Diverse Approaches to Teaching Science and Entrepreneurship in the Nordic-Baltic Experience

ep-lintu

Etusivu » Tietoa meistä » Yhteistyö ja hankkeet » Diverse Approaches to Teaching Science and Entrepreneurship in the Nordic-Baltic Experience


Diverse Approaches to Teaching Science and Entrepreneurship in the Nordic-Baltic Experience

Eri lähestymistapoja luonnontieteiden ja yrittäjyyden opettamiseen pohjoismais-balttialaisessa kokemuksessa -hanke on yhteistyö Pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken, mukaan lukien Viro, Islanti, Liettua, Suomi ja Latvia. Hankkeen tavoitteena on luoda vahva verkosto koulujen ja muiden oppilaitosten välille, edistää säännöllistä viestintää verkossa ja kasvokkain sekä edistää työssäoppimista, opetusta, koulutusmateriaalien jakamista, yhteisten opetusmateriaalien luomista ja oppimista toisten kulttuurista ja yhteiskunnasta.

Vaikka projektin ensisijainen tavoite onkin edistää erilaisia lähestymistapoja luonnontieteiden ja yrittäjyyden opetukseen pohjoismais-balttialaisessa ympäristössä, toissijainen tavoite on soveltaa inklusiivisia opetusmenetelmiä erityisellä painotuksella pakolaisiin ja ukrainalaisiin pakolaisiin. Keskiössä on jakaa erilaisia käytäntöjä siitä, miten opettaa yrittäjyyttä kestävän kehityksen ja tieto- ja viestintätekniikan taitojen näkökulmasta.

Projektitiimi aikoo jakaa hyviä kokemuksiaan kouluyhteisöille tämän kumppanuuden ulkopuolella eri keinoin. Tavoitteena on edistää Nordplus-projektia ja kannustaa muita osallistumaan kansainväliseen yhteistyöhön. Kaikki luodut materiaalit tullaan lataamaan projektin omalle verkkosivustolle, varmistaen niiden laajan saatavuuden.

In English

The project ’Diverse Approaches to Teaching Science and Entrepreneurship in the Nordic-Baltic Experience’ is a collaboration involving Nordic-Baltic countries, namely Estonia, Iceland, Lithuania, Finland, and Latvia. The project aims to establish a strong network comprising schools and other educational organizations, fostering regular online and face-to-face communication, job shadowing, teaching initiatives, sharing educational resources, collaborative material creation, and mutual exploration of each other’s cultures and societies.

While the primary objective is to enhance diverse approaches to teaching Science and Entrepreneurship within the Nordic-Baltic context, a secondary goal is to implement inclusive education methods, with a particular focus on refugees and Ukrainian refugees. Our emphasis lies in exchanging various practices related to teaching entrepreneurship through the lenses of sustainability thinking and ICT skills.

The project team intends to disseminate valuable experiences to educational communities beyond this partnership through a range of activities. These dissemination efforts aim to promote the Nordplus project and inspire others to engage in international cooperation. All created materials will be uploaded to a dedicated project website, ensuring accessibility to a broad audience.

Toteutusaika / Project time

9/2023–6/2025

Lisätietoja / More information

Cristina Catargiu, puh./tel. 050 411 9165, cristina.catargiu@epopisto.fi


projektaivavm.wixsite.com
Jaa sivu