fbpx

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

ep-lintu

HAE MUKAAN!

Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen
HAE TÄSTÄ

Etusivu » Koulutustarjonta » Ammatillinen koulutus » Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Valmistu lastenohjaajaksi tai nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi!

KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittanut työskentelee eri ikäisten ihmisten parissa mm. päiväkodeissa, nuorisotiloissa, kouluissa ja iltapäiväkerhoissa, järjestöissä, lastensuojelun yksiköissä, ikääntyneiden palveluissa tai erilaisissa projekteissa.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa osaamisalaksi voit valita nuoriso- ja yhteisöohjauksen tai varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan. Osaamisalaopintoihin hakeudutaan opintojen aikana. Opiskelija voi hakea ensisijaisesti niihin osaamisalaopintoihin, joita hänen opiskelutoimipisteensä tarjoaa. Opiskelijavalinta tehdään opiskelijan kiinnostuksen (hakutoiveen), opintomenestyksen ja osaamisalalle soveltuvuuden perusteella.

Opiskelu on monipuolista ja käytännönläheistä. Työympäristöt määräytyvät osaamisalan mukaan. Opintoihin kuuluu työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta esim. erilaisissa varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan sekä nuorisotoiminnan yksiköissä. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), joka koostuu pakollisista ammatillisista opinnoista sekä valinnaisista opinnoista oman kiinnostuksen ja osaamisen mukaan. Lisäksi sovitaan oppimisympäristö (esim. oppilaitos, työpaikka, ulkomailla) sekä se, että miten osaaminen osoitetaan näytössä. Aikaisempi osaaminen tunnistetaan. Jokaisella opiskelijalla on oma ohjaava opettaja, jonka kanssa seurataan HOKS:n toteutumista. Opiskelun kesto määräytyy HOKS:n mukaisesti. Keskimäärin opiskelu kestää peruskoulupohjaisilla 2,5 vuotta ja aikuisilla 2 vuotta.

Tutkinto antaa osaamisalan mukaisen pätevyyden ja yleisen jatko-opintokelpoisuuden! Osa opinnoista tunnustetaan korvaavuutena Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa.

Suuntautumisalat

Nuoriso- ja yhteisöohjaus (Nuoriso- ja yhteisöohjaaja)

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on eri ikäisten ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jonka painopiste on osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen. Ammattinimike on nuoriso-ohjaaja.

Mahdollisia työpaikkoja ovat esim. yläkoulut ja ammatilliset oppilaitokset (koulunuorisotyö), nuorisotyön organisointi ja toteutus esim. kunnissa ja nuorisotyön työtehtävät järjestöissä.

Varhaiskasvatus ja perhetoiminta (Lastenohjaaja)

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa. Ammattinimike on lastenohjaaja.

Mahdollisia työpaikkoja ovat esim. päiväkodit, lapsiperheiden kotipalvelut, varhaiskasvatuksen kerhotoiminta, avoin päiväkoti ja varhaiskasvatuksen työtehtävät järjestöissä.

Tutkinnon perusteet

Lisätietoja kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta!

Pääsyvaatimukset

Peruskoulun tai lukion oppimäärä

Hakeminen

Voit hakea jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen milloin tahansa! Jos sinulla on tiedossa työnantaja, joka on valmis tekemään oppisopimuksen, voit aloittaa opinnot heti.

Haku sähköisellä lomakkeella tästä linkistä.

Varaudu lähettämään koulu- ja työtodistuksesi hakemuksen yhteydessä (pdf-, doc- tai rtf-tiedostona).

Huom. Ilmoittautuminen koulutuksiimme tapahtuu opiston oman sähköisen järjestelmän kautta. Mikäli haku ei jostain syystä onnistu, yritä myöhemmin uudelleen tai käytä toista selainta.

Yhteishaussa olemme mukana seuraavan kerran keväällä 2021.

Soveltuvuuskoe

Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen hakemusten perusteella. Järjestämme seuraavan soveltuvuuskokeen ti 1.12.2020 klo 9.00-14.00.

Lisätietoa soveltuvuuskokeesta www.opintopolku.fi.

1.6.2018 voimaan astuneen lainsäädännön (Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa) mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Lisäksi opiskeluun ja ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Terveydelliset vaatimukset terveys- ja hyvinvointialalla

Opiskelukustannukset

Asuminen, ruokailu ja opinto-ohjelman mukainen opiskelu ovat opiskelijalle maksuttomia.

Opistolla asuvat opiskelijat ovat oikeutettuja täysihoitoruokailuun opiston ravintolassa päiväkahvia lukuunottamatta. Opiston ulkopuolella asuvat saavat arkipäivisin lounaan. Joissakin oppiaineissa peritään materiaalikustannuksista pieni maksu.

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Satu Vaismaa (opintosihteeri), puh. 044 432 5643 tai satu.vaismaa@epopisto.fi
Minna Kansanaho (apulaisrehtori), puh. 0500 868 423 tai minna.kansanaho@epopisto.fi

Jaa sivu