Kauppatieteet

ep-lintu

Kauppatieteet

Sivuja päivitetty 17.11.2021. Muutokset mahdollisia.

Kauppatieteen perusopinnot 30 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Opintokokonaisuuden tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista, rahoituksesta ja yritysoikeudesta. Opintokokonaisuus kuuluu pakollisena johtamisen, laskentatoimen ja markkinoinnin sivuaineopintokokonaisuuksiin (UEF).

Kauppatieteen perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Johtamisen perusteet 6 op; opintoryhmätyöskentely, verkko-opiskelu

Markkinoinnin perusteet 6 op; opintoryhmätyöskentely, verkko-opiskelu

Laskentatoimen perusteet 6 op; opintoryhmätyöskentely, verkko-opiskelu

Rahoituksen perusteet 6 op; opintoryhmätyöskentely, verkko-opiskelu

Yritysoikeuden perusteet 6 op; opintoryhmätyöskentely, verkko-opiskelu

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille kauppatieteistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Kauppatieteiden opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi tai päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole. Kauppatiedettä voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta: 

Päätoiminen opiskelu

Kauppatieteen perusopintoja voit suorittaa päätoimisesti opistomme kauppatiede –opintolinjalla. Opintolinja antaa erinomaiset valmiudet yliopistojen pääsykokeisiin valmentautumiseen sekä kauppatieteen väylähakuihin eri yliopistoihin. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Lisätietoja ja hakulinkki löytyvät täältä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista kauppatieteen perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opintovaatimukset (huom! älä ilmoittaudu opintoihin tästä aukeavan linkin kautta)

Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet 2,5 op ja harjoitustyö 0.5 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Tiedätkö, mitkä säännöt ja asetukset ohjaavat kirjanpitoa? Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteissa tutustutaan yrityksen kirjanpitoon, kahdenkertaisen kirjanpidon tekemiseen käytännössä ja tilinpäätöksen laatimiseen juoksevan kirjanpidon pohjalta. Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet –jaksoon kiinteästi liittyvällä harjoitustyö -opintojaksolla laaditaan harjoitustyö opitun tiedon pohjalta. Opit soveltamaan tilintarkastuksen perusperiaatteita käytännön kirjanpitoon. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa ulkoisen laskentatoimen käsitteistön, tehtävät ja menetelmät. Opiskelija osaa juoksevan kahdenkertaisen kirjanpidon ja tehdä tilinpäätöksen. Opiskelija tietää mitkä säännöt ja asetukset ohjaavat kirjanpitoa. Opiskelija osaa soveltaa tilintarkastuksen perusperiaatteita yrityksen kirjanpidon tarkastuksessa. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija kykenee itsenäisesti suorittamaan ja ymmärtämään kirjanpitoon ja tilintarkastukseen liittyviä perusasioita.

Opiskelu: Lähiopetus 36 oppituntia to 19.8., ma 23.8., ke 25.8., ma 30.8., ke 1.9., ma 6.9. ja to 9.9.2021. Luentoaika klo 9.00–14.00. Tentti ja kirjallisen harjoitustyön tekeminen. Tenttipäivät ma 27.9. klo 16-19, ma 22.11. klo 16-19 tai ke 12.1.2022 klo 17-20 Kurssin opettajana toimii Sirpa Kotamäki Vaasan yliopistosta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi kauppatieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 15.8.2021. Ilmoittautumisaika sivutoimiseen opiskeluun päättynyt. Kurssin hinta sivutoimisille opiskelijoille 250 €.

Laskentatoimi ja yritysjuridiikka perusopinnot 30 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Laskentatoimen tehtävänä on kerätä, rekisteröidä ja analysoida organisaation toimintaa kuvaavia taloudellisia tunnuslukuja eri käyttötarkoituksia varten. Sisäinen laskentatoimi tuottaa suunnittelu- tai tarkkailulaskelmia yrityksen sisäiseen käyttöön johdon päätöksenteon tueksi. Ulkoinen laskentatoimi puolestaan tuottaa tietoa yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille, kuten rahoittajia ja verottajaa varten. Ulkoinen laskentatoimi on hyvin pitkälle lakisääteistä raportointia, johon liittyy läheisesti myös verotus. Verotus vaikuttaa keskeisesti yritysten toimintaan. Laskentatoimen ja yritysjuridiikan opinnot sisältävät ydinasiat laskentatoimesta, kirjanpidosta, tuloslaskennasta, tilinpäätöksestä, verotuksesta sekä yhtiöoikeudesta.

Laskentatoimen ja yritysjuridiikan perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta;

Laskentatoimen perusteet (6 op); opintoryhmätyöskentely, verkko-opiskelu
Yritysoikeuden perusteet (6 op); opintoryhmätyöskentely, verkko-opiskelu
Johdon laskentatoimen perusteet (6 op); opintoryhmätyöskentely, verkko-opiskelu
Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys (6 op); opintoryhmätyöskentely, verkko-opiskelu
Tuloslaskenta ja verotus (6 op); opintoryhmätyöskentely, verkko-opiskelu

Kohderyhmä: Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat työskennellä taloudellista osaamista vaativien työtehtävien parissa tai lisäopinnoiksi jo näissä tehtävissä toimiville. Talousasioiden ja verotuksen osaajat ovat kysyttyjä myös työmarkkinoilla. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta: 

Päätoiminen opiskelu

Laskentatoimen ja yritysjuridiikan perusopintoja voit suorittaa päätoimisesti opistomme kauppatiede –opintolinjalla. Opintolinja antaa erinomaiset valmiudet yliopistojen pääsykokeisiin valmentautumiseen sekä kauppatieteen väylähakuihin eri yliopistoihin. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Lisätietoja ja hakulinkki löytyvät täältä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista laskentatoimen ja yritysjuridiikan perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opintovaatimukset ((huom! älä ilmoittaudu opintoihin tästä aukeavan linkin kautta))

Talousmatematiikan perusteet 5 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa derivoida ja integroida polynomifunktion ja eksponenttifunktion, opiskelija osaa muodostaa mallin ja ratkaista sen (LP-malli, varastomalli, voitonmaksimointi), opiskelija osaa diskontata kassaerän ja laskea kassavirran nykyarvon, opiskelija osaa laskea tasaerälainan annuiteetin, opiskelija osaa verrata investointiprojektien kannattavuutta eri mittareilla, opiskelija osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän, osaa laskea matriiseilla, osaa laskea determinantin ja määrittää käänteismatriisin, opiskelija osaa käyttää Cramerin kaavoja, opiskelija osaa selittää panos-tuotos -analyysin periaatteen.

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely noin 50 oppituntia arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa alkaen tammikuussa 2022. Aloitusaika tarkentuu myöhemmin. Opintoryhmä täydentää ja ohjaa verkko-opiskelukurssia, jolla kurssi suoritetaan. Opintoryhmätyöskentely on osa opintoja ja siihen on osallistumisvelvoite.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi kauppatieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin Ilmoittautumisaika 20.5. – 31.12.2021. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimiselle opiskelijalle 100 euroa, hinta ei sisällä yliopiston rekisteröitymismaksua.

Talousoikeus ja liiketoiminnan etiikka 6 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Miten oikeusjärjestelmä ohjaa taloutta? Millaisia juridisia kysymyksiä liiketoiminnassa tulee ottaa huomioon? Miten eettisiin kysymyksiin vastataan yritystoiminnassa? Opintojaksolla tutustutaan talousjärjestelmän oikeudelliseen puoleen! Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää oikeuslähteitä ja löytää niistä kulloinkin tarvitsemaansa tietoa oikeuden sisällöstä. Opiskelija osaa ratkaista joitakin oikeudellisia ongelmia ja tunnistaa ratkaisun vaikuttavat olennaiset seikat. Opiskelija osaa esittää tähän perustuvia toimintasuosituksia liiketoiminnassa. Opiskelija voi tunnistaa juridiikan merkityksen ja mahdollisuudet keskeisissä liiketoimintaratkaisuissa. Opintojakso valmistaa opiskelijaa itsenäisten talousoikeudellisten valmiuksien hankkimiseen ja itsenäiseen hyödyntämiseen.

Opiskelu: Lähiopetus n. 40 oppituntia arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa alkaen tammikuussa 2022. Ajankohta tarkentuu myöhemmin. Tentti. Kurssin opettajana toimii Mika Kärkkäinen Vaasan yliopistosta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi kauppatieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin Ilmoittautumisaika 20.5. – 31.12.2021. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimiselle opiskelijalle 270€.

Taloustieteen perusteet 6 op 

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Talous tutkimuskohteena, kuluttajan ja yrityksen sekä markkinoiden toiminta, makrotaloudelliset ilmiöt kuten työttömyys, inflaatio, suhdannevaihtelut ja talouspolitiikka.

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely noin 15 oppituntia arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa alkaen joulukuussa 2021. Aloitusaika tarkentuu myöhemmin. Opintoryhmä täydentää ja ohjaa verkko-opiskelukurssia, jolla kurssi suoritetaan. Opintoryhmätyöskentely on osa opintoja ja siihen on osallistumisvelvoite.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi kauppatieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opintovaatimukset (huom! älä ilmoittaudu opintoihin tästä aukeavan linkin kautta)

Yrityksen reaaliprosessit 3 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selvittää yrityksen reaaliprosessin kulun ja siihen keskeisesti liittyvät käsitteet ja käsitteiden väliset yhteydet. Käsiteltävinä aiheina ovat mm. hankintatoimi ja -logistiikka, sisäinen logistiikka, tuotantoprosessi ja sen kehittäminen, laatu ja prosessit, läpimenoaika ja sen vaikutus sitoutuvaan pääomaan ja laatuun sekä jakelulogistiikka.

Opiskelu: Verkko-opinnot ja itsenäinen työskentely alkaen pe 10.12.2021 klo 9-10 (Teams). Kurssi suoritetaan ajalla 10.12.2021 – 31.1.2022.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi kauppatieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin Ilmoittautumisaika 20.5. – 30.11.2021. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimiselle opiskelijalle 180€.


Väyläopiskelu

Katso lisätietoja täältä

Kauppatieteen väyläPidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu