Kasvatustieteet, logopedia ja psykologia

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Kasvatustieteet, logopedia ja psykologia

Kasvatustieteet, logopedia ja psykologia

Sivuja päivitetty 21.5.2024. Ennakkotietoja, muutokset mahdollisia.

Kaikille avoin INFO-ILTA ke 7.8.

Kiinnostaako sinua avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opiskelu sivutoimisesti töiden tai muun koulun ohessa mutta emmit vielä ilmoittautumistasi? Askarruttaako jokin opiskeluun liittyvä asia?  

Tervetuloa kuulemaan opistomme ryhmänohjaajien pitämää Teams-infoa sosiaali- ja terveysalan avoimen AMK:n opinnoista, kasvatustieteen perus- ja aineopintojen sekä psykologian ja erityispedagogiikan perusopintojen vaatimuksista ja sisällöistä.

Info järjestetään keskiviikkona 7.8.2024 klo klo 17.00 – 18.00. Info tallennetaan ja on katsottavissa kahden viikon ajan. Osallistuminen ei edellytä ilmoittautumista, voit liittyä tapaamiseen mukaan Teamsin kautta. Liity tapaamiseen tästä

Tervetuloa! 

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kiinnostaako sinua osallisuuden ja oppimisen tukeminen? Tiedätkö, miten voit huomioida oppijan yksilölliset tarpeet ja poistaa oppimisen esteitä? Tarvitsetko työssäsi erityispedagogista tutkimustietoa tai haluatko päivittää osaamistasi? Erityispedagogiikan opinnoissa keskiössä ovat yksilöllisyys, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys. Erityispedagogiikassa pääset myös tarkastelemaan vammaisten ja muiden tukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia toimintamalleja ja käytäntöjä. Opinnoissa etenet ohjatusti. Saat palautetta opinnoistasi ja henkilökohtaista ohjausta opiskeluusi.

Kohderyhmä: Opinnot sopivat hyvin kaikille, joita kiinnostaa tukea tarvitsevan ihmisen kohtaaminen ja tukeminen; esim. luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Lisäksi ajankohtaisena ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kytkeytyvänä erityispedagogiikka kiinnostaa erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita. Erityispedagogiikkaa voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot), lisätietoja tutkintotavoitteisesta opiskelusta täällä.

Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) koostuvat viidestä opintojaksosta:

Erityispedagogiikan perusteet 5 op; Verkkotentti. Ryhmänohjausta.

Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot 5 op; Toimintaympäristöön tutustumista. Oppimistehtävä. Ryhmänohjausta.

Vammaisuus, moninaisuus ja osallisuus 5 op; Oppimistehtävä. Ryhmänohjausta.

Oppimisen vaikeuksien märittely ja tunnistaminen 5 op; Oppimistehtävä. Ryhmänohjausta.

Oppimisen tukeminen 5 op; Verkkokurssi. Ryhmänohjausta.

Opintovaatimukset (ei opintoihin ilmoittautumista tästä avautuvalla sivustolla)

Opiskeluvaihtoehdot, ilmoittautuminen ja hinta:
Sivutoiminen opiskelu

Erityispedagogiikan perusopintojen sivutoiminen opiskelu toteutetaan opistossamme ryhmänohjausmallilla, jossa opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Opinnot aloitetaan kahden perättäisen opiskelupäivän lähiopetuksella ma 12.8.2024 klo 17-20 ja ti 13.8.2024 klo 9-15. Tiistain opetus on poikkeuksellisesti päiväopetusta, jatkossa päiväopetuksia ei enää ole. Tämän opintojen aloituksen 12.-13.8.24 jälkeen opintoryhmä kokoontuu arki-iltaisin (tiistai) klo 17.00–20.00 seuraavina iltoina 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12. ja 17.12.2024. Kokoontumiset jatkuvat kevätkaudella 2025 parittomilla viikoilla viikosta 3 alkaen.

Sivutoimiseen opiskeluun tulee ilmoittautua tästä linkistä (valitse linkin ostoskoriin Erityispedagogiikan perusopinnot). Ilmoittautumisaika päättyy 8.8.2024. Opintojen hinta 450 euroa. Maksu laskutetaan kahdessa erässä (lokakuu -24 ja helmikuu -25).

Tervetuloa mukaan myös opintojen info-Teamsiin 7.8. Lisätietoja täällä.

Päätoiminen opiskelu

Erityispedagogiikan perusopintoja voit suorittaa myös opiskellen opistossamme päätoimisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että opinnot oikeuttavat Kelan opintotukeen. Mikäli olet työelämässä voit päätoimisena monimuoto-opiskelijana opiskella joustavasti myös työn ohessa. Tällöin lähiopetuspäiviä tulee kahtena päivänä (tiistai-ilta ja keskiviikko-päivä) noin joka toinen viikko sekä lisäksi runsaasti itsenäistä työskentelyä. Lähiopetus järjestetään opistolla eikä siihen voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat vähintään 45 opintopisteen verran avoimen yliopiston opintoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sinun tulee valita opiskeluohjelmaasi erityispedagogiikan perusopintojen lisäksi kasvatustieteen perusopinnot.

Päätoimisen opiskelun vaihtoehdot (katso lisätietoja ja hakeudu koulutuksiin 31.7.2024 mennessä seuraavista linkeistä);

Kasvatustiede ja erityispedagogiikka opintolinja

Kasvatustieteen monimuoto-opinnot

Jos haet päätoimiseksi opiskelijaksi, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista erityispedagogiikan perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Kasvatuspsykologian perusopinnot 25 op

Lapin yliopisto

Sisältö: Kasvatuspsykologia soveltaa psykologian teorioita konkreettiseen kasvatus- ja opetustyöhön sekä myönteisen kehityksen tukemiseen. Kasvatuspsykologian opinnoista saa valmiuksia ja välineitä ohjata ja ymmärtää oppimis- ja kehitysprosesseja eri-ikäisten oppijoiden keskuudessa. Painopistealueita ovat erityisesti hyvinvointi ja positiivinen (kasvatus)psykologia ihmisen elämänkulussa ja eri elämän osa-alueilla sekä ihmisen psyykkisen kasvun ja kehityksen kriisiytyminen.

Kohderyhmä: Kasvatuspsykologia koskee kaikkia ikäalueita varhaislapsuudesta vanhuuteen sekä kaikkiin kasvatusinstituutioihin asti. Sovelluskohteina ovat mm. päivähoito, koko koululaitos peruskoulusta korkeakouluihin, aikuis- ja täydennyskoulutus, työelämä ja järjestöt. Lisäksi kasvatuspsykologian opinnot tukevat omaa itsetuntemustasi ja -kasvatusta sekä pyrkivät edistämään omaa opiskelu- ja elämänhallintaasi.

Kasvatuspsykologian perusopinnot (25 op) koostuvat viidestä opintojaksosta:

Myönteinen kehitys elämänkulussa 5 op

Kasvun ja kehityksen kriisiytyminen 5 op

Positiivisen psykologian näkökulmia ihmisen toimijuuteen 5 op

Ihmissuhteet ja sosiaalinen kehitys 5 op

Oppijan minäkehitys ja positiivinen pedagogiikka 5 op

Opintovaatimukset

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta: 

Kasvatuspsykologian perusopintoja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen. Mikäli olet työelämässä voit päätoimisena monimuoto-opiskelijana opiskella joustavasti myös työn ohessa. Tällöin lähiopetuspäiviä tulee kahtena päivänä (tiistai-ilta ja keskiviikko-päivä) noin joka toinen viikko sekä lisäksi runsaasti itsenäistä työskentelyä. Lähiopetus järjestetään opistolla eikä siihen voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat vähintään 45 opintopisteen verran avoimen yliopiston opintoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sinun tulee valita opiskeluohjelmaasi kasvatuspsykologian perusopintojen lisäksi joko psykologian tai erityispedagogiikan perusopinnot.

Päätoimisen opiskelun vaihtoehdot (katso lisätietoja ja hakeudu koulutuksiin 31.7.2024 mennessä seuraavista linkeistä);

Psykologia opintolinja

Psykologian monimuoto-opinnot

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä? Haluatko eväitä ammatillisuuden, asiantuntijuuden ja akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen? Tavoitteletko pääsyä opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin? Tule opiskelemaan kasvatustiedettä, jonka ilmiölähtöisissä opinnoissa lähtökohtanasi ovat todellisen maailman kasvatustieteelliset ilmiöt. Kasvatustieteen perusopinnoissa tutustut varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmiin ja tutkimusaiheisiin.

Kohderyhmä: Kasvatustieteen opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat työskennellä ihmisten parissa, ohjata, opettaa ja tuntea oppimisen monisyisiä ilmiöitä. Opinnoista saat eväitä ammatillisuuden, asiantuntijuuden ja akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen. Ilmiölähtöisissä, monipuolisia näkökulmia avaavissa opinnoissa lähtökohtanasi ovat todellisen maailman kasvatustieteelliset ilmiöt, kuten ihmisten oppiminen, kehittyminen sekä yksilöiden välinen kommunikaatio. Perusopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen aineopintojen parissa. Kasvatustiedettä voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot), lisätietoja tutkintotavoitteisesta opiskelusta täällä.

Kasvatustieteen perusopinnot (25 op) koostuvat kuudesta opintojaksosta:

Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op); Oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena. Ryhmänohjausta opintojakson sisältöihin ja oppimistehtävän laatimiseen.

Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op): Oppimistehtävä ryhmäsuorituksena lähiryhmässä. Ryhmänohjausta opintojen suunnitteluun ja opintojakson sisältöihin, ryhmäytyminen.

Kestävä kasvatus ja yhteiskunta (5 op); Verkkokurssi ja opintoryhmätyöskentely. Ryhmänohjausta opintojakson sisältöihin ja verkossa työskentelyyn.

Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op); Verkkotentti. Ryhmänohjausta opintojakson sisältöihin ja tenttiin vastaamiseen.

Tieteellinen tieto ja ajattelu (5 op); Oppimistehtävä ryhmäsuorituksena lähiryhmässä. Ryhmänohjausta opintojen suunnitteluun ja opintojakson sisältöihin, ryhmäytyminen.

Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op); Oppimistehtävä ryhmäsuorituksena lähiryhmässä. Ryhmänohjausta opintojen suunnitteluun ja opintojakson sisältöihin, ryhmäytyminen.

Opintovaatimukset (ei opintoihin ilmoittautumista tästä avautuvalla sivustolla)

Opiskeluvaihtoehdot, ilmoittautuminen ja hinta:
Sivutoiminen opiskelu

Kasvatustieteen perusopintojen sivutoiminen opiskelu toteutetaan opistossamme ryhmänohjausmallilla, jossa opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Opinnot aloitetaan kahden perättäisen opiskelupäivän lähiopetuksella ma 12.8.2024 klo 17-20 ja ti 13.8.2024 klo 9-15. Tiistain opetus on poikkeuksellisesti päiväopetusta, jatkossa päiväopetuksia ei enää ole. Tämän opintojen aloituksen 12.-13.8.24 jälkeen opintoryhmä kokoontuu arki-iltaisin (tiistai) klo 17.00–20.00 seuraavina iltoina 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12. ja 17.12.2024. Kokoontumiset jatkuvat kevätkaudella 2025 parittomilla viikoilla viikosta 3 alkaen.

Sivutoimiseen opiskeluun tulee ilmoittautua tästä linkistä (valitse linkin ostoskoriin Kasvatustieteen perusopinnot). Ilmoittautumisaika päättyy 8.8.2024. Opintojen hinta 450 euroa. Maksu laskutetaan kahdessa erässä (lokakuu -24 ja helmikuu -25)

Tervetuloa mukaan myös opintojen info-Teamsiin 7.8. Lisätietoja täällä.

Päätoiminen opiskelu

Kasvatustieteen perusopintoja voit suorittaa myös opiskellen opistossamme päätoimisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että opinnot oikeuttavat Kelan opintotukeen. Mikäli olet työelämässä voit päätoimisena monimuoto-opiskelijana opiskella joustavasti myös työn ohessa. Tällöin lähiopetuspäiviä tulee kahtena päivänä (tiistai-ilta ja keskiviikko-päivä) noin joka toinen viikko sekä lisäksi runsaasti itsenäistä työskentelyä. Lähiopetus järjestetään opistolla eikä siihen voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat vähintään 45 opintopisteen verran avoimen yliopiston opintoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sinun tulee valita opiskeluohjelmaasi kasvatustieteen perusopintojen lisäksi erityispedagogiikan tai kasvatuspsykologian perusopinnot.

Päätoimisen opiskelun vaihtoehdot (katso lisätietoja ja hakeudu koulutuksiin 31.7.2024 mennessä seuraavista linkeistä);

Kasvatustiede ja erityispedagogiikka opintolinja

Kasvatustieteen monimuoto-opinnot

Jos haet päätoimiseksi opiskelijaksi, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista kasvatustieteen perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kasvatustieteen aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Aineopinnossa laajennetaan ja syvennetään tietämystä kasvatustieteen käsitteistä, teoriasuuntauksista ja tutkimusalueista. Lisäksi opinnoissa opitaan hahmottamaan kasvatuksen ja koulutuksen toimintakenttää ja syvennetään ymmärrystä kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen yhteiskunnallisista ja koulutuspoliittisista yhteyksistä. Opinnoissa tutustutaan kasvatustieteen tutkimusmenetelmiin ja toteutetaan pienimuotoinen kasvatustieteellinen tutkimus.

Kohderyhmä: Kasvatustieteen opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille kasvatustieteen perusopintojen suorituksen jälkeen. Edellytyksenä aineopintojen opintojen aloittamiselle on kasvatustieteen perusopintojen (25 op/15 ov) TAI kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen (25 op/15 ov) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Opinnot sopivat ammatillisen osaamisen kehittämiseen alasta riippumatta kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Opintoja voi hyödyntää myös opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin hakeutumiseen. Tutkintoon tähtääville opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimen väylän haussa. Jos olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon ja kasvatustieteen perus- ja aineopinnot, voit hakea suoraan kasvatustieteiden tai luokanopettajan maisteriopintoihin. Lisää tietoa kasvatustieteen tutkintotavoitteisesta opiskelusta (väyläopinnot) täällä.

Kasvatustieteen aineopinnot (35 op) koostuvat seitsemästä opintojaksosta:
Kaikille pakolliset opintojaksot (27 op);

Koulutuspolitiikka 4 op; monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely viikoilla 36 – 46 / 2024.

Määrällisen tutkimuksen perustaidot kasvatustieteissä 6 op; monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely viikoilla 37/2024 – 4/2025.

Kasvatuksen historiakäsitykset ja tulkinnat 4 op; luentotallenteet Moodlessa, essee, mahdollinen opintoryhmätyöskentely. Jakso suoritettavissa oman aikataulun mukaisesti joko syyslukukaudella 2024 tai kevätlukukaudella 2025.

Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op; monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely viikoilla 2 – 13 / 2025.

Tutkielma (proseminaari), kasvatustiede 8 op; monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely viikoilla 38/2025 – helmikuu 2026.

Lisäksi opiskelija valitsee kaksi opintojaksoa seuraavista sisältökursseista (á 4 op):

Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 4 op; opintoryhmätyöskentely viikoilla 13 – 21 / 2025

Kestävän kasvatuksen horisontti 4 op; Essee tai moodle-tentti.Jakso suoritettavissa oman aikataulun mukaisesti joko syyslukukaudella 2024 tai kevätlukukaudella 2025.

Oppiminen läpi elämän 4 op; Luennot tai luentotallenteet,moodle-tentti.Jakso suoritettavissa oman aikataulun mukaisesti joko syyslukukaudella 2024 tai kevätlukukaudella 2025.

Aikuiskasvatuksen tutkimussuunnat 4 op; luentotallenteet ja verkkotyöskentely kevätkaudella 2025. Essee.

Kielen ja kommunikaation tukeminen 4 op; Luennot tai luentotallenteet, moodle-tentti. Suoritus viikoilla 37 – 42 / 2024.

Sosiaalisemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen tukeminen 4 op; Luentotallenteet ja lukupiirityöskentely verkossa viikoilla 11 – 17 / 2025.

Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen 4 op; Luentotallenteet, verkkotyöskentely, moodle -tentti ja kirjallisuustehtävä viikoilla 16 – 38 / 2025.

Opintovaatimukset

Yleistä opiskelusta

Kasvatustieteen aineopinnot järjestetään monimuoto-opintoina. Aineopintojen aloitusohjaus pidetään Etelä-Pohjanmaan Opistossa ma 2.9.2024 klo 17.00 alkaen (illan kesto noin 20.00 saakka). Aineopintojen suoritus aloitetaan välittömästi aloitusohjauksen jälkeen ja opiskelu päättyy kevätlukukaudella 2026. Viikoittainen aikataulu tarkentuu myöhemmin (linkki tulossa tälle sivulle) mutta yleensä ottaen ryhmäkokoontumisia on opistolla keskimäärin 2 kertaa kuukaudessa. Kokoontumiset ovat arki-iltaisin klo 17.00 alkaen. Keskeistä on opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut luento-opetukseen, kirjoitat esseitä ja luet tentteihin. Tentit tehdään Moodle tenttinä kotoa käsin omalla tietokoneella. Pienimuotoisen kasvatustieteellisen tutkimuksen tekeminen sekä monipuoliset esseeaiheet mahdollistavat, että voit painottaa sisältöjä oman työsi tai mielenkiintosi mukaan. Opiskeluasi tukee opiston ryhmänohjaus ja opintoryhmät kokoontuvat opistolla ryhmänohjaajan johdolla. Opiskelun tukena ovat myös verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet. Luento-opetus järjestetään etäyhteydellä Zoom-verkkoympäristössä, usein luennoista tulee myös tallenne myöhemmin katsottavaksi.

Opiskeluvaihtoehdot, ilmoittautuminen ja hinta:
Sivutoiminen opiskelu

Kasvatustieteen aineopintojen sivutoiminen opiskelu toteutetaan opistossamme ryhmänohjausmallilla, jossa opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan yliopiston ja opiston aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Opintoryhmä kokoontuu arki-iltaisin 1-2 kertaa kuukaudessa klo 17.00 – 20.00 ajalla 2.9.2024 – toukokuu 2026. Viikoittainen aikataulu tarkentuu myöhemmin. Sivutoimiseen opiskeluun tulee ilmoittautua tästä linkistä (valitse linkin ostoskoriin Kasvatustieteen aineopinnot). Ilmoittautumisaika päättyy 8.8.2024. Opintojen hinta 790 euroa. Maksu laskutetaan kolmessa erässä (lokakuu -24, helmikuu -25 ja elokuu -25).

Tervetuloa mukaan myös opintojen info-Teamsiin 7.8. Lisätietoja täällä.

Päätoiminen opiskelu

Kasvatustieteen aineopintoja voit suorittaa myös opiskellen opistossamme päätoimisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että opinnot oikeuttavat Kelan opintotukeen. Mikäli olet työelämässä voit päätoimisena monimuoto-opiskelijana opiskella joustavasti myös työn ohessa. Tällöin lähiopetuspäiviä tulee kahtena päivänä (tiistai-ilta ja keskiviikko-päivä) noin joka toinen viikko sekä lisäksi runsaasti itsenäistä työskentelyä. Lähiopetus järjestetään opistolla eikä siihen voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat vähintään 45 opintopisteen verran avoimen yliopiston opintoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sinun tulee valita opiskeluohjelmaasi kasvatustieteen aineopintojen lisäksi erityispedagogiikan tai kasvatuspsykologian perusopinnot.

Päätoimisen opiskelun vaihtoehdot (katso lisätietoja ja hakeudu koulutuksiin 31.7.2024 mennessä seuraavista linkeistä);

Kasvatustiede ja erityispedagogiikka opintolinja

Kasvatustieteen monimuoto-opinnot

Jos haet päätoimiseksi opiskelijaksi, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista kasvatustieteen aineopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op

Turun yliopisto

Sisältö:

 • osallisuus lasten, vanhempien ja työntekijöiden näkökulmasta.
 • osallisuus varhaiskasvatuksen laatutekijänä
 • osallisuus suhteessa lasten omiin tarinoihin, toimijuuteen, arjessa kehitettäviin käytäntöihin
 • sosiokulttuurisen ympäristön merkitys.

Opintojakso sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville tai alalla aikoville. Se sopii myös vanhemmille ja kaikille arjen kasvattajille, jotka ovat kiinnostuneita lapsen osallisuuden vahvistamista ja sen merkityksestä lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen edistämisessä. Opintojakso on osa varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon vapaavalintaisia opintoja (Rauman OKL).

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely 15 oppituntia arkipäivisin alkaen helmikuussa 2025, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Moodle-tentti tai essee.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana. Sivutoimiseen opiskeluun tulee ilmoittautua tästä linkistä (valitse linkin ostoskoriin Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa). Ilmoittautumisaika päättyy 15.1.2025. Kurssin hinta 115 euroa, laskutus kurssin aloituksen jälkeen.

Opintovaatimukset

Lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi -koulutus

Jyväskylän / Turun yliopisto

Haaveiletko varhaiskasvatuksen opettajan ammatista? Tai eskariopen työstä? Meillä voit hankkia hakukelpoisuuden yliopistoon!

Koulutus tarjoaa
 • Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen perusopinnot (25 op) ja muita avoimen yliopiston opintoja opiskelijan kanssa opintojen alussa laadittavan erillisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti
 • Hakukelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin avoimen yliopiston väylän kautta
 • Matalan kynnyksen aloituksen yliopisto-opintoihin
 • Yksilöllisen ohjauksen ja ryhmän vertaistuen
 • Mahdollisuuden opiskella joustavasti työn ohessa
 • Soveltuvuuskoevalmennuksen
Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka
 • Työskentelet päiväkodissa tai varhaiskasvatuksessa
 • Haaveilet varhaiskasvatuksen opettajan ja/tai esiopetuksen opettajan kelpoisuudesta
 • Olet kiinnostunut varhaiskasvatuksesta

Koulutus toteutetaan ryhmäopiskeluna. Ryhmä kokoontuu opistolla arki-iltaisin noin kaksi kertaa kuukaudessa. Poikkeuksen muodostaa opintojen aloitus, jolloin lähiopetusta on arki-illan lisäksi yhtenä arkipäivänä. Opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus.  Opinnot sisältävät myös paljon itsenäistä työtä. Tavoitteena on avoimen väylän haku varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen joko keväällä 2025 tai myöhemmin. Voit edetä oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja elämäntilanteen mukaan.

Suoritetut avoimen yliopiston opinnot hyväksytään opiskelupaikan saamisen jälkeen osaksi varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoa eri yliopistoissa. Tutkintoon johtavat opinnot yliopistossa kestävät suoritetuista opinnoista ja opiskelutahdista riippuen keskimäärin 1,5-3 vuotta.

Opintojen aloitus ja ilmoittautuminen:

Seuraava opiskeluryhmä aloittaa opintonsa kahden perättäisen opiskelupäivän lähiopetuksella ma 12.8.2024 klo 17-20 ja ti 13.8.2024 klo 9-15. Tiistain opetus on poikkeuksellisesti päiväopetusta, jatkossa päiväopetuksia ei enää ole. Tämän opintojen aloituksen 12.-13.8.24 jälkeen opintoryhmä kokoontuu arki-iltaisin (tiistai) klo 17.00–20.00 seuraavina iltoina 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12. ja 17.12.2024. Kokoontumiset jatkuvat kevätkaudella 2025 parittomilla viikoilla viikosta 3 alkaen.

Opintoihin ilmoittaudutaan tästä linkistä (valitse linkin ostoskoriin Lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi). Ilmoittautumisaika päättyy 8.8.2024.

Tervetuloa mukaan myös opintojen info-Teamsiin 7.8. Lisätietoja täällä.

Hinta: Kasvatustieteen perusopintojen hinta on 450 euroa. Muut avoimen yliopiston opinnot laskutetaan erikseen sen mukaan mitä kursseja opiskelija valitsee suoritettavakseen. Opintojen alussa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa kustannukset täsmentyvät. Opintomaksun voi tarvittaessa jakaa useampaan erään.

Olisiko sinulla mahdollisuus päätoimiseen opiskeluun? Lisätietoja tästä linkistä

Kasvatustieteen monimuoto-opinnot

Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op

Turun yliopisto

Sisältö:

 • lastensuojelua koskevat säädökset
 • lastensuojelun keskeiset käsitteet
 • lastensuojelun toteuttaminen
 • lasten ja nuorten sekä huoltajien tukeminen
 • monitahoinen yhteistyö erityisopetuksessa
 • kasvatuksessa sekä lastensuojelussa

Opiskelu: Luennot 12 t ja opintoryhmätyöskentely 12 t. Oppimispäiväkirja tai essee luentojen sekä soveltuvin osin opintomateriaalin pohjalta. Luennot pidetään helmikuussa 2025 neljänä arki-iltana ja luennot myös tallennetaan. Opintoryhmä kokoontuu 3–4 kertaa, aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana. Sivutoimiseen opiskeluun tulee ilmoittautua tästä linkistä (valitse linkin ostoskoriin Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena). Ilmoittautumisaika päättyy 15.1.2025. Kurssin hinta 140 euroa, laskutus kurssin aloituksen jälkeen.

Opintovaatimukset

Logopedian perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

Sisältö: Logopedia on tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat kommunikoinnin ja nielemisen häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus. Turun yliopiston logopedian tutkimus on profiloitunut puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden kielelliskognitiivisten ja neurokognitiivisten ilmiöiden tutkimiseen. Muita tutkimuksen painopistealueita ovat monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä arviointimenetelmien kehittäminen ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukset.

Logopedian perusopinnoissa perehdytään logopedian tieteenalaan, alan keskeisiin peruskäsitteisiin ja tutkimuksen sekä kliinisen työn lähtökohtiin. Opiskelija oppii ymmärtämään kommunikaatiohäiriöihin liittyviä anatomis-fysiologisia peruskäsitteitä ja toimintoja. Hän ymmärtää, miten kieli, puhe ja kommunikointi kehittyvät elämänkaaren aikana. Opiskelija kartuttaa tietämystään kaksi- ja monikielisyydestä. Hän saa tiedot normaalista äänentuotosta, äänenlaadun erilaisista ominaisuuksista ja niiden mittaamisesta. Metodiopinnoissa syvennytään logopediseen tutkimukseen ja saadaan perusvalmiudet tieteelliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen.

Kohderyhmä: Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät logopedian perusopinnot sopivat työelämän tarpeisiin ja tutkintoon tähtääville. Turun yliopistoon suunnitellaan avattavaksi logopedian avoimen väylän opiskelijavalinta vuodesta 2025 alkaen. Väyläopinnoista lisätietoja täällä

Logopedian perusopinnot (25 op) koostuvat viidestä opintojaksosta:

Logopedian perusteet 5 op; Luennot verkossa ja opintoryhmäkokoontumiset joista osa lähiopetuksena. Kurssin suoritus ajalla 2.9. – 29.10.2024.

Kieli ja elämänkaari I  5 op: Luennot verkossa ja opintoryhmäkokoontumiset joista osa lähiopetuksena. Kurssin suoritus ajalla 30.10. – 18.12.2024.

Kieli ja elämänkaari II 5 op: Luennot verkossa ja opintoryhmäkokoontumiset joista osa lähiopetuksena. Kurssin suoritus ajalla 9.1. – 12.3.2025.

Anatomia ja fysiologia logopediassa 5 op: Luennot verkossa ja opintoryhmäkokoontumiset joista osa lähiopetuksena. Kurssin suoritus ajalla 13.3. – 14.5.2025.

Introduction to Bilingualism 5 op: Luennot verkossa ja opintoryhmäkokoontumiset joista osa lähiopetuksena. Kurssin opetuskieli on englanti, tenttiin voi vastata suomen kielellä. Kurssin suoritus joko keväällä tai syksyllä 2025 (opiskelijan valittavissa).

Opintovaatimukset

Opiskelu ja ilmoittautuminen:

Logopedian perusopintoja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistaa logopedian opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi 31.7.2024 mennessä yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, lisäksi opintoihin saattaa sisältyä jonkin verran iltaopintoja. Opetukseen ei voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat opintoja vähintään 45 opintopisteen verran.

Mikäli sinulla ei ole mahdollista opiskella päätoimisesti voi logopedian perusopintoja suorittaa sivutoimisena opiskelijana Etelä-Pohjanmaan kesäyliopistossa Seinäjoella.

Oppimisen edellytykset ja haasteet 4 op

Turun yliopisto

Sisältö:

 • kognitiiviset ja emotionaaliset oppimisvalmiudet
 • oppimisen haasteiden keskeiset piirteet, taustat ja tunnistaminen
 • arvioinnin ja tuen periaatteet erilaisissa oppimisen haasteissa
 • oppimista ja hyvinvointia tukeva vuorovaikutus

Opiskelu: Luentotallenteet ja opintoryhmätyöskentely. Jakso suoritetaan luentotallenteisiin ja kirjallisuuteen perustuvalla harjoitustyöllä. Opintoryhmä kokoontuu opistolla viikolla 46/2024 ja 48 tai 49/2024. Ajankohdat tarkentuvat myöhemmin. Kirjallisuuden Moodle tentti 11.12. klo 17.30–13.12.2024 klo 17.30 ja harjoitustehtävän palautus 6.1.2025 mennessä.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana. Sivutoimiseen opiskeluun tulee ilmoittautua tästä linkistä (valitse linkin ostoskoriin Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa). Ilmoittautumisaika päättyy 15.1.2025. Kurssin hinta 115 euroa, laskutus kurssin aloituksen jälkeen.

Opintovaatimukset

Psykologian perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut ihmisen kehittymisestä, toiminnasta, tunteista ja ajattelusta? Haluatko oppia ymmärtämään ja soveltamaan tieteellistä psykologista tietoa arkielämään ja omiin kokemuksiisi? Tarvitsetko työssäsi psykologista tietoa? Haluatko pätevöityä psykologian opettajaksi? Psykologian opiskelu on ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Ihmiset tarvitsevat elämänhallintaan yhä enemmän voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat lisääntyvät. Perheet ja lapset tarvitsevat yhä enemmän tukea. Psykologista ymmärrystä tarvitaan monilla eri aloilla. Opinnoissa tarkastellaan ihmisen kehitystä, persoonallisuutta ja mielenterveyttä ja muistia, ajattelua ja psyykkisten toimintojen hermostollista perustaa. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologiaa opiskelevat haluavat esimerkiksi kehittyä ammatillisesti, rikastaa maailmankuvaansa tai jäsentää elämänkokemuksiaan. Opiskelijoina on mm. terveydenhoitoalalla työskenteleviä, opettajia, asiakaspalvelutehtävissä toimivia ja yritysmaailmassa työskenteleviä. Oman joukkonsa muodostavat yliopistojen sivuaineopiskelijat, lukio-opiskelijat sekä yliopistotutkintoa suunnittelevat eri-ikäiset ihmiset. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen. Opistomme kautta voit suorittaa JY psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät psykologian lisäopinnot. Psykologiaa voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä (linkki tulossa)

Opetusalalla toimivat voivat hankkia psykologian aineopettajan kelpoisuuden.

Psykologian perusopinnot (25 op) koostuvat viidestä opintojaksosta:

Kehityspsykologian perusteet 5 op; HOPS, oppimistehtävä ja opintoryhmätyöskentely.

Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet 5 op; Oppimistehtävä ja opintoryhmätyöskentely.

Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op; Oppimistehtävä ja opintoryhmätyöskentely.

Kliinisen psykologian perusteet 5 op; Oppimistehtävä ja verkkotentti, opintoryhmätyöskentely.

Johdatus psykologisiin tutkimusmenetelmiin 5 op; Oppimistehtävä ja opintoryhmätyöskentely.

Opintovaatimukset (ei opintoihin ilmoittautumista tästä avautuvalla sivustolla)

Opiskeluvaihtoehdot, ilmoittautuminen ja hinta:
Sivutoiminen opiskelu

Psykologian perusopintojen sivutoiminen opiskelu toteutetaan opistossamme ryhmänohjausmallilla, jossa opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Opinnot aloitetaan kahden perättäisen opiskelupäivän lähiopetuksella ma 12.8.2024 klo 17-20 ja ti 13.8.2024 klo 9-15. Tiistain opetus on poikkeuksellisesti päiväopetusta, jatkossa päiväopetuksia ei enää ole. Tämän opintojen aloituksen 12.-13.8.24 jälkeen opintoryhmä kokoontuu arki-iltaisin (tiistai) klo 17.00–20.00 seuraavina iltoina 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12. ja 17.12.2024. Kokoontumiset jatkuvat kevätkaudella 2025 parittomilla viikoilla viikosta 3 alkaen.

Sivutoimiseen opiskeluun tulee ilmoittautua tästä linkistä (valitse linkin ostoskoriin Psykologian perusopinnot). Ilmoittautumisaika päättyy 8.8.2024. Opintojen hinta 450 euroa. Maksu laskutetaan kahdessa erässä (lokakuu -24 ja helmikuu -25)

Tervetuloa mukaan myös opintojen info-Teamsiin 7.8. Lisätietoja täällä.

Päätoiminen opiskelu

Psykologian perusopintoja voit suorittaa myös opiskellen opistossamme päätoimisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että opinnot oikeuttavat Kelan opintotukeen. Mikäli olet työelämässä voit päätoimisena monimuoto-opiskelijana opiskella joustavasti myös työn ohessa. Tällöin lähiopetuspäiviä tulee kahtena päivänä (tiistai-ilta ja keskiviikko-päivä) noin joka toinen viikko sekä lisäksi runsaasti itsenäistä työskentelyä. Lähiopetus järjestetään opistolla eikä siihen voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat vähintään 45 opintopisteen verran avoimen yliopiston opintoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sinun tulee valita opiskeluohjelmaasi psykologian perusopintojen lisäksi erityispedagogiikan tai kasvatuspsykologian perusopinnot.

Päätoimisen opiskelun vaihtoehdot (katso lisätietoja ja hakeudu koulutuksiin 31.7.2023 mennessä seuraavista linkeistä);

Psykologia opintolinja

Psykologian monimuoto-opinnot

Jos haet päätoimiseksi opiskelijaksi, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista psykologian perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.


Väyläopiskelu

Katso lisätietoja täältä

Kasvatusalojen väylät (erityispedagogiikka, kasvatustiede, varhaiskasvatus)

Logopedian väylä

Psykologian väyläPidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu