KOMEETTA – Osaamispalveluja kone-, metalli- ja automaatioalalle

ep-lintu

Etusivu » Tietoa meistä » Yhteistyö ja hankkeet » KOMEETTA – Osaamispalveluja kone-, metalli- ja automaatioalalle

KOMEETTA – Osaamispalveluja kone-, metalli- ja automaatioalalle

KOMEETTA on eri koulutusasteiden ja työelämän yhteinen koulutus- ja kehittämishanke, joka etsii ratkaisuja Etelä-Pohjanmaan alueen kone-, metalli- ja automaatioalan kohtaanto-ongelmaan ja osaajapulaan.

Hankkeessa kehitetään uudenlaista yhteistyötä ja konseptointia eri asteiden oppilaitosten ja työelämän kesken koulutusten järjestämisessä: uusia menetelmiä, toteutus- ja yhteistyömalleja sekä eri koulutusasteiden sisältöjä yhdistävät kokonaisuudet.

Tavoitteena on alueen kone-, metalli- ja automaatioteollisuuden toimijoiden osaamistarpeiden kartoitus sekä osaamispalvelujen kehittäminen erityisesti henkilöille, joille työllistymisen, työssä tarvittavan osaamisen tai uralla etenemisen kannalta on suurin hyöty.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat työssä olevat, erityisesti kone-, metalli- ja automaatioalalla työskentelevät henkilöt sekä työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt mm. epätyypillisissä työsuhteissa olevat, perusasteen koulutuksen varassa olevat, maahanmuuttajat ja eläkeläiset (60+ väestö).

Hanketta rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, RRF-rahoitus (EU:n elpymisvälinerahoitus).

Toimenpiteet

Hankkeessa laaditaan toteuttajien yhteinen koulutustarjotin.

Muita toimenpiteitä ovat osaamistarpeiden kartoittaminen sekä osaamispalvelujen kehittäminen ja osaamisen tunnistaminen, monimuotoiset ohjauspalvelut, ohjausjatkumo sekä tukitoimet (mm. kieli ja kulttuuri, työelämätaidot, oppimisvalmiudet, matematiikka, viestintä, digitaidot)

Tulokset

  • Eri koulutusasteiden ja työelämän yhteinen toimintamalli yhteinen koulutustarjotin
  • Monimuotoiset osaamis- ohjaus- ja tukipalvelut
  • Osaamisen ja koulutustason kohoaminen
  • Työmarkkina-asema vahvistuminen
  • Oppimisvalmiudet paranevat

Toteuttajat

Hankkeen päätoteuttajana toimii Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK, Tampereen yliopisto/ Seinäjoen yliopistokeskus UCS ja Etelä-Pohjanmaan Opisto.

Hankkeen toteutusaika

28.6.2023–30.3.2025

Lisätietoja

Päivi Sirkka, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 432 5638, paivi.sirkka@epopisto.fi
Merja Kaateikko, Sedu, puh. 040 868 0834, merja.kaateikko@sedu.fi

Jaa sivu