Humanistiset tieteet

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Humanistiset tieteet

Humanistiset tieteet

Sivuja päivitetty 17.1.2022. Muutokset mahdollisia.

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

Sisältö: Haluatko kokeilla kirjoittamista eri lajien mukaan ja saada tukea oman kirjoittajalaatusi löytämiseen? Haluaisitko oppia ymmärtämään kirjoittamista laaja-alaisesti historian, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta? Turun yliopiston luova kirjoittamisen opinnoissa voit perehtyä sekä kaunokirjallisten että tietotekstien kirjoittamiseen. Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin.

Luovan kirjoittamisen perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Johdatus kirjoittamiseen 5 op; Lähiopetus 24 tuntia pe (ilta) ja la (päivä) 17. – 18.9.2021 jatkuen pe (ilta) ja la (päivä) 1.-2.10.2021. Kurssin opettajana toimii FM Tero Hannula.

Lyriikan kirjoittaminen 5 op; Lähiopetus 24 oppituntia to-pe (ilta) 14. – 15.10.2021 jatkuen to-pe (ilta) 4.-5.11.2021. Kurssin opettajana toimii kirjailija Tommi Parkko.

Proosan kirjoittaminen 5 op; Lähiopetus 24 oppituntia la-su (päivä) 20. – 21.11.2021 jatkuen la-su (päivä) 11. -12.12.2021. Kurssin opettajana toimii FM, kirjailija Marko Hautala.

Tietokirjoittaminen 5 op; Lähiopetus 24 oppituntia (Teams) la-su (klo 9.30 – 15.30) 15. – 16.1.2022 jatkuen la-su (klo 9.30 – 15.30) 29. – 30.1.2022. Kurssin opettajana toimii FM, kirjailija Tiina Hautala.

Draaman kirjoittaminen 5 op; Lähiopetus 24 oppituntia pe (klo 17.00 – 20.30) ja la (klo 9-16) 18. – 19.3.2022 jatkuen pe (klo 17.00 – 20.30) ja la (klo 9-16) 1. – 2.4.2022. Kurssin opettajana toimii FM Tero Hannula.

Kohderyhmä: Luovan kirjoittamisen perusopinnot sopivat kaikille, jotka haluavat kehittää kirjoittamistaan tavoitteellisesti, olipa tavoitteena sitten ammattikirjoittajan työ ja kaunokirjallinen teos, käsikirjoittaminen tai tietokirjoittaminen tai työ- tai vapaa-ajan asiateksti tai omaan harrastukseen liittyvä kirjoittaminen. Opinnot käyvät myös sivuaineeksi tutkinto-opintoihin, kirjoittamisen ohjaajiksi aikoville tai lisäkoulutukseksi esimerkiksi opettajille sekä media-alalla ja viestintätehtävissä toimiville. Aine sopii myös tutkintotavoitteiseen opiskeluun (väyläopinnot) kirjoittamisen yliopisto-opintoja harkitsevalle, lisätietoja tutkintotavoitteisesta opiskelusta täältä.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Päätoiminen opiskelu

Luovan kirjoittamisen perusopintoja voit suorittaa päätoimisesti opistomme luova kirjoittaminen ja sanataide –opintolinjalla. Opintolinja antaa erinomaiset valmiudet luovan kirjoittamisen opiskeluun ja kirjoittamisen väylähakuihin eri yliopistoihin. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Lisätietoja ja hakulinkki löytyvät täältä, Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista luovan kirjoittamisen perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

TAI

Sivutoiminen opiskelu

Opintoja voit suorittaa myös sivutoimisesti. Jokaiseen opintojaksoon sisältyy lähiopetusta 24 oppituntia. Lähiopetus järjestetään Etelä-Pohjanmaan Opistossa ilta- tai viikonloppuopintoina alkaen pe 17.9.2021. Opistossa tai opiston lähettyvillä on mahdollista majoittua lähiopetusjaksojen aikana. Lähiopetukseen osallistumisen jälkeen jakso suoritetaan opettajan antamalla oppimistehtävällä. Lähiopetusta ei voi korvata tehtävillä tai etäopiskelulla. Ilmoittautumisaika päättynyt. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 650€.

Opintovaatimukset

Viestintätieteiden opintokokonaisuus 25 op

Vaasan yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut viestinnän ja median nykyilmiöistä? Haluatko viestiä sujuvasti digitaalisen median avulla? Viestintätieteiden opinnoissamme saat monipuolisesti valmiuksia erilaisiin viestintätilanteisiin ja tutustut viestinnän mahdollisuuksiin eri aloilla. Opinnoissa otetaan huomioon viestien sisällön ja muodon lisäksi myös viestintätilanne sekä teknologia, digitaalinen media, jonka varaan ihmisten välinen vuorovaikutus usein rakentuu. Työelämässä vaaditaan kykyä viestiä erilaisten tilanteiden ja välineiden, erityisesti digitaalisen median edellyttämällä tavalla. Viestintätieteiden opintojen tavoitteena on antaa perustietoja tulevaisuuden viestintäosaajalle, joka hallitsee viestinnän keinot ja on avoin uusille suuntauksille.

Viestintätieteiden opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Terminologia ja erikoisalaviestintä 5 op, verkkotyöskentely ajalla 19.1. – 2.3.2022 alkaen verkkoluennolla (zoom) ke 19.1.2022 klo 17.00 – 19.15. Muut verkkoluentoajat (zoom klo 17.00 – 19.15) 26.1., 2.2., 9.2., 16.2., 23.2. ja 2.3.2022. Kurssille ilmoittautuminen viimeistään 16.1.2022. Yksittäiselle jaksolle ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumalla viestintätieteiden opintokokonaisuuteen ja ilmoittautumislomakkeen lisätietoja kohdassa täsmentämällä yksittäiset jaksot joita ilmoittautuminen koskee.

Sanoilla on merkitystä. Millaisia käsitteitä tai menetelmiä käytämme talousviestinnässä, poliittisessa viestinnässä tai vaikkapa terveysviestinnässä? Terminologian ja erikoisalaviestinnän opintojaksolla pääset tutustumaan käsitteiden ja termien moniulotteiseen maailmaan. Kurssin opettajana Niina Nissilä Vaasan yliopistosta. Opintovaatimukset.

Viestintätieteiden peruskurssi 5 op, verkkotyöskentely ajalla 7.3. – 17.4.2022. Kurssille ilmoittautuminen viimeistään 28.2.2022. Yksittäiselle jaksolle ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumalla viestintätieteiden opintokokonaisuuteen ja ilmoittautumislomakkeen lisätietoja kohdassa täsmentämällä yksittäiset jaksot joita ilmoittautuminen koskee.

Meille viestitään jatkuvasti ja itsekin tuotamme sisältöä eri medioihin. Viestintä on keskeinen osa ympäröivää yhteiskuntaa ja kulttuureja. Viestintätieteiden peruskurssilla tutustut viestinnän eri muotoihin, niiden kehitykseen sekä viestinnän etiikkaan. Kurssin opettajana Maria Eronen-Valli Vaasan yliopistosta. Opintovaatimukset.

Näkökulmia sosiaaliseen mediaan 5 op, verkkotyöskentely ajalla 18.4. – 29.5.2022. Kurssille ilmoittautuminen viimeistään 11.4.2022. Yksittäiselle jaksolle ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumalla viestintätieteiden opintokokonaisuuteen ja ilmoittautumislomakkeen lisätietoja kohdassa täsmentämällä yksittäiset jaksot joita ilmoittautuminen koskee.

Facebook, Instagram, LinkedIn tai Twitter – erilaiset sosiaalisen median kanavat kuuluvat arkipäiväämme, mutta miten ne ovat rakentuneet? Kuka omistaa tuottamasi sisällöt, entä millaisia ovat eri alustojen liiketoimintamallit? Opintojaksolla opitaan hahmottamaan myös sosiaalisen median ammattikäytön ja henkilökohtaisen käytön eroja. Kurssin opettajana Maria Eronen-Valli Vaasan yliopistosta. Opintovaatimukset.

Pelitutkimuksen perusteet 5 op, verkkotyöskentely ajalla 18.4. – 29.5.2022. Kurssille ilmoittautuminen viimeistään 11.4.2022. Yksittäiselle jaksolle ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumalla viestintätieteiden opintokokonaisuuteen ja ilmoittautumislomakkeen lisätietoja kohdassa täsmentämällä yksittäiset jaksot joita ilmoittautuminen koskee.

Pelit ovat muutakin kuin vain hauskaa ajanvietettä. Pelaaminen, pelikulttuuri ja digitaalinen media laajemminkin ovat kasvavan kiinnostuksen kohteena. Pelitutkimuksen perusteiden opintojaksolla tutustu pelien moniin mahdollisuuksiin! Kurssin opettajana Sebastian Laitila Vaasan yliopistosta. Opintovaatimukset.

Tekninen viestintä 5 op; verkkotyöskentely kesäkurssina alkaen viikolla 21 tai 22 / 2022. Kurssille ilmoittautuminen viimeistään 16.5.2022. Yksittäiselle jaksolle ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumalla viestintätieteiden opintokokonaisuuteen ja ilmoittautumislomakkeen lisätietoja kohdassa täsmentämällä yksittäiset jaksot joita ilmoittautuminen koskee.

Teknistä tietoa tuotetaan yhä enemmän, mutta miten siitä viestitään? Tällä opintojaksolla opit lisää teknisen viestinnän keskeisistä käsitteistä, tiedon tuottamisesta sekä soveltamisesta. Kurssin opettajana Suvi Isohella Vaasan yliopistosta. Opintovaatimukset.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi kaikille viestinnän alalla toimiville tai siitä kiinnostuneille. Aine sopii myös tutkintotavoitteiseen opiskeluun (väyläopinnot) viestinnän alan yliopisto-opintoja harkitsevalle, lisätietoja tutkintotavoitteisesta opiskelusta täältä.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Päätoiminen opiskelu

Viestintätieteiden opintoja voit suorittaa päätoimisesti opistomme verkkojournalismin opintolinjalla. Opintolinja antaa erinomaiset valmiudet viestinnän alan opiskeluun ja viestintätieteiden väylähakuihin eri yliopistoihin. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Lisätietoja ja hakulinkki löytyvät täältä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista viestintätieteiden opintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

TAI

Sivutoiminen opiskelu

Sivutoimiset opiskelijat opiskelevat itsenäisesti verkko- ja monimuoto-opintoina. Opinnot alkavat (opiskeluympäristö avautuu) 19.1.2022. Mikäli suoritat koko 25 op kokonaisuuden on opintojen hinta 400€.

Opinnoista voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja. Yksittäin suoritetun 5 op kurssin hinta on 100€. Yksittäiselle jaksolle ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumalla viestintätieteiden opintokokonaisuuteen tästä linkistä ja ilmoittautumislomakkeen lisätietoja kohdassa täsmentämällä yksittäiset jaksot joita ilmoittautuminen koskee.


Väyläopiskelu

Väyläopiskelu

Katso lisätietoja täältä

Kirjoittamisen väylä

Viestintätieteiden väyläPidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu