmän voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat lisääntyvät. Perheet ja lapset tarvitsevat yhä enemmän tukea. Psykologista ymmärrystä tarvitaan monilla eri aloilla. Opinnoissa tarkastellaan ihmisen kehitystä, persoonallisuutta ja mielenterveyttä ja muistia, ajattelua ja psyykkisten toimintojen hermostollista perustaa. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin.

Psykologian perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Kehityspsykologia I (5 op); HOPS, oppimistehtävä ja opintoryhmätyöskentely. Opintojakson suoritusmahdollisuus seuraavan kerran syys-lokakuussa 2022.

Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op); Oppimistehtävä ja verkkotentti, opintoryhmätyöskentely. Opintojakson suoritusmahdollisuus seuraavan lukuvuonna 2022-23.

Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op); Oppimistehtävä ja opintoryhmätyöskentely. Opintojakson suoritusmahdollisuus seuraavan kerran lukuvuonna 2022-23.

Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op); Oppimistehtävä ja opintoryhmätyöskentely. Opintojakson suoritus aloitetaan ti 1.2.2022 klo 17.00 – 19.30. Ryhmäkokoontumisia lisäksi 22.2.2022 ja 31.5.2022 klo 17.00 – 19.30.

Persoonallisuuspsykologia I (5 op); Oppimistehtävä ja opintoryhmätyöskentely. Opintojakson suoritus aloitetaan ti 15.3.2022 klo 17.00 – 19.30. Ryhmäkokoontumisia lisäksi 5.4.2022, 26.4.2022 ja 31.5.2022 klo 17.00 – 19.30.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologiaa opiskelevat haluavat esimerkiksi kehittyä ammatillisesti, rikastaa maailmankuvaansa tai jäsentää elämänkokemuksiaan. Opiskelijoina on mm. terveydenhoitoalalla työskenteleviä, opettajia, asiakaspalvelutehtävissä toimivia ja yritysmaailmassa työskenteleviä. Oman joukkonsa muodostavat yliopistojen sivuaineopiskelijat, lukio-opiskelijat sekä yliopistotutkintoa suunnittelevat eri-ikäiset ihmiset. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen. Opistomme kautta voit suorittaa JY psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät psykologian lisäopinnot. Psykologiaa voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä. Opetusalalla toimivat voivat hankkia psykologian aineopettajan kelpoisuuden.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta: 

Päätoiminen opiskelu

Psykologian perusopintoja voit suorittaa päätoimisesti opistomme psykologia –opintolinjalla. Opintolinja antaa erinomaiset valmiudet yliopistojen pääsykokeisiin valmentautumiseen sekä psykologian väylähakuihin eri yliopistoihin. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Lisätietoja ja hakulinkki löytyvät täältä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista psykologian perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

TAI

Sivutoiminen opiskelu

Psykologian perusopintojen sivutoiminen opiskelu toteutetaan opistossamme ryhmänohjausmallilla, jossa opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Opintoihin voi hakeutua 1.3.2022 saakka mutta opinnoista voi suorittaa lukuvuonna 2021-22 ainoastaan yksittäisiä opintojaksoja. Opinnot voi suorittaa loppuun puuttuvien opintojaksojen osalta lukuvuoden 2022-23 opintoryhmässämme.

Opintojaksojen suoritusaikataulu löytyy edellä olleesta jaksoesittelystä. Kunkin opintojakson ilmoittautumisaika päättyy 14. päivää ennen ko. opintojakson aloituskokoontumista. Ilmoittautuminen suoritukseen tästä. Ilmoittaudu psykologian perusopintoihin ja lisätietoja kohdassa täsmennä opintojaksot joille ilmoittaudut.

Opintojen hinta 100 euroa / opintojakso (5 op)

Opintovaatimukset


Väyläopiskelu

Katso lisätietoja täältä

Kasvatusalan väylät (kasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede)

Psykologian väyläPidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu