Kasvatustieteet ja psykologia

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Kasvatustieteet ja psykologia

Kasvatustieteet ja psykologia

Sivuja päivitetty 1.6.2023. Ennakkotieto, muutokset mahdollisia.


Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kiinnostaako sinua osallisuuden ja oppimisen tukeminen? Tiedätkö, miten voit huomioida oppijan yksilölliset tarpeet ja poistaa oppimisen esteitä? Tarvitsetko työssäsi erityispedagogista tutkimustietoa tai haluatko päivittää osaamistasi? Erityispedagogiikan opinnoissa keskiössä ovat yksilöllisyys, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys. Erityispedagogiikassa pääset myös tarkastelemaan vammaisten ja muiden tukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia toimintamalleja ja käytäntöjä. Opinnoissa etenet ohjatusti. Saat palautetta opinnoistasi ja henkilökohtaista ohjausta opiskeluusi.

Kohderyhmä: Opinnot sopivat hyvin kaikille, jotka kohtaavat päivittäin työssään erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä; esim. luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Lisäksi ajankohtaisena ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kytkeytyvänä erityispedagogiikka kiinnostaa erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita. Erityispedagogiikkaa voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot), lisätietoja tutkintotavoitteisesta opiskelusta täällä.

Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) koostuvat viidestä opintojaksosta:

Erityispedagogiikan perusteet 5 op; Verkkotentti. Ryhmänohjausta.

Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot 5 op; Toimintaympäristöön tutustumista. Oppimistehtävä. Ryhmänohjausta.

Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu 5 op; Oppimistehtävä. Ryhmänohjausta.

Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa 5 op; Oppimistehtävä. Ryhmänohjausta.

Oppimisen ja osallistumisen tukeminen 5 op; Verkkokurssi. Ryhmänohjausta.

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Opiskeluvaihtoehdot, ilmoittautuminen ja hinta:

Sivutoiminen opiskelu

Erityispedagogiikan perusopintojen sivutoiminen opiskelu toteutetaan opistossamme ryhmänohjausmallilla, jossa opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Opintoryhmä kokoontuu arki-iltaisin klo 17.00–20.00. Syksyn 2023 kokoontumisillat (ma) ovat 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11. ja 4.12.2023. Kokoontumiset jatkuvat kevätkaudella 2024 parillisilla viikoilla viikosta 2 alkaen. Ryhmänohjaajana toimii KM Jaana Alestalo

Sivutoimiseen opiskeluun tulee ilmoittautua tästä linkistä (valitse linkin ostoskoriin Erityispedagogiikan perusopinnot). Ilmoittautumisaika 24.3. – 6.8.2023. Opintojen hinta 400 euroa. Maksu laskutetaan kahdessa erässä (lokakuu -23 ja helmikuu -24)

Info opiston sivutoimisista avoimen yliopiston opinnoista Teamsissa 3.8. klo 17-18. Liity mukaan tästä linkistä. Info koskee erityisesti kasvatustieteen, psykologian, erityispedagogiikan sekä sosiaali- ja terveysalan opintoja.

Päätoiminen opiskelu

Erityispedagogiikan perusopintoja voit suorittaa myös opiskellen opistossamme päätoimisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että opinnot oikeuttavat Kelan opintotukeen tai aikuiskoulutustukeen. Mikäli olet työelämässä voit päätoimisena monimuoto-opiskelijana opiskella joustavasti myös työn ohessa. Tällöin lähiopetuspäiviä tulee kahtena arkipäivänä noin joka toinen viikko sekä lisäksi runsaasti itsenäistä työskentelyä. Lähiopetus järjestetään opistolla eikä siihen voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat vähintään 45 opintopisteen verran avoimen yliopiston opintoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sinun tulee valita opiskeluohjelmaasi erityispedagogiikan perusopintojen lisäksi kasvatustieteen perusopinnot.

Päätoimisen opiskelun vaihtoehdot (katso lisätietoja ja hakeudu koulutuksiin 31.7.2023 mennessä seuraavista linkeistä);

Kasvatustiede ja erityispedagogiikka opintolinja

Kasvatustieteen monimuoto-opinnot

Jos haet päätoimiseksi opiskelijaksi, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista erityispedagogiikan perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Kasvatuspsykologian perusopinnot 25 op

Lapin yliopisto

Sisältö: Kasvatuspsykologia soveltaa psykologian teorioita konkreettiseen kasvatus- ja opetustyöhön sekä myönteisen kehityksen tukemiseen. Kasvatuspsykologian opinnoista saa valmiuksia ja välineitä ohjata ja ymmärtää oppimis- ja kehitysprosesseja eri-ikäisten oppijoiden keskuudessa. Painopistealueita ovat erityisesti hyvinvointi ja positiivinen (kasvatus)psykologia ihmisen elämänkulussa ja eri elämän osa-alueilla sekä ihmisen psyykkisen kasvun ja kehityksen kriisiytyminen.

Kohderyhmä: Kasvatuspsykologia koskee kaikkia ikäalueita varhaislapsuudesta vanhuuteen sekä kaikkiin kasvatusinstituutioihin asti. Sovelluskohteina ovat mm. päivähoito, koko koululaitos peruskoulusta korkeakouluihin, aikuis- ja täydennyskoulutus, työelämä ja järjestöt. Lisäksi kasvatuspsykologian opinnot tukevat omaa itsetuntemustasi ja -kasvatusta sekä pyrkivät edistämään omaa opiskelu- ja elämänhallintaasi.

Kasvatuspsykologian perusopinnot (25 op) koostuvat viidestä opintojaksosta:

Ihmisen kehitys ja toimijuus 5 op

Oppiminen ja oppijan minäkehityksen tukeminen 5 op

Kasvun ja kehityksen kriisiytyminen 5 op

Positiivisen psykologian näkökulmia kasvatuspsykologiaan 5 op

Rakkaus, ihmissuhteet ja sosiaalinen kehitys 5 op

Opintovaatimukset: linkki tulossa

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta: 

Kasvatuspsykologian perusopintoja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen tai aikuiskoulutustukeen. Mikäli olet työelämässä voit päätoimisena monimuoto-opiskelijana opiskella joustavasti myös työn ohessa. Tällöin lähiopetuspäiviä tulee kahtena arkipäivänä noin joka toinen viikko sekä lisäksi runsaasti itsenäistä työskentelyä. Lähiopetus järjestetään opistolla eikä siihen voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat vähintään 45 opintopisteen verran avoimen yliopiston opintoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sinun tulee valita opiskeluohjelmaasi kasvatuspsyologian perusopintojen lisäksi opiskeluvaihtoehdosta riippuen joko psykologian, kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot.

Päätoimisen opiskelun vaihtoehdot (katso lisätietoja ja hakeudu koulutuksiin 31.7.2023 mennessä seuraavista linkeistä);

Psykologia opintolinja

Psykologian monimuoto-opinnot

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä? Haluatko eväitä ammatillisuuden, asiantuntijuuden ja akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen? Tavoitteletko pääsyä opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin? Tule opiskelemaan kasvatustiedettä, jonka ilmiölähtöisissä opinnoissa lähtökohtanasi ovat todellisen maailman kasvatustieteelliset ilmiöt Kasvatustieteen perusopinnoissa tutustut varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmiin ja tutkimusaiheisiin.

Kohderyhmä: Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin. Kasvatustiedettä voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot), lisätietoja tutkintotavoitteisesta opiskelusta täällä.

Kasvatustieteen perusopinnot (25 op) koostuvat seitsemästä opintojaksosta:

Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op); Oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena. Ryhmänohjausta opintojakson sisältöihin ja oppimistehtävän laatimiseen.

Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op): Oppimistehtävä ryhmäsuorituksena lähiryhmässä. Ryhmänohjausta opintojen suunnitteluun ja opintojakson sisältöihin, ryhmäytyminen.

Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op); Verkkokurssi + lähiryhmätyöskentely. Ryhmänohjausta opintojakson sisältöihin ja verkossa työskentelyyn.

Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2 (2 op); Oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena. Ryhmänohjausta opintojakson sisältöihin ja oppimistehtävän laatimiseen.

Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op); Tentti. Ryhmänohjausta opintojakson sisältöihin ja tenttiin vastaamiseen.

Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op); Oppimistehtävä ryhmäsuorituksena lähiryhmässä. Ryhmänohjausta opintojen suunnitteluun ja opintojakson sisältöihin, ryhmäytyminen.

Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op); Oppimistehtävä ryhmäsuorituksena lähiryhmässä. Ryhmänohjausta opintojen suunnitteluun ja opintojakson sisältöihin, ryhmäytyminen.

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Opiskeluvaihtoehdot, ilmoittautuminen ja hinta:

Sivutoiminen opiskelu

Kasvatustieteen perusopintojen sivutoiminen opiskelu toteutetaan opistossamme ryhmänohjausmallilla, jossa opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Opintoryhmä kokoontuu arki-iltaisin klo 17.00–20.00. Syksyn 2023 kokoontumisillat (ma) ovat 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11. ja 4.12.2023. Kokoontumiset jatkuvat kevätkaudella 2024 parillisilla viikoilla viikosta 2 alkaen. Ryhmänohjaajana toimii KM Marja Hautala.

Sivutoimiseen opiskeluun tulee ilmoittautua tästä linkistä (valitse linkin ostoskoriin Kasvatustieteen perusopinnot). Ilmoittautumisaika 24.3. – 6.8.2023. Opintojen hinta 400 euroa. Maksu laskutetaan kahdessa erässä (lokakuu -23 ja helmikuu -24)

Info opiston sivutoimisista avoimen yliopiston opinnoista Teamsissa 3.8. klo 17-18. Liity mukaan tästä linkistä. Info koskee erityisesti kasvatustieteen, psykologian, erityispedagogiikan sekä sosiaali- ja terveysalan opintoja.

Päätoiminen opiskelu

Kasvatustieteen perusopintoja voit suorittaa myös opiskellen opistossamme päätoimisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että opinnot oikeuttavat Kelan opintotukeen tai aikuiskoulutustukeen. Mikäli olet työelämässä voit päätoimisena monimuoto-opiskelijana opiskella joustavasti myös työn ohessa. Tällöin lähiopetuspäiviä tulee kahtena arkipäivänä noin joka toinen viikko sekä lisäksi runsaasti itsenäistä työskentelyä. Lähiopetus järjestetään opistolla eikä siihen voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat vähintään 45 opintopisteen verran avoimen yliopiston opintoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sinun tulee valita opiskeluohjelmaasi kasvatustieteen perusopintojen lisäksi erityispedagogiikan tai kasvatuspsykologian perusopinnot.

Päätoimisen opiskelun vaihtoehdot (katso lisätietoja ja hakeudu koulutuksiin 31.7.2023 mennessä seuraavista linkeistä);

Kasvatustiede ja erityispedagogiikka opintolinja

Kasvatustieteen monimuoto-opinnot

Jos haet päätoimiseksi opiskelijaksi, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista erityispedagogiikan perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kasvatustieteen aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Aineopinnossa laajennetaan ja syvennetään tietämystä kasvatustieteen käsitteistä, teoriasuuntauksista ja tutkimusalueista. Lisäksi opinnoissa opitaan hahmottamaan kasvatuksen ja koulutuksen toimintakenttää ja syvennetään ymmärrystä kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen yhteiskunnallisista ja koulutuspoliittisista yhteyksistä. Opinnoissa tutustutaan kasvatustieteen tutkimusmenetelmiin ja toteutetaan pienimuotoinen kasvatustieteellinen tutkimus.

Kohderyhmä: Kasvatustieteen opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille kasvatustieteen perusopintojen suorituksen jälkeen. Edellytyksenä aineopintojen opintojen aloittamiselle on kasvatustieteen perusopintojen (25 op/15 ov) TAI kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen (25 op/15 ov) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Opinnot sopivat ammatillisen osaamisen kehittämiseen alasta riippumatta kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Opintoja voi hyödyntää myös opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin hakeutumiseen. Tutkintoon tähtääville opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimen väylän haussa. Jos olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon ja kasvatustieteen perus- ja aineopinnot, voit hakea suoraan kasvatustieteiden tai luokanopettajan maisteriopintoihin. Lisää tietoa kasvatustieteen tutkintotavoitteisesta opiskelusta (väyläopinnot) täällä.

Kasvatustieteen aineopinnot (35 op) koostuvat seitsemästä opintojaksosta

Kaikille pakolliset opintojaksot (27 op);

Koulutuspolitiikka 4 op; monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely viikot 38-45/2023

Määrällisen tutkimuksen perustaidot kasvatustieteissä 6 op; monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely viikot 39-52/2023.

Kasvatuksen historiakäsitykset ja tulkinnat 4 op; monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely, essee oman aikataulun mukaisesti joko syys- tai kevätlukukaudella.

Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op; monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely viikot 1-13/2024.

Proseminaari 8 op; monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely viikot 38-52/2024.

Lisäksi opiskelija valitsee kaksi opintojaksoa seuraavista sisältökursseista (á 4 op):

Kestävän kasvatuksen horisontti 4 op, essee tai moodletentti oman aikataulun mukaisesti joko syys- tai kevätkaudella

Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 4 op; monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely viikot 13-21/2024.

Oppiminen läpi elämän 4 op; moodletentti oman aikataulun mukaisesti joko syys- tai kevätkaudella

Aikuiskasvatus toimintakenttänä 4 op; opintoryhmätyöskentely, projektityö ja oppimispäiväkirja kevätkaudella 2024

Aikuiset koulutuksen ja työelämän muutoksessa 4 op; opintoryhmätyöskentely ja essee kevätkaudella 2024

Sosiaalisemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen tukeminen 4 op; monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely viikot 10-17/2024.

Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen 4 op; monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely viikot 16-37/2024.

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Opiskeluvaihtoehdot, ilmoittautuminen ja hinta:

Yleistä: Kasvatustieteen aineopinnot järjestetään monimuoto-opintoina. Aineopintojen aloitusohjaus pidetään Etelä-Pohjanmaan opistossa ma 4.9.2023 klo 17.00 – 20.00. Aineopintojen suoritus aloitetaan aloitusohjauksen jälkeen ja opiskelu päättyy joulukuussa 2024. Viikottainen aikataulu tarkentuu myöhemmin. Keskeistä on opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut luento-opetukseen, kirjoitat esseitä ja luet tentteihin. Tentit tehdään moodletenttinä kotoa käsin omalla tietokoneella. Pienimuotoisen kasvatustieteellisen tutkimuksen tekeminen sekä monipuoliset esseeaiheet mahdollistavat, että voit painottaa sisältöjä oman työsi tai mielenkiintosi mukaan. Opiskeluasi tukee opiston ryhmänohjaus ja opintoryhmät kokoontuvat opistolla ryhmänohjaajan johdolla. Ryhmänohjaajana toimii KM Jaana Alestalo. Opiskelun tukena ovat myös verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet. Luento-opetus järjestetään etäyhteydellä Zoom-verkkoympäristössä arki-iltaisin tai lauantaisin, usein luennoista tulee myös tallenne myöhemmin katsottavaksi.

Sivutoiminen opiskelu

Kasvatustieteen aineopintojen sivutoiminen opiskelu toteutetaan opistossamme ryhmänohjausmallilla, jossa opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan yliopiston ja opiston aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Opintoryhmä kokoontuu arki-iltaisin 1-2 kertaa kuukaudessa klo 17.00 – 20.00 ajalla 4.9.2023 – joulukuu 2024. Viikoittainen aikataulu tarkentuu myöhemmin. Sivutoimiseen opiskeluun tulee ilmoittautua tästä linkistä (valitse linkin ostoskoriin Kasvatustieteen aineopinnot). Ilmoittautumisaika 25.4. – 6.8.2023. Opintojen hinta 730 euroa. Maksu laskutetaan kolmessa erässä (lokakuu -23 ,  helmikuu -24 ja elokuu -24).

Info opiston sivutoimisista avoimen yliopiston opinnoista Teamsissa 3.8. klo 17-18. Liity mukaan tästä linkistä. Info koskee erityisesti kasvatustieteen, psykologian, erityispedagogiikan sekä sosiaali- ja terveysalan opintoja.

Päätoiminen opiskelu

Kasvatustieteen aineopintoja voit suorittaa myös opiskellen opistossamme päätoimisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että opinnot oikeuttavat Kelan opintotukeen tai aikuiskoulutustukeen. Mikäli olet työelämässä voit päätoimisena monimuoto-opiskelijana opiskella joustavasti myös työn ohessa. Tällöin lähiopetuspäiviä tulee kahtena arkipäivänä noin joka toinen viikko sekä lisäksi runsaasti itsenäistä työskentelyä. Lähiopetus järjestetään opistolla eikä siihen voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat vähintään 45 opintopisteen verran avoimen yliopiston opintoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sinun tulee valita opiskeluohjelmaasi kasvatustieteen aineopintojen lisäksi erityispedagogiikan tai kasvatuspsykologian perusopinnot.

Päätoimisen opiskelun vaihtoehdot (katso lisätietoja ja hakeudu koulutuksiin 31.7.2023 mennessä seuraavista linkeistä);

Kasvatustiede ja erityispedagogiikka opintolinja

Kasvatustieteen monimuoto-opinnot

Jos haet päätoimiseksi opiskelijaksi, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista kasvatustieteen ainepintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op

Turun yliopisto

Sisältö: Osallisuuden monimuotoisuutta tarkastellaan lasten, vanhempien ja työntekijöiden osallisuuden näkökulmasta. Lasten hyvinvointia tarkastellaan varhaiskasvatuksen laadun näkökulmasta, jolloin esiin nousevat lasten omat tarinat, toimijuus, arjessa kehitettävät käytännöt ja sosiokulttuurisen ympäristön merkitys. Opintojakso sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville tai alalla aikoville. Se sopii myös vanhemmille ja kaikille arjen kasvattajille, jotka ovat kiinnostuneita lapsen osallisuuden vahvistamista ja sen merkityksestä lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen edistämisessä. Opintojakso on osa varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon vapaavalintaisia opintoja (Rauman OKL).

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely 15 oppituntia arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa alkaen tammi-helmikuussa 2024, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Moodle-tentti tai essee.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osana opistomme useiden eri opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opiston kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 26.4. – 31.12.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle opiskelijalle 100 euroa.

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi

Jyväskylän / Turun yliopisto

Haaveiletko varhaiskasvatuksen opettajan ammatista? Tai eskariopen työstä? Meillä voit hankkia hakukelpoisuuden yliopistoon!

Koulutus tarjoaa

 • Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen perusopinnot (25 op) ja muita avoimen yliopiston opintoja opiskelijan kanssa opintojen alussa laadittavan erillisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti
 • Hakukelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin avoimen yliopiston väylän kautta
 • Matalan kynnyksen aloituksen yliopisto-opintoihin
 • Yksilöllisen ohjauksen ja ryhmän vertaistuen
 • Mahdollisuuden opiskella joustavasti työn ohessa
 • Soveltuvuuskoevalmennuksen

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka

 • Työskentelet päiväkodissa tai varhaiskasvatuksessa
 • Haaveilet varhaiskasvatuksen opettajan ja/tai esiopetuksen opettajan kelpoisuudesta
 • Olet kiinnostunut varhaiskasvatuksesta

Koulutus toteutetaan ryhmäopiskeluna. Ryhmä kokoontuu opistolla arki-iltaisin noin kaksi kertaa kuukaudessa. Opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus.  Opinnot sisältävät myös paljon itsenäistä työtä. Tavoitteena on avoimen väylän haku varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen joko keväällä 2024 tai myöhemmin. Voit edetä oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja elämäntilanteen mukaan.

Suoritetut avoimen yliopiston opinnot hyväksytään opiskelupaikan saamisen jälkeen osaksi varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoa eri yliopistoissa. Tutkintoon johtavat opinnot yliopistossa kestävät suoritetuista opinnoista ja opiskelutahdista riippuen keskimäärin 1,5-3 vuotta.

Opintojen aloitus ja ilmoittautuminen:

Seuraava opiskeluryhmä aloittaa opintonsa ma 14.8.2023. Opintoryhmä kokoontuu arki-iltaisin klo 17.00–20.00. Syksyn 2023 kokoontumisillat (ma) ovat 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11. ja 4.12.2023. Kokoontumiset jatkuvat kevätkaudella 2024 parillisilla viikoilla viikosta 2 alkaen. Ryhmänohjaajana toimii KM Jaana Alestalo.

Opintoihin ilmoittaudutaan tästä linkistä (valitse linkin ostoskoriin Lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi). Ilmoittautumisaika 24.3. – 6.8.2023.

Info opiston sivutoimisista avoimen yliopiston opinnoista Teamsissa 3.8. klo 17-18. Liity mukaan tästä linkistä. Info koskee erityisesti kasvatustieteen, psykologian, erityispedagogiikan sekä sosiaali- ja terveysalan opintoja.

Hinta: Kasvatustieteen perusopintojen hinta on 400 euroa. Muut avoimen yliopiston opinnot laskutetaan erikseen sen mukaan mitä kursseja opiskelija valitsee suoritettavakseen. Opintojen alussa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa kustannukset täsmentyvät. Opintomaksun voi tarvittaessa jakaa useampaan erään.

Olisiko sinulla mahdollisuus päätoimiseen opiskeluun? Lisätietoja tästä linkistä

Kasvatustieteen monimuoto-opinnot

Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kurssilla opiskelija;

 • perehtyy perheen merkitykseen lapsen kehityksessä, kasvussa ja oppimisessa
 • ymmärtää perheen ja vanhemmuuden muotoutumisen aika- ja paikkasidonnaisuuden sekä tunnistaa vanhemmaksi tuloon liittyvät ilmiöt sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.
 • tuntee keskeiset perhettä ja kasvatusta koskevat teoriat
 • kykenee tarkastelemaan perhettä eri tieteiden näkökulmasta
 • ymmärtää perheen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen ja oman roolinsa yhteistyössä
 • osaa tarkastella vanhemmuuden rakentumista ja vanhemmuuden tukemista silloin, kun lapsella on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu kehityksellinen riski
 • ymmärtää erilaisen lapsen perheen arkipäivään ja vanhemmuuteen liittyviä teoreettisia käsitteitä ja malleja sekä osaa soveltaa niitä myös käytännössä

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely 15 oppituntia päiväopintoina syyskaudella 2023 alkaen viikolla 39/2023, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Kaksi esseetä ja lukupiirityöskentely. Kurssi päättyy esseen palautukseen joulukuussa 2023.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osana opistomme useiden eri opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opiston kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 26.4. – 31.7.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle opiskelijalle 140 euroa.

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Psykologian perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut ihmisen kehittymisestä, toiminnasta, tunteista ja ajattelusta? Haluatko oppia ymmärtämään ja soveltamaan tieteellistä psykologista tietoa arkielämään ja omiin kokemuksiisi? Tarvitsetko työssäsi psykologista tietoa? Haluatko pätevöityä psykologian opettajaksi? Psykologian opiskelu on ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Ihmiset tarvitsevat elämänhallintaan yhä enemmän voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat lisääntyvät. Perheet ja lapset tarvitsevat yhä enemmän tukea. Psykologista ymmärrystä tarvitaan monilla eri aloilla. Opinnoissa tarkastellaan ihmisen kehitystä, persoonallisuutta ja mielenterveyttä ja muistia, ajattelua ja psyykkisten toimintojen hermostollista perustaa. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologiaa opiskelevat haluavat esimerkiksi kehittyä ammatillisesti, rikastaa maailmankuvaansa tai jäsentää elämänkokemuksiaan. Opiskelijoina on mm. terveydenhoitoalalla työskenteleviä, opettajia, asiakaspalvelutehtävissä toimivia ja yritysmaailmassa työskenteleviä. Oman joukkonsa muodostavat yliopistojen sivuaineopiskelijat, lukio-opiskelijat sekä yliopistotutkintoa suunnittelevat eri-ikäiset ihmiset. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen. Opistomme kautta voit suorittaa JY psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät psykologian lisäopinnot. Psykologiaa voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä (linkki tulossa)

Opetusalalla toimivat voivat hankkia psykologian aineopettajan kelpoisuuden.

Psykologian perusopinnot (25 op) koostuvat viidestä opintojaksosta:

Kehityspsykologia I 5 op; HOPS, oppimistehtävä ja opintoryhmätyöskentely.

Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet 5 op; Oppimistehtävä ja opintoryhmätyöskentely.

Persoonallisuuspsykologia I 5 op; Oppimistehtävä ja opintoryhmätyöskentely.

Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op; Oppimistehtävä ja verkkotentti, opintoryhmätyöskentely.

Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op; Oppimistehtävä ja opintoryhmätyöskentely.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Opiskeluvaihtoehdot, ilmoittautuminen ja hinta:

Sivutoiminen opiskelu

Psykologian perusopintojen sivutoiminen opiskelu toteutetaan opistossamme ryhmänohjausmallilla, jossa opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Opintoryhmä kokoontuu arki-iltaisin klo 17.00–20.00. Syksyn 2023 kokoontumisillat (ma) ovat 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11. ja 4.12.2023. Kokoontumiset jatkuvat kevätkaudella 2024 parillisilla viikoilla viikosta 2 alkaen. Ryhmänohjaajana toimii KM Marja Hautala.

Sivutoimiseen opiskeluun tulee ilmoittautua tästä linkistä (valitse linkin ostoskoriin Psykologian perusopinnot). Ilmoittautumisaika 24.3. – 6.8.2023. Opintojen hinta 400 euroa. Maksu laskutetaan kahdessa erässä (lokakuu -23 ja helmikuu -24).

Info opiston sivutoimisista avoimen yliopiston opinnoista Teamsissa 3.8. klo 17-18. Liity mukaan tästä linkistä. Info koskee erityisesti kasvatustieteen, psykologian, erityispedagogiikan sekä sosiaali- ja terveysalan opintoja.

Päätoiminen opiskelu

Psykologian perusopintoja voit suorittaa myös opiskellen opistossamme päätoimisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että opinnot oikeuttavat Kelan opintotukeen tai aikuiskoulutustukeen. Mikäli olet työelämässä voit päätoimisena monimuoto-opiskelijana opiskella joustavasti myös työn ohessa. Tällöin lähiopetuspäiviä tulee kahtena arkipäivänä noin joka toinen viikko sekä lisäksi runsaasti itsenäistä työskentelyä. Lähiopetus järjestetään opistolla eikä siihen voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat vähintään 45 opintopisteen verran avoimen yliopiston opintoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sinun tulee valita opiskeluohjelmaasi psykologian perusopintojen lisäksi erityispedagogiikan tai kasvatuspsykologian perusopinnot.

Päätoimisen opiskelun vaihtoehdot (katso lisätietoja ja hakeudu koulutuksiin 31.7.2023 mennessä seuraavista linkeistä);

Psykologia opintolinja

Psykologian monimuoto-opinnot

Jos haet päätoimiseksi opiskelijaksi, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista psykologian perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.


Väyläopiskelu

Katso lisätietoja täältä

Kasvatusalan väylät (kasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede)

Psykologian väyläPidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu