Terveys- ja sosiaalitieteet

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Terveys- ja sosiaalitieteet

Terveys- ja sosiaalitieteet

Sivut päivitetty 4.9.2023. Muutokset mahdollisia.

Lähihoitajasta tai lastenhoitajasta sosionomiksi

Hei sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen! Oletko harkinnut hakeutumista korkeakouluopintoihin?  Onko aikaisemmista opinnoistasi jo aikaa ja opiskelutaitosi ovat ruosteessa? Haluatko päivittää osaamistasi ja opiskella joustavasti työn ohessa?

Koulutuksessa vahvistat opiskelutaitoja, pääset aloittamaan korkeakouluopinnot tuetusti ja etenet opintopolullasi!

Koulutus tarjoaa

  • Avoimen ammattikorkeakoulun kaikille yhteisiä perusopintoja ja sosiaali- tai terveysalan opintoja (25 op)
  • Matalan kynnyksen aloituksen ammattikorkeakouluopintoihin
  • Yksilöllisen ohjauksen ja ryhmän vertaistuen
  • Mahdollisuuden opiskella joustavasti työn ohessa

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka

  • Työskentelet sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla ammatillisella koulutuksella, esimerkiksi lähihoitajana tai lastenhoitajana
  • Haluat päivittää osaamistasi ja opiskelutaitojasi korkeakoulun vaatimuksia vastaaviksi
  • Haaveilet sosionomin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai geronomin ammatista
  • Olet kiinnostunut sosiaali- ja terveysalan opinnoista

Koulutus toteutetaan ryhmäopiskeluna. Ryhmät kokoontuvat opistolla arki-iltaisin noin kaksi kertaa kuukaudessa. Opinnot sisältävät myös paljon itsenäistä työtä.  Voit edetä oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja elämäntilanteen mukaan.

Suoritetut avoimen ammattikorkeakoulun opinnot hyväksytään soveltuvin osin osaksi sosionomi-, sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- tai geronomitutkintoa opiskelupaikan saamisen jälkeen. Tutkintoon johtavat opinnot ammattikorkeakoulussa kestävät suoritetuista opinnoista ja opiskelutahdista riippuen keskimäärin 1,5–3 vuotta.

Opintojen aikataulu ja ilmoittautuminen: Opintoryhmä kokoontuu noin 2 kertaa kuukaudessa arki-iltaisin klo 17.00–20.00. Syksyn 2023 kokoontumisillat (ma) ovat 14.8., 28.8., 11.9. (opinnot voi aloittaa vielä tässä 11.9. kokoontumisessa)., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11. ja 4.12.2023. Kokoontumiset jatkuvat kevätkaudella 2024 parillisilla viikoilla viikosta 2 alkaen. Ryhmänohjaajana toimii Sosionomi yAmk Terhi Silvendoin.

Opintoihin ilmoittaudutaan tästä linkistä. Ilmoittautumisaika 24.3. – 11.9.2023.

Info opiston sivutoimisista avoimen opinnoista Teamsissa 3.8. klo 17-18. Info koskee erityisesti kasvatustieteen, psykologian, erityispedagogiikan sekä sosiaali- ja terveysalan opintoja. Katso opintoinfon tallenne

Hinta: Koulutuksen hinta on 400 euroa (sisältää 25 op opintoja). Muut mahdolliset avoimen ammattikorkeakoulun opinnot laskutetaan erikseen sen mukaan mitä kursseja opiskelija valitsee suoritettavakseen. Opintojen alussa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa kustannukset täsmentyvät. Opintomaksun voi tarvittaessa jakaa useampaan erään.

Avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi SeAMKiin!

Avoimen väylän haku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet avoimessa AMK:ssa tietyn määrän haettavaan koulutukseen soveltuvia avoimen AMK:n opintoja. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa marras- ja toukokuussa. Haettavina olevat hakukohteet voivat vaihdella hakukausittain.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun avoimen väylän hakuun vaaditaan 45 opintopistettä tutkinto-ohjelmaan soveltuvia ja hyväksyttyjä avoimen AMK:n opintosuorituksia. Myös muihin ammattikorkeakouluihin hakeminen on mahdollista, vaadittava opintopisteet saattavat kuitenkin vaihdella korkeakouluittain. Suoritetut opinnot hyväksytään sellaisenaan osaksi tutkintoa jatko-opiskelupaikan saatuasi.

Lähihoitajasta tai lastenhoitajasta sosionomiksi -koulutuksessa on hyvä mahdollisuus aloittaa avoimen väylän hakuun oikeuttavan opintopistemäärän kerryttämisen. Halutessasi voit jatkaa opiskelua myös toisen lukuvuoden ryhmän mukana.

Lue lisää SeAMKin väyläopinnoista!

Farmasian perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Haluatko tietää miten lääkkeet vaikuttavat tai mihin niiden haittavaikutukset perustuvat? Mitkä seikat erottavat lääkkeen muista hyödykkeistä? Farmasian perusopinnoissa tutustut laaja-alaisesti farmasian eri osa-alueisiin. Opit perusteet lääkeaineiden kemiasta, lääkevalmistuksen teoriasta, lääkkeiden vaikutuksesta, niiden tehosta ja turvallisuudesta sekä lääkkeistä terveydenhuollon näkökulmasta.

Kohderyhmä: Jokainen meistä tarvitsee joskus lääkkeitä ja perustietoa niiden käytöstä. Lääkkeiden järkevä käyttö on kaikkia koskettava kansalaistaito ja oleellinen osa terveydenhoitoa. Voit hyödyntää farmasian perusopintoja, jos olet terveydenhuollon ammattilainen ja haluat kehittää tai päivittää omaa ammatillista osaamistasi, tai olet kiinnostunut farmasiasta tai farmasian opinnoista. Opinnot soveltuvat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan toimijoille (ml. lähihoitajat, sairaan- ja terveydenhoitajat) lääkeosaamisen lisäämiseen, lääkealalla toimiville, joilla ei ole farmaseuttista tai lääketieteellistä koulutusta, farmaseuttisen koulutuksen omaaville, jotka haluavat päivittää perusosaamistaan, farmasian yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville, opiskelijoille sivuaineopinnoissa hyödynnettäväksi sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Farmasiaa voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot).

Farmasian perusopinnot koostuvat seitsemästä opintojaksosta:

Lääkkeiden antoreitit ja farmakokinetiikka (LAF) 4 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu 7.8.-25.9.2023. Perinteinen salitentti, tenttipäivät 25.9.2023, 20.11.2023 tai 15.1.2024. Huomioi että opintojakson suoritus alkaa jo ennen farmasian opintolinjan opiskelun aloitusta. Saat sähköpostiisi tarkemman ohjeistuksen tähän jaksoon ilmoittautumisesta elokuun alussa. Opintojaksolle voi rekisteröityä ainoastaan tuolloin. Seuraavan kerran opintojakso on suoritettavissa syksyllä 2024. Jakso suositellaan suoritettavaksi vasta syksyllä 2024 mutta mikäli tähtäät kevään 2024 väylähakuun tulee jakso suorittaa jo nyt elo-syyskuussa 2023.

Lääkkeet terveydenhuollossa (LTH) 5 op; Opintoryhmätyöskentely ja verkko-opiskelu 6.9.-7.12.2023.

Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia (FAKE) 4 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu 7.9.-23.10.2023. Perinteinen salitentti, tenttipäivät 23.10.2023, 11.12.2023 tai 12.2.2024.

Perusfarmakologia (PEFA) 3 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu. Kurssila on kolme vaihtoehtoista suoritusaikaa, valittavissa ajankohdat 21.09.- 13.12.2023 tai 21.2.- 22.3.2024 tai 2.5.2024-29.8.2024.

Lääkeaineiden orgaaninen kemia (LÄKE) 4 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu 10.10.-11.12.2023. Perinteinen salitentti (kaksi erillistä tentittävää jaksoa), tenttipäivät osio 1 20.11.2023, 15.1.2024 tai 20.3.2024 sekä osio 2 11.12.2023, 12.2.2024 tai 20.3.2024.

Solubiologia farmasian opiskelijoille (SOBIF) 3 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu 6.11.2023-16.1.2024.

Fysikaalinen farmasia (FYF) 2 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu 9.1.-12.2.2024. Perinteinen salitentti, tenttipäivät 12.2.2024, 18.3.2024 tai 22.4.2024.

Kaikkien tenttävien opintojaksojen uusintamahdollisuus kesän yleisenä tenttipäivänä 10.6.2024.

Opintovaatimukset

Verkkovälitteinen opintoinfo Farmasian perusopinnoista järjestetään ma 21.8.2023 klo 17:00-18:30, luentolinkki ilmoitetaan myöhemmin. Info on tarkoitettu kaikille opinnoista kiinnostuneille ja se myös tallennetaan katsottavaksi myöhemmin.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta

Farmasian perusopintoja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opistomme farmasian opintolinjalla. Opintolinja antaa erinomaiset valmiudet farmasian ja lääketieteen alan jatko-opiskeluun ja farmasian väylähakuun. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista farmasian perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Päätoimiset farmasian opintolinjan opiskelijat voivat farmasian perusopintojen lisäksi sisällyttää opiskeluohjelmaansa Itä-Suomen yliopiston farmasian väylähakuun vaatiman 16 op kokonaisuuden Ihmisen biologian opintoja.

Ihmisen biologiasta farmaseutin tutkintoon kuuluvat (16 op): 

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Sosiaalipedagogiikka sijoittuu tieteenalana kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden välimaastoon. Se tarkastelee kasvun ja kasvatuksen yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia kytkentöjä ja tuo pedagogista näkökulmaa sosiaaliseen työhön. Sosiaalipedagogiikan tutkimuskenttää ovat esimerkiksi kansalaisuuteen, kansalaisyhteiskunnan toimintaan, yhteisöihin ja yhteisöllisyyden tukemiseen sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen, syrjimiseen ja syrjäytymiseen liittyvät kysymykset.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan keskeisimmät käsitteet ja niihin liittyvää teoreettista keskustelua, alan historiallista kehitystä ja keskeisiä käytännön sovellusalueita. Lisäksi hänellä on kuva sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan perustan muodostavista ihmis- ja yhteiskuntakäsityksistä sekä sosiaalipedagogiikan erilaisista tulkinnoista eri maissa ja kielialueilla.

Kohderyhmä: Sosiaalipedagogiikan sovellusmahdollisuudet ovat moninaiset, sillä se auttaa ymmärtämään ihmistä osana erilaisia yhteisöjä, yhteiskuntaa ja maailmaa. Sosiaalipedagogiselle ajattelulle on kysyntää erilaisissa asiantuntijatehtävissä yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla. Sosiaalipedagogiikka sopii täydentämään oman pääaineen näkökulmia ammatillisuuden kehittymisessä esimerkiksi yhteiskunta-, kasvatus ja humanististen tieteiden opiskelijoille. Suomessa sosiaalipedagogiikka on toiminnan viitekehys esimerkiksi yhteisöpedagogien ja sosionomien tutkinnoissa.

Yhtenä erityisenä kohderyhmänä opistollamme ovat sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutuksen opiskelijat, jotka suorittavat opiskelunsa aikana 10 op verran sosiaalipedagogiikan perusopintoja.

Sosiaalipedagogiikan avoimen yliopiston opintoja voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti tähtäimenä yhteiskuntatieteellisen väyläopinnot (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa, Itä-Suomen yliopisto). Lisätietoja väylästä löydät täältä.

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot. Verkkotentti. Lukuvuoden 2023-24 tenttipäivät 30.8.23, 25.10.23, 7.12.23, 31.1.24, 3.4.24 ja 5.6.24. Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tenttiaika 4 tuntia.

Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot. Kirjallisuus verkkotenttinä, oppimistehtävänä tai opintopiirinä. Lukuvuoden 2023-24 tenttipäivät 23.8.23, 4.10.23, 29.11.23, 24.1.24, 6.3.24 ja 29.5.24. Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tenttiaika 4 tuntia.

Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot. Verkkotentti tai oppimistehtävä. Lukuvuoden 2023-24 tenttipäivät 23.8.23, 4.10.23, 29.11.23, 24.1.24, 6.3.24 ja 29.5.24. Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tenttiaika 4 tuntia.

Sosiaalipedagogiikan käytäntö 5 op; Johdantoluento, opintopiirityöskentely, kirjoitustehtävät ja palautekeskustelu. Jaksolle tulee ilmoittautua viimeistään 5.1.24, opiskelu alkaa aloitustapaamisella (Teams) 18.1.2024.

Sosiaalipedagogiikan traditiot 5 op; Johdantoluento, essee, esseen esittely ja opponointi esseeseminaarissa. Jaksolle tulee ilmoittautua viimeistään 7.3.24. Johdantoluento 19.3.24, esseeseminaarit 7.5. ja 8.5.2024.

Katso sosiaalipedagogiikan opintojen esittelyinfo; tallenne. Kesto n. 1 tunti.

Opintovaatimukset

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Päätoiminen opiskelu

Sosiaalipedagogiikan perusopintoja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti vapaavalintaisina avoimen yliopiston opintoina jollain opistomme opintolinjalla. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista sosiaalipedagogiikan perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opinnot sisältyvät kahden opintojakson osalta myös sosiaalipedagogisen hevostoiminnan opintokokonaisuuteen Erillistä ilmoittautumista sosiaalipedagogiikan opintojaksoihin ei tarvitse tehdä. Opintojaksojen suoritus sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.

Väyläopiskelu

Farmasian väylä

Farmasian väyläopintohin liittyvät Ihmisen biologian opinnot (16 op) joista lisätietoja täällä.

Sosiaalityön väylä


Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu