Klassisen nuorisotyön koordinointi

ep-lintu

Etusivu » Tietoa meistä » Yhteistyö ja hankkeet » Klassisen nuorisotyön koordinointi


Klassisen nuorisotyön koordinointi

Klassisen nuorisotyön (kunnallisen perusnuorisotyön) koordinointihankkeen tarkoituksena on tukea nuorisotyön osaamisen kehittämistä, kehittää nuorisotyön laatua ja viestiä alan toiminnasta. Aluehallintovirasto rahoittaa nuorisotyön alueellista koordinointia nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen -avustusmuodolla. Avustus haetaan uudelleen vuosittain.

Aluekoordinointi on aloitettu elokuussa 2019. Hankkeen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaa sekä suomenkielinen Pohjanmaa.

Koordinoinnin tehtävänä on:

 1. Luoda kunnallisen perusnuorisotyön alueellinen verkosto, ylläpitää verkostoa ja edistää verkoston sisäistä yhteistyötä.
  • Verkosto mahdollistaa kohtaamista, tiedon jakamista, yhteisen tiedon tuottamista ja sitä kautta ajan hermolla pysymisen sekä alueellisen nuorisotyön kehittämisen.
  • Verkoston avulla voidaan tukea alan toimijoita alueella, huomioiden myös pienien kuntien toimijat. Verkosto luo vertaistuellisen kanavan, jolla voidaan lisätä työhyvinvointia ja vahvistaa myös ammatti-identiteettiä.

 2. Järjestää alueensa alan tapaamisia ja yhteisiä tilaisuuksia, tehdä yhteistyötä alan osaamiskeskuksen ja aluehallintoviraston kanssa
  • Koordinaattori järjestää erilaisia verkostopäiviä joko laajasti nuorisotyön rajat ylittäen tai esim. jonkun työmuodon toimijoille erikseen (esim. koulunuorisotyö)
  • Vuoden päätapahtuma, Alueelliset nuorisotyöpäivät, järjestetään yhteistyössä AVI:n kanssa aina elokuussa
  • Koordinaattori on mukana erilaisissa pienverkostoissa, kuten nuorisotyön seutukunnallisissa yhteistyötapaamisissa. Koordinaattori tapaa nuorisotyön toimijoita myös heidän omalla kentällään kuntavierailujen muodossa
  • Koordinaattori toimii tiiviissä yhteistyössä oman alueen (Länsi- ja Sisä-Suomen) AVI:n kanssa sekä Pohjanmaiden maakuntien muiden perusnuorisotyön, etsivän nuorisotyön sekä nuorten työpajatoiminnan koordinaattoreiden kanssa.
  • Koordinaattori on mukana valtakunnallisessa aluekoordinaattoreiden yhteistyöryhmässä. Aluekoordinaattoreiden yhteistyöryhmä tuottaa valtakunnallista nuorisotyön tilannekuvaa ja nostaa esille mm. työn toimivia käytänteitä, työn haasteita ja kehittämisen paikkoja. Yhteistyöryhmällä on yhteys nuorisotyön valtakunnallisten osaamiskeskusten kanssa.

Hankkeen toteutusaika

1–12/2023

Lisätietoja

Tuija Palomäki, aluekoordinaattori, puh. 0400 724 584 tai tuija.palomaki@epopisto.fi

Nuorisotyön alueellinen koordinointi/ AVI:
https://avi.fi/tietoa-meista/tehtavamme/opetus-ja-kulttuuri/nuorisotoimi/nuorisotyo-kunnissa
Jaa sivu