Sosiaalitieteet ja yhteiskuntatieteet

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Sosiaalitieteet ja yhteiskuntatieteet

Sivuja päivitetty 8.7.2024. Ennakkotietoja, muutokset mahdollisia.

Sosiaalitieteet ja yhteiskuntatieteet

Lähihoitajasta tai lastenhoitajasta sosionomiksi -koulutus

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Hei sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen! Oletko harkinnut hakeutumista korkeakouluopintoihin?  Onko aikaisemmista opinnoistasi jo aikaa ja opiskelutaitosi ovat ruosteessa? Haluatko päivittää osaamistasi ja opiskella joustavasti työn ohessa? Koulutuksessa vahvistat opiskelutaitoja, pääset aloittamaan korkeakouluopinnot tuetusti ja etenet opintopolullasi!

Koulutus tarjoaa

  • Avoimen ammattikorkeakoulun kaikille yhteisiä perusopintoja ja sosiaali- tai terveysalan opintoja (20 op)
  • Matalan kynnyksen aloituksen ammattikorkeakouluopintoihin
  • Yksilöllisen ohjauksen ja ryhmän vertaistuen
  • Mahdollisuuden opiskella joustavasti työn ohessa

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka

  • Työskentelet sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla ammatillisella koulutuksella, esimerkiksi lähihoitajana tai lastenhoitajana
  • Haluat päivittää osaamistasi ja opiskelutaitojasi korkeakoulun vaatimuksia vastaaviksi
  • Haaveilet sosionomin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai geronomin ammatista
  • Olet kiinnostunut sosiaali- ja terveysalan opinnoista

Koulutus toteutetaan ryhmäopiskeluna. Ryhmät kokoontuvat opistolla arki-iltaisin noin kaksi kertaa kuukaudessa. Opinnot sisältävät myös paljon itsenäistä työtä.  Voit edetä oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja elämäntilanteen mukaan.

Suoritetut avoimen ammattikorkeakoulun opinnot hyväksytään soveltuvin osin osaksi sosionomi-, sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- tai geronomitutkintoa opiskelupaikan saamisen jälkeen. Tutkintoon johtavat opinnot ammattikorkeakoulussa kestävät suoritetuista opinnoista ja opiskelutahdista riippuen keskimäärin 1,5–3 vuotta.

Avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi SeAMKiin!

Avoimen väylän haku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet avoimessa AMK:ssa tietyn määrän haettavaan koulutukseen soveltuvia avoimen AMK:n opintoja. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa marras- ja toukokuussa. Haettavina olevat hakukohteet voivat vaihdella hakukausittain.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun avoimen väylän hakuun vaaditaan 45 opintopistettä tutkinto-ohjelmaan soveltuvia ja hyväksyttyjä avoimen AMK:n opintosuorituksia. Myös muihin ammattikorkeakouluihin hakeminen on mahdollista, vaadittava opintopisteet saattavat kuitenkin vaihdella korkeakouluittain. Suoritetut opinnot hyväksytään sellaisenaan osaksi tutkintoa jatko-opiskelupaikan saatuasi.

Lähihoitajasta tai lastenhoitajasta sosionomiksi -koulutuksessa on hyvä mahdollisuus aloittaa avoimen väylän hakuun oikeuttavan opintopistemäärän kerryttämisen. Halutessasi voit jatkaa opiskelua myös toisen lukuvuoden ryhmän mukana.

Lue lisää SeAMKin väyläopinnoista!

Opiskeluvaihtoehdot, ilmoittautuminen ja hinta:
Sivutoiminen opiskelu

Sivutoiminen opiskelu toteutetaan opistossamme ryhmänohjausmallilla, jossa opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Opinnot aloitetaan kahden perättäisen opiskelupäivän lähiopetuksella ma 12.8.2024 klo 17-20 ja ti 13.8.2024 klo 9-15. Tiistain opetus on poikkeuksellisesti päiväopetusta, jatkossa päiväopetuksia ei enää ole. Tämän opintojen aloituksen 12.-13.8.24 jälkeen opintoryhmä kokoontuu arki-iltaisin (maanantai) klo 17.00–20.00 seuraavina iltoina 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12. ja 16.12.2024. Kokoontumiset jatkuvat kevätkaudella 2025 parittomilla viikoilla viikosta 3 alkaen. Ryhmänohjaajana toimii Sosionomi yAmk Terhi Silvendoin

Sivutoimiseen opiskeluun tulee ilmoittautua tästä linkistä (valitse linkin ostoskoriin Lähihoitajasta tai lastenhoitajasta sosionomiksi). Ilmoittautumisaika päättyy 8.8.2024. Opintojen hinta 490 euroa (sisältää 20 op opintoja, tätä ylittävät kurssit laskutetaan erikseen). Opintomaksu laskutetaan kahdessa erässä (lokakuu -24 ja helmikuu -25)

Tervetuloa mukaan myös opintojen info-Teamsiin 7.8. Lisätietoja täällä.

Päätoiminen opiskelu


Opintoja voit suorittaa myös opiskellen opistossamme monimuoto-opiskeluna päätoimisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että opinnot oikeuttavat Kelan opintotukeen. Mikäli olet työelämässä voit päätoimisena monimuoto-opiskelijana opiskella joustavasti työn ohessa. Tällöin lähiopetuspäiviä tulee kahtena päivänä (maanantai-ilta ja tiistai-päivä) noin joka toinen viikko sekä lisäksi runsaasti itsenäistä työskentelyä. Lähiopetus järjestetään opistolla eikä siihen voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat vähintään 45 opintopisteen verran avoimen ammattikorkeakoulun tai avoimen yliopiston opintoja. Lisätietoja päätoimisesta opiskelusta löydät seuraavasta linkistä. Hakuaika päättyy 31.7.2024.

Sosiaali- ja terveysalan monimuoto-opinnot

Poliittisen historian perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

Sisältö: EU, NATO, Venäjä… integraatio- ja globalisaatiokehitys mullistaa kansainvälistä järjestelmää. Entä muuttaako kansalaisyhteiskunta ja uudet mediat perinteistä valtio- ja puoluekeskeisestä poliittista toimintaa? Poliittinen historia on oppiaine, joka antaa valmiuksia muuttuvien poliittisten, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten kysymysten kriittiseen ja laaja-alaiseen pohtimiseen. Opintojen tavoitteena on antaa perustiedot yleisestä ja Suomen poliittisesta historiasta, aatehistoriasta, historiantutkimuksesta sekä politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta.

Kohderyhmä: Poliittisen historian opinnot antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia useille ammatillisille tehtäväalueille, esimerkiksi tiedotus- ja järjestötoimintaan, koulutusalalle ja kansainvälisten suhteiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin. Aine sopii myös tutkintotavoitteiseen opiskeluun (väyläopinnot) poliittisen historian yliopisto-opintoja harkitsevalle.

Poliittisen historian perusopinnot (25 op) koostuvat seitsemästä opintojaksosta:

Yhteiset opintojaksot valtio-opin perusopintojen (TY) kanssa (15 op):

P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op; kirjatentti, tenttipäivät 6.11.2024, 4.12.2024 ja 8.1.2025. Tenttiaika klo 16-19.

P2 Johdatus poliittiseen historiaan 5 op; kaksi erillistä kirjatenttiä. 1. osan tenttipäivät 18.9.2024, 9.10.2024 ja 6.11.2024. 2. osan tenttipäivät 9.10.2024, 6.11.2024 ja 4.12.2024. Tenttiaika klo 16-19.

P3.1. Ideologioiden muotoutuminen 3 op; luentotallenteeseen ja artikkeleihin pohjautuvat kirjalliset tehtävät (3 kpl) viikoilla 46 – 51 / 2024.

P3.2. Politiikan teorian klassikot 2 op; kirjatentti, tenttipäivät 4.12.2024, 8.1.2025 ja 5.2.2025. Tenttiaika klo 16-19.

Poliittisen historian oppiainekohtaiset opintojaksot (10 op)

P4 Suomalaisten maailmat 5 op; kirjatentti, tenttipäivät 8.1.2025, 5.2.2025 ja 26.2.2025. Tenttiaika klo 16-19.

P5.1. Euroopan historia 3 op; kirjatentti, tenttipäivät 5.2.2025, 26.2.2025 ja 16.4.2025. Tenttiaika klo 16-19.

P5.2. Globaalihistoria 2 op; kirjatentti, tenttipäivät 26.2.2025, 16.4.2025 ja 14.5.2025. Tenttiaika klo 16-19.

  • maanantaina 17.3.2025 ja 4.6.2025 pidetään ylimääräiset tenttipäivät, jolloin kaikki opintojaksot ovat tentittävissä, tenttiaika klo 16-19. Huom! opiskelijalla on kuitenkin vain kolme tenttikertaa/opintojakso.

Opintovaatimukset

Opiskeluvaihtoehdot, ilmoittautuminen ja hinta
Sivutoiminen opiskelu

Poliittisen historian perusopintojen sivutoimisessa opiskelussa opiskelet itsenäisesti kirjatentteihin valmistautuen. Yksi opintojakso suoritetaan kirjallisilla tehtävillä. Opinnot alkavat henkilökohtaisella sisältöperehdytyksellä (Teams tai lähitapaaminen). Perehdytysaika sovitaan yksilöllisesti ilmoittautumisen jälkeen. Opintoihin liittyvät tentit järjestetään opistolla kerran kuukaudessa arki-iltaisin ajalla syyskuu 2024 – kesäkuu 2025. Tarkemman tenttiaikataulun löydät edellä olevasta sisältöesittelystä. Sivutoimiseen opiskeluun tulee ilmoittautua tästä linkistä (valitse linkin ostoskoriin Poliittisen historian perusopinnot). Ilmoittautumisaika päättyy 30.8.2024. Opintojen hinta 340 euroa. Maksu laskutetaan kahdessa erässä (lokakuu -24 ja helmikuu -25)

Päätoiminen opiskelu

Poliittisen historian perusopinnot ovat valittavissa avoimen yliopiston sivuaineopinnoiksi kaikilla opistomme opintolinjoilla. Lisätietoja ja hakuohjeet opintolinjoille löytyvät täältä. Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat opintoja vähintään 45 opintopisteen verran.  Jos haet päätoimiseksi opiskelijaksi, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista poliittisen historian perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Sosiaalipedagogiikka tuo pedagogisen näkökulman sosiaaliseen työhön tarkastelemalla kansalaisuuteen, kansalaisyhteiskuntaan, yhteisöjen ja yhteisöllisyyden tukemiseen sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen, syrjimiseen ja syrjäytymiseen liittyviä teemoja. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan keskeisimmät käsitteet ja niihin liittyvää teoreettista keskustelua, alan historiallista kehitystä ja keskeisiä käytännön sovellusalueita. Lisäksi hänellä on kuva sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan perustan muodostavista ihmis- ja yhteiskuntakäsityksistä sekä sosiaalipedagogiikan erilaisista tulkinnoista eri maissa ja kielialueilla.

Mistä sosiaalipedagogiikka on tieteenalana kiinnostunut ja mitä tarkoittaa kestävä hyvinvointi ja planetaarinen kansalaisuus? Tällä lyhyellä videolla Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan professori Arto O. Salonen avaa näitä teemoja.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille. Yhtenä erityisenä kohderyhmänä opistollamme ovat sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutuksen opiskelijat, jotka suorittavat opiskelunsa aikana 10 op verran sosiaalipedagogiikan perusopintoja. Opinnoista on myös avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi. Lisätietoja väyläopinnoista täällä.

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op; Opintojakson voi suorittaa syys- tai kevätlukukaudella. Verkkotentille on vaihtoehtoisia palautuspäiviä. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2024–2025:  Syksy 2024: ke 28.8., ke 23.10., ke 4.12. Kevät 2025: ke 29.1. ke 5.4., ke 4.6. Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tenttiaika 4 tuntia. 

Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta 5 op;Opintojakson voi suorittaa syys- tai kevätlukukaudella. Verkkotentille / oppimistehtävän palautukselle on vaihtoehtoisia päiviä.Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät / oppimistehtävän palautuspäivät lukuvuonna 2024–2025: Syksy 2024: ti 1.10., ti 3.12. Kevät 2025: ti 4.2., ti 1.4., ti 3.6. Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tenttiaika 4 tuntia.

Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka 5 op; Opintojakson voi suorittaa syys- tai kevätlukukaudella. Verkkotentille / oppimistehtävän palautukselle on vaihtoehtoisia päiviä.Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät / oppimistehtävän palautuspäivät lukuvuonna 2024–2025: Syksy 2024: ke 2.10., ke 4.12. Kevät 2025: ke 5.2., ke 2.4. Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tenttiaika 4 tuntia. 

Sosiaalipedagogiikan traditiot 5 op; Monimuotoinen verkkokurssi, Johdantoluento: ti 18.3. klo 15–18. Seminaarit: ti 6.5. ja ke 7.5. klo 15–18

Sosiaalipedagogiikan käytäntö 5 op; Johdantoluento etänä (2 t), opintopiirityöskentely pienryhmissä (4 tapaamista), kirjoitustehtävät (alku- ja loppureflektio, miniessee) sekä palautekeskustelut opintopiiriryhmille (1 t) ryhmien kanssa erikseen sovittavana ajankohtana. Opintojakson alkutapaaminen tallennetaan, mutta siihen on suositeltavaa osallistua reaaliaikaisesti.Opintojakson aloitustapaaminen: ma 20.1.2025 klo 16–18 (online). Loppu aikataulusta sovitaan opintojakson alettua.

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Opiskelu ja ilmoittautuminen:

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea. Opintokokonaisuus sisältää joustavasti oman aikataulun mukaan suoritettavia opintojaksoja ja aikataulutettuja opintojaksoja. Suorittamistavat vaihtelevat opintojaksosta riippuen (verkkotentit, kirjalliset tehtävät, opintopiirit). Opintojaksot Sosiaalipedagogiikan perusteet, Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta sekä Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka on mahdollista suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaan joko syys- tai kevätlukukaudella. Opintojaksot Sosiaalipedagogiikan käytäntö ja Sosiaalipedagogiikan traditiot on aikataulutettuja verkkokursseja, jotka on mahdollista suorittaa ainoastaan kevätlukukaudella (kts. opintojaksolle osoitettu ajankohta).

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot ovat valittavissa avoimen yliopiston sivuaineopinnoiksi kaikilla opistomme opintolinjoilla. Lisätietoja ja hakuohjeet opintolinjoille löytyvät täältä. Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat opintoja vähintään 45 opintopisteen verran. Opiston sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kurssin opiskelijat saavat infon opintoihin ilmoittautumisesta kurssin alkaessa.

Sosiaalitieteet perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Sosiaalitieteet muodostavat monitieteisen kokonaisuuden. Sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian ja sosiologian tieteenaloihin. Sosiaalipedagogiikassa tarkastellaan kasvun ja kasvatuksen kysymyksiä monipuolisesti ihmisen elämänkulun eri vaiheissa. Sosiaalipsykologia tarjoaa välineitä ymmärtää ihmisten arkipäivän ilmiöitä yhteiskunnallisissa yhteyksissään. Sosiologista ajattelua opiskellaan perehtymällä sosiologisiin käsityksiin ja havaintoihin yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalisesta toiminnasta. Sosiaalitieteiden opinnoissa painottuu erityisesti tieto hyvinvoinnin yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista osatekijöistä ja niiden suhteista. Opinnoista voi suorittaa perusopintojen 25 op sijaan myös yksittäisiä opintojaksoja.

Kohderyhmä: Sosiaalitieteiden perusopinnot sopivat hyvin täydennyskoulutukseksi työelämään ja sivuaineeksi moniin eri tutkintoihin! Sosiaalitieteitä opiskelet joustavasti verkossa oman aikataulun mukaan, paikasta riippumatta. Opinnoista on myös avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi. Lisätietoja väyläopinnoista täällä.

Sosiaalitieteiden perusopinnot (25 op) koostuvat viidestä opintojaksosta:

Sosiaalipsykologian perusteet 5 op; Monimuotoinen verkkokurssi ajalla 02.09.2024 – 31.12.2024.Kurssille tulee ilmoittautua viimeistään 23.8.2024.

Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op; Opintojakson voi suorittaa syys- tai kevätlukukaudella. Verkkotentille on vaihtoehtoisia palautuspäiviä. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2024–2025:  Syksy 2024: ke 28.8., ke 23.10., ke 4.12. Kevät 2025: ke 29.1. ke 5.4., ke 4.6. Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tenttiaika 4 tuntia. 

Sosiologian perusteet 5 op; Oppimistehtävien palautuspäivät: kuukauden viimeinen päivä (huom. heinäkuussa jo 30.7.).  Syksy 2024: 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 31.12.  Kevät 2025: 31.1., 28.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6. 30.7.  

Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin 5 op; Opintojakson voi suorittaa syys- tai kevätlukukaudella. Verkkotentille vaihtoehtoisia palautuspäiviä. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2024–2025: Syksy 2024: ti 27.8., ti 8.10. Kevät 2025:ti 14.1., ti 18.2., ti 25.3., ti 29.4., ti 3.6. Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tenttiaika 4 tuntia. 

Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä 5 op; Opintojakson voi suorittaa syys- tai kevätlukukaudella. Verkkotentille on vaihtoehtoisia palautuspäiviä. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2024–2025: Syksy 2024: ti 27.8., ti 8.10., ti 3.12. Kevät 2025: ti 21.1., ti 25.2., ti 1.4., ti 6.5., ti 3.6. Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tenttiaika 4 tuntia. 

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Opiskelu ja ilmoittautuminen

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea. Opintokokonaisuus sisältää joustavasti oman aikataulun mukaan suoritettavia opintojaksoja ja yhden aikataulutetun opintojakson (sosiaalipsykologian perusteet). Suorittamistapoja ovat opintojaksosta riippuen kirjalliset tehtävät tai verkkotentti. Osan opintojaksoista voi suorittaa sekä syys- että kevätlukukaudella, osan vain toisena (kts. edeltä opintojaksolle osoitettu ajankohta). Mikäli suunnittelet opintoja tutkintotavoitteisesti ja aiot hakea avoimen yliopiston väylän kautta yhteiskuntatieteiden kandidaatti + maisteri koulutukseen Itä-Suomen yliopistoon Kuopion kampukselle, on suositeltavaa että aloitat opinnot avoimessa yliopistossa kandidaatin tutkinnon tutkintorakanteen mukaisesti tällä monitieteisellä Sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuudella.

Sosiaalitieteiden perusopinnot ovat valittavissa avoimen yliopiston sivuaineopinnoiksi kaikilla opistomme opintolinjoilla. Lisätietoja ja hakuohjeet opintolinjoille löytyvät täältä. Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat opintoja vähintään 45 opintopisteen verran. 

Sosiologia perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Sosiologiassa tutkitaan muun muassa sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, miksi asiat ovat siten kuin ovat ja miten ne voisivat olla toisin. Sosiologit ovat kiinnostuneita myös siitä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja minkälaiset prosessit säätelevät ihmisten sosiaalista toimintaa ja ajattelua. Lisäksi sosiologiassa tutkitaan, miten yhteiskunnallinen hyvinvointi tai pahoinvointi muodostuu, mistä eriarvoisuus, (epä)oikeudenmukaisuus ja syrjintä johtuvat, miten ihmisen toiminta riippuu yhteisöstä ja suhteista toisiin ihmisiin, sekä näihin teemoihin kytkeytyvistä empatiakuiluista ja solidaarisuusvajeista. Kiinnostavia ovat myös koulutus- ja työmarkkinoiden sekä erilaisten organisaatioiden ja ryhmien toiminta. Opintojen aikana sosiologista ajattelua kehitetään perehtymällä sosiologisiin käsityksiin ja havaintoihin yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalisesta toiminnasta eli siitä, millä tavoin yhteiskunta, instituutiot ja organisaatiot toimivat, miten sosiaalinen järjestys on mahdollinen ja mikä sitä uhkaa.

Kohderyhmä: Sosiologian perusopinnot sopivat hyvin täydennyskoulutukseksi työelämään ja sivuaineeksi moniin eri tutkintoihin! Sosiologiaa opiskelet joustavasti verkossa oman aikataulun mukaan, paikasta riippumatta. Opinnoista on myös avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi. Lisätietoja väyläopinnoista täällä.

Sosiologian perusopinnot (25 op) koostuvat viidestä opintojaksosta:

Sosiologian perusteet 5 op; Oppimistehtävien palautuspäivät: kuukauden viimeinen päivä (huom. heinäkuussa jo 30.7.).  Syksy 2024: 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 31.12.  Kevät 2025: 31.1., 28.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6. 30.7

Sosiologian teoriakirjallisuus, sivuaineopiskelijat 5 op

Sosiologisia näkökulmia suomalaisen koulutuksen kulttuureihin 5 op

Tytöstä naiseksi 5 op

Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden sosiologia 5 op

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Opiskelu ja ilmoittautuminen:

Sosiologian perusopinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea. Kaikille opintojaksot ovat suoritettavissa verkko-opintoina (erityyppiset ja -laajuiset oppimistehtävät). Opintojaksolla Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden sosiologia opiskelijalla on mahdollisuus halutessaan osallistua myös luento-opetukseen (Joensuun kampuksella). Opintojaksot Sosiologian perusteet, Sosiologian teoriakirjallisuus, Sosiologisia näkökulmia suomalaisen koulutuksen kulttuureihin ja Tytöstä naiseksi ovat suoritettavissa sekä syys- että kevätlukukaudella oman aikataulun mukaisesti. Opintojakson Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden sosiologia voi suorittaa kevätlukukaudella.

Sosiologian perusopinnot ovat valittavissa avoimen yliopiston sivuaineopinnoiksi kaikilla opistomme opintolinjoilla. Lisätietoja ja hakuohjeet opintolinjoille löytyvät täältä. Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat opintoja vähintään 45 opintopisteen verran.  

Valtio-opin perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut politiikan ja vallan tutkimuksesta, poliittisista järjestelmistä ja poliittisen ajattelun kehityksestä? Valtio-opin perusopintojen tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan tutkimuksen eri traditioista, lähestymistavoista ja peruskäsitteistä sekä keskeisistä tutkimusongelmista kuten politiikasta ja vallasta, poliittisista järjestelmistä, poliittisista konflikteista sekä poliittisen ajattelun kehityksestä.

Kohderyhmä: Valtio-opin opinnot tarjoavat perustietoja ja valmiuksia monille eri aloille kuten poliittisen toiminnan sektoreille, kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen palveluksessa työskenteleville ja toimittajille. Aine sopii myös tutkintotavoitteiseen opiskeluun (väyläopinnot) valtio-opin yliopisto-opintoja harkitsevalle.

Valtio-opin perusopinnot koostuvat kuudesta opintojaksosta;

Yhteiset opintojaksot poliittisen historian perusopintojen (TY) kanssa (15 op):

P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op; kirjatentti, tenttipäivät 6.11.2024, 4.12.2024 ja 8.1.2025. Tenttiaika klo 16-19.

P2 Johdatus poliittiseen historiaan 5 op; kaksi erillistä kirjatenttiä. 1. osan tenttipäivät 18.9.2024, 9.10.2024 ja 6.11.2024. 2. osan tenttipäivät 9.10.2024, 6.11.2024 ja 4.12.2024. Tenttiaika klo 16-19.

P3.1. Ideologioiden muotoutuminen 3 op; luentotallenteeseen ja artikkeleihin pohjautuvat kirjalliset tehtävät (3 kpl) viikoilla 46 – 51 / 2024.

P3.2. Politiikan teorian klassikot 2 op; kirjatentti, tenttipäivät 4.12.2024, 8.1.2025 ja 5.2.2025. Tenttiaika klo 16-19.

Valtio-opin oppiainekohtaiset opintojaksot (10 op);

P4 Poliittiset järjestelmät 5 op; kirjatentti, tenttipäivät 5.2.2025, 26.2.2025 ja 16.4.2025. Tenttiaika klo 16-19.

P5 Johdatus kansainvälisen politiikan tutkimukseen 5 op; kirjatentti, tenttipäivät 26.2.2025, 16.4.2025 ja 14.5.2025. Tenttiaika klo 16-19.

  • maanantaina 17.3.2025 ja 4.6.2025 pidetään ylimääräiset tenttipäivät, jolloin kaikki opintojaksot ovat tentittävissä, tenttiaika klo 16-19. Huom! opiskelijalla on kuitenkin vain kolme tenttikertaa/opintojakso.

Opintovaatimukset

Opiskeluvaihtoehdot, ilmoittautuminen ja hinta
Sivutoiminen opiskelu

Valtio-opin perusopintojen sivutoimisessa opiskelussa opiskelet itsenäisesti kirjatentteihin valmistautuen. Yksi opintojakso suoritetaan kirjallisilla tehtävillä. Opinnot alkavat henkilökohtaisella sisältöperehdytyksellä (Teams tai lähitapaaminen). Perehdytysaika sovitaan yksilöllisesti ilmoittautumisen jälkeen. Opintoihin liittyvät tentit järjestetään opistolla kerran kuukaudessa arki-iltaisin ajalla syyskuu 2024 – kesäkuu 2025. Tarkemman tenttiaikataulun löydät edellä olevasta sisältöesittelystä. Sivutoimiseen opiskeluun tulee ilmoittautua tästä linkistä (valitse linkin ostoskoriin Valtio-opin perusopinnot). Ilmoittautumisaika päättyy 30.8.2024. Opintojen hinta 340 euroa. Maksu laskutetaan kahdessa erässä (lokakuu -24 ja helmikuu -25)

Päätoiminen opiskelu

Valtio-opin perusopinnot ovat valittavissa avoimen yliopiston sivuaineopinnoiksi kaikilla opistomme opintolinjoilla. Lisätietoja ja hakuohjeet opintolinjoille löytyvät täältä. Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat opintoja vähintään 45 opintopisteen verran.  Jos haet päätoimiseksi opiskelijaksi, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista valtio-opin perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Yhteiskuntatieteen ja filosofian perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian opinnoissa opit ymmärtämään sosiaalista todellisuutta, yhteiskunnallisia ilmiöitä ja globaalia maailmaa sekä niiden muutoksia, kriisejä ja konflikteja. Tutustut suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin ja poliittiseen järjestelmään sekä perehdyt filosofisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tekemiseen. Filosofisen ajattelun kautta opit ymmärtä­mään erilaisia tapoja käsitellä filosofisia kysymyksiä ja kuinka asiat yleisemmällä tasolla liittyvät toisiinsa.

Kohderyhmä: Opinnoissa tarjoutuu mahdollisuus tutustua Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteisiin laajapohjaisen perusopintokokonaisuuden kautta. Opinnot soveltuvat erinomaisesti esim. yhteiskunnallisessa päätöksenteossa mukana oleville sekä järjestö- ja luottamustehtävissä toimiville.  

Voit myös suorittaa opintoja tutkintotavoitteisesti ja hakea yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylältä! Lisätietoja väyläopiskelusta täällä. Lisäksi opetusalalla työskenteleväVoi hankkia uuden opetettavan aineen kelpoisuuden avoimessa yliopistossa. Yhteiskuntatieteen ja filosofian perusopintojen opiskelun jälkeen suorittamalla elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden (35 op) voit pätevöityä elämänkatsomustieto-oppiaineen opettamiseen.

Yhteiskuntatieteen ja filosofian perusopinnot koostuvat neljästä opintojaksosta

YFIP1001 Maailman tila. Johdatusta yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun (10 op); Verkkoluennot ja verkkomateriaalit. Opintoryhmätyöskentelyä, ryhmätyöt ja kirjalliset tehtävät. 
YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta (5 op); Verkkoluennot ja oppimispäiväkirja. Opintoryhmätyöskentely, kirjalliset tehtävät.
YFIP1003 Yhteiskuntateoriat (5 op); Verkkokurssi ja opintoryhmätyöskentelyä. 
YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op); Verkkoluennot, opintoryhmä- ja pienryhmätyöskentelyä, kirjalliset tehtävät. 

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Opiskelu ja ilmoittautuminen:

Opintojaksojen opetuksesta ja arvioinnista vastaavat yliopiston opettajat, lisäksi opiskelua tukee ryhmänohjaaja. Opiskelu ja sen ohjaus tapahtuu verkossa, opintoryhmää ohjaa pätevä ryhmänohjaaja ja ryhmään kuuluu opiskelijoita useasta eri yhteistyöoppilaitoksesta.

Yhteiskuntatieteen ja filosofian perusopinnot ovat valittavissa avoimen yliopiston sivuaineopinnoiksi kaikilla opistomme opintolinjoilla. Lisätietoja ja hakuohjeet opintolinjoille löytyvät täältä. Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat opintoja vähintään 45 opintopisteen verran.  

Väyläopiskelu

Tiedot päivitetään lähiaikoina


Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu