Kasvatustieteet ja psykologia

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Kasvatustieteet ja psykologia

Kasvatustieteet ja psykologia

Sivuja päivitetty 5.1.2023. Ennakkotieto, muutokset mahdollisia.


Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kiinnostaako sinua osallisuuden ja oppimisen tukeminen? Tiedätkö, miten voit huomioida oppijan yksilölliset tarpeet ja poistaa oppimisen esteitä? Tarvitsetko työssäsi erityispedagogista tutkimustietoa tai haluatko päivittää osaamistasi? Erityispedagogiikan opinnoissa keskiössä ovat yksilöllisyys, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys. Erityispedagogiikassa pääset myös tarkastelemaan vammaisten ja muiden tukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia toimintamalleja ja käytäntöjä. Opinnoissa etenet ohjatusti. Saat palautetta opinnoistasi ja henkilökohtaista ohjausta opiskeluusi.

Erityispedagogiikan perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Erityispedagogiikan perusteet (5 op); Verkkotentti. Ryhmänohjausta.

Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op); Toimintaympäristöön tutustumista. Oppimistehtävä. Ryhmänohjausta.

Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op); Oppimistehtävä. Ryhmänohjausta.

Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op); Oppimistehtävä. Ryhmänohjausta.

Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op); Verkkokurssi. Ryhmänohjausta.

Kohderyhmä: Opinnot sopivat hyvin kaikille, jotka kohtaavat päivittäin työssään erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä; esim. luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Lisäksi ajankohtaisena ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kytkeytyvänä erityispedagogiikka kiinnostaa erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita. Erityispedagogiikkaa voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot), lisätietoja tutkintotavoitteisesta opiskelusta täällä. Erityispedagogiikan perusopintojen suorittamisesta saat myös hyväksilukuja tai hakukelpoisuuden esim. Jyväskylän yliopiston erillisiin erityisopettajan opintoihin.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta: 

Päätoiminen opiskelu

Erityispedagogiikan perusopintoja voit suorittaa päätoimisesti joko opistomme kasvatustieteen opintolinjalla tai varhaiskasvatuksen opintolinjalla. Molemmat linjat antavat erinomaiset valmiudet yliopistojen pääsykokeisiin valmentautumiseen sekä väylähakuihin eri yliopistoihin. Opintolinjalle lisähaku 1.8.2022 alkaen, opinnot alkavat 15.8.2022. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista erityispedagogiikan perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opintovaatimukset

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä? Haluatko eväitä ammatillisuuden, asiantuntijuuden ja akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen? Tavoitteletko pääsyä opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin? Tule opiskelemaan kasvatustiedettä, jonka ilmiölähtöisissä opinnoissa lähtökohtanasi ovat todellisen maailman kasvatustieteelliset ilmiöt Kasvatustieteen perusopinnoissa tutustut varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmiin ja tutkimusaiheisiin.

Kasvatustieteen perusopinnot koostuvat seitsemästä opintojaksosta joita voit suorittaa myös yksittäin:

Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op); Oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena. Ryhmänohjausta opintojakson sisältöihin ja oppimistehtävän laatimiseen. Jakso suoritettavissa seuraavan kerran syyskuussa 2023.

Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op): Oppimistehtävä ryhmäsuorituksena lähiryhmässä. Ryhmänohjausta opintojen suunnitteluun ja opintojakson sisältöihin, ryhmäytyminen. Jakso suoritettavissa seuraavan kerran syyskuussa 2023.

Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 ja 2 (yht. 5 op); Verkkokurssi + lähiryhmätyöskentely. Oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena. Ryhmänohjausta opintojakson sisältöihin ja verkossa työskentelyyn. Opintojakson suoritus alkaa 22.11.2022.

Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op); Tentti. Ryhmänohjausta opintojakson sisältöihin ja tenttiin vastaamiseen. Opintojakson suoritus alkaa 13.12.2022.

Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op); Oppimistehtävä ryhmäsuorituksena lähiryhmässä. Ryhmänohjausta opintojen suunnitteluun ja opintojakson sisältöihin, ryhmäytyminen. Opintojakson suoritus alkaa 21.2.2023.

Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op); Oppimistehtävä ryhmäsuorituksena lähiryhmässä. Ryhmänohjausta opintojen suunnitteluun ja opintojakson sisältöihin, ryhmäytyminen. Opintojakson suoritus alkaa 18.4.2023.

Kohderyhmä: Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin. Kasvatustiedettä voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot), lisätietoja tutkintotavoitteisesta opiskelusta täällä.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta: 

Päätoiminen opiskelu

Kasvatustieteen perusopintoja voit suorittaa päätoimisesti joko opistomme kasvatustieteen opintolinjalla tai varhaiskasvatuksen opintolinjoilla. Molemmat linjat antavat erinomaiset valmiudet yliopistojen pääsykokeisiin valmentautumiseen sekä väylähakuihin eri yliopistoihin. Opintolinjalle lisähaku 1.8.2022 alkaen, opinnot alkavat 15.8.2022. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista kasvatustieteen perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

TAI

Sivutoiminen opiskelu

Kasvatustieteen perusopintojen sivutoiminen opiskelu toteutetaan opistossamme ryhmänohjausmallilla, jossa opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan yliopiston ja opiston aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Opintoryhmä kokoontuu arki-iltaisin 1-2 kertaa kuukaudessa klo 17.00 – 20.00. Opinnot ovat alkaneet syyskuussa mutta yksittäisille opintojaksoille voi vielä ilmoittautua. Opintojaksojen aloitusajat löydät jaksoesittelystä. Yksittäisien opintojaksojen suorituksesta perimme 100 euroa / 5 op jakso. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Ilmoittaudu kasvatustieteen perusopintoihin ja lisätietoja kohdassa yksilöi jaksot joihin haluat ilmoittautumisen tehdä.

Opintovaatimukset

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kasvatustieteen aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua kasvatustieteellistä ajattelu- ja lukutaitoa perehtymällä keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen. Opinnoissa rakennetaan käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Kasvatustieteen aineopintoihin kuuluvat seuraavat kaikille pakolliset opintojaksot:

Koulutuspolitiikka 6 op, monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely viikot 38-46/2022.

Määrällisen tutkimuksen perustaidot kasvatustieteissä 6 op, monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentelu viikot 39-49/2022.

Kasvatuksen historiakäsitykset ja tulkinnat 4 op; momimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely, essee oman aikataulun mukaisesti joko syys- tai kevätlukukaudella.

Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op; monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely viikot 1-12/2023.

Proseminaari, kasvatustiede 8 op; monimuoto-opetus ja opintoryhmätyöskentely viikot 38-46/2023.

Lisäksi opiskelija valitsee kaksi opintojaksoa seuraavista sisältökursseista (á 4 op):

 • Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen
 • Kestävän kasvatuksen horisontti
 • Oppiminen läpi elämän
 • Aikuiskasvatus toimintakenttänä
 • Aikuiset koulutuksen ja työelämän muutoksessa
 • Kielen ja kommunikaation tukeminen
 • Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen
 • Sosiaalisemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen tukeminen

Kohderyhmä: Edellytyksenä aineopintojen opintojen aloittamiselle on kasvatustieteen perusopintojen (25 op/15 ov) TAI kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen (25 op/15 ov) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Kasvatustieteen aineopinnot ovat tärkeä osa tutkintotavoitteisia opintoja (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta: 

Yleistä: Kasvatustieteen aineopinnot järjestetään monimuoto-opintoina. Aineopintojen aloitusohjaus pidetään Etelä-Pohjanmaan opistossa ma 5.9.2022 klo 17.00 – 20.00. Aineopintojen suoritus aloitetaan aloitusohjauksen jälkeen ja opiskelu päättyy joulukuussa 2023. Viikottainen aikataulu tarkentuu elokuussa 2022. Keskeistä on opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut luento-opetukseen, kirjoitat esseitä ja luet tentteihin. Tentit tehdään moodletenttinä kotoa käsin omalla tietokoneella. Pienimuotoisen kasvatustieteellisen tutkimuksen tekeminen sekä monipuoliset esseeaiheet mahdollistavat, että voit painottaa sisältöjä oman työsi tai mielenkiintosi mukaan. Opiskeluasi tukee opiston ryhmänohjaus ja opintoryhmät kokoontuvat opistolla ryhmänohjaaja KM Mari Ahokkaan johdolla. Opiskelun tukena ovat myös verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet. Luento-opetus järjestetään etäyhteydellä Zoom-verkkoympäristössä arki-iltaisin tai lauantaisin, usein luennoista tulee myös tallenne myöhemmin katsottavaksi.

Opiskeluvaihtoehdot:

Päätoiminen opiskelu

Kasvatustieteen aineopintoja voit suorittaa päätoimisesti joko opistomme kasvatustieteen opintolinjalla tai varhaiskasvatuksen opintolinjalla. Molemmat linjat antavat erinomaiset valmiudet yliopistojen pääsykokeisiin valmentautumiseen sekä kasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen väylähakuihin eri yliopistoihin. Opintolinjalle lisähaku 1.8.2022 alkaen, opinnot alkavat 15.8.2022. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista kasvatustieteen aineopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Huomioi että aineopintojen opiskelu kestää 1.5–2 lukuvuotta.

TAI

Sivutoiminen opiskelu

Kasvatustieteen aineopintojen sivutoiminen opiskelu toteutetaan opistossamme ryhmänohjausmallilla, jossa opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan yliopiston ja opiston aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Opintoryhmä kokoontuu arki-iltaisin 1-2 kertaa kuukaudessa klo 17.00 – 20.00 ajalla 5.9.2022 – joulukuu 2023. Viikottainen aikataulu tarkentuu elokuussa 2022. Ilmoittautumisaika 18.5. – 28.8.2022, ilmoittautuminen tästä linkistä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 650€.

Opintovaatimukset

Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op

Turun yliopisto

Sisältö: Osallisuuden monimuotoisuutta tarkastellaan lasten, vanhempien ja työntekijöiden osallisuuden näkökulmasta. Lasten hyvinvointia tarkastellaan varhaiskasvatuksen laadun näkökulmasta, jolloin esiin nousevat lasten omat tarinat, toimijuus, arjessa kehitettävät käytännöt ja sosiokulttuurisen ympäristön merkitys. Opintojakso sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville tai alalla aikoville. Se sopii myös vanhemmille ja kaikille arjen kasvattajille, jotka ovat kiinnostuneita lapsen osallisuuden vahvistamista ja sen merkityksestä lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen edistämisessä. Opintojakso on osa varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon vapaavalintaisia opintoja (Rauman OKL).

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely 15 oppituntia ajalla 8.2. – 30.4.2023. Ryhmäkokoontumiset opistolla keskiviikkoisin klo 12.15 – 15.00 alkaen ke 8.2.23. Moodle-tentti tai essee.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osana opistomme useiden eri opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opiston kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5. – 15.1.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle opiskelijalle 100 euroa.

Opintovaatimukset

Lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi -koulutus

Jyväskylän / Turun yliopisto

Haaveiletko varhaiskasvatuksen opettajan ammatista? Tai eskariopen työstä? Meillä voit hankkia hakukelpoisuuden yliopistoon!

Koulutus tarjoaa

 • Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen perusopinnot (25 op) ja muita avoimen yliopiston opintoja opiskelijan kanssa opintojen alussa laadittavan erillisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti
 • Hakukelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin avoimen yliopiston väylän kautta
 • Matalan kynnyksen aloituksen yliopisto-opintoihin
 • Yksilöllisen ohjauksen ja ryhmän vertaistuen
 • Mahdollisuuden opiskella joustavasti työn ohessa
 • Soveltuvuuskoevalmennuksen

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka

 • Työskentelet päiväkodissa tai varhaiskasvatuksessa
 • Haaveilet varhaiskasvatuksen opettajan ja/tai esiopetuksen opettajan kelpoisuudesta
 • Olet kiinnostunut varhaiskasvatuksesta

Koulutus toteutetaan ryhmäopiskeluna. Ryhmät kokoontuvat opistolla arki-iltaisin noin kaksi kertaa kuukaudessa. Opinnot sisältävät myös paljon itsenäistä työtä. Tavoitteena on avoimen väylän haku varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen joko keväällä 2023 tai myöhemmin. Voit edetä oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja elämäntilanteen mukaan.

Suoritetut avoimen yliopiston opinnot hyväksytään opiskelupaikan saamisen jälkeen osaksi varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoa eri yliopistoissa. Tutkintoon johtavat opinnot yliopistossa kestävät suoritetuista opinnoista ja opiskelutahdista riippuen keskimäärin 1,5-3 vuotta.

Opintojen aloitus ja ilmoittautuminen: Syksyn 2022 opiskeluryhmä on aloittanut opintonsa ti 9.8.2022 mutta mukaan ryhmään otetaan uusia ilmoittautumisia aina 22.8.2022 saakka. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Opintoryhmä kokoontuu noin 2 kertaa kuukaudessa arki-iltaisin klo 17.00 – 20.00. Syksyn 2022 kokoontumisillat (ti) ovat 9.8., 23.8., 13.9., 27.9., 11.10., 1.11., 15.11., 29.11. ja 13.12.2022 Kokoontumiset jatkuvat kevätkaudella 2023. Ryhmänohjaajana toimii KM Jaana Alestalo.

Hinta: Kasvatustieteen perusopintojen hinta on 400 euroa. Muut avoimen yliopiston opinnot laskutetaan erikseen sen mukaan mitä kursseja opiskelija valitsee suoritettavakseen. Opintojen alussa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa kustannukset täsmentyvät. Opintomaksun voi tarvittaessa jakaa useampaan erään.

Koulutuspaikka: Etelä-Pohjanmaan Opisto, Opistontie 111, 60800 ILMAJOKI

Tutustu koulutusesitteeseen! (PDF)

Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kurssilla opiskelija;

 • perehtyy perheen merkitykseen lapsen kehityksessä, kasvussa ja oppimisessa
 • ymmärtää perheen ja vanhemmuuden muotoutumisen aika- ja paikkasidonnaisuuden sekä tunnistaa vanhemmaksi tuloon liittyvät ilmiöt sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.
 • tuntee keskeiset perhettä ja kasvatusta koskevat teoriat
 • kykenee tarkastelemaan perhettä eri tieteiden näkökulmasta
 • ymmärtää perheen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen ja oman roolinsa yhteistyössä
 • osaa tarkastella vanhemmuuden rakentumista ja vanhemmuuden tukemista silloin, kun lapsella on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu kehityksellinen riski
 • ymmärtää erilaisen lapsen perheen arkipäivään ja vanhemmuuteen liittyviä teoreettisia käsitteitä ja malleja sekä osaa soveltaa niitä myös käytännössä

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely 15 oppituntia alkaen ke 28.9.2022 klo 8.30 – 10.00. Opintoryhmä kokoontuu 28.9., 5.10., 26.10. ja 16.11.2022 klo 8.30 – 10.00. Opintoryhmätoiminta on osa opiskelua ja siihen tulee osallistua suoritusmerkinnän saamiseksi. Ryhmänohjaajana toimii KM Marja Hautala. Kaksi esseetä ja lukupiirityöskentely. Kurssi päättyy esseen palautukseen viimeistään 16.12.2022.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osana opistomme useiden eri opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opiston kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5. – 21.9.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimiselle opiskelijalle 140 euroa.

Opintovaatimukset

Psykologian perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut ihmisen kehittymisestä, toiminnasta, tunteista ja ajattelusta? Haluatko oppia ymmärtämään ja soveltamaan tieteellistä psykologista tietoa arkielämään ja omiin kokemuksiisi? Tarvitsetko työssäsi psykologista tietoa? Haluatko pätevöityä psykologian opettajaksi? Psykologian opiskelu on ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Ihmiset tarvitsevat elämänhallintaan yhä enemmän voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat lisääntyvät. Perheet ja lapset tarvitsevat yhä enemmän tukea. Psykologista ymmärrystä tarvitaan monilla eri aloilla. Opinnoissa tarkastellaan ihmisen kehitystä, persoonallisuutta ja mielenterveyttä ja muistia, ajattelua ja psyykkisten toimintojen hermostollista perustaa. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin.

Psykologian perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Kehityspsykologia I (5 op); HOPS, oppimistehtävä ja opintoryhmätyöskentely. Jakso suoritettavissa seuraavan kerran syksyllä 2023.

Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op); Oppimistehtävä ja opintoryhmätyöskentely. Jakso suoritettavissa seuraavan kerran syksyllä 2023.

Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op); Oppimistehtävä ja opintoryhmätyöskentely ajalla 21.11.2022 – 16.1.2023.

Persoonallisuuspsykologia I (5 op); Oppimistehtävä ja opintoryhmätyöskentely ajalla 31.1. – 20.2.2023.

Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op); Oppimistehtävä ja verkkotentti, opintoryhmätyöskentely ajalla 13.3. – 17.4.2023.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologiaa opiskelevat haluavat esimerkiksi kehittyä ammatillisesti, rikastaa maailmankuvaansa tai jäsentää elämänkokemuksiaan. Opiskelijoina on mm. terveydenhoitoalalla työskenteleviä, opettajia, asiakaspalvelutehtävissä toimivia ja yritysmaailmassa työskenteleviä. Oman joukkonsa muodostavat yliopistojen sivuaineopiskelijat, lukio-opiskelijat sekä yliopistotutkintoa suunnittelevat eri-ikäiset ihmiset. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen. Opistomme kautta voit suorittaa JY psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät psykologian lisäopinnot. Psykologiaa voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä. Opetusalalla toimivat voivat hankkia psykologian aineopettajan kelpoisuuden.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta: 

Päätoiminen opiskelu

Psykologian perusopintoja voit suorittaa päätoimisesti opistomme psykologian opintolinjalla. Opintolinja antaa erinomaiset valmiudet yliopistojen pääsykokeisiin valmentautumiseen sekä väylähakuihin eri yliopistoihin. Opintolinjalle lisähaku 1.8.2022 alkaen, opinnot alkavat 15.8.2022. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista psykologian perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

TAI

Sivutoiminen opiskelu

Psykologian perusopintojen sivutoiminen opiskelu toteutetaan opistossamme ryhmänohjausmallilla, jossa opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan yliopiston ja opiston aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Ryhmänohjaajina toimivat PsM Marjo Toivonen ja KM Marja Hautala. Opinnot ovat alkaneet syyskuussa mutta yksittäisille opintojaksoille voi vielä ilmoittautua. Opintojaksojen aloitusajat löydät jaksoesittelystä. Yksittäisien opintojaksojen suorituksesta perimme 100 euroa / 5 op jakso. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Ilmoittaudu psykologian perusopintoihin ja lisätietoja kohdassa yksilöi jaksot joihin haluat ilmoittautumisen tehdä..

Opintovaatimukset


Väyläopiskelu

Katso lisätietoja täältä

Kasvatusalan väylät (kasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede)

Psykologian väyläPidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu