Oikeustieteet

ep-lintu

Oikeustieteet

Sivut päivitetty 30.1.2023. Ennakkotietoja, muutokset mahdollisia.

Turun avoimen yliopiston oikeustieteen opintojaksoista järjestetään kaikille avoin infotilaisuus verkossa ti 9.8.2022 klo 17.00 – 18.30. Lisätietoja ja osallistumislinkin löydät täältä.

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op

Turun yliopisto

Sisältö: Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä, sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita sekä oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä. Opintojakson suorittaminen on edellytyksenä muille Turun avoimen yliopiston oikeustieteellisten opintojaksojen osallistumiselle.

Opiskelu: Lähiopetus to-pe 25. – 26.8.2022 jatkuen to-pe 8.-9.9.2022. Torstai klo 9-14 ja perjantai klo 8.15 – 11.30. Itsenäistä opiskelua Moodlessa, verkkotehtävät. Kurssin opettajana toimii OTM Riikka Juuti.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5. – 21.8.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 270€.

Opintovaatimukset

Hallinto-oikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö; Hallinto-oikeuden järjestelmä, julkishallinnon organisaatio, hallintomenettely, muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö, virkamiesoikeuden perusteet sekä kunnallisoikeuden perusteet. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Opiskelu: Lähiopetus 18 oppituntia su 18.9.22 klo 15.30 – 18.00, ma 19.9.22 klo 10.00 – 14.00, su 25.9.22 klo 15.30 – 18.00, ma 26.9.22 klo 10.00 – 14.00 sekä to 29.9.2022 klo 10-14. Valvottu Moodle-tentti ja harjoitustyö. Tenttipäivät to 13.10.22 klo 18-21.00, to 15.12.22 klo 18-21 tai to 16.2.23 klo 18-21. Kurssin luennoitsijoina toimivat OTT Mikael Koillinen ja OTT Olli Wikberg (29.9.).

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5. – 14.9.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 270€.

Opintovaatimukset

Kansainvälisen oikeuden oikeudenalojen perusteet 6 op

Turun yliopisto

Sisältö; Kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa-alueet, oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkaluna, kansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit, tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia, kansainvälisen oikeuden soveltaminen sekä kansainvälisoikeudellinen argumentointi (harjoitukset).  Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Opiskelu: Lähiopetus 25 oppituntia ma-to 30.1. – 2.2.2023. Opetustunnit ma, ti ja to klo 9-15.45 ja ke klo 8.30 – 11.45. Moodle-tentti, tenttipäivät ke 15.3.23, la 22.4.23 tai la 10.6.23. Tenttiaika 24 t alkaen tenttipäivänä klo 12.00. Luennoitsijana toimii OTT, professori Outi Korhonen.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5. – 31.12.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 340€.

Opintovaatimukset

Oikeushistoria 5 op

Lapin yliopisto

Sisältö; Opintojakson tarkoituksena on syventää opiskelijan näkemystä erityisesti Suomen oikeusjärjestyksen kehittymisestä osana eurooppalaista oikeuskehitystä. Opintojakso antaa lisäksi valmiuksia oikeushistoriallisen näkökulman ottamiseen tutkimuksessa tai sen osassa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata Suomen oikeushistoriallista kehitystä osana eurooppalaista, arvioida nykyisten lainsäädäntöratkaisujen ja oikeudellisten käsitysten syntytaustoja yhteiskunnallisina valintoina, kertoa historian tutkimuksen menetelmistä ja arkistojen käytön perusteista.

Opiskelu: Pakolliset luennot 10 oppituntia päiväopintoina ke-to 9. – 10.11.2022. Ke klo 10-15 ja to klo 9-14. Kirjalliset tehtävät. Kurssin opettajana toimii professori Kirsi Kuusikko Lapin yliopistosta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin Ilmoittautumisaika 18.5. – 31.10.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 220€.

Opintovaatimukset

Perhe- ja jäämistöoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö; Opintojakson jälkeen opiskelija – hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta. – tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet. – kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat. – osaa jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet – hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään.  Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Opiskelu: Lähiopetus (verkkoluennot) 25 oppituntia ti 7.3., ke 8.3., to 9.3., ti 14.3., ke 15.3., to 16.3. ja ti 21.3.2023. Luentoaika klo 17.00–21.00. Perinteinen salitentti ja vapaaehtoinen lisäpistetehtävä. Tenttipäivät to 13.4.23 klo 18-21, to 17.5.23 klo 18-21 ja ma 19.6.23 klo 18-21. Kurssin opettajana toimii OTT, professori Tuulikki Mikkola.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5.2022 – 15.2.2023. Ilmoittautuminen tästä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 150€.

Opintovaatimukset

Rikosoikeus 8 op

Turun yliopisto

Sisältö; Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat, rikosvastuun yleiset edellytykset, keskeiset rikostyypit, rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Opiskelu: Lähiopetus (verkkoluennot) 20 oppituntia ke 4.1.2023 klo 18.00 – 19.30, la 7.1.2023 klo 10.00 – 15.30, ti 10.1.2023 klo 18.00 – 20.30, to 12.1.2023 klo 18.00 – 20.30 ja la 14.1.2023 klo 10.00 – 15.30. Moodle-tentti, tenttipäivät 1.2.2023 tai 1.3.2023 (opiskelija valitsee jomman kumman), uusintatentit 5.4.2023 ja 14.6.2023. Tenttiaika 3 tuntia klo 15.00 – 21.00 välisenä aikana. Kurssin opettajina toimivat OTT Tuuli Hong ja dos. Satu Rantaeskola.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5. – 31.12.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 150€.

Opintovaatimukset

Työoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö; Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet, työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit, työoikeuden normien soveltamisala, työoikeuden normijärjestelmä, individuaalisen työoikeuden pääsisältö sekä kollektiivisen työoikeuden pääkohdat. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Opiskelu: Lähiopetus (verkkoluennot) 18 oppituntia la 19.11., la 26.11., la 3.12. ja la 10.12.2022. Varapäivä la 17.12.2022. Luentoaika klo 10-14. Moodle-tentti (opiskelija valitsee näistä 3) ke 21.12.22 klo 18-21, ke 8.2.23 klo 18-21, to 6.4.23 klo 18-21 tai ke 7.6.23 klo 18-21. Kurssin opettajana toimii OTT Johannes Lamminen.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5. – 10.11.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 150€.

Opintovaatimukset

Työoikeus (luennot ja kirjallisuus) 4 op

Lapin yliopisto

Sisältö; Opintojen tavoitteena on antaa yleis- ja kokonaiskuva työoikeudellisesta sääntelystä. Kokonaisuuteen kuuluvat työoikeuden normijärjestelmä, työsuhteen tunnistaminen ja erottaminen muista työtä koskevista oikeussuhteista, individuaalisen ja kollektiivisen työoikeuden pääpiirteet, työaika- ja vuosilomasuojelu ja työturvallisuus. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää työoikeuden sääntelyn perusperiaatteet. Opiskelija osaa määritellä yksilöllisen ja kollektiivisen oikeuden keskeiset asiat sekä ymmärtää työsuhteen moninaisen normijärjestelmän ja sen vaikutuksen yksittäisissä työsuhteissa. Opiskelija osaa perustellen ratkaista keskeisiä työoikeudellisia ongelmia. Opintojaksolla ei ole edeltävien opintojen vaatimusta

Opiskelu: Lähiopetus (verkkoluennot Teams) 15 oppituntia pe 7.10.2022 klo 16.30 – 18.45, la 8.10.2022 klo 9.00 – 12.15, pe 28.10.2022 klo 16.30 – 18.00 ja la 29.10.2022 klo 9.00 – 14.00. Moodle-tentti, tenttipäivät to 3.11.2022, to 15.12.2022 tai to 2.2.2023. Tenttiaika klo 9-13.Kurssin opettajana toimii Alexa Kavasto Lapin yliopistosta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5. – 5.10.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 145€.

Opintovaatimukset

Väyläopiskelu

Opistossamme voit kerätä opintopisteitä hakuun avoimen yliopiston väylän kautta Turun oikeustieteen tiedekuntaan. Väylähaku Turun yliopistoon
Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu