Fria finska studielinjen

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Opintolinjat 2019-2020 » Fria finska studielinjen

Kombinera effektiva studier med praktisk språkinlärning!

FRIA FINSKA STUDIELINJEN

I undervisningen betonas muntliga språkkunskaper, samspel och samarbete mellan de olika språkgrupperna.
Vi erbjuder rikligt med akitiviteter i internatet. På linjen kan du till slut avlägga en allmän språkexamen i finska på mellannivå.

Du studerar hela tiden på finska. Tyngdpunkten ligger på språkbadet. Utöver studierna får du möjlighet att delta i fritidsaktiviteter på kvällen. En del av undervisningen sker I mångkulturella grupper och sk. tandem-grupper, där svenska och finska studerande träffas och diskuterar med varandra. Du kan välja fritt de ämnen du ska studera vid sidan av finska språket.

Studierna i finska språket inkluderar också arbetslivsorientering på fyra veckor.

Nu vågar jag prata finska, och det är också lättare! Det känns bra att man har klarat av att vara i en helt finskspråkig miljö.

Innehåll

  • Ökad kännedom om den finländska kulturen och det finländska samhället
  • Stöd i valet av studieinriktning genom valfria studier från vårt kursutbud
  • Umgänge med studenter som har finska som modersmål

 

Valfria linjer

  • Kultur: dans, teater, rytmmusik, maskering
  • Ekonomi
  • Juridik
  • Medicin (fysik, kemi, första hjälpen, biologi)
  • Pedagogik
  • Psykologi
  • Kurser vid öppet universitet, läs mera (på finska)

Studietid

19.8.2019–29.5.2020

Vem kan söka in?

Du kan söka in efter gymnasiet eller yrkesskola. Också avslutad grundskola räcker. Det är bra att kunna grunderna i finska språket.

Ansökning

Ansökningstid 19.2.–31.7.2019.

Elektronisk ansökningsblankett

Kostnader

Kostnader: studier, mat, boende (på finska)

 

 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

MER INFORMATION

Lea Vanamo (lektor)
tel. 044 432 5614 eller lea.vanamo@epopisto.fi

Jaa sivu