Poliisi-, pelastus- ja sotilasala

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Opintolinjat » Poliisi-, pelastus- ja sotilasala

Onko sinussa viranomaisainesta?


Etelä-Pohjanmaan Opiston aiempi poliisialan opintolinja tiivistyy syksyllä 2023 alkaen yhden lukukauden mittaiseksi mutta laajenee sisällöltään poliisi-, pelastus- tai sotilasalalle tähtääville. Linja valmentaa opiskelijoita julkisen alan turvallisuusviranomaisten, kuten poliisin, sotilaan, pelastajan ja rajavartijan urapolulle. Näissä ammateissa edellytetään vahvaa motivaatiota, hyvää fyysistä kuntoa ja vaativaa peruskoulutusta. Poliisin ja pelastajan tutkintoon edetään Poliisiammattikorkeakoulun ja Pelastusopiston pääsykokeiden kautta. Sotilaan ja rajavartiolaitoksen ammatit edellyttävät myös hyvin suoritettua varusmiespalvelusta ja jopa johtajakoulutusta ennen pääsykokeita.

Kaikille yhteisissä opinnoissa parannetaan yhdessä ja suunnitelmallisesti fyysistä kuntoa. Hyvä peruskunto on opiskelijalle eduksi mutta ei välttämätön. Yhteisissä teoriaopinnoissa parannetaan opiskelu-, oppimis-, esiintymis- ja haastatteluvalmiuksia sekä suomen kielen suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi perehdytään julkisen turvallisuusalan tehtäviin ja ammatteihin sekä Suomen yhteiskunnan perusteisiin. Urapolkuja ja vaihtoehtoja kirkastetaan eri ammattilaisten luennoilla sekä vierailuilla eri toimipisteisiin. Soveltuvuus- ja psykologisten harjoitustehtävien avulla harjaannutaan eri pääsykokeiden koetilanteisiin sekä niiden edellyttämään vastaustekniikkaan ja paineensietoon. Eriytyvissä opinnoissa perehdytään syvällisemmin eri turvallisuusalojen ammatteihin ja painotetaan kyseisen alan pääsykokeiden edellyttämiä valmiuksia. Poliisi- ja pelastusalan pääsykoetestejä harjoitellaan kurssin aikana useita kertoja, aina yhdessä, ryhmässä ja hyvässä hengessä.

Poliisi-, pelastus- ja sotilasalan opintolinja järjestetään kevätlukukaudella 2024:

 • Kevään opinnot alkavat tammikuussa ja päättyvät huhtikuussa. Kevätlukukauden opintolinjalle kannatta hakea, mikäli pyrkii Poliisiammattikorkeakouluun keväällä (haku huhtikuussa) tai aloittaa varusmiespalveluksen heinäkuussa.
 • Rajavartijakurssille haetaan huhtikuussa ja pääsykoe on kaksivaiheinen.
 • Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseeritehtäviin haetaan varusmiespalveluksen jälkeen vuosittain toukokuussa.
 • Syksyn opinnot alkavat elokuussa ja päättyvät joulukuussa. Syyslukukauden opintolinjalle kannattaa hakea, mikäli pyrkii Poliisiammattikorkeakouluun syksyn aikana (haku heinäkuussa) tai aloittaa varusmiespalveluksen tammikuussa. Syksyn opintolinja sopii myös Pelastusopiston pääsykokeisiin, joihin haetaan vuosittain helmikuussa Syksyn opintoihin haku päättynyt.


Poliisialan ensimmäisellä opintolinjalla opiskelijoita Rovaniemeltä saakka – Lue opiskelijatarina!

Opintojen sisältö

Lyhenteet: JY = Jyväskylän yliopisto, VY = Vaasan yliopisto


LINJAN OPINNOT

 • Opiskelutekniikka ja oppimismenetelmät 1 op
 • Fyysisen harjoittelun perusteet, lähtötasomittaukset ja harjoitussuunnitelmat 1 op
 • Julkisen alan turvallisuusviranomaistehtävät ja urapolut 2 op
 • Valmentava liikunta 10 op
 • Kirjoitusviestinnän perusteet 1-3 op (JY)
 • Puheviestinnän perusteet 1-2 op (JY)
 • Kirjalliseen kokeeseen valmentautuminen 5 op
 • Soveltuvuuskoeharjoittelu 5 op
 • Edellisten lisäksi lukukauteen sisältyy opinto- ja linjanohjausta sekä yhteisöopintoja yhteensä 4 op. Yhteisöopinnoissa osallistutaan opistoelämään, järjestetään juhlia, liikuntatapahtumia, tutustumiskäyntejä, sekä mm. Karhunkierros-vaellus Lapissa.  Osa soveltuvuuskoeharjoittelusta ja valmentavasta liikunnasta painottuu hakijan pääsykokeen mukaisesti. 


VALINNAISET OPINNOT

Opiskelija voi valita linjaopintojen lisäksi valinnaisia opintoja suuntautumisensa ja kiinnostuksensa mukaan. Nämä valinnat tehdään ensimmäisten viikkojen aikana opistolla ja edellyttävät myös itsenäistä työskentelyä linjaopintojen lisäksi.  Valittavissa ovat mm:

 • Tieteellinen tiedonhankinta 1 1 op (VY)
 • Kulttuurien tuntemus 1 op
 • Ruotsin kielen valmentava kurssi 2 op (VY)
 • Käytännön englantia.
 • Academic Reading 3 op (JY)
 • Communication Skills 3 op (JY)
 • Sosiologia 1,5 op

Opiskeluaika

8.1.2024-18.5.2024 (kevätlukukausi)

Pääsyvaatimukset

Ammattikoulu, lukio tai muu vastaava koulutus

Lisätietoja Poliisiammattikorkeakoulun valintakriteereistä löydät täältä.

Hakeminen

Hakuaika 21.2.-31.10.2023. Haku sähköisellä lomakkeella tästä linkistä.

Huom. Ilmoittautuminen koulutuksiimme tapahtuu opiston oman sähköisen järjestelmän kautta. Mikäli haku ei jostain syystä onnistu, yritä myöhemmin uudelleen tai käytä toista selainta.

Opiskelukustannukset

Linjalla opiskelu on maksullista. Kuukausittain suoritettava opintomaksu muodostuu opetuksesta, valitsemistasi ruokailuista ja mahdollisista asumiskustannuksista.

Tarkemmat tiedot opintomaksuista voit katsoa täältä.

Opiskelu on päätoimista opiskelua ja oikeuttaa opintotukeen. Opistolla asumiseen saat lisäksi 88,87€/kk asumislisää Kelalta. Huomaathan, että opistolla asuva täysi-ikäinen opiskelija saa opintotuen aina täysimääräisenä. Lisätietoja opintotuesta Kelan sivuilta.

Aikuisopiskelijalla on mahdollisuus hakea myös aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustuesta saat lisätietoa Työllisyysrahaston nettisivuilta www.tyollisyysrahasto.fi tai työvoimatoimistoista.

Aloita yliopisto- tai AMK-opinnot Etelä-Pohjanmaan Opistolla! – Opiston esittelyvideo
Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Jarmo Pennala (vastaava opettaja), puh. 0503055670 tai jarmo.pennala@epopisto.fi
Opiston toimisto, puh. 06 425 6000 tai toimisto@epopisto.fi

Jaa sivu