Humanistiset tieteet

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Humanistiset tieteet

Humanistiset tieteet

Sivuja päivitetty 29.11.2022. Ennakkotietoja, muutokset mahdollisia.

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

Sisältö: Haluatko kokeilla kirjoittamista eri lajien mukaan ja saada tukea oman kirjoittajalaatusi löytämiseen? Haluaisitko oppia ymmärtämään kirjoittamista laaja-alaisesti historian, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta? Turun yliopiston luova kirjoittamisen opinnoissa voit perehtyä sekä kaunokirjallisten että tietotekstien kirjoittamiseen. Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin.

Luovan kirjoittamisen perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Johdatus kirjoittamiseen 5 op; Lähiopetus 24 tuntia ke ja to ilta klo 15.00 – 20.15 ke-to 7.-8.9.2022 jatkuen ke-to 14. – 15.9.2022. Kurssin opettajana toimii luovan kirjoittamisen opettaja Päivi Sirkka.

Proosan kirjoittaminen 5 op; Lähiopetus 24 oppituntia ke ja to ilta klo 15.00 – 20.15 ke-to 21.-22.9.2022 jatkuen ke-to 5. – 6.10.2022. Kurssin opettajana toimii kirjailija Merja Mäki.

Draaman kirjoittaminen 5 op; Lähiopetus 24 oppituntia ti ja ke ilta klo 15.00 – 20.15 ti-ke 1.-2.11.2022 jatkuen ti-ke 15. – 16.11.2022. Kurssin opettajana toimii kirjailija, kirjoittamisen opettaja Tero Hannula.

Lyriikan kirjoittaminen 5 op; Lähiopetus 24 oppituntia ke ja to ilta klo 15.00 – 20.15 ke-to 18.-19.1.2023 jatkuen ke-to 1. – 2.2.2023. Kurssin opettajana toimii runoilija, tietokirjailija Tommi Parkko.

Tietokirjoittaminen 5 op; Lähiopetus 24 oppituntia (Teams) ti, ke ja/tai to ilta klo 15.00 – 20.15 ti-ke 7.-8.3.2023 jatkuen ke-to 22. – 23.3.2023. Kurssin opettajana toimii tietokirjailija, kustantaja Tiina Hautala.

Kohderyhmä: Luovan kirjoittamisen perusopinnot sopivat kaikille, jotka haluavat kehittää kirjoittamistaan tavoitteellisesti, olipa tavoitteena sitten ammattikirjoittajan työ ja kaunokirjallinen teos, käsikirjoittaminen tai tietokirjoittaminen tai työ- tai vapaa-ajan asiateksti tai omaan harrastukseen liittyvä kirjoittaminen. Opinnot käyvät myös sivuaineeksi tutkinto-opintoihin, kirjoittamisen ohjaajiksi aikoville tai lisäkoulutukseksi esimerkiksi opettajille sekä media-alalla ja viestintätehtävissä toimiville. Aine sopii myös tutkintotavoitteiseen opiskeluun (väyläopinnot) kirjoittamisen yliopisto-opintoja harkitsevalle, lisätietoja tutkintotavoitteisesta opiskelusta täältä.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Päätoiminen opiskelu

Luovan kirjoittamisen perusopintoja voit suorittaa päätoimisesti opistomme toimittajakoulu –opintolinjalla. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Opintolinjalle lisähaku 1.8.2022 alkaen, opinnot alkavat 15.8.2022. Lisätietoja ja hakulinkki löytyvät täältä, Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista luovan kirjoittamisen perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

TAI

Sivutoiminen opiskelu

Opintoja voit suorittaa myös sivutoimisesti. Jokaiseen opintojaksoon sisältyy lähiopetusta 24 oppituntia. Lähiopetus järjestetään Etelä-Pohjanmaan Opistossa keskiviikko- ja torstai-iltaisin alkaen ke 7.9.2022. Opistossa tai opiston lähettyvillä on mahdollista majoittua lähiopetusjaksojen aikana. Lähiopetukseen osallistumisen jälkeen jakso suoritetaan opettajan antamalla oppimistehtävällä. Lähiopetusta ei voi korvata tehtävillä tai etäopiskelulla. Ilmoittautumisaika 18.5. – 6.9.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 690€.

Opintovaatimukset

Viestintätieteiden opintokokonaisuus 25 op

Vaasan yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut viestinnän ja median nykyilmiöistä? Haluatko viestiä sujuvasti digitaalisen median avulla? Viestintätieteiden opinnoissamme saat monipuolisesti valmiuksia erilaisiin viestintätilanteisiin ja tutustut viestinnän mahdollisuuksiin eri aloilla. Opinnoissa otetaan huomioon viestien sisällön ja muodon lisäksi myös viestintätilanne sekä teknologia, digitaalinen media, jonka varaan ihmisten välinen vuorovaikutus usein rakentuu. Työelämässä vaaditaan kykyä viestiä erilaisten tilanteiden ja välineiden, erityisesti digitaalisen median edellyttämällä tavalla. Viestintätieteiden opintojen tavoitteena on antaa perustietoja tulevaisuuden viestintäosaajalle, joka hallitsee viestinnän keinot ja on avoin uusille suuntauksille.

Viestintätieteiden opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Viestintätieteiden peruskurssi 5 op: Meille viestitään jatkuvasti ja itsekin tuotamme sisältöä eri medioihin. Viestintä on keskeinen osa ympäröivää yhteiskuntaa ja kulttuureja. Viestintätieteiden peruskurssilla tutustut viestinnän eri muotoihin, niiden kehitykseen sekä viestinnän etiikkaan. Kurssin suoritus ajalla 19.9. – 30.10.2022. Opettaja Maria Eronen-Valli Vaasan yliopistosta.

Johdatus verkkojulkaisemiseen 5 op: Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan tuottaa ja hallinnoida multimediasisältöjä. Hän osaa arvioida niiden käytettävyyttä ja saavutettavuutta sisällönhallintajärjestelmissä. Opiskelija tuntee hakukoneoptimoinnin perusperiaatteet ja ymmärtää, miten sosiaalista mediaa voidaan käyttää verkkojulkaisemisen tukena. Kurssin suoritus ajalla 24.10. – 4.12.2022. Opettaja Sebastian Laitila Vaasan yliopistosta.

Terminologisen tutkimuksen perusteet 5 op: Sanoilla on merkitystä. Millaisia käsitteitä tai menetelmiä käytämme talousviestinnässä, poliittisessa viestinnässä tai vaikkapa terveysviestinnässä? Terminologian ja erikoisalaviestinnän opintojaksolla pääset tutustumaan käsitteiden ja termien moniulotteiseen maailmaan. Kurssi suoritettavissa ajalla 19.9.2022 – 4.6.2023. Opettaja Niina Nissilä Vaasan yliopistosta.

Näkökulmia sosiaaliseen mediaan 5 op: Facebook, Instagram, LinkedIn tai Twitter – erilaiset sosiaalisen median kanavat kuuluvat arkipäiväämme, mutta miten ne ovat rakentuneet? Kuka omistaa tuottamasi sisällöt, entä millaisia ovat eri alustojen liiketoimintamallit? Opintojaksolla opitaan hahmottamaan myös sosiaalisen median ammattikäytön ja henkilökohtaisen käytön eroja. Kurssin suoritus ajalla 6.3. – 16.4.2023. Opettaja Maria Eronen-Valli Vaasan yliopistosta.

Tekninen viestintä 5 op; Teknistä tietoa tuotetaan yhä enemmän, mutta miten siitä viestitään? Tällä opintojaksolla opit lisää teknisen viestinnän keskeisistä käsitteistä, tiedon tuottamisesta sekä soveltamisesta. Kurssin suoritus ajalla 24.4. – 16.5./29.5.2023. Opettaja Suvi Isohella Vaasan yliopistosta.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi kaikille viestinnän alalla toimiville tai siitä kiinnostuneille. Aine sopii myös tutkintotavoitteiseen opiskeluun (väyläopinnot) viestinnän alan yliopisto-opintoja harkitsevalle, lisätietoja tutkintotavoitteisesta opiskelusta täältä.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Päätoiminen opiskelu

Viestintätieteiden opintoja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen opistomme Toimittajakoulu-opintolinjalla. Toimittajakoulu on lukuvuoden mittainen opintolinja, jossa perehdytään vastuullisen opiskelijajournalismin tekemiseen sekä teoriassa käytännössä. Linja antaa lisäksi erinomaiset valmiudet viestinnän alan opiskeluun ja viestintätieteiden väylähakuihin eri yliopistoihin. Opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Lisätietoja ja hakulinkki löytyvät täältä. Opintolinjalle lisähaku 1.8.2022 alkaen, opinnot alkavat 15.8.2022. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opintovaatimukset (ei ilmoittautumisia tämän linkin kautta)


Väyläopiskelu

Väyläopiskelu

Katso lisätietoja täältä

Kirjoittamisen väylä

Viestintätieteiden väyläPidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu