Historia, poliittinen historia ja valtio-oppi

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Opintolinjat » Historia, poliittinen historia ja valtio-oppi

Väylä yliopistoon!


Historioitsijan taidoista on hyötyä lähes millä tahansa alalla. Historian perusopinnot antavat hyvän pohjan esimerkiksi opetusalalle, museoalalle, järjestötehtäviin sekä kulttuuritoimen ja tiedotusvälineiden palvelukseen hakeutuville tai niissä jo toimiville. Aine sopii myös tutkintotavoitteiseen opiskeluun (väyläopinnot) historian alan yliopisto-opintoja harkitsevalle.

Historia on yleissivistävä aine, jossa pätevöidyt tiedon hankkimisen, analysoinnin ja tuottamisen asiantuntijaksi. Nämä ovat aina ajankohtaisia taitoja alalla kuin alalla. Historian opinnoista saat itsellesi vahvan tiedollisen kivijalan, jonka kautta opit ymmärtämään, miksi sekä miten yhteisöt ja yhteiskunta ovat muodostuneet. Historian opiskelu auttaa ymmärtämään ihmistä ja ihmisen toimintaa mutta myös omaa itseä ja paikkaa maailmassa.

Poliittisen historian oppiaineessa tutkitaan yhteiskunnan, politiikan ja kansainvälisten suhteiden lähihistoriaa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Alan tutkimuksen ja opetuksen vahvuusalueita ovat mm. Suomen sisä- ja ulkopolitiikan lähihistoria, Euroopan historia ja kansainväliset suhteet 1900-luvulla, tiedustelun, turvallisuuden ja kriisien historia sekä julkisuus- ja kulttuuridiplomatia.

Valtio-oppi tutkii poliittisia järjestelmiä, kansainvälisiä suhteita ja hallintoa. Valtio-opin keskeisiä käsitteitä ovat muiden muassa valta, valtio ja poliittinen järjestelmä.

Valtio-opin ja poliittisen historian koulutus tarjoaa soveltuvia perustietoja poliittisen elämän eri sektoreille, kansainvälisiin tehtäviin, hallintoon ja suunnitteluun, tutkimukseen ja koulutukseen sekä erilaisten järjestöjen palvelukseen. Valmistuneiden työmarkkinatilanne on verrattain hyvä. Suuri osa on sijoittunut julkisen hallinnon palvelukseen niin Suomessa kuin Euroopan unionissakin. Jonkin verran tutkinnon suorittaneita työskentelee kansainvälisten suhteiden parissa, esimerkiksi suurlähetystöissä ja kansainvälisissä järjestöissä. Valtio-opin opiskelu on tarjonnut monelle toimittajan työtä tekevälle perusvalmiudet.

Avoimen väylän kautta yliopisto-opiskelijaksi!

Valtio-opin ja poliittisen historian väyläopinnoissa (TY) suoritetaan yhteensä 35 opintopisteen laajuiset opinnot valtio-opin ja poliittisen historian perusopinnoista (25 op toisesta ja 10 op toisesta aineesta). Lisäksi opiskellaan väylähakuun tarvittavia kieli- ja viestintäopintoja sekä muita avoimen yliopiston opintoja siten että 60 op täyttyy. Historian väyläopinnoissa suoritetaan historian perusopintokokonaisuus, kieli- ja viestintäopintoja sekä muita väylähakuun soveltuvia opintoja, lukuvuoden aikana opintoja kertyy vähintään 45-50 op verran. 

Näiden opintojen perusteella on mahdollisuus hakeutua eri yliopistoihin opiskelemaan kyseisiä oppiaineita ns. avoimen väylän kautta. Tällöin opiskelija voi päästä yliopistoon ilman valintakokeeseen osallistumista eivätkä yo-todistuksen arvosanat vaikuta valituksi tulemiseen. Saat opintoihisi opintotuen, etkä myöskään menetä ensikertalaiskiintiötäsi yliopistoon. Suorittamasi opinnot jouduttavat valmistumistasi, koska ne voi hyväksilukea suoraan osaksi tutkintoa.

Lue lisää historian ja poliittisen historian ja valtio-opin väyläopinnoista!

Opintojen sisältö

Lyhenteet: TY=Turun yliopisto, VY = Vaasan yliopisto, JY = Jyväskylän yliopisto, HY = Helsingin yliopisto


HISTORIAN, POLIITTISEN HISTORIAN JA VALTIO-OPIN OPINNOT


YLEISOPINNOT

 • Yhteisöopinnot 3 op
 • Tieteellinen tiedonhankinta I 1 op (VY)
 • Tietokone työvälineenä 0,5 – 3 op (VY)
 • Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op (JY)
 • Puheviestinnän perusteet 2 op (JY)
 • Englannin kielen täydentävä kurssi 3 op (JY)
 • Academic Reading 3 op (JY)
 • Communication Skills 3 op (JY)
 • Ruotsin kielen valmentava kurssi 2 op (VY)
 • Ruotsin akateemisen tason kurssi 3 op (JY)
 • Kulttuurien tuntemus 1,5 op
 • Sosiologia 1,5 op


VALINNAISET OPINNOT

Opiskeluaika

14.8.2023-18.5.2024

Pääsyvaatimukset

Lukio tai muu vastaava koulutus

Hakeminen

Hakuaika 21.2.-31.7.2023. Lisähaku vapaille opiskelupaikoille 1.8.2023 alkaen. Haku sähköisellä lomakkeella tästä linkistä.

Huom. Ilmoittautuminen koulutuksiimme tapahtuu opiston oman sähköisen järjestelmän kautta. Mikäli haku ei jostain syystä onnistu, yritä myöhemmin uudelleen tai käytä toista selainta.

Opiskelukustannukset

Linjalla opiskelu on maksullista. Kuukausittain suoritettava opintomaksu muodostuu opetuksesta, valitsemistasi ruokailuista ja mahdollisista asumiskustannuksista.

Tarkemmat tiedot opintomaksuista voit katsoa täältä.

Opiskelu on päätoimista opiskelua ja oikeuttaa opintotukeen. Opistolla asumiseen saat lisäksi 88,87€/kk asumislisää Kelalta. Huomaathan, että opistolla asuva täysi-ikäinen opiskelija saa opintotuen aina täysimääräisenä. Lisätietoja opintotuesta Kelan sivuilta.

Aikuisopiskelijalla on mahdollisuus hakea myös aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustuesta saat lisätietoa Työllisyysrahaston nettisivuilta www.tyollisyysrahasto.fi tai työvoimatoimistoista.

Aloita yliopisto- tai AMK-opinnot Etelä-Pohjanmaan Opistolla! – Opiston esittelyvideo
Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Opiston toimisto, puh. 06 425 6000 tai toimisto@epopisto.fi

Jaa sivu