fbpx

lainaus

Kiinnostaako filosofia, kielet, viestintä, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen.

Yhteiskuntatieteet

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Yhteiskuntatieteet

Yhteiskuntatieteet

 

Sivuja päivitetty 14.12.2020. Muutokset mahdollisia.

Lukuvuoden 2021-2022 tiedot päivitetään näille sivuille viimeistään huhti-toukokuussa 2021.

 


Poliittisen historian perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

Sisältö: EU, NATO, Venäjä… integraatio- ja globalisaatiokehitys mullistaa kansainvälistä järjestelmää. Entä muuttaako kansalaisyhteiskunta ja uudet mediat perinteistä valtio- ja puoluekeskeisestä poliittista toimintaa? Poliittinen historia on oppiaine, joka antaa valmiuksia muuttuvien poliittisten, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten kysymysten kriittiseen ja laaja-alaiseen pohtimiseen. Opintojen tavoitteena on antaa perustiedot yleisestä ja Suomen poliittisesta historiasta, aatehistoriasta, historiantutkimuksesta sekä politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op (yhteinen jakso valtio-opin perusopintojen TY kanssa)
P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op (yhteinen jakso valtio-opin perusopintojen TY kanssa)
P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op (yhteinen jakso valtio-opin perusopintojen TY kanssa)
P4 Suomalaisten maailmat 5 op
P5 Maailmanhistoriat 5 op

Kohderyhmä: Poliittisen historian opinnot antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia useille ammatillisille tehtäväalueille, esimerkiksi tiedotus- ja järjestötoimintaan, koulutusalalle ja kansainvälisten suhteiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin. Ainetta voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä

Poliittisen historian perusopinnot sisältyvät opistomme poliittisen historian ja valtio-opin opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista poliittisen historian perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Itsenäiset opinnot tuettuna opiston järjestämällä opintoryhmätyöskentelyllä. Opintoryhmä kokoontuu opistolla arkipäivisin.

Hinta: 400 € (25 op suoritus). Yksittäisten opintojaksojen (5 op) suorituksista peritään 100 euroa / 5 op.

Opintovaatimukset

 


Sosiaalipedagogiikan perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan keskeisimmät käsitteet ja niihin liittyvää teoreettista keskustelua, alan historiallista kehitystä ja keskeisiä käytännön sovellusalueita. Lisäksi hänellä on kuva sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan perustan muodostavista ihmis- ja yhteiskuntakäsityksistä sekä sosiaalipedagogiikan erilaisista tulkinnoista eri maissa ja kielialueilla.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:
Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op
Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta 5 op
Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka 5 op
Sosiaalipedagogiikan traditiot 5 op, kevät 2019
Sosiaalipedagogiikan käytäntö 5 op

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille. Yhtenä erityisenä kohderyhmänä opistollamme ovat sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutuksen opiskelijat, jotka suorittavat opiskelunsa aikana 10 op verran sosiaalipedagogiikan perusopintoja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Verkko-opinnot tuettuna sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kurssilaisten osalta opintoryhmätyöskentelynä. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutukseen haetaan omana hakuna(kts linkki edellä kohdassa kohderyhmä)

Hinta: 400 € (25 op suoritus). Yksittäisten opintojaksojen (5 op) suorituksista peritään 100 euroa / 5 op. Hinnat eivät koske sosiaalipedagogisen hevostoiminnan opiskelijoita.

Opintovaatimukset

 


 

Valtio-opin perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut politiikan ja vallan tutkimuksesta, poliittisista järjestelmistä ja poliittisen ajattelun kehityksestä? Valtio-opin perusopintojen tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan tutkimuksen eri traditioista, lähestymistavoista ja peruskäsitteistä sekä keskeisistä tutkimusongelmista kuten politiikasta ja vallasta, poliittisista järjestelmistä, poliittisista konflikteista sekä poliittisen ajattelun kehityksestä.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:
P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op (yhteinen jakso poliittisen historian perusopintojen TY kanssa)
P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op (yhteinen jakso poliittisen historian perusopintojen TY kanssa)
P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op (yhteinen jakso poliittisen historian perusopintojen TY kanssa)
P4 Poliittiset järjestelmät 5 op
P5 Johdatus kansainvälisen politiikan tutkimukseen 5 op

Kohderyhmä: Valtio-opin opinnot tarjoavat perustietoja ja valmiuksia monille eri aloille kuten poliittisen toiminnan sektoreille, kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen palveluksessa työskenteleville ja toimittajille. Ainetta voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä.

Valtio-opin perusopinnot sisältyvät opistomme poliittisen historian ja valtio-opin opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista valtio-opin perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Itsenäiset opinnot tuettuna opiston järjestämällä opintoryhmätyöskentelyllä. Opintoryhmä kokoontuu opistolla arkipäivisin.

Hinta: 400 € (25 op suoritus). Yksittäisten opintojaksojen (5 op) suorituksista peritään 100 euroa / 5 op.

Opintovaatimukset

 


Valtio-opin ja poliittisen historian väylä yliopistoon

Lisätietoja täällä

 

 

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu