Humanistiset tieteet

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Humanistiset tieteet

Humanistiset tieteet

Sivuja päivitetty 24.5.2021. Muutokset mahdollisia.

Aikataulutiedot täsmentyvät kesän aikana.


Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee monikulttuurisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet, niiden oppihistoriallisen taustan sekä teoreettiset näkökulmat. Lisäksi opiskelija on perehtynyt monikulttuurisuuspolitiikan toteutumiseen käytännössä eri kansallisissa konteksteissa. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy tarkastelemaan ja analysoimaan monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä ymmärtää aihepiirin tutkimukseen liittyvän monitieteisyyden merkityksen, jota syvennetään opintokokonaisuuteen kuuluvilla vaihtoehtoisilla kursseilla.

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely noin 30 oppituntia arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa ja itsenäinen verkko-opiskelu. Kurssilla käytössä Moodle-oppimisalusta. Kurssin suoritus ajalla lokakuu-joulukuu 2021, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Kirjatentti.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme kohti kansainvälistä uraa -opintolinjan (linkki) opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 15.9.2021. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimisille opiskelijoille 150€.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

Sisältö: Haluatko kokeilla kirjoittamista eri lajien mukaan ja saada tukea oman kirjoittajalaatusi löytämiseen? Haluaisitko oppia ymmärtämään kirjoittamista laaja-alaisesti historian, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta? Turun yliopiston luova kirjoittamisen opinnoissa voit perehtyä sekä kaunokirjallisten että tietotekstien kirjoittamiseen. Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin.

Luovan kirjoittamisen perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Johdatus kirjoittamiseen 5 op; Lähiopetus 24 tuntia elo-syyskuussa 2021.

Lyriikan kirjoittaminen 5 op; Lähiopetus 24 oppituntia loka-marraskuussa 2021.

Proosan kirjoittaminen 5 op; Lähiopetus 24 oppituntia marras-joulukuussa 2021

Draaman kirjoittaminen 5 op; Lähiopetus 24 oppituntia tammi-helmikuussa 2022.

Tietokirjoittaminen 5 op; Lähiopetus 24 oppituntia maalis-huhtikuussa 2022.

Kohderyhmä: Luovan kirjoittamisen perusopinnot sopivat kaikille, jotka haluavat kehittää kirjoittamistaan tavoitteellisesti, olipa tavoitteena sitten ammattikirjoittajan työ ja kaunokirjallinen teos, käsikirjoittaminen tai tietokirjoittaminen tai työ- tai vapaa-ajan asiateksti tai omaan harrastukseen liittyvä kirjoittaminen. Opinnot käyvät myös sivuaineeksi tutkinto-opintoihin, kirjoittamisen ohjaajiksi aikoville tai lisäkoulutukseksi esimerkiksi opettajille sekä media-alalla ja viestintätehtävissä toimiville. Aine sopii myös tutkintotavoitteiseen opiskeluun (väyläopinnot) kirjoittamisen yliopisto-opintoja harkitsevalle, lisätietoja tutkintotavoitteisesta opiskelusta täältä.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Päätoiminen opiskelu

Luovan kirjoittamisen perusopintoja voit suorittaa päätoimisesti opistomme luova kirjoittaminen ja sanataide –opintolinjalla. Opintolinja antaa erinomaiset valmiudet luovan kirjoittamisen opiskeluun ja kirjoittamisen väylähakuihin eri yliopistoihin. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Lisätietoja ja hakulinkki löytyvät täältä, Opintolinjalle haku 31.7.2021 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista luovan kirjoittamisen perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

TAI

Sivutoiminen opiskelu

Opintoja voit suorittaa myös sivutoimisesti. Jokaiseen opintojaksoon sisältyy lähiopetusta 24 oppituntia. Lähiopetus järjestetään Etelä-Pohjanmaan Opistossa keskiviikko- ja torstaipäivisin 1-2 päivänä kuukaudessa alkaen viikolla 34/2021, aikataulu tarkentuu myöhemmin. Lähiopetukseen osallistumisen jälkeen jakso suoritetaan opettajan antamalla oppimistehtävällä. Lähiopetusta ei voi korvata tehtävillä tai etäopiskelulla. Ilmoittautumisaika 20.5. – 15.8.2021. Ilmoittautuminen tästä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 650€.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Viestintätieteiden opintokokonaisuus 25 op

Vaasan yliopisto

Sisältö: Viestinnän opinnoissa otetaan huomioon viestien sisällön ja muodon lisäksi myös viestintätilanne sekä teknologia, digitaalinen media, jonka varaan ihmisten välinen vuorovaikutus usein rakentuu. Työelämässä vaaditaan kykyä viestiä erilaisten tilanteiden ja välineiden, erityisesti digitaalisen median edellyttämällä tavalla. Viestintätieteiden opintojen tavoitteena on antaa perustietoja tulevaisuuden viestintäosaajalle, joka hallitsee viestinnän keinot ja on avoin uusille suuntauksille.

Viestintätieteiden opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Tekninen viestintä 5 op; verkkotyöskentely, aika tarkentuu myöhemmin.

Näkökulmia sosiaaliseen mediaan 5 op, verkkotyöskentely, aika tarkentuu myöhemmin

Viestintätieteiden peruskurssi 5 op, verkkotyöskentely, aika tarkentuu myöhemmin.

Pelitutkimuksen perusteet 5 op, verkkotyöskentely, aika tarkentuu myöhemmin

Terminologia ja erikoisalaviestintä 5 op, verkkotyöskentely, aika tarkentuu myöhemmin.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi kaikille viestinnän alalla toimiville tai siitä kiinnostuneille. Aine sopii myös tutkintotavoitteiseen opiskeluun (väyläopinnot) viestinnän alan yliopisto-opintoja harkitsevalle, lisätietoja tutkintotavoitteisesta opiskelusta täältä.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Päätoiminen opiskelu

Viestintätieteiden opintoja voit suorittaa päätoimisesti opistomme verkkojournalismin opintolinjalla. Opintolinja antaa erinomaiset valmiudet viestinnän alan opiskeluun ja viestintätieteiden väylähakuihin eri yliopistoihin. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Lisätietoja ja hakulinkki löytyvät täältä. Opintolinjalle haku 31.7.2021 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista viestintätieteiden opintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

TAI

Sivutoiminen opiskelu

Sivutoimiset opiskelijat opiskelevat itsenäisesti verkko- ja monimuoto-opintoina. Opinnot alkavat (opiskeluympäristö avautuu) viikolla 39/2021, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Ilmoittautumisaika 20.5. – 19.9.2021. Ilmoittautuminen tästä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 400€.

Opintovaatimukset; linkki tulossa


Väyläopiskelu

Väyläopiskelu

Katso lisätietoja täältä

Kirjoittamisen väylä

Viestintätieteiden väyläPidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu