lainaus

Kiinnostaako filosofia, kielet, viestintä, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen.

Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Opintotarjonta » Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

 


Academic Reading 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: mm. Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin kielen tekstinymmärtämisen kurssi. Kurssilla tutustutaan oman alan sanastoon ja rakenteeseen sekä lukustrategiaan. Kurssi edellyttää hyvää englannin peruskielitaitoa (lukion kielitaito tai vastaava pohja).

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 40 oppituntia, kirjalliset tehtävät. Opistolla 4 eri opintoryhmää:

ma klo 12.30 – 15.00 ajalla 26.8. – joulukuu 2019. Ei kokoontumista viikolla 42/19.

ti klo 9.00 – 11.30 ajalla 20.8. – joulukuu 2019. Ei kokoontumista viikoilla 42, 47 ja 48/19

to klo 9.00 – 11.30 ajalla 22.8. – joulukuu 2019. Ei kokoontumista viikolla 42/19

pe klo 9.00 – 11.30 ajalla 30.8. – joulukuu 2019. Ei kokoontumista viikolla 42/19

Kurssit alkavat elo-syyskuussa ja päättyvät joulukuussa. Opetusjärjestelyistä johtuen kursseilla voi olla yksittäisiä viikkoja jolloin ei ole kokoontumista. Ajat tarkentuvat opintoryhmässä. Opintoryhmää ei voi vaihtaa kesken opetuksen. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Hinta: 170 €

Opintovaatimukset

 


Englannin kielen valmentava kurssi 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Englannin kielen valmentava kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla englannin kielen taito on päässyt ruostumaan. Kurssilla kerrataan kielioppia, tehdään kuuntelu- ja puheharjoituksia sekä teksti- ja kirjoitusharjoituksia. Se soveltuu kertauskurssiksi ennen akateemisen tason Academic Reading- ja Communication Skills -kursseja tai lisäopinnoiksi em. kurssien rinnalle.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 50 oppituntia tiistai-iltapäivisin klo 14.15 – 15.45 alkaen ti 3.9.2019. Kurssille pääsee mukaan vielä ti 10.9. Kurssi päättyy 17.3.2020. Syys- joulu ja hiihtolomaviikoilla ei opetusta. Kirjalliset tehtävät. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Hinta: 210 €

Opintovaatimukset

 


Inledning till Juridisk Svenska 2 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kurssilla käsitellään juridiikkaan johdattelevia suullisia ja kirjallisia tehtäviä sekä syvennetään ruotsin kielen rakenteita juridisten tekstien avulla.  Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 28 oppituntia, opettajan antamat kirjalliset ja suulliset tehtävät. Oppitunnit päiväopintoina 1-2 päivänä viikossa alkaen tiistaina 7.1.2020 klo 14.15 – 15.45.  Oppitunnit päättyvät maaliskuun 2020 lopussa (aika tarkentuu) Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Hinta: 110 €

Opintovaatimukset

 


Interdisciplinary Communication Skills 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Mm. Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin suullisen kielitaidon kurssi. Kurssilla harjoitellaan arkipäivän, opiskelun ja työelämän vaatimia viestintätaitoja. Kurssi edellyttää hyvää englannin peruskielitaitoa (lukion kielitaito tai vastaava pohja).

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 44 oppituntia arkipäivisin, opettajan antamat tehtävät. Opistolla kolme erillistä opintoryhmää:

Ryhmä 1 (kasvatustieteiden ala) ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 10.00 – 14.00 (4t/vko) alkaen 14.1.2020. Opinnot päättyvät huhtikuun 2020 alussa (aika täsmentyy myöhemmin). Viikolla 9/2020 ei opetusta.

Ryhmä 2 (muut alat) ryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa; torstaisin klo 10.00 – 11.30 ja perjantaisin klo 8.15 – 9.45. Opiskelu alkaa to 16.1.2020 ja päättyy huhtikuun 2020 alussa (aika täsmentyy myöhemmin). Viikolla 9/2020 ei opetusta.

Ryhmä 3 (kauppatiede) ryhmä kokoontuu 2-3 päivänä viikossa erillisen aikataulun mukaan. Ryhmä on tarkoitettu ainoastaan kauppatieteen opintolinjan päätoimisille opiskelijoille.

Kurssien opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Hinta: 170 €

Opintovaatimukset

 


Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kurssilla harjoitellaan tieteellisten tekstien lukemisen ja tuottamisen perustaitoja, kuten tekstien kriittistä lukemista, toisten teksteistä kirjoittamista, eri lähteistä tulevien näkemyksien tiivistämistä ja referointia. Kurssilla kirjoitetaan omaan alaan liittyvä käsiteanalyysi, jota työstämällä harjoitellaan tekstin rakentamisen perustaitojen lisäksi tieteellisen ilmaisun perusteita sekä tiedon jäsentämistä. Kurssin aikana havainnoidaan oman alan tieteellistä keskustelua julkisuudessa ja kirjoitetaan kriittistä lukutaitoa osoittava puheenvuoro kurssin harjoitusblogiin. Kokonaisuudessaan kurssin harjoitukset ja tehtävät tukevat yliopisto-opiskelussa välttämättömien opiskelutaitojen kehittymistä. Kurssi soveltuu äidinkielen kirjoitusviestinnän kurssiksi avoimen yliopiston väylähakuun tähtääville ja kandidaatin tutkintoihin vaadittavia opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville opiskelijoille. Se sopii myös mainiosti yliopisto-opintojen kurkistuskurssiksi II asteen opiskelijoille.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 30 oppituntia arkipäivisin (1 päivä/vko) kevätlukukaudella 2020.  Opistolla kaksi erillistä opintoryhmää:

Ryhmä 1; ke klo 9.00 – 11.30 ajalla 8.1.2020 – maaliskuun loppu 2020. Ei kokoontumista viikolla 9/20.

Ryhmä 2; ke klo 12.30 – 15.00 ajalla 8.1.2020 – maaliskuun loppu 2020. Ei kokoontumista viikolla 9/20

Syksyllä 2019 alkanut ryhmä kokoontuu keskiviikko-aamupäivisin klo 9.00 – 11.30 alkaen ke 4.9.2019 – joulukuu 2019. Kirjalliset tehtävät. Ei kokoontumista viikolla 42/19.

Kurssien opettajana toimii FM Lea Vanamo.

Hinta: 120 €

Opintovaatimukset

 


Puheviestinnän perusteet 2 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Puheviestinnän perusteet -kurssin sisältöjä ovat vuorovaikutusosaaminen (tiedot, taidot, asenteet, motivaatiot, eettisyys), vuorovaikutustaidot osana vuorovaikutusosaamista, vuorovaikutusosaamisen tiedostaminen ja havainnointi, viestijäkuva, palaute ja sen analysointi sekä vuorovaikutussuhde. Kurssilla tehdään monipuolisia, käytännönläheisiä vuorovaikutustaitoja kehittäviä harjoituksia sekä tutustutaan puheviestinnän tärkeimpiin ilmiöihin. 12-18 opiskelijan ryhmässä opiskellaan keskustellen ja harjoitellen palautteen antamista, vastaanottamista ja analysointia. Puheviestinnän perusteet -kurssi soveltuu ensimmäiseksi puheviestinnän kurssiksi ja/tai lukio-opinnoiksi. Se käy myös äidinkielen puheviestinnän kurssiksi avoimen yliopiston väylähakuun tähtääville ja kandidaatin tutkintoihin vaadittavia opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville opiskelijoille, joilla ei vielä ole tutkinto-oikeutta Jyväskylän yliopistossa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 14 oppituntia, opettajan antamat tehtävät ja työskentely Moodlessa. Opinnot alkavat lähiopetuksella ma 13.1.2020 (4 t joko aamu- tai iltapäivällä) ja jatkuvat ma 27.1.2020 (2 t joko aamu- tai iltapäivällä), ma 10.2. tai ti 11.2.2020 (vaihtoehtoiset päivät, 4 t joko aamu- tai iltapäivällä) ja ma 17.2.2020 (4 t joko aamu- tai iltapäivällä). Aamupäivän tunnit ovat välillä 8.15 – 11.30 ja iltapäivän tunnit klo12.30 – 15.45. Kurssin opettajana toimii FM Karoliina Ahonen Jyväskylän yliopistosta.

Hinta: 180 €

Opintovaatimukset

 


Ranskan kielen alkeet 3 op

Vaasan yliopisto

Sisältö: Ranskan alkeista lähtevä kurssi jossa sisältönä kieliopin keskeiset rakenteet ja keskeinen arkipäiväisen elämän sanasto. Kurssilla kuunnellaan ranskankielistä puhetta, luetaan tekstejä, tehdään keskustelu- ja kirjoitelmaharjoituksia sekä erilaisia kielioppitehtäviä. Kurssin käytyään opiskelija osaa kertoa erilaisista jokapäiväisistä asioista rutiininomaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaisia lauseita käyttäen helppoja tekstejä arki- ja työelämän tarpeita varten. Hän tutustuu ranskankielisen Euroopan kulttuuriin ja arkielämään.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 50 oppituntia perjantai-iltapäivisin klo 12.30 – 14.00 alkaen pe 6.9.2019. Kurssille pääsee mukaan vielä 13.9.2019. Kurssi päättyy 20.3.2020. Syys- joulu ja hiihtolomaviikoilla ei opetusta. Kirjalliset tehtävät. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Hinta: 220 €

 


Ruotsin akateemisen tason kurssi 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssi. Kurssin tavoitteena on oman alan puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen sekä keskustelutaito. Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 40 oppituntia arkipäivisin, kirjalliset tehtävät ja tentti. Opistolla kaksi erillistä opintoryhmää:

Ryhmä 1 (kasvatustieteiden ala) ryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa; ke klo 10.00 – 11.30 (alkaa 8.1.2020) ja pe klo 8.15 – 9.45 (alkaa jo 13.12.2019). Opinnot päättyvät maaliskuun 2020 lopussa (aika täsmentyy myöhemmin). Viikolla 9/2020 ei opetusta.

Ryhmä 2 (muut alat) ryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa; to klo 8.15 – 9.45 (9.1.2020 alkaen) ja pe klo 10.00 – 11.30 (10.1.2020 alkaen). Opinnot päättyvät maaliskuun 2020 lopussa (aika täsmentyy myöhemmin). Viikolla 9/2020 ei opetusta.

Kurssien opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Hinta: 180 €

Opintovaatimukset

 


Ruotsin kielen valmentava kurssi 2 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssilla kerrataan ruotsin kielen perusrakenteita ja perussanastoa kirjallisilla ja suullisilla harjoituksilla. Sopii kaikille, joiden ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan.  (Förberedande kurs i svenska / Preparatory Course in Swedish Vaasan yliopisto)

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 24 oppituntia, kirjalliset tehtävät ja tentti. Opistolla 4 erillistä opintoryhmää:

ti klo 10.00 – 11.30 ajalla 10.9. – joulukuu 2019. Ei kokoontumista viikolla 38 ja 42/19.

ti klo 14.15 – 15.45 ajalla 27.8. – marraskuu 2019. Ei kokoontumista viikolla 42/19

pe klo 8.15 – 9.45 ajalla 16.8. – marraskuu 2019. Ei kokoontumista viikolla 42/19

pe klo 10.00 – 11.30 ajalla 16.8. – marraskuu 2019. Ei kokoontumista viikolla 42/19

Kurssit alkavat elokuussa ja päättyvät marraskuussa. Opetusjärjestelyistä johtuen kursseilla voi olla yksittäisiä viikkoja jolloin ei ole kokoontumista. Ajat tarkentuvat opintoryhmässä. Opintoryhmää ei voi vaihtaa kesken opetuksen. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Hinta: 110 €

 


Ruotsia kauppatieteilijöille 5 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää kauppatieteellisen alan puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Hän hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja kauppatieteen alan keskeistä sanastoa sekä osaa viestiä suullisissa ja kirjallisissa työtehtävissä vuorovaikutteisesti. Opiskelija tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen kulttuurin erityispiirteitä. Hänellä on valmius kehittää ruotsin kielen taitoaan omatoimisesti autenttisissa ruotsinkielisissä viestintätilanteissa. Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia. (Svenska för ekonomie studerande / Swedish for Business Students Vaasan yliopisto)

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 50 oppituntia arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Kurssi alkaa joulukuussa 2019, oppitunnit ennen joulutaukoa ovat ma 9.12. klo 14.45 – 15.45 (2); to 12.12. klo 9.00 – 11.30 (3) ja vko 51 ma 16.12. klo 13.15 – 15.45 (3); to klo 19.12. 12.30 – 14.00 (2). Kevään 2020 osalta aikataulu voi muuttua jonkin verran eli lähiopetus saattaa olla muinakin päivinä kuin maanantaisin ja torstaisin. Kevätlukukausi alkaa 7.1.2020. Aikataulu tarkentuu marraskuun lopulla. Kurssi päättyy huhtikuun 2020 alkupuolella (aika täsmentyy myöhemmin). Kirjalliset tehtävät. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Hinta: 200 €

 


Sinustako hallintotieteilijä 2 op

Vaasan yliopisto

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan Vaasan yliopiston hallintotieteiden opintosuuntiin (aluetiede, julkisjohtaminen, julkisoikeus ja sosiaali- ja terveyshallintotiede). Käytännönläheisen sisällön kautta esitellään hallintotieteiden tutkimuksen ja koulutuksen ydinalueita. Tälläisiä ovat esimerkiksi hallinnon ja palveluiden järjestelmät, niiden johtaminen, oikeudellinen sääntely, alueellisuus ja yhteiskunnan eri toimintojen kehittäminen. Opintojaksolla tutustutaan myös hallintotieteilijän käytännön työtehtäviin.

Kohderyhmä: Jakso on suunnattu kaikille niille, jotka haluavat tutustua hallintotieteeseen opiskelualana. Kurssi sopii erityisesti lukiolaisille ns. yliopiston kurkistuskurssiksi.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 15.5.2019 – 1.4.2020. Ilmoittautumislinkki

Opiskelu: Itsenäiset verkko-opinnot Moodlessa, ohjeistus lähetetään kurssille ilmoittautuneille. Kurssin suoritusaika päättyy 15.5.2020.
Hinta: Jakson suorituksesta ei peritä opintomaksua.
Opintovaatimukset

 


Tiedonhankintataidot 1  1 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Tiedonhankinnan yleiset periaatteet, tiedonhaun perustekniikat, opiskelussa tarvittavat keskeiset tiedonlähteet ja kirjastopalvelut sekä tiedon eettisen käytön perusteet.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Ennakkotehtävä joka toimitettava opettajalle 4.9. mennessä. Lähiopetus 5 oppituntia pe 6.9.2019 klo 9.00 – 11.30 jonka jälkeen verkko-opiskelua. Kurssin opettajana toimii informaatikko Heidi Troberg.

Hinta: 80 €

 


Tietokone työvälineenä 3 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Opintojakso koostuu neljästä osiosta: verkkoympäristö (0,5 op), tekstinkäsittely (Word, 1 op), taulukkolaskenta (Excel, 1 op) ja esitysgrafiikka (PowerPoint, 0,5 op). Jaksolla opetellaan perusvalmiudet tietokoneen käytön hyödyntämiseen sekä tutustutaan tavallisimpiin työkaluohjelmiin. Jakso sopii  mainiosti yliopisto-opintojen kurkistuskurssiksi II asteen opiskelijoille.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Verkkotyöskentely Moodlessa ajalla 9.9. – 15.12.2019. Verkko-opiskelussa riittävät perustaidot Internetin ja sähköpostin käytössä. Verkkotyöskentelyn tueksi opistolla järjestetään opintoryhmätyöskentelyä. Ryhmä kokoontuu joko maanantaisin klo 12.30 – 14.00 (alkaen 16.9.) tai tiistaisin klo 12.30 – 14.00 (alkaen 10.9.) Ryhmään osallistuminen ei ole pakollista. Kurssin opettajana toimii Teemu Mäenpää Vaasan yliopistosta.

Hinta: 160 €

 

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu