Kauppatieteet

ep-lintu

Kauppatieteet

Sivut päivitetty 21.5.2024. Ennakkotietoja, muutokset mahdollisia.

Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen 6 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Tule mukaan tutustumaan asiakas- ja palvelujohtamisen saloihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa palvelu- ja asiakassuhdenäkökulman keskeiset käsitteet. Opiskelija tunnistaa palvelulogiikan merkityksen yrityksen liiketoiminnassa, ja sen roolin arvonluotiprosessissa. Opiskelija osaa hyödyntää asiakastietoa asiakassuhteiden kehittämisessä, sekä tunnistaa ja analysoida palvelun laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely noin 30 oppituntia päiväopintoina alkaen tammikuussa 2025, oppimistehtävät. Opintoryhmän opiskeluaika tarkentuu myöhemmin. Opintoryhmä täydentää ja ohjaa verkko-opiskelukurssia, jolla kurssi suoritetaan. Opintoryhmätyöskentely on osa opintoja ja siihen on osallistumisvelvoite.

Opintovaatimukset (ei opintoihin ilmoittautumista tästä avautuvalla sivustolla)

Ilmoittautuminen: Asiakassuhde ja palvelujohtaminen -opintojaksoa voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistaa kauppatieteen opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi linjalle 31.7.2024 mennessä yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen.

Henkilöstöjohtamisen perusteet 6 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Hyvä johtajuus on organisaation kriittinen menestystekijä. Etenkin digimurroksessa syvällinen teorian ja käytännön ylittävä ote on keskeisessä asemassa. Tällä opintojaksolla perehdyt monipuolisesti henkilöstöjohtamisen keskeisiin teorioihin, käytäntöihin ja tuleviin trendeihin. Opetustallenteiden ja kurssikirjallisuuden avulla tutustut henkilöstöjohtamisen osa-alueisiin kuten rekrytointiin, osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin. Opit myös strategisen henkilöstöjohtamisen ja organisaatiokulttuurin merkityksestä ihmisten johtamisessa. Oppimistehtävä koostuu esseestä, pelillisestä osuudesta, case-tehtävästä ja henkilöstöstrategian laatimisesta

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely noin 30 oppituntia päiväopintoina alkaen tammikuussa 2025, oppimistehtävät. Opintoryhmän opiskeluaika tarkentuu myöhemmin. Opintoryhmä täydentää ja ohjaa verkko-opiskelukurssia, jolla kurssi suoritetaan. Opintoryhmätyöskentely on osa opintoja ja siihen on osallistumisvelvoite.

Opintovaatimukset (ei opintoihin ilmoittautumista tästä avautuvalla sivustolla)

Ilmoittautuminen: Henkilöstöjohtamisen perusteet -opintojaksoa voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistaa kauppatieteen opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi linjalle 31.7.2024 mennessä yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen.

Kuluttajakäyttäytyminen 6 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö Ostokäyttäytymiseemme vaikuttaa monia tekijöitä, joiden olemassaoloa emme aina edes tiedosta. Tällä opintojaksolla tutustutaan keskeisiin kuluttajakäyttäytymistä selittäviin teorioihin, joiden avulla voidaan tarkastella ostopäätösprosessin eri vaiheita ja selittää toimintaamme ostopäätöksiä tehtäessä. Opintojaksolla saat myös valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja analysoida kuluttajamarkkinointia asiakasymmärrykseen pohjautuen. Opintojakso suoritetaan oppimistehtävällä, jossa tutustut omatoimisesti lähdeaineistoon ja vastaat tehtävänannon mukaisesti erilaisiin kuluttajakäyttäytymiseen liittyviin tehtäviin

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely noin 30 oppituntia päiväopintoina alkaen tammikuussa 2025, oppimistehtävät. Opintoryhmän opiskeluaika tarkentuu myöhemmin. Opintoryhmä täydentää ja ohjaa verkko-opiskelukurssia, jolla kurssi suoritetaan. Opintoryhmätyöskentely on osa opintoja ja siihen on osallistumisvelvoite.

Opintovaatimukset (ei opintoihin ilmoittautumista tästä avautuvalla sivustolla)

Ilmoittautuminen: Kuluttajakäyttäytyminen -opintojaksoa voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistaa kauppatieteen opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi linjalle 31.7.2024 mennessä yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen.

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot 28 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Opiskele liiketoimintaosaamista ja tutustu liike-elämän saloihin! Liiketoimintaosaamisen perusopinnoissa yhdistyvät johtamisen, laskentatoimen, markkinoinnin, yrittäjyyden ja viestinnän johtamisen keskeiset osa-alueet. Tarkastelet yritysten ja organisaatioiden toimintaa eri näkökulmista ja opit tunnistamaan alan ajankohtaisia kysymyksiä sekä arvioimaan liiketoiminnan vastuullisuutta. Opintojaksojen sisällöt ovat käytännönläheisiä ja sovellettavissa työelämään. Opinnot sopivat myös sivuaineeksi tutkinto-opiskelijalle alaa katsomatta. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista ja erilaisissa toimintaympäristöissä.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille liiketoimintaosaamisesta kiinnostuneille. Opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi tai päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole. Liiketoimintaosaamista voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot).

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot (25 op) koostuvat viidestä opintojaksosta:

Johtamisen ja johtajuuden perusteet 5 op; opintoryhmätyöskentely, oppimistehtävä

Markkinoinnin perusteet 5 op; opintoryhmätyöskentely, oppimistehtävä

Laskentatoimen perusteet 5 op; opintoryhmätyöskentely, oppimistehtävä tai verkkokurssi ja -tentti

Yrittäjyyden perusteet 5 op; opintoryhmätyöskentely, oppimistehtävä

Viestinnän johtamisen perusteet 5 op; opintoryhmätyöskentely, verkkotentti

Opintovaatimukset (ei opintoihin ilmoittautumista tästä avautuvalla sivustolla)

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Liiketoimintaosaamisen perusopintoja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistaa kauppatieteen opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi linjalle 31.7.2024 mennessä yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat opintoja vähintään 45 opintopisteen verran.

Taloustieteen peruskurssi 6 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Haluatko ymmärtää paremmin taloutta ja sen ilmiöitä kuten inflaatio tai talouskasvu? Taloustieteen peruskurssi johdattaa sinut taloustieteen maailmaan! Kurssilla perehdytään kansantaloustieteen peruskäsitteisiin, tutkimusmenetelmiin ja keskeisiin teorioihin. Opintojakso jakaantuu mikrotaloustieteeseen, jossa tarkastellaan yksittäisten talousyksiköiden toimintaan ja makrotaloustieteeseen, jossa tarkastellaan kokonaistaloudellisia ilmiöitä ja riippuvuussuhteita. Kurssilla esitellään kansantaloustieteen peruskäsitteitä, tarkastellaan kansantalouden ilmiöiden mittaamista ja näiden mallittamista.

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely noin 30 oppituntia päiväopintoina alkaen tammikuussa 2025, oppimistehtävät. Opintoryhmän opiskeluaika tarkentuu myöhemmin. Opintoryhmä täydentää ja ohjaa verkko-opiskelukurssia, jolla kurssi suoritetaan. Opintoryhmätyöskentely on osa opintoja ja siihen on osallistumisvelvoite.

Opintovaatimukset (ei opintoihin ilmoittautumista tästä avautuvalla sivustolla)

Ilmoittautuminen: Taloustieteen peruskurssia voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistaa kauppatieteen opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi linjalle 31.7.2024 mennessä yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen.


Väyläopiskelu

Katso lisätietoja täältä

Kauppatieteen väylät eri yliopistoihinPidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu