Kauppatieteet

ep-lintu

Kauppatieteet

Sivut päivitetty 18.5.2022. Ennakkotietoja, muutokset mahdollisia.

Aikataulutietoja täsmennetään kesän 2022 aikana.

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot 28 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Opiskele liiketoimintaosaamista ja tutustu liike-elämän saloihin!

Liiketoimintaosaamisen perusopinnoissa yhdistyvät johtamisen, laskentatoimen, markkinoinnin, yrittäjyyden ja viestinnän johtamisen keskeiset osa-alueet. Tarkastelet yritysten ja organisaatioiden toimintaa eri näkökulmista ja opit tunnistamaan alan ajankohtaisia kysymyksiä sekä arvioimaan liiketoiminnan vastuullisuutta.

Opintojaksojen sisällöt ovat käytännönläheisiä ja sovellettavissa työelämään. Opinnot sopivat myös sivuaineeksi tutkinto-opiskelijalle alaa katsomatta. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista ja erilaisissa toimintaympäristöissä.

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot koostuvat kuudesta opintojaksosta:

Johtamisen ja johtajuuden perusteet 5 op; opintoryhmätyöskentely, oppimistehtävä

Markkinoinnin perusteet 5 op; opintoryhmätyöskentely, oppimistehtävä

Laskentatoimen perusteet 5 op; opintoryhmätyöskentely, oppimistehtävä

Yrittäjyyden perusteet 5 op; opintoryhmätyöskentely, oppimistehtävä

Viestinnän johtamisen perusteet 5 op; opintoryhmätyöskentely, verkkotentti

Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen 3 op; opintoryhmätyöskentely, oppimistehtävä

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille liiketoimintaosaamisesta kiinnostuneille. Opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi tai päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole. Liiketoimintaosaamista voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta: 

Päätoiminen opiskelu

Liiketoimintaosaamisen perusopintoja voit suorittaa päätoimisesti opistomme kauppatiede –opintolinjalla. Opintolinja antaa erinomaiset valmiudet yliopistojen pääsykokeisiin valmentautumiseen sekä kauppatieteen väylähakuihin eri yliopistoihin. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Opintolinjalle haku 31.7.2022 mennessä, opinnot alkavat 15.8.2022. Lisätietoja ja hakulinkki löytyvät täältä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista liiketoimintaosaamisen perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

TAI

Sivutoiminen opiskelu

Liiketoimintaosaamisen perusopintojen sivutoiminen opiskelu toteutetaan opistossamme ryhmänohjausmallilla, jossa opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus.  Opintoryhmä kokoontuu arki-iltaisin 1-2 kertaa kuukaudessa ajalla 8.9.2022 klo 17.00 – 20.00 – toukokuu 2023. Viikottainen aikataulu tarkentuu elokuussa 2022. Osa opintoryhmän kokoontumisista järjestetän verkossa (Teams). Ilmoittautumisaika 18.5. – 28.8.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 450€.

Opintovaatimukset

Taloustieteen peruskurssi 6 op 

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kurssilla perehdytään kansantaloustieteen peruskäsitteisiin, tutkimusmenetelmiin ja keskeisiin teorioihin. Opintojakso jakaantuu mikrotaloustieteeseen, jossa tarkastellaan yksittäisten talousyksiköiden toimintaan ja makrotaloustieteeseen, jossa tarkastellaan kokonaistaloudellisia ilmiöitä ja riippuvuussuhteita. Kurssilla esitellään kansantaloustieteen peruskäsitteitä, tarkastellaan kansantalouden ilmiöiden mittaamista ja näiden mallittamista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

*ymmärtää keskeisiä kansantalouden peruskäsitteitä, (kuten esim. markkinat, hinnat, kysyntä, tarjonta, BKT, raha, inflaatio) ja niiden käyttäytymistä
*soveltaa kysynnän ja tarjonnan käyttäytymistä erilaisissa markkinatilanteissa, sekä kuluttajien että yritysten näkökulmasta
*arvioida erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja kansantalouden ongelmatilanteissa
*analysoida kansantalouden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely noin 30 oppituntia päiväopintoina alkaen tammikuussa 2023, oppimistehtävät. Opintoryhmän opiskeluaika tarkentuu myöhemmin. Opintoryhmä täydentää ja ohjaa verkko-opiskelukurssia, jolla kurssi suoritetaan. Opintoryhmätyöskentely on osa opintoja ja siihen on osallistumisvelvoite.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi kauppatieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5. – 31.12.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimisille opiskelijoille 160 €.

Opintovaatimukset

Laskentatoimi ja yritysjuridiikka perusopinnot 30 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Laskentatoimen tehtävänä on kerätä, rekisteröidä ja analysoida organisaation toimintaa kuvaavia taloudellisia tunnuslukuja eri käyttötarkoituksia varten. Sisäinen laskentatoimi tuottaa suunnittelu- tai tarkkailulaskelmia yrityksen sisäiseen käyttöön johdon päätöksenteon tueksi. Ulkoinen laskentatoimi puolestaan tuottaa tietoa yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille, kuten rahoittajia ja verottajaa varten. Ulkoinen laskentatoimi on hyvin pitkälle lakisääteistä raportointia, johon liittyy läheisesti myös verotus. Verotus vaikuttaa keskeisesti yritysten toimintaan. Laskentatoimen ja yritysjuridiikan opinnot sisältävät ydinasiat laskentatoimesta, kirjanpidosta, tuloslaskennasta, tilinpäätöksestä, verotuksesta sekä yhtiöoikeudesta.

Laskentatoimen ja yritysjuridiikan perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta;

Laskentatoimen perusteet (6 op); opintoryhmätyöskentely, verkko-opiskelu
Yritysoikeuden perusteet (6 op); opintoryhmätyöskentely, verkko-opiskelu
Johdon laskentatoimen perusteet (6 op); opintoryhmätyöskentely, verkko-opiskelu
Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys (6 op); opintoryhmätyöskentely, verkko-opiskelu
Tuloslaskenta ja verotus (6 op); opintoryhmätyöskentely, verkko-opiskelu

Kohderyhmä: Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat työskennellä taloudellista osaamista vaativien työtehtävien parissa tai lisäopinnoiksi jo näissä tehtävissä toimiville. Talousasioiden ja verotuksen osaajat ovat kysyttyjä myös työmarkkinoilla. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta: 

Päätoiminen opiskelu

Laskentatoimen ja yritysjuridiikan perusopintoja voit suorittaa opistollamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen kauppatiede –opintolinjalla. Opintolinja antaa erinomaiset valmiudet yliopistojen pääsykokeisiin valmentautumiseen sekä kauppatieteen väylähakuihin eri yliopistoihin. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Opintolinjalle haku 31.7.2022 mennessä. Opiskelu alkaa 15.8.2022. Lisätietoja ja hakulinkki löytyvät täältä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opintovaatimukset ((huom! älä ilmoittaudu opintoihin tästä aukeavan linkin kautta))


Väyläopiskelu

Katso lisätietoja täältä

Kauppatieteen väyläPidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu