Humanistiset tieteet

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Humanistiset tieteet

Humanistiset tieteet

Sivuja päivitetty 22.8.2023. Muutokset mahdollisia.

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kuinka viestinnän keinoin vaikutetaan ja vaikututaan? Millainen on nykypäivän mediamaisema ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Millaisia vuorovaikutustaitoja työelämässä tarvitaan?

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnoista saat valmiuksia viestinnän merkityksen ymmärtämiseen, viestinnällä vaikuttamiseen, organisaatio- ja ryhmäviestintään sekä mediakriittisyyteen. Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot tarjoavat peruskäsitteitä ja lähestymistapoja 2000-luvun viestintä- ja mediamaiseman ymmärtämiseen. Opit myös tarkastelemaan työelämää viestintä- ja vuorovaikutusilmiöiden näkökulmasta.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi kaikille viestinnän ja journalistiikan alalla toimiville tai siitä kiinnostuneille. Aine sopii myös tutkintotavoitteiseen opiskeluun (väyläopinnot) sekä viestinnän että journalistiikan alan yliopisto-opintoja harkitsevalle.

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot (25 op) koostuvat viidestä opintojaksosta:

Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen (5 op); lähiopetus tiistaina 3.10.2023 klo 15.30-20.30. opintoryhmätyöskentely ja oppimistehtävä, palautus 30.10.2023 mennessä.

Organisaatioviestintä (5 op); lähiopetus 31.10.2023 klo 16.30-20.30 ja 2.11.2023 klo 16.30-20.30. Opintoryhmätyöskentely ja oppimistehtävä, palautus 31.12.2023 mennessä.

Mediamaiseman murrokset (5 op): opintoryhmätyöskentely ja verkkotentti.

Viestintä ja vaikuttaminen (5 op): opintoryhmätyöskentely ja oppimistehtävä.

Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit (5 op): opintoryhmätyöskentely ja oppimistehtävä.

Opintovaatimukset

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Viestinnän ja journalistiikan perusopintoja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistaa toimittajakoulu -opintolinja . Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen tai aikuiskoulutustukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat opintoja vähintään 45 opintopisteen verran.


Väyläopiskelu

Väyläopiskelu

Katso lisätietoja täältä

Kirjoittamisen väylä

Viestinnän / journalistiikan väyläPidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu