Kauppatieteet

ep-lintu

Kauppatieteet

Sivut päivitetty 14.9.2022. Ennakkotietoja, muutokset mahdollisia.

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot 28 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Opiskele liiketoimintaosaamista ja tutustu liike-elämän saloihin!

Liiketoimintaosaamisen perusopinnoissa yhdistyvät johtamisen, laskentatoimen, markkinoinnin, yrittäjyyden ja viestinnän johtamisen keskeiset osa-alueet. Tarkastelet yritysten ja organisaatioiden toimintaa eri näkökulmista ja opit tunnistamaan alan ajankohtaisia kysymyksiä sekä arvioimaan liiketoiminnan vastuullisuutta.

Opintojaksojen sisällöt ovat käytännönläheisiä ja sovellettavissa työelämään. Opinnot sopivat myös sivuaineeksi tutkinto-opiskelijalle alaa katsomatta. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista ja erilaisissa toimintaympäristöissä.

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot koostuvat kuudesta opintojaksosta:

Johtamisen ja johtajuuden perusteet 5 op; opintoryhmätyöskentely, oppimistehtävä

Markkinoinnin perusteet 5 op; opintoryhmätyöskentely, oppimistehtävä

Laskentatoimen perusteet 5 op; opintoryhmätyöskentely, oppimistehtävä

Yrittäjyyden perusteet 5 op; opintoryhmätyöskentely, oppimistehtävä

Viestinnän johtamisen perusteet 5 op; opintoryhmätyöskentely, verkkotentti

Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen 3 op; opintoryhmätyöskentely, oppimistehtävä

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille liiketoimintaosaamisesta kiinnostuneille. Opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi tai päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole. Liiketoimintaosaamista voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta: 

Päätoiminen opiskelu

Liiketoimintaosaamisen perusopintoja voit suorittaa päätoimisesti opistomme kauppatiede –opintolinjalla. Opintolinja antaa erinomaiset valmiudet yliopistojen pääsykokeisiin valmentautumiseen sekä kauppatieteen väylähakuihin eri yliopistoihin. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Opintolinjalle lisähaku 1.8.2022 alkaen, opinnot alkavat 15.8.2022. Lisätietoja ja hakulinkki löytyvät täältä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista liiketoimintaosaamisen perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opintovaatimukset

Taloustieteen peruskurssi 6 op 

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kurssilla perehdytään kansantaloustieteen peruskäsitteisiin, tutkimusmenetelmiin ja keskeisiin teorioihin. Opintojakso jakaantuu mikrotaloustieteeseen, jossa tarkastellaan yksittäisten talousyksiköiden toimintaan ja makrotaloustieteeseen, jossa tarkastellaan kokonaistaloudellisia ilmiöitä ja riippuvuussuhteita. Kurssilla esitellään kansantaloustieteen peruskäsitteitä, tarkastellaan kansantalouden ilmiöiden mittaamista ja näiden mallittamista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

*ymmärtää keskeisiä kansantalouden peruskäsitteitä, (kuten esim. markkinat, hinnat, kysyntä, tarjonta, BKT, raha, inflaatio) ja niiden käyttäytymistä
*soveltaa kysynnän ja tarjonnan käyttäytymistä erilaisissa markkinatilanteissa, sekä kuluttajien että yritysten näkökulmasta
*arvioida erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja kansantalouden ongelmatilanteissa
*analysoida kansantalouden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely noin 30 oppituntia päiväopintoina alkaen tammikuussa 2023, oppimistehtävät. Opintoryhmän opiskeluaika tarkentuu myöhemmin. Opintoryhmä täydentää ja ohjaa verkko-opiskelukurssia, jolla kurssi suoritetaan. Opintoryhmätyöskentely on osa opintoja ja siihen on osallistumisvelvoite.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi kauppatieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5. – 31.12.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimisille opiskelijoille 160 €.

Opintovaatimukset

Laskentatoimen perusopinnot 30 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Laskentatoimen tehtävänä on kerätä tietoa organisaation liiketapahtumista, rekisteröidä tiedot luotettavasti ja laatia niiden pohjalta erilaisia raportteja, joista tunnetuin on tilinpäätös. Laskentatoimi tuottaa informaatiota sekä erilaisten sidosryhmien käyttöön että organisaation oman toiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden varmistajana. Laskentatoimen opintokokonaisuuden suoritettuasi hallitset yritysten ja muiden organisaatioiden talouden kokonaisuuden ja eri näkökulmien väliset yhteydet. Ymmärrät sen, miten erilaiset liiketapahtumat vaikuttavat tilinpäätökseen ja osaat tulkita tilinpäätöksiä. Osaat myös tuottaa laskentatoimen johtamisen avuksi tuottamia mittaristoja ja tulkita niitä suhteessa liiketoimintaan.

Laskentatoimen perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta;

Laskentatoimen perusteet (6 op); opintoryhmätyöskentely, verkko-opiskelu
Rahoituksen perusteet (6 op); opintoryhmätyöskentely, verkko-opiskelu
Johdon laskentatoimen perusteet (6 op); opintoryhmätyöskentely, verkko-opiskelu
Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys (6 op); opintoryhmätyöskentely, verkko-opiskelu
Tuloslaskenta ja verotus (6 op); opintoryhmätyöskentely, verkko-opiskelu

Kaikki viisi opintojaksoa ovat suoritettavissa sekä syksyllä 2022 että kevätlukukaudella 2023. Myös yksittäisiä opintojaksoja voi suorittaa perusopintojen sijaan.

Kohderyhmä: Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat työskennellä taloudellista osaamista vaativien työtehtävien parissa tai lisäopinnoiksi jo näissä tehtävissä toimiville. Talousasioiden ja verotuksen osaajat ovat kysyttyjä myös työmarkkinoilla. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta: 

Päätoiminen opiskelu

Laskentatoimen perusopintoja voit suorittaa opistollamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen kauppatiede –opintolinjalla. Opintolinja antaa erinomaiset valmiudet yliopistojen pääsykokeisiin valmentautumiseen sekä kauppatieteen väylähakuihin eri yliopistoihin. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Opintolinjalle lisähaku 1.8.2022 alkaen. Opiskelu alkaa 15.8.2022. Lisätietoja ja hakulinkki löytyvät täältä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opintovaatimukset ((huom! älä ilmoittaudu opintoihin tästä aukeavan linkin kautta))


Väyläopiskelu

Katso lisätietoja täältä

Kauppatieteen väyläPidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu