Kasvatustieteet ja psykologia

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Kasvatustieteet ja psykologia

Kasvatustieteet ja psykologia

Sivuja päivitetty 27.11.2023. Muutokset mahdollisia.


Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kiinnostaako sinua osallisuuden ja oppimisen tukeminen? Tiedätkö, miten voit huomioida oppijan yksilölliset tarpeet ja poistaa oppimisen esteitä? Tarvitsetko työssäsi erityispedagogista tutkimustietoa tai haluatko päivittää osaamistasi? Erityispedagogiikan opinnoissa keskiössä ovat yksilöllisyys, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys. Erityispedagogiikassa pääset myös tarkastelemaan vammaisten ja muiden tukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia toimintamalleja ja käytäntöjä. Opinnoissa etenet ohjatusti. Saat palautetta opinnoistasi ja henkilökohtaista ohjausta opiskeluusi.

Kohderyhmä: Opinnot sopivat hyvin kaikille, jotka kohtaavat päivittäin työssään erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä; esim. luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Lisäksi ajankohtaisena ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kytkeytyvänä erityispedagogiikka kiinnostaa erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita. Erityispedagogiikkaa voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot), lisätietoja tutkintotavoitteisesta opiskelusta täällä.

Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) koostuvat viidestä opintojaksosta.
Kevätkaudella 2024 voit suorittaa opinnoista kaksi 5 op laajuista jaksoa eli yhteensä 10 op. Suoritettavat jaksot:
 • Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa 5 op; Oppimistehtävä ja opintoryhmätyöskentely alkaen ma 15.1.2024 klo 17-20. Opintoryhmä lisäksi 29.1.24. Ilmoittautuminen tälle jaksolle viimeistään 31.12.2023.Opintovaatimukset.

 • Oppimisen ja osallistumisen tukeminen 5 op; Verkkokurssi. Ryhmänohjaus alkaen ma 12.2.24 klo 17-20. Ryhmäohjausta lisäksi 11.3.24, 25.3.24, 8.4.24, 22.4.24 ja 6.5.24 klo 17-20. Jakson aikataulu on alustava ja muutokset mahdollisia. Ilmoittautuminen tälle jaksolle viimeistään 15.1.2024. Opintovaatimukset.
Loput opintojaksot (3 jaksoa á 5 op) voit suorittaa opistomme elokuussa 2024 alkavassa uudessa erityispedagogiikan perusopintojen ryhmässä tai sitten voit tehdä opinnot etäopiskeluna suoraan Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Syksyllä 2024 opistolla suoritettavat jaksot:
 • Erityispedagogiikan perusteet 5 op
 • Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot 5 op
 • Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu 5 op.

Opiskeluvaihtoehdot, ilmoittautuminen ja hinta:

Sivutoiminen opiskelu

Erityispedagogiikan perusopintojen sivutoiminen opiskelu toteutetaan opistossamme ryhmänohjausmallilla, jossa opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Opintoryhmä kokoontuu arki-iltaisin klo 17.00–20.00, kokoontumisillat löydät edeltä jaksoesittelystä. Ryhmänohjaajana toimii KM Marja Hautala.

Sivutoimiseen opiskeluun tulee ilmoittautua tästä linkistä (valitse linkin ostoskoriin erityispedagogiikan perusopinnot kevät 2024). Kerro ilmoittautumislomakkeen ”muita lisätietoja” kohdassa mikäli haluat suorittaa opinnoista vain jomman kumman jakson. Opintojen hinta 100 euroa / 5 op jakso. Maksu laskutetaan opintojakson alkamisen jälkeen. Ilmoittautumisaika päättyy 31.12.2023.


Päätoiminen opiskelu

Erityispedagogiikan perusopintoja voit suorittaa myös opiskellen opistossamme päätoimisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että opinnot oikeuttavat Kelan opintotukeen tai aikuiskoulutustukeen. Mikäli olet työelämässä voit päätoimisena monimuoto-opiskelijana opiskella joustavasti myös työn ohessa. Tällöin lähiopetuspäiviä tulee kahtena arkipäivänä noin joka toinen viikko sekä lisäksi runsaasti itsenäistä työskentelyä. Lähiopetus järjestetään opistolla eikä siihen voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat vähintään 45 opintopisteen verran avoimen yliopiston opintoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sinun tulee valita opiskeluohjelmaasi erityispedagogiikan perusopintojen lisäksi kasvatustieteen perusopinnot.

Päätoimisen opiskelun vaihtoehdot (katso lisätietoja ja hakeudu koulutuksiin seuraavista linkeistä);

Kasvatustiede ja erityispedagogiikka opintolinja

Kasvatustieteen monimuoto-opinnot

Jos haet päätoimiseksi opiskelijaksi, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista erityispedagogiikan perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä? Haluatko eväitä ammatillisuuden, asiantuntijuuden ja akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen? Tavoitteletko pääsyä opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin? Tule opiskelemaan kasvatustiedettä, jonka ilmiölähtöisissä opinnoissa lähtökohtanasi ovat todellisen maailman kasvatustieteelliset ilmiöt Kasvatustieteen perusopinnoissa tutustut varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmiin ja tutkimusaiheisiin.

Kohderyhmä: Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin. Kasvatustiedettä voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot), lisätietoja tutkintotavoitteisesta opiskelusta täällä.

Kasvatustieteen perusopinnot (25 op) koostuvat seitsemästä 2-5 op mittaisesta opintojaksosta.
Kevätkaudella 2024 voit suorittaa opinnoista kaksi 5 op laajuista jaksoa eli yhteensä 10 op. Suoritettavat jaksot:
 • Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op); Oppimistehtävä ja opintoryhmätyöskentely alkaen ma 8.1.2024 klo 17-20. Opintoryhmät lisäksi 22.1.24, 5.2.2024 ja 19.2.2024 klo 17-20. Ilmoittautuminen tälle jaksolle viimeistään 31.12.2023.Opintovaatimukset.

 • Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op); Oppimistehtävä ja opintoryhmätyöskentely alkaen ma 4.3.2024 klo 17-20. Opintoryhmät lisäksi 18.3.24, 15.4.24, 29.4.24 ja 13.5.24 klo 17-20. Jakson aikataulu on alustava ja muutokset mahdollisia. Ilmoittautuminen tälle jaksolle viimeistään 15.2.2024. Opintovaatimukset.
Loput opintojaksot (5 jaksoa, yht 15 op) voit suorittaa opistomme elokuussa 2024 alkavassa uudessa kasvatustieteen perusopintojen ryhmässä tai sitten voit tehdä opinnot etäopiskeluna suoraan Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Syksyllä 2024 opistolla suoritettavat jaksot
 • Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op)
 • Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op)
 • Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op)
 • Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2 (2 op)
 • Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op)
Opiskeluvaihtoehdot, ilmoittautuminen ja hinta:

Sivutoiminen opiskelu

Kasvatustieteen perusopintojen sivutoiminen opiskelu toteutetaan opistossamme ryhmänohjausmallilla, jossa opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Opintoryhmä kokoontuu arki-iltaisin klo 17.00–20.00. Kokoontumisillat löydät edeltä jaksoesittelystä. Ryhmänohjaajana toimii KM Marja Hautala. Sivutoimiseen opiskeluun tulee ilmoittautua tästä linkistä (valitse linkin ostoskoriin kasvatustieteen perusopinnot kevät 2024). Kerro ilmoittautumislomakkeen ”muita lisätietoja” kohdassa mikäli haluat suorittaa opinnoista vain jomman kumman jakson. Opintojen hinta 100 euroa / 5 op jakso. Maksu laskutetaan opintojakson alkamisen jälkeen. Ilmoittautumisaika päättyy 31.12.2023.

Päätoiminen opiskelu

Kasvatustieteen perusopintoja voit suorittaa myös opiskellen opistossamme päätoimisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että opinnot oikeuttavat Kelan opintotukeen tai aikuiskoulutustukeen. Mikäli olet työelämässä voit päätoimisena monimuoto-opiskelijana opiskella joustavasti myös työn ohessa. Tällöin lähiopetuspäiviä tulee kahtena arkipäivänä noin joka toinen viikko sekä lisäksi runsaasti itsenäistä työskentelyä. Lähiopetus järjestetään opistolla eikä siihen voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat vähintään 45 opintopisteen verran avoimen yliopiston opintoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sinun tulee valita opiskeluohjelmaasi kasvatustieteen perusopintojen lisäksi erityispedagogiikan tai kasvatuspsykologian perusopinnot.

Päätoimisen opiskelun vaihtoehdot (katso lisätietoja ja hakeudu koulutuksiin seuraavista linkeistä);

Kasvatustiede ja erityispedagogiikka opintolinja

Kasvatustieteen monimuoto-opinnot

Jos haet päätoimiseksi opiskelijaksi, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista erityispedagogiikan perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi

Jyväskylän / Turun yliopisto

Haaveiletko varhaiskasvatuksen opettajan ammatista? Tai eskariopen työstä? Meillä voit hankkia hakukelpoisuuden yliopistoon!

Koulutus tarjoaa

 • Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen perusopinnot (25 op) ja muita avoimen yliopiston opintoja opiskelijan kanssa opintojen alussa laadittavan erillisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti
 • Hakukelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin avoimen yliopiston väylän kautta
 • Matalan kynnyksen aloituksen yliopisto-opintoihin
 • Yksilöllisen ohjauksen ja ryhmän vertaistuen
 • Mahdollisuuden opiskella joustavasti työn ohessa
 • Soveltuvuuskoevalmennuksen

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka

 • Työskentelet päiväkodissa tai varhaiskasvatuksessa
 • Haaveilet varhaiskasvatuksen opettajan ja/tai esiopetuksen opettajan kelpoisuudesta
 • Olet kiinnostunut varhaiskasvatuksesta

Koulutus toteutetaan ryhmäopiskeluna. Ryhmä kokoontuu opistolla arki-iltaisin noin kaksi kertaa kuukaudessa. Opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus.  Opinnot sisältävät myös paljon itsenäistä työtä. Tavoitteena on avoimen väylän haku varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen joko keväällä 2024 tai myöhemmin. Voit edetä oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja elämäntilanteen mukaan.

Suoritetut avoimen yliopiston opinnot hyväksytään opiskelupaikan saamisen jälkeen osaksi varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoa eri yliopistoissa. Tutkintoon johtavat opinnot yliopistossa kestävät suoritetuista opinnoista ja opiskelutahdista riippuen keskimäärin 1,5-3 vuotta.

Opintojen aloitus ja ilmoittautuminen:

Seuraava opiskeluryhmä aloittaa opintonsa ma 14.8.2023. Opintoryhmä kokoontuu arki-iltaisin klo 17.00–20.00. Syksyn 2023 kokoontumisillat (ma) ovat 14.8., 28.8. (opinnot voi aloittaa vielä tässä 28.8. kokoontumisessa), 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11. ja 4.12.2023. Kokoontumiset jatkuvat kevätkaudella 2024 parillisilla viikoilla viikosta 2 alkaen. Ryhmänohjaajana toimii KM Marja Hautala.

Sivutoimiseen opiskeluun ilmoittautumisaika on päättynyt.

Info opiston sivutoimisista avoimen yliopiston opinnoista Teamsissa 3.8. klo 17-18. Info koskee erityisesti kasvatustieteen, psykologian, erityispedagogiikan sekä sosiaali- ja terveysalan opintoja. Katso opintoinfon tallenne

Hinta: Kasvatustieteen perusopintojen hinta on 400 euroa. Muut avoimen yliopiston opinnot laskutetaan erikseen sen mukaan mitä kursseja opiskelija valitsee suoritettavakseen. Opintojen alussa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa kustannukset täsmentyvät. Opintomaksun voi tarvittaessa jakaa useampaan erään.

Olisiko sinulla mahdollisuus päätoimiseen opiskeluun? Lisätietoja tästä linkistä

Kasvatustieteen monimuoto-opinnot

Psykologian perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut ihmisen kehittymisestä, toiminnasta, tunteista ja ajattelusta? Haluatko oppia ymmärtämään ja soveltamaan tieteellistä psykologista tietoa arkielämään ja omiin kokemuksiisi? Tarvitsetko työssäsi psykologista tietoa? Haluatko pätevöityä psykologian opettajaksi? Psykologian opiskelu on ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Ihmiset tarvitsevat elämänhallintaan yhä enemmän voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat lisääntyvät. Perheet ja lapset tarvitsevat yhä enemmän tukea. Psykologista ymmärrystä tarvitaan monilla eri aloilla. Opinnoissa tarkastellaan ihmisen kehitystä, persoonallisuutta ja mielenterveyttä ja muistia, ajattelua ja psyykkisten toimintojen hermostollista perustaa. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologiaa opiskelevat haluavat esimerkiksi kehittyä ammatillisesti, rikastaa maailmankuvaansa tai jäsentää elämänkokemuksiaan. Opiskelijoina on mm. terveydenhoitoalalla työskenteleviä, opettajia, asiakaspalvelutehtävissä toimivia ja yritysmaailmassa työskenteleviä. Oman joukkonsa muodostavat yliopistojen sivuaineopiskelijat, lukio-opiskelijat sekä yliopistotutkintoa suunnittelevat eri-ikäiset ihmiset. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen. Opistomme kautta voit suorittaa JY psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät psykologian lisäopinnot. Opetusalalla toimivat voivat hankkia psykologian aineopettajan kelpoisuuden. Psykologiaa voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä. Väylän kautta ei voi kutenkaan hakeutua koulutukseen joka tuottaa psykologin ammattikelpoisuuden.

Psykologian perusopinnot (25 op) koostuvat viidestä opintojaksosta.
Kevätkaudella 2024 voit suorittaa opinnoista kaksi 5 op laajuista jaksoa eli yhteensä 10 op. Suoritettavat jaksot:

Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet 5 op; Oppimistehtävä ja opintoryhmätyöskentely alkaen ma 8.1.2024 klo 17-20. Opintoryhmät lisäksi 22.1.24, 5.2.2024 ja 19.2.2024 klo 17-20. Ilmoittautuminen tälle jaksolle viimeistään 31.12.2023.Opintovaatimukset.

Persoonallisuuspsykologia I 5 op; Oppimistehtävä ja opintoryhmätyöskentely alkaen ma 4.3.2024 klo 17-20. Opintoryhmät lisäksi 18.3.24, 15.4.24, 29.4.24 ja 13.5.24 klo 17-20. Jakson aikataulu on alustava ja muutokset mahdollisia. Ilmoittautuminen tälle jaksolle viimeistään 15.2.2024. Opintovaatimukset.

Loput opintojaksot (3 jaksoa á 5 op) voit suorittaa opistomme elokuussa 2024 alkavassa uudessa psykologian perusopintojen ryhmässä tai sitten voit tehdä opinnot etäopiskeluna suoraan Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Syksyllä 2024 opistolla suoritettavat jaksot:
 • Kehityspsykologia I 5 op
 • Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op
 • Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op
Opiskeluvaihtoehdot, ilmoittautuminen ja hinta:

Sivutoiminen opiskelu

Psykologian perusopintojen sivutoiminen opiskelu toteutetaan opistossamme ryhmänohjausmallilla, jossa opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Opintoryhmä kokoontuu arki-iltaisin klo 17.00–20.00, kokoontumisillat löydät edeltä jaksoesittelystä. Ryhmänohjaajana toimii KM Jaana Alestalo. Sivutoimiseen opiskeluun tulee ilmoittautua tästä linkistä (valitse linkin ostoskoriin psykologian perusopinnot kevät 2024). Kerro ilmoittautumislomakkeen ”muita lisätietoja” kohdassa mikäli haluat suorittaa opinnoista vain jomman kumman jakson. Opintojen hinta 100 euroa / 5 op jakso. Maksu laskutetaan opintojakson alkamisen jälkeen. Ilmoittautumisaika päättyy 31.12.2023.

Päätoiminen opiskelu

Psykologian perusopintoja voit suorittaa myös opiskellen opistossamme päätoimisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että opinnot oikeuttavat Kelan opintotukeen tai aikuiskoulutustukeen. Mikäli olet työelämässä voit päätoimisena monimuoto-opiskelijana opiskella joustavasti myös työn ohessa. Tällöin lähiopetuspäiviä tulee kahtena arkipäivänä noin joka toinen viikko sekä lisäksi runsaasti itsenäistä työskentelyä. Lähiopetus järjestetään opistolla eikä siihen voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat vähintään 45 opintopisteen verran avoimen yliopiston opintoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sinun tulee valita opiskeluohjelmaasi psykologian perusopintojen lisäksi erityispedagogiikan tai kasvatuspsykologian perusopinnot.

Päätoimisen opiskelun vaihtoehdot (katso lisätietoja ja hakeudu koulutuksiin seuraavista linkeistä);

Psykologia opintolinja

Psykologian monimuoto-opinnot

Jos haet päätoimiseksi opiskelijaksi, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista psykologian perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.


Väyläopiskelu

Katso lisätietoja täältä

Kasvatusalan väylät (kasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede)

Psykologian väyläPidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu