Humanistiset tieteet

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Humanistiset tieteet

Humanistiset tieteet

Sivuja päivitetty 9.5.2023. Ennakkotietoja, muutokset mahdollisia.

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

Sisältö: Haluatko kokeilla kirjoittamista eri lajien mukaan ja saada tukea oman kirjoittajalaatusi löytämiseen? Haluaisitko oppia ymmärtämään kirjoittamista laaja-alaisesti historian, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta? Turun yliopiston luova kirjoittamisen opinnoissa voit perehtyä sekä kaunokirjallisten että tietotekstien kirjoittamiseen. Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin.

Kohderyhmä: Luovan kirjoittamisen perusopinnot sopivat kaikille, jotka haluavat kehittää kirjoittamistaan tavoitteellisesti, olipa tavoitteena sitten ammattikirjoittajan työ ja kaunokirjallinen teos, käsikirjoittaminen tai tietokirjoittaminen tai työ- tai vapaa-ajan asiateksti tai omaan harrastukseen liittyvä kirjoittaminen. Opinnot käyvät myös sivuaineeksi tutkinto-opintoihin, kirjoittamisen ohjaajiksi aikoville tai lisäkoulutukseksi esimerkiksi opettajille sekä media-alalla ja viestintätehtävissä toimiville. Aine sopii myös tutkintotavoitteiseen opiskeluun (väyläopinnot) kirjoittamisen yliopisto-opintoja harkitsevalle.

Luovan kirjoittamisen perusopinnot (25 op) koostuvat viidestä opintojaksosta:

Johdatus kirjoittamiseen 5 op; Lähiopetus 24 oppituntia keskiviikko- ja torstai-iltaisin klo 15.00–20.15 ke-to 30.-31.8.2023 jatkuen ke-to 13.–14.9.2023. Kurssin opettajana toimii luovan kirjoittamisen opettaja Päivi Sirkka.

Proosan kirjoittaminen 5 op; Lähiopetus 24 oppituntia keskiviikko- ja torstai-iltaisin klo 15.00–20.15 ke-to 27.-28.9.2023 jatkuen ke-to 11.–12.10.2023. Kurssin opettajana toimii kirjailija Merja Mäki.

Lyriikan kirjoittaminen 5 op; Lähiopetus 24 oppituntia keskiviikko- ja torstai-iltaisin klo 15.00–20.15 ke-to 8.-9.11.2023 jatkuen ke-to 22.–23.11.2023. Kurssin opettajana toimii runoilija, tietokirjailija Tommi Parkko.

Tietokirjoittaminen 5 op; Lähiopetus 24 oppituntia keskiviikko- ja torstai-iltaisin klo 15.00–20.15 ke-to 10.-11.1.2024 jatkuen ke-to 24.–25.1.2024. Kurssin opettajana toimii tietokirjailija, kustantaja Tiina Hautala.

Draaman kirjoittaminen 5 op; Lähiopetus 24 oppituntia tiistai- ja keskiviikko-iltaisin klo 15.00–20.15 ti-ke 5.-6.3.2024 jatkuen ti-ke 19.-20.3.2024. Kurssin opettajana toimii kirjailija, kirjoittamisen opettaja Tero Hannula.

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Opiskeluvaihtoehdot, ilmoittautuminen ja hinta:

Sivutoiminen opiskelu

Luovan kirjoittamisen perusopintojen sivutoimisessa opiskelussa osallistut opintojaksojen lähiopetukseen, jonka jälkeen suoritat jakson opettajan antamalla oppimistehtävällä. Lähiopetusta ei voi korvata tehtävillä tai etäopiskelulla. Opinnot alkavat Johdatus kirjoittamiseen -jakson lähiopetuksella ke 30.8.2023 klo 15.00 – 20.15. Sivutoimiseen opiskeluun tulee ilmoittautua tästä linkistä (valitse linkin ostoskoriin Luovan kirjoittamisen perusopinnot). Ilmoittautumisaika 24.3. – 31.7.2023. Opintojen hinta 690 euroa. Maksu laskutetaan kahdessa erässä (lokakuu -23 ja helmikuu -24)

Päätoiminen opiskelu

Luovan kirjoittamisen perusopintoja voit suorittaa myös opiskellen opistossamme päätoimisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että opinnot oikeuttavat Kelan opintotukeen tai aikuiskoulutustukeen. Mikäli olet työelämässä voit päätoimisena monimuoto-opiskelijana opiskella joustavasti myös työn ohessa. Tällöin lähiopetuspäiviä tulee kahtena arkipäivänä noin joka toinen viikko sekä lisäksi runsaasti itsenäistä työskentelyä. Lähiopetus järjestetään opistolla eikä siihen voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat vähintään 45 opintopisteen verran avoimen yliopiston opintoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sinun tulee valita opiskeluohjelmaasi luovan kirjoittamisen perusopintojen lisäksi sanataideohjaajakoulutus tai toiset perusopinnot.

Päätoimisen opiskelun vaihtoehdot (katso lisätietoja ja hakeudu koulutuksiin 31.7.2023 mennessä seuraavista linkeistä);

Luovan kirjoittamisen opintolinja

Luovan kirjoittamisen monimuoto-opinnot

Jos haet päätoimiseksi opiskelijaksi, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista luovan kirjoittamisen perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kuinka viestinnän keinoin vaikutetaan ja vaikututaan? Millainen on nykypäivän mediamaisema ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Millaisia vuorovaikutustaitoja työelämässä tarvitaan?

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnoista saat valmiuksia viestinnän merkityksen ymmärtämiseen, viestinnällä vaikuttamiseen, organisaatio- ja ryhmäviestintään sekä mediakriittisyyteen. Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot tarjoavat peruskäsitteitä ja lähestymistapoja 2000-luvun viestintä- ja mediamaiseman ymmärtämiseen. Opit myös tarkastelemaan työelämää viestintä- ja vuorovaikutusilmiöiden näkökulmasta.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi kaikille viestinnän ja journalistiikan alalla toimiville tai siitä kiinnostuneille. Aine sopii myös tutkintotavoitteiseen opiskeluun (väyläopinnot) sekä viestinnän että journalistiikan alan yliopisto-opintoja harkitsevalle.

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot (25 op) koostuvat viidestä opintojaksosta:

Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen (5 op); lähiopetus syys-lokakuussa 2023, opintoryhmätyöskentely ja oppimistehtävä.

Organisaatioviestintä (5 op); lähiopetus loka-marraskuussa 2023, opintoryhmätyöskentely ja oppimistehtävä.

Mediamaiseman murrokset (5 op): opintoryhmätyöskentely ja verkkotentti.

Viestintä ja vaikuttaminen (5 op): opintoryhmätyöskentely ja oppimistehtävä.

Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit (5 op): opintoryhmätyöskentely ja oppimistehtävä.

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Viestinnän ja journalistiikan perusopintoja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistaa toimittajakoulu -opintolinja . Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi 31.7.2023 mennessä yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen tai aikuiskoulutustukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat opintoja vähintään 45 opintopisteen verran.


Väyläopiskelu

Väyläopiskelu

Katso lisätietoja täältä

Kirjoittamisen väylä

Viestinnän / journalistiikan väyläPidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu