Oikeustieteet

ep-lintu

Oikeustieteet

Sivut päivitetty 3.10.2023. Muutokset mahdollisia.

Turun avoimen yliopiston järjestämän infotilaisuus oikeustieteen opinnoista järjestetään verkossa to 3.8.2023 klo 17.00 – 18.30. Tilaisuus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneille tai opiskelun aloittamista vielä harkitseville. Ei ennakkoilmoittautumista, lisätietoja tästä linkistä.

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op

Turun yliopisto

Sisältö: Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä, sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita sekä oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä. Opintojakson suorittaminen on edellytyksenä muille Turun avoimen yliopiston oikeustieteellisten opintojaksojen osallistumiselle.

Opiskelu: Lähiopetus päiväopintoina ti-pe 15. – 18.8.2023. Itsenäistä opiskelua Moodlessa, verkkotehtävät, palautuspäivät 27.8., 3.9., 10.9. tai 24.9.2023. Kurssin opettajana toimii OTM Riikka Juuti.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 11.5. – 7.8.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 210€.

Opintovaatimukset

Hallinto-oikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö; Hallinto-oikeuden järjestelmä, julkishallinnon organisaatio, hallintomenettely, muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö, virkamiesoikeuden perusteet sekä kunnallisoikeuden perusteet. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Opiskelu: Lähiopetus 18 oppituntia yhdessä Alkio-opiston kanssa. Lähiopetuksen 1. jakso Etelä-Pohjanmaan opistossa su 17.9.23 klo 17-20 ja ma 18.9.23 klo 10-13. Lähiopetuksen 2. jakso Alkio-opistossa Korpilahdella su 24.9.23 klo 17-20, ma 25.9.23 klo 10-13 sekä ti 26.9.2023 klo 9.30-13.30 (Wikberg). Valvottu Moodle-tentti ja harjoitustyö. Tenttipäivät (tentti Etelä-Pohjanmaan Opistossa) to 12.10.23 klo 18-21.00, ke 13.12.23 klo 18-21 tai ke 31.1.24 klo 18-21. Kurssin luennoitsijoina toimivat OTT Mikael Koillinen ja OTT Olli Wikberg (26.9.).

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 11.5. – 3.9.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 270€.

Opintovaatimukset

Kansainvälisen oikeuden oikeudenalojen perusteet 6 op

Turun yliopisto

Sisältö; Kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa-alueet, oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkaluna, kansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit, tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia, kansainvälisen oikeuden soveltaminen sekä kansainvälisoikeudellinen argumentointi (harjoitukset).  Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Opiskelu: Lähiopetus 25 oppituntia päiväopintoina ma-to 12. – 15.2.2024. Moodle-tentti tai tentaattorin luennoilla ilmoittama muu suoritustapa (portfolio). Moodle-tenttipäivät ke 13.3.24, la 18.5.24 tai ke 19.6.24. Tenttiaika 24 t alkaen tenttipäivänä klo 12.00. Luennoitsijana toimii OTT, professori Outi Korhonen.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 11.5.2023 – 31.1.2024. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 340€.

Opintovaatimukset

Oikeushistoria 5 op

Lapin yliopisto

Sisältö; Opintojakson tarkoituksena on syventää opiskelijan näkemystä erityisesti Suomen oikeusjärjestyksen kehittymisestä osana eurooppalaista oikeuskehitystä. Opintojakso antaa lisäksi valmiuksia oikeushistoriallisen näkökulman ottamiseen tutkimuksessa tai sen osassa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata Suomen oikeushistoriallista kehitystä osana eurooppalaista, arvioida nykyisten lainsäädäntöratkaisujen ja oikeudellisten käsitysten syntytaustoja yhteiskunnallisina valintoina, kertoa historian tutkimuksen menetelmistä ja arkistojen käytön perusteista.

Opiskelu: Pakolliset luennot 10 oppituntia verkkoluentoina to 16.11.2023 klo 16.30 – 18.00, ma 27.11.2023 klo 16.30 – 19.30 ja ti 28.11.2023 klo 16.30 – 19.30. Kirjalliset tehtävät joiden ohjeistus annetaan luennolla. Kurssin opettajana toimii professori Kirsi Kuusikko Lapin yliopistosta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin Ilmoittautumisaika 11.5. – 31.10.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 209€.

Perhe- ja jäämistöoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö; Opintojakson jälkeen opiskelija – hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta. – tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet. – kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat. – osaa jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet – hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään.  Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Opiskelu: Lähiopetus (verkkoluennot) 25+3 oppituntia ti-to 19. – 21.3.2024 jatkuen ti-to 26. – 28.3.2024. Lisäpistetehtäväluennot ke 10.4.2024. Luentoaika klo 17.00–21.00. Valvottu Moodle-tentti ja vapaaehtoinen lisäpistetehtävä. Tenttipäivät ke 17.4.24 klo 18-21, to 6.6.24 klo 18-21 ja ke 14.8.24 klo 18-21. Kurssin opettajana toimii OTT, professori Tuulikki Mikkola.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 11.5.2023 – 29.2.2024. Ilmoittautuminen tästä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 155€.

Opintovaatimukset

Rikosoikeus 8 op

Turun yliopisto

Sisältö; Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat, rikosvastuun yleiset edellytykset, keskeiset rikostyypit, rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Opiskelu: Lähiopetus (verkkoluennot) 26 oppituntia ti 19.12.23 klo18.00-19.30, ti 2.1.24 klo 18.00-20.30, to 4.1.24 klo 14.00-19.30, ti 9.1.24 klo 18.00-20.30, to 11.1.24 klo 18.00-20.30, la 13.1.24 klo 10.00 – 15.30, ti 16.1.24 klo 18.00-20.30. Luentojen varapäivät ke 10.1. ja to 18.1. (klo 18.00-20.30). Moodle-tentti, tenttipäivät to 8.2.24 tai ke 21.2.24 (opiskelija valitsee jomman kumman), uusintatentit to 4.4.2024 ja ke 15.6.2024. Tenttiaika 3 tuntia klo 15.00 – 21.00 välisenä aikana. Kurssin opettajina toimivat OTT Tuuli Hong ja dos. Satu Rantaeskola.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 11.5. – 1.12.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 150€.

Opintovaatimukset

Työoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö; Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet, työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit, työoikeuden normien soveltamisala, työoikeuden normijärjestelmä, individuaalisen työoikeuden pääsisältö sekä kollektiivisen työoikeuden pääkohdat. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Opiskelu: Lähiopetus (verkkoluennot) 18 oppituntia la 11.11.23, la 18.11.23, la 25.11.23 ja la 2.12.23. Luentoaika klo 10-14. Luentojen lisäksi 2 tunnin luentotallenne. Moodle-tentti (opiskelija valitsee näistä 3) to 21.12.23 klo 18-21, ke 7.2.24 klo 18-21, to 18.4.24 klo 18-21 tai ke 5.6.24 klo 18-21. Kurssin opettajana toimii OTT Johannes Lamminen.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 11.5. – 31.10.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 130€.

Opintovaatimukset

Valtiosääntöoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö; Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys valtiosääntöoikeuden asemasta Suomen oikeusjärjestelmässä ja suhteesta muihin oikeudenaloihin. Hänellä on selkeä kokonaiskuva valtiosääntöoikeuden yleisistä opeista, yksilön perusoikeuksista, ylimmistä valtioelimistä sekä lainsäädäntövallan, hallitusvallan ja tuomiovallan käytön perusteista. Hän pystyy tunnistamaan oikeudellisten ilmiöiden valtiosääntöoikeudellisia kytkentöjä ja soveltamaan perustuslain säännöksiä oikeudellisten ilmiöiden tarkastelussa. Hän ymmärtää erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien oikeudellisen merkityksen ja kykenee hyödyntämään niitä oikeudellisessa argumentaatiossa. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Opiskelu: Lähiopetus (verkkoluennot) 20 oppituntia ti 24.10.23, to 26.10.23, ti 31.10.23, to 2.11.23 ja ti 7.11.23. Luentoaika klo 16.30 – 20.00. Valvottu Moodle-tentti, tenttipäivät ke 29.11.23 klo 18-21.00, ma 8.1.24 klo 18-21 tai ke 14.2.24 klo 18-21. Kurssin luennoitsijoina toimii OTM Juhani Kortteinen.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 11.5. – 12.10.2023. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 155€.

Opintovaatimukset

Väyläopiskelu

Opistossamme voit kerätä opintopisteitä hakuun avoimen yliopiston väylän kautta Turun oikeustieteen tiedekuntaan. Väylähaku Turun yliopistoon
Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu