Saavutettavuusseloste

ep-lintu

Etusivu » Tietoa meistä » Saavutettavuusseloste

Tervetuloa, tämä on Etelä-Pohjanmaan Opiston saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste koskee Etelä-Pohjanmaan Opiston digitaalisia palveluita ja on laadittu 1.9.2020.

Verkkopalvelujamme koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Laki edellyttää, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Saavutettavuus verkkopalveluissa tarkoittaa, että verkkosivut ja sovellukset ovat sellaisia, että niitä voi käyttää teknisten apuvälineiden avulla ja niiden sisältö on selkeää ja ymmärrettävää. Saavutettavuus tulee ottaa huomioon kaikessa verkkosisältöjen ja -palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa.

Etelä-Pohjanmaan Opisto pyrkii takaamaan digitaalisten palvelujensa saavutettavuuden annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.

Saavutettavuuden tila

Tämä saavutettavuusseloste koskee Etelä-Pohjanmaan Opiston verkkosivustoa epopisto.fi sekä sosiaalisen median kanavia, joita ovat Facebook, Instragram, Twitter, LinkedIn ja YouTube.

Tämä verkkosivusto ja sosiaalisen median kanavamme täyttävät pääosin (WCAG) esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA. Pyrimme tuottamaan saavutettavia sosiaalisen median verkkosisältöjä 23.9.2020 lähtien niiltä osin, kuin se on valituissa kanavissa mahdollista. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntija ja verkkosivuston kehittäjä.

Poikkeukset

Verkkosivusto

Osa sivustolla olevista tiedostoista ei täytä saavutettavuusvaatimuksia. Tavoitteenamme on julkaista kaikki opiskelua koskeva aineisto tekstimuotoisena. Www-palveluissa on kuitenkin yksittäisiä PDF-tiedostoja kuten opinto-oppaat, toiminta- ja opetussuunnitelmat ja vuosikertomukset, joita ei pystytä resurssisyistä tuottamaan erikseen saavutettavaksi.

Suurin osa videotiedostoista ei ole saavutettavia. Videot on julkaistu ennen 23.9.2020, joten ne eivät kuulu sovellettavaan lainsäädäntöön. Nämä videot ovat ei-saavutettavassa muodossa eli ilman tekstitystä ja mahdollista äänivastinetta.

Joistain kuvista saattaa puuttua vaihtoehtoinen teksti.

Sisällön rakenteen selkeydessä ja ymmärrettävyydessä voi myös olla joillain sivuilla puutteita.

Osa saavutettavuuspuutteista tullaan korjaamaan vuosien 2020-2021 aikana. Ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita emme tule tekstittämään jälkikäteen. Kaikki uudet verkkosivujen tekstisisällöissä olevat liitetiedostot (pdf jne.) ja videotiedostot pyrimme tuottamaan saavutettavuusvaatimusten mukaisesti.

Sosiaalinen media

Ennen 23.9.2020 julkaistut päivitykset sosiaalisen median kanavissamme eivät ole saavutettavia. Pyrimme tuottamaan saavutettavia sosiaalisen median verkkosisältöjä 23.9.2020 lähtien niiltä osin, kuin se on valituissa kanavissa mahdollista.

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivustomme sisältää myös kolmannen osapuolen sovelluksia ja sivustoja (WILMA, Moodle, IMS jne.). Näiden osalta pyrimme vaikuttamaan saavutettavuuteen, joten haluamme kuulla niissä mahdollisesti olevista saavutettavuuden puutteista. Pääsääntöisesti nämä tiedot toimitetaan kyseisten kolmansien osapuolten sivustojen saavutettavuudesta vastaaville.

Palaute ja yhteystiedot

Jos haluat raportoida ongelman verkkopalvelun saavutettavuudessa, haluat jonkin materiaalin saavutettavassa muodossa, tai jos sinulla on meille verkkopalvelun saavutettavuutta koskeva ehdotus tai kysymys, ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hanna.ahonpaa@epopisto.fi.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla saavutettavuuspuutteita, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjille. Vastaamme 14 päivän sisällä. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde)

Päivitetty

Tätä selostetta on viimeksi päivitetty 23.4.2021.


Lisätietoja saavutettavuudesta

  1. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/
  2. https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi
  3. http://www.saavutettavuus.fi
  4. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi

LISÄTIETOJA

Opiston toimisto
puh. 06 425 6000 tai toimisto@epopisto.fi

Jaa sivu