OTUKA Oppimisen tuki kansanopistoissa – Ammatillisen koulutuksen ohjaus ja tuki prosesseista käytäntöön

ep-lintu

Etusivu » Tietoa meistä » Yhteistyö ja hankkeet » OTUKA Oppimisen tuki kansanopistoissa – Ammatillisen koulutuksen ohjaus ja tuki prosesseista käytäntöön

OTUKA Oppimisen tuki kansanopistoissa Ammatillisen koulutuksen ohjaus ja tuki prosesseista käytäntöön

OTUKA -hankkeessa ammatillista koulutusta järjestävät kansanopistot laativat yhtenäiset prosessit ja toimintamallit oppimisen tuen systemaattiseen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin kansanopistokontekstissa. Painopisteenä ovat henkilökohtaistaminen, työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikainen ohjaus ja tuki sekä henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Oppimisen tuen järjestämisessä huomioidaan asuntolatoiminta ja moniammatillinen yhteistyö. Opiskelijat huomioidaan oman hyvinvoinnin ja tuen tarpeiden asiantuntijoina.

Hankkeen tavoitteena on luoda erikokoisten ja erilaisella omistuspohjalla toimivien kansanopistojen hyödynnettävissä olevia oppimisen tuen prosesseja ja malleja. Hankkeessa seurataan hallitusohjelman mukaista oppimisen tuen kehittämistä ja huomioidaan tulevat muutokset. Tuloksia ja tuotoksia esitellään kansanopistojen yhteisissä tilaisuuksissa ja alueellisissa verkostoissa.

Hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan Opisto, lisäksi yhteishankkeessa mukana ovat Kanneljärven opisto, Haapaveden Opisto, Peräpohjolan Opisto, Kiteen Evankelinen Kansanopisto ja Rovala-Opisto.

Hankkeen rahoittajana on Opetushallitus.

Tavoitteet

  1. Laaditaan toimiva oppimisen tuen järjestelmä hyödynnettäväksi kansanopistokontekstissa. Tuloksena on oppimisen tuen kokonaissuunnitelma, jonka muodostavat opintojen henkilökohtaistaminen (sis. opinto- ja uraohjaus ja erityinen tuki), työelämässä oppiminen sekä muut opiskelijan opiskeluvalmiuksia ja hyvinvointia tukevat toimet.

  2. Laaditaan kansanopistoille yhteinen oppimisen tuen kartoittamisen toimintamalli sekä kuvataan menetelmät, joiden avulla oppimisen tuen eri osa-alueita kartoitetaan eri tutkinnon suorittamisen vaiheissa.

  3. Vahvistetaan ammatillista koulutusta järjestävien kansanopistojen toimintakulttuuria kehittämällä henkilöstön osaamista oppimisen tukeen sekä erityisesti erityiseen tukeen liittyen. Selkiytetään eri toimijoiden rooleja oppimisen tuen prosessissa sekä kehitetään erityisopettajan konsultatiivista roolia kansanopistoissa. Rakennetaan oppimisen tuen kokonaisprosessi läpinäkyväksi ja selkeäksi niin opiskelijoille kuin työntekijöille.

  4. Kehitetään ja jaetaan yhteisiä oppimisen tuen toimintamalleja hankkeeseen osallistuvien kansanopistojen kanssa. Jaetaan hankkeen tuloksia ja tuotoksia koko kansanopistoverkostolle erilaisissa kansanopistojen yhteisissä tilaisuuksissa sekä verkostofoorumeissa.

Hankkeen toteutusaika

8.12.2023 – 30.6.2025

Lisätietoja

Anneli Rentola, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 050 339 6943, anneli.rentola@epopisto.fiTämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on opetushallitus.png
Etelä-Pohjanmaan Opisto


Jaa sivu