Kauppatieteet

ep-lintu

Kauppatieteet

Sivut päivitetty 10.11.2023. Muutokset mahdollisia.

Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen 6 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Tällä opintojaksolla tarkastellaan markkinoinnin tärkeimpiä teemoja. Markkinointi on kannattavien asiakassuhteiden hallintaa. Lisäksi kaikki organisaatiot kilpailevat palveluilla. Tällä opintojaksolla opit mielenkiintoisten oppimistehtävien avulla, miten menestyvä organisaatio luo asiakkailleen arvoa ja menestyy palvelukilpailussa. Lisäksi opit miten organisaatio muutetaan palveluorganisaatioksi, ja miten palveluorganisaatiota johdetaan menestyksellisesti.

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely noin 30 oppituntia päiväopintoina alkaen tammikuussa 2024, oppimistehtävät. Opintoryhmän opiskeluaika tarkentuu myöhemmin. Opintoryhmä täydentää ja ohjaa verkko-opiskelukurssia, jolla kurssi suoritetaan. Opintoryhmätyöskentely on osa opintoja ja siihen on osallistumisvelvoite.

Opintovaatimukset

Ilmoittautuminen: Asiakassuhde ja palvelujohtaminen -opintojaksoa voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistaa kauppatieteen opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi linjalle yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen tai aikuiskoulutustukeen.

Henkilöstöjohtamisen perusteet 6 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Hyvä johtajuus on organisaation kriittinen menestystekijä. Etenkin digimurroksessa syvällinen teorian ja käytännön ylittävä ote on keskeisessä asemassa. Tällä opintojaksolla perehdyt monipuolisesti henkilöstöjohtamisen keskeisiin teorioihin, käytäntöihin ja tuleviin trendeihin. Opetustallenteiden ja kurssikirjallisuuden avulla tutustut henkilöstöjohtamisen osa-alueisiin kuten rekrytointiin, osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin. Opit myös strategisen henkilöstöjohtamisen ja organisaatiokulttuurin merkityksestä ihmisten johtamisessa. Oppimistehtävä koostuu esseestä, pelillisestä osuudesta, case-tehtävästä ja henkilöstöstrategian laatimisesta

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely noin 30 oppituntia päiväopintoina kevätkaudella 2024, oppimistehtävät. Opintoryhmän opiskeluaika tarkentuu myöhemmin. Opintoryhmä täydentää ja ohjaa verkko-opiskelukurssia, jolla kurssi suoritetaan. Opintoryhmätyöskentely on osa opintoja ja siihen on osallistumisvelvoite.

Opintovaatimukset

Ilmoittautuminen: Henkilöstöjohtamisen perusteiden opintojaksoa voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistaa kauppatieteen opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi linjalle yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen tai aikuiskoulutustukeen.

Kuluttajakäyttäytyminen 6 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö Ostokäyttäytymiseemme vaikuttaa monia tekijöitä, joiden olemassaoloa emme aina edes tiedosta. Tällä opintojaksolla tutustutaan keskeisiin kuluttajakäyttäytymistä selittäviin teorioihin, joiden avulla voidaan tarkastella ostopäätösprosessin eri vaiheita ja selittää toimintaamme ostopäätöksiä tehtäessä. Opintojaksolla saat myös valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja analysoida kuluttajamarkkinointia asiakasymmärrykseen pohjautuen. Opintojakso suoritetaan oppimistehtävällä, jossa tutustut omatoimisesti lähdeaineistoon ja vastaat tehtävänannon mukaisesti erilaisiin kuluttajakäyttäytymiseen liittyviin tehtäviin

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely noin 30 oppituntia päiväopintoina alkaen tammikuussa 2024, oppimistehtävät. Opintoryhmän opiskeluaika tarkentuu myöhemmin. Opintoryhmä täydentää ja ohjaa verkko-opiskelukurssia, jolla kurssi suoritetaan. Opintoryhmätyöskentely on osa opintoja ja siihen on osallistumisvelvoite.

Opintovaatimukset

Ilmoittautuminen: Kuluttajakäyttäytymisen opintojaksoa voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistaa kauppatieteen opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi linjalle yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen tai aikuiskoulutustukeen.

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot 28 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Opiskele liiketoimintaosaamista ja tutustu liike-elämän saloihin!

Liiketoimintaosaamisen perusopinnoissa yhdistyvät johtamisen, laskentatoimen, markkinoinnin, yrittäjyyden ja viestinnän johtamisen keskeiset osa-alueet. Tarkastelet yritysten ja organisaatioiden toimintaa eri näkökulmista ja opit tunnistamaan alan ajankohtaisia kysymyksiä sekä arvioimaan liiketoiminnan vastuullisuutta. Opintojaksojen sisällöt ovat käytännönläheisiä ja sovellettavissa työelämään. Opinnot sopivat myös sivuaineeksi tutkinto-opiskelijalle alaa katsomatta. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista ja erilaisissa toimintaympäristöissä.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille liiketoimintaosaamisesta kiinnostuneille. Opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi tai päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole. Liiketoimintaosaamista voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot).

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot (28 op) koostuvat kuudesta opintojaksosta:

Johtamisen ja johtajuuden perusteet 5 op; opintoryhmätyöskentely, oppimistehtävä

Markkinoinnin perusteet 5 op; opintoryhmätyöskentely, oppimistehtävä

Laskentatoimen perusteet 5 op; opintoryhmätyöskentely, oppimistehtävä tai verkkokurssi ja -tentti

Yrittäjyyden perusteet 5 op; opintoryhmätyöskentely, oppimistehtävä

Viestinnän johtamisen perusteet 5 op; opintoryhmätyöskentely, verkkotentti

Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen 3 op; opintoryhmätyöskentely, oppimistehtävä

Opintovaatimukset

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Liiketoimintaosaamisen perusopintoja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistaa kauppatieteen opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi linjalle yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen tai aikuiskoulutustukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat opintoja vähintään 45 opintopisteen verran.

Taloustieteen peruskurssi 6 op 

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kurssilla perehdytään kansantaloustieteen peruskäsitteisiin, tutkimusmenetelmiin ja keskeisiin teorioihin. Opintojakso jakaantuu mikrotaloustieteeseen, jossa tarkastellaan yksittäisten talousyksiköiden toimintaan ja makrotaloustieteeseen, jossa tarkastellaan kokonaistaloudellisia ilmiöitä ja riippuvuussuhteita. Kurssilla esitellään kansantaloustieteen peruskäsitteitä, tarkastellaan kansantalouden ilmiöiden mittaamista ja näiden mallittamista.

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely noin 30 oppituntia päiväopintoina alkaen tammikuussa 2024, oppimistehtävät. Opintoryhmän opiskeluaika tarkentuu myöhemmin. Opintoryhmä täydentää ja ohjaa verkko-opiskelukurssia, jolla kurssi suoritetaan. Opintoryhmätyöskentely on osa opintoja ja siihen on osallistumisvelvoite.

Opintovaatimukset

Ilmoittautuminen: Taloustieteen peruskurssia voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistaa kauppatieteen opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi linjalle yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen tai aikuiskoulutustukeen.


Väyläopiskelu

Katso lisätietoja täältä

Kauppatieteen väylä Jyväskylän yliopistossaPidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu