Yhteistyö ja hankkeet

ep-lintu

Etusivu » Tietoa meistä » Yhteistyö ja hankkeet

Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet on esitelty tällä sivulla.


Go Global – verkostohanke

Opisto on mukana KEVA-verkoston GoGlobal -hankkeessa. Verkoston kansallisia partnereita ovat Luksia, Omnia, Vamia, Seurakuntaopisto, Suomen Diakoniaopisto, Sedu, Luovi, Jedu sekä Salpaus. Sedu koordinoi tätä verkostohanketta. Verkoston focus on globaalikasvatuksessa, vapaaehtois- ja kehitystyössä sekä terveysturvallisuudessa. Hankkeen keskeinen tavoite on mahdollistaa opiskelijalle joustava polku osoittaa kansainvälisyysosaamistaan opintojen aikana. Hanke mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuuden Tansaniassa, Ugandassa, Nepalissa ja Namibiassa. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Katso lisää KEVA-verkoston sivuilta: https://finvet.fi/fi/kevaverkosto/etusivu

  • Kansainväliset joustavat opintopolut
    Hanke tuottaa verkko-opiskelumateriaalia, joka antaa opiskelijoille kansallisesti mahdollisuuden suorittaa opintoja joustavasti läpi lukuvuoden. Vastuullisena kansalaisena maailmalla on saatavilla täältä: https://aoe.fi/#/materiaali/1307
  • Henkilöstön kansainvälisyyspolut ja vertaisoppiminen
    Verkoston oppilaitosten yhteistyö vahvistuu tiimiliikkuvuuksien avulla. Henkilöstöliikkuvuus vahvistaa henkilökunnan osaamista valmentaa opiskelijoita monikulttuuriseen työhön sekä tuomaan omaan opetukseensa myös kotikansainvälisyyteen liittyviä elementtejä.
  • Kotikansainvälistymisen kehittäminen
    Kotikansainvälisyys tuo myönteistä suhtautumista kansainvälisyyteen ja kiinnostusta muista kulttuureista tuleviin ihmisiin.


Hanke tuottaa keväällä 2021 webinaarisarjan seuraavista teemoista:

Hankkeen toteuttamisaika

03/2019-12/2021

Lisätietoja

Satu Korpela, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 4325 605 tai satu.korpela@epopisto.fi

     


Learn YoWo2
Network for Learning Together in Youth Work – verkostohanke

Kyseessä on jatkohanke Learn YoWo1- hankkeelle. Hanke edistää nuorisoalan kansainvälistymistä tarjoamalla nuoriso- ja yhteisöohjausalan opiskelijoille ja alan asiantuntijoille mahdollisuuksia työssäoppimisjaksoihin ja asiantuntijavierailuihin ulkomailla. Tavoitteena on liikkuvuusjaksojen avulla edistää myös nuoriso- ja yhteisöohjausalan tunnettuutta Euroopassa. Kansainvälinen käytännön työkokemus tukee osallistujien kasvua monitaitoisiksi ammattilaisiksi, joilla on vahvat kulttuurien välisen toiminnan kompetenssit. Hanketta rahoittaa Erasmus + KA1.

Hanke tarjoaa sekä opiskelijoille että opettajille myös verkostoitumismahdollisuuksia, ja vahvistaa näin kansainvälisiä yhteistyösuhteita julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Hankkeen tavoitteena on pitkällä tähtäimellä kansainvälistää koko nuorisotyön kenttää.

Lisätietoja hankkeesta: https://www.nuorisovaihto.fi/network-learning-together-youth-work

Hankkeen toteuttamisaika

08/2020-07/2022

Lisätietoja

Satu Korpela, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 4325 605 tai satu.korpela@epopisto.fiSee me! Towards a Professional Encounter of Customers – verkostohanke

Etelä-Pohjanmaan Opisto on mukana Sanare-verkostossa. Verkostoon kuuluu kasvatus- ja ohjausalan sekä sosiaali- ja terveysalan koulutusta tarjoavia oppilaitoksia ympäri Suomen. Verkoston kansallisia partnereita ovat opiston lisäksi: SDO, Lappia, Redu, Jedu ja Salpaus. Salpaus toimii verkostohankkeen koordinaattorina. Hanketta rahoittaa Erasmus + KA1.

Hankkeen keskeinen tavoite on mahdollistaa opiskelijoille joustavat tavat kerryttää kansainvälisyysosaamista opintojen aikana. Hanke mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuudet Eurooppaan.

Hankkeen toteuttamisaika

08/2020-07/2022

Lisätietoja

Satu Korpela, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 4325 605 tai satu.korpela@epopisto.fiToinen mahdollisuus

Haluatko vaihtaa alaa tai aloittaa jotain aivan uutta? Oletko työtön? Juuri työttömäksi jäänyt tai pitkäaikaistyötön, kotiin lasten kanssa jäänyt, lomautettu, ilman töitä oleva maahanmuuttaja tai muu työllisyyspalveluiden asiakas? Toinen mahdollisuus -hanke mahdollistaa ilmaisen 2-4 kk opiskelun Etelä-Pohjanmaan Opistolla. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koulutus on tarkoitettu työttömille, työttömyysuhan alaisille, lomautetuille, ilman työtä tai opiskelupaikkaa oleville tai alanvaihtoa suunnitteleville henkilöille. Ensisijaisesti hankkeen kautta maksutonta koulutuspaikkaa voivat hakea Seinäjoella ja Ilmajoella asuvat työllisyyspalveluiden asiakkaat.

Hankkeessa mukana olevat opintolinjat ja koulutukset:

Hankkeen toteuttamisaika

31.12.2021 saakka

Lisätietoja

Laura Ekberg, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 050 534 4998 tai laura.ekberg@epopisto.fi

   

Jaa sivu