Terveys- ja sosiaalitieteet

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Terveys- ja sosiaalitieteet

Terveys- ja sosiaalitieteet

Sivut päivitetty 5.1.2023. Ennakkotietoja, muutokset mahdollisia.

Farmasian perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Haluatko tietää miten lääkkeet vaikuttavat tai mihin niiden haittavaikutukset perustuvat? Mitkä seikat erottavat lääkkeen muista hyödykkeistä? Farmasian perusopinnoissa tutustut laaja-alaisesti farmasian eri osa-alueisiin. Opit perusteet lääkeaineiden kemiasta, lääkevalmistuksen teoriasta, lääkkeiden vaikutuksesta, niiden tehosta ja turvallisuudesta sekä lääkkeistä terveydenhuollon näkökulmasta.

Farmasian perusopinnot koostuvat seitsemästä opintojaksosta:

Lääkkeiden antoreitit ja farmakokinetiikka (LAF) 4 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu ajalla 8.8. – 26.9.2022. Perinteinen salitentti, tenttipäivät (klo 16-20) ma 26.9.2022, ma 21.11.2022 tai ma 13.2.2023. Huomioi että opintojakson suoritus alkaa jo ennen farmasian opintolinjan opiskelun aloitusta. Saat sähköpostiisi tarkemman ohjeistuksen tähän jaksoon ilmoittautumisesta elokuun alussa. Opintojaksolle voi rekisteröityä ainoastaan 4.-5.8.2022. Seuraavan kerran opintojakso on suoritettavissa syksyllä 2023. Jakso suositellaan suoritettavaksi vasta syksyllä 2023 mutta mikäli tähtäät kevään 2023 väylähakuun tulee jakso suorittaa jo nyt elo-syyskuussa 2022.

Lääkkeet terveydenhuollossa (LTH) 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu ajalla 6.9. – 11.12.2022.

Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia (FAKE) 4 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu ajalla 7.9. – 24.10.2022. Perinteinen salitentti, tenttipäivät (klo 16-20) ma 24.10.2022, ma 12.12.2022 tai ma 13.2.2023

Perusfarmakologia (PEFA) 3 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu. Kurssila on kolme vaihtoehtoista suoritusaikaa: 22.9. – 14.12.2022, 22.2. – 25.3.2023 tai 3.5. – 31.8.2023.

Lääkeaineiden orgaaninen kemia (LÄKE) 4 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu ajalla 11.10. – 12.12.2022. Perinteinen salitentti (kaksi erillistä tentittävää jaksoa). Osio 1 tenttipäivät ma 21.11.2022 ja uusinta ma 16.1.2023 sekä ma 20.3.2023 klo 16-18. Osio 2 tenttipäivät ma 12.12.2022 ja uusinta ma 13.2.2023 klo 16-18 sekä ma 20.3.2023 klo 18-20.

Solubiologia farmasian opiskelijoille (SOBIF) 3 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu ajalla 7.11.2022 – 7.1.2023.

Fysikaalinen farmasia (FYF) 2 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu ajalla 10.1. – 13.2.2023. Perinteinen salitentti, tenttipäivät (klo 16-18) ma 13.2.2023, ma 20.3.2023 tai ma 24.4.2023

Kesäkuun rästitentissä ma 12.6.2023 klo 16.00 – 20.00 voi suorittaa kaikkia farmasian perusopintojen tentittävissä olevia jaksoja. Yhtenä tenttipäivänä voi suorittaa maksimissaan kahden eri opintojakson tentin. 12.6. tenttiin ilmoittautuminen opistolle 24.5.2023 mennessä.

Verkkovälitteinen opintoinfo Farmasian perusopinnoista järjestetään ma 29.8.2022 klo 17:00-18:30 (linkki ilm. myöh.) Info on tarkoitettu kaikille opinnoista kiinnostuneille ja se myös tallennetaan katsottavaksi myöhemmin.

Kohderyhmä: Jokainen meistä tarvitsee joskus lääkkeitä ja perustietoa niiden käytöstä. Lääkkeiden järkevä käyttö on kaikkia koskettava kansalaistaito ja oleellinen osa terveydenhoitoa. Voit hyödyntää farmasian perusopintoja, jos olet terveydenhuollon ammattilainen ja haluat kehittää tai päivittää omaa ammatillista osaamistasi, tai olet kiinnostunut farmasiasta tai farmasian opinnoista. Opinnot soveltuvat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan toimijoille (ml. lähihoitajat, sairaan- ja terveydenhoitajat) lääkeosaamisen lisäämiseen, lääkealalla toimiville, joilla ei ole farmaseuttista tai lääketieteellistä koulutusta, farmaseuttisen koulutuksen omaaville, jotka haluavat päivittää perusosaamistaan, farmasian yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville, opiskelijoille sivuaineopinnoissa hyödynnettäväksi sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta

Päätoiminen opiskelu

Farmasian perusopintoja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opistomme farmasian opintolinjalla. Opintolinja antaa erinomaiset valmiudet farmasian ja lääketieteen alan jatko-opiskeluun ja farmasian väylähakuun. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Opintolinjalle lisähaku 1.8.2022 alkaen, opiskelu linjalla alkaa 15.8.2022. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista farmasian perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Farmasian perusopintojen opintovaatimukset (älä ilmoittaudu tämän linkin kautta)

Päätoimiset farmasian opintolinjan opiskelijat voivat farmasian perusopintojen lisäksi sisällyttää opiskeluohjelmaansa Itä-Suomen yliopiston farmasian väylähakuun vaatiman 16 op kokonaisuuden Ihmisen biologian opintoja.

Ihmisen biologiasta farmaseutin tutkintoon kuuluvat (16 op): 

  • 4429401, Johdanto ihmisen biologiaan tuki ja liikuntaelimistö, 2 op (JIBTU), 5.9.-28.10.2022
  • 4429402, Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta, 4 op (SYKE), 26.10.-13.12.2022
  • 4429403, Ruoansulatus ja aineenvaihdunta, 4 op (RASVA), 4.1.–28.2.2023
  • 4429404, Elimistön säätelyjärjestelmät, 6 op (ELISA), 13.2.–8.5.2023

Ihmisen biologian opintokokonaisuuden opintovaatimukset (älä ilmoittaudu tämän linkin kautta)

Psyykkiset traumat 3 op 

Turun yliopisto

Sisältö: Opintojen tavoitteena on lisätä traumojen ymmärtämistä yksilöpsykologisesta, sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tavoitteena on myös antaa valmiuksia kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen. Opintojakso soveltuu ammattitaidon kehittämiseen esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla toimiville sekä lääketieteen, psykologian, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Lisäksi se sopii yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille aiheesta kiinnostuneille

Opiskelu: Luennot 10 tuntia ja opintoryhmätyöskentely 4 tuntia. Opiskeluaikataulu:

vko 40 – 43 alkutentti Moodlessa ajalla 3.10. – 31.10.2022

ti 18.10.2022 klo 16.15 – 17.45 Luento; Traumatisoituminen, persoonallisuushäiriöt ja persoonaltaan traumatisoituneen kohtaaminen, professori Jyrki Korkeila. Reaaliaikainen etäluento josta tulee luentotallenne katsottavaksi 16.12. saakka.

ma 24.10.2022 klo 16.15 – 17.45 Luento; Traumojen hoito, LT Markus Heinimaa. Reaaliaikainen etäluento josta tulee osittainen luentotallenne katsottavaksi 16.12. saakka.

ke 9.11.2022 klo 17.30 – 19.00 Opintoryhmätyöskentely; Traumatisoituminen – yksilö: aiheen lähestyminen tapausesimerkkien pohjalta, psykologi, psykoterapeutti Minna Pajaniemi. Lähiopetus Etelä-Pohjanmaan Opistolla, ei etäosallistumismahdollisuutta eikä tallennetta.

ma 21.11.2022 klo 16.15 – 17.45 Luento; Vakava traumatisoituminen psykososiaalisena ilmiönä: pakolaislasten ja -nuorten kompleksi traumatisoituminen ja traumaattisista kokemuksista selviytyminen, PsT, Dos. Kirsi Peltonen. Reaaliaikainen etäluento josta tulee luentotallenne katsottavaksi 16.12. saakka

ma 28.11.2022 klo 16.15 – 17.45 Luento; Traumaattisten tilanteiden muistaminen ja muistivääristymien riski, oikeuspsykologian dosentti, psykologi Julia Korkman. Reaaliaikainen etäluento josta tulee luentotallenne katsottavaksi 16.12. saakka.

ke 7.12.2022 klo 17.30 – 19.00 Opintoryhmätyöskentely; Traumatisoituminen – yhteiskunta: aiheen lähestyminen tapausesimerkkien pohjalta, psykologi, psykoterapeutti Minna Pajaniemi. Lähiopetus Etelä-Pohjanmaan Opistolla, ei etäosallistumismahdollisuutta eikä tallennetta.

Oppimispäiväkirjan palautus Moodlessa pe 16.12.2022 mennessä.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme useiden eri opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5. – 6.10.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimisille opiskelijoille 140€.

Opintovaatimukset

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Sosiaalipedagogiikka tuo pedagogisen näkökulman sosiaaliseen työhön tarkastelemalla kansalaisuuteen, kansalaisyhteiskuntaan, yhteisöjen ja yhteisöllisyyden tukemiseen sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen, syrjimiseen ja syrjäytymiseen liittyviä teemoja. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan keskeisimmät käsitteet ja niihin liittyvää teoreettista keskustelua, alan historiallista kehitystä ja keskeisiä käytännön sovellusalueita. Lisäksi hänellä on kuva sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan perustan muodostavista ihmis- ja yhteiskuntakäsityksistä sekä sosiaalipedagogiikan erilaisista tulkinnoista eri maissa ja kielialueilla.

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Sosiaalipedagogiikan traditiot 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Sosiaalipedagogiikan käytäntö 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille. Yhtenä erityisenä kohderyhmänä opistollamme ovat sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutuksen opiskelijat, jotka suorittavat opiskelunsa aikana 10 op verran sosiaalipedagogiikan perusopintoja.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Päätoiminen opiskelu

Sosiaalipedagogiikan perusopintoja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti vapaavalintaisina avoimen yliopiston opintoina jollain opistomme opintolinjalla. Opintolinjalla opiskeluun voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Linjojen lisähaku 1.8.2022 alkaen, opiskelu alkaa 15.8.2022. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista sosiaalipedagogiikan opintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opinnot sisältyvät kahden opintojakson osalta myös sosiaalipedagogisen hevostoiminnan opintokokonaisuuteen Erillistä ilmoittautumista sosiaalipedagogiikan opintojaksoihin ei tarvitse tehdä. Opintojaksojen suoritus sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.

Opintovaatimukset (älä ilmoittaudu tämän linkin kautta)

Sosiaalityön perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut kysymyksistä, jotka liittyvät ihmisten selviytymiseen arjen elämässä, hyvinvoinnin ehtoihin ja jakautumiseen sekä eriarvoistumiskehitykseen? Tarvitsetko tutkimukseen perustuvaa tietoa sosiaalisista ongelmista, niiden lieventämisestä ja ehkäisemisestä?

Sosiaalityö on käytännönläheinen oppiaine. Sosiaalityössä kyse on tutkimukseen perustuvasta yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason ammatillisesta toiminnasta, tavoitteena sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen ja lievittäminen – ihmisten selviytymiseen jokapäiväisessä elämässä.

Sosiaalityön perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Johdatus sosiaalityöhön 5 op; Verkkokurssi ja opintoryhmätyöskentely ajalla 5.9. – 11.10.2022. Opintojakson aloitusinfo verkossa ma 5.9.2022 klo 17.00 – 18.00 (osallistumisvelvoite). Valvottu Moodle-tentti (klo 16.30-19.30) ti 11.10.2022, ti 22.11.2022 tai ti 10.1.2023.

Köyhyys, huono-osaisuus ja sosiaaliset ongelmat 5 op; Verkkokurssi ja opintoryhmätyöskentely ajalla 10.10. – 30.11.2022. Opintojakson aloitusinfo verkossa ma 10.10.2022 klo 17-18. Valvottu Moodle-tentti (klo 16.30-19.30) ti 15.11.2022, ti 10.1.2023 tai ti 14.2.2023.

Sosiaalityötä lapsiperheiden kanssa 5 op; Verkko (MOOC) opinnot ja opintoryhmätyöskentely alkaen joulukuussa 2022. Opintojakson aloitusinfot verkossa 1.12.22 klo 17-18.30 ja 8.12.22 klo 17.-18.30.

Sosiaalityö ja tutkimus 5 op; Verkkokurssi ja opintoryhmätyöskentely tammi-helmikuussa 2023. Moodle-kotitentti.

Käytäntö I: Sosiaalityö ammatillisena ja vuorovaikutuksellisena toimintana 5 op: Valvottu Moodle-tentti helmi-maaliskuussa 2023, tenttipäivät (klo 16.30-19.30) ti 14.3.2023, ti 11.4.2023 tai ti 9.5.2023.

Perusopintojen infotilaisuus pidetään ke 31.8.2022 klo 18.30 – 19.30 Zoomissa. Tilaisuus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneille ja myös opiskelun aloittamista vielä harkitsevat ovat tervetulleita mukaan!

Kohderyhmä: Opinnot sopivat kaikille alasta kiinnostuneille ja ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Sosionomi (AMK tai YAMK) -tutkinnon suorittaneet voivat hakea suoraan sosiaalityön aineopintoihin.

Opinnot avoimessa yliopistossa sopivat myös sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi tähtääville. Voit hakea yhteishaussa VTK- ja VTM-tutkintoon. Sosiaalityön koulutukseen ei ole avoimen yliopiston väylähakua.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Päätoiminen opiskelu

Sosiaalityön perusopintoja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti joko opistomme sosiaalityön opintolinjalla tai sosiaali- ja terveysalan opintolinjalla. Molemmat opintolinjat antavat erinomaiset valmiudet sosiaali- ja terveysalan jatko-opintoihin tai sosiaalityön yliopisto-opintoihin. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Opintolinjoille lisähaku 1.8.2022 alkaen, opiskelu alkaa 15.8.2022. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista sosiaalityön perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opintovaatimukset

Väyläopiskelu

Farmasian väylä

Farmasian väyläopintohin liittyvät Ihmisen biologian opinnot (16 op) joista lisätietoja täällä.

Sosiaalityön väylä


Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu