Strategia

ep-lintu

Etusivu » Tietoa meistä » Strategia

Etelä-Pohjanmaan Opiston strategia 2022-2025

Etelä-Pohjanmaan Opiston strategia vuosille 2022-25 kantaa nimeä ”Merkityksellisen ja arvokkaan elämän verstas”.

Etelä-Pohjanmaan Opisto on perinteikäs, monimuotoinen ja vahva kansanopisto. Opiskelijoiden ja henkilöstön opistoyhteisö tarjoaa mahdollisuuden henkiseen kasvuun, suunnan löytämiseen elämässä ja kokonaisvaltaiseen kehittymiseen ihmisenä. Opisto vastaa joustavasti ympäröivän yhteiskunnan ja opiskelijoiden sivistys- ja koulutustarpeisiin.

Opiston tarkoituksena on saada opiskelijat loistamaan. Alusta, asema ja yhteisö oppimiseen, itsenäistymiseen, kotoutumiseen ja suunnan löytämiseen jatko-opintoihin tai työhön.

Toimintaympäristön väestö vähenee, ikääntyy, nuorten ikäluokat pienenevät ja ihmisten sivistystarpeet pirstaloituvat. Digitalisoituminen, kansainvälistyminen ja ilmastonmuutos etenevät ja vaikuttavat nykyistä enemmän ihmisten elämään. Jatkuvan oppimisen tarpeet kasvavat.

Opiston ainutlaatuisuus ja monimuotoisuus vertaistensa joukossa on menestyksen kulmakivi.

Tavoitteenamme on muuttua ajan tarpeiden mukaisesti ja hakea rohkeasti koulutuksen vastauksia niin opiskelijoiden kuin toimintaympäristön tarpeisiin. Kukoistavan elämän perusta on aineeton, ehtymätön ja kaikkien ulottuvilla. Opisto etenee ekososiaalisen sivistyksen ja esteettömyyden tiellä.

Strategiakuvitus: RedanRedan.fi


Tavoitteet tehtäväalueittain:

  1. Opisto on aktiivisin avoimen korkeakoulun toimija ja vetovoimaisin polku akateemisiin taitoihin Etelä-Pohjanmaalla. Vastaa korkeakouluun pyrkivien ja muiden aikuisten tarpeisiin.
  2. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon vetovoimainen ja tunnettu järjestäjä Etelä-Pohjanmaalla. Nuorisotyön alueellinen kehittämiskeskus. Varhaiskasvatuksen monipuolinen kehittäjä maaseutuhenkisen opetuspäiväkodin ja varhaiskasvatuksen opettajien opintopolun avaajana.
  3. Taitavin ja verkottunein maahanmuuttajien kotouttaja Etelä-Pohjanmaalla. Suomen kielen ja kulttuurin vahva osaaja, työperäisen maahanmuuton edistäjä sekä maahanmuuttajien ja suomea äidinkielenään puhuvien kohtaamisten järjestäjä.
  4. Oppivelvollisten opistovuoden ja tutkintokoulutukseen valmistavan koulutuksen aktiivinen toteuttaja ja kehittäjä, painottaen arjen taitojen ja elämänhallinnan opiskelua.
  5. Taiteen ja kulttuurin päätoimisen opiskelun sitkeä ja ainutlaatuinen järjestäjä Etelä-Pohjanmaalla, joka yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa vakiinnuttaa pysyvän aseman alueen koulutustarjonnassa.
  6. Opiston innostava ja hyvä työyhteisö, joka on haluttu työpaikka. Opiston talous, toimintatavat ja kiinteistöt ovat taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla. 130-vuotias historiallinen kampus on suosittu kohtaamispaikka ja koko maakunnan ylpeydenaihe.


Opisto menestyy yhteistyöllä. Vahvat verkostot ja sopimusyhteistyö korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa ovat ratkaisevassa asemassa opiston toiminnassa. Tiivis yhteydenpito alueen kuntiin, työelämään, maakunnallisiin toimijoihin ja vastaanottokeskuksiin tekee opistosta halutun kumppanin. Kansanopistojen kanssa tehdään valtakunnallista ja pohjoismaista yhteistyötä. Kansainvälisyys eri muodoissaan on keskeinen osa opiston identiteettiä.

Jaa sivu