Meaningful Encounters ME Merkityksellisiä kohtaamisia

ep-lintu

Etusivu » Tietoa meistä » Yhteistyö ja hankkeet » Meaningful Encounters ME Merkityksellisiä kohtaamisia

Meaningful Encounters ME Merkityksellisiä kohtaamisia – Ekososiaalisten käytänteiden kehittäminen kasvatus- ja ohjausalalla

ME -hankkeen keskeinen tavoite on mahdollistaa kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoille joustavat tavat kerryttää kansainvälisyysosaamista opintojen aikana. Hanke mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuudet Eurooppaan.

Kansainvälinen kokemus tukee kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi, joiden kestävän kehityksen ja kulttuurien välisen toiminnan taidot vastaavat globalisoituvan työelämän osaamisvaatimuksia.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto-opiskelijoiden valmiuksia toimia kieli- ja kulttuuritietoisesti edistäen yhdenvertaisuutta ja antirasistista toimintakulttuuria tulevina ohjausalan ammattilaisina. Tavoitteena on myös vertaisoppimisen kautta kehittää opiskelijan taitoja edistää aktiivisesti kestävän kehityksen mukaista vihreää siirtymää työssään. Henkilöstön liikkuvuusjaksojen tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä tutkintojen viitekehysten suhteuttamisesta toisiinsa ja työelämän erityispiirteistä kumppanimaiden välillä. Tämä mahdollistaa laadukkaiden ja työelämälähtöisten liikkuvuusjaksojen toteuttamisen opiskelijoille.

  1. Erilaisilla liikkuvuustoimilla mahdollistetaan joustavat ja yksilölliset polut kerryttää osaamistaan kansainvälisessä yhteistyössä opiskelijan oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Tämä tukee opiskelijan mahdollisuuksia siirtyä jatko-opintoihin ja työelämään.

  2. Hankkeen kansainvälisten kumppaneiden osaamisessa painottuvat kestävän kehityksen sosiaalinen ja ekologinen ulottuvuus. Näin liikkuvuusjaksoille osallistuvat opiskelijat ja opettajat voivat kehittää omaa ekososiaalista osaamistaan.

  3. Opettajien kansainvälisen vertaisoppimisen kautta vahvistamme opettajien kansainvälisyysvalmiuksia ja kehitämme liikkuvuusjaksojen työelämävastaavuutta ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tämä tukee laadukkaiden liikkuvuustoimien järjestämistä.


Hankkeen hallinnosta vastaa opisto ja hanketta rahoittaa Erasmus+ -ohjelma.

Hankkeen toteutusaika

08/2022–01/2024

Lisätietoja

Satu Korpela, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 4325 605 tai satu.korpela@epopisto.fi

Jaa sivu