lainaus

Kiinnostaako filosofia, kielet, viestintä, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen.

Liikunta-, lääke- ja terveystieteet

ep-lintu

LISÄTIETOJA AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOISTA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai
virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Opintotarjonta » Liikunta-, lääke- ja terveystieteet

Liikunta-, lääke- ja terveystieteet

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat ja häiriöt ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaisten ongelmien on todettu herkästi kasautuvan samoihin perheisiin. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä voi ehkäistä ongelmien kasautumista. Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden huomiointi eri ympäristöissä voi edelleen edesauttaa lasten ja nuorten selviytymistä rakentavalla tavalla kasvuun liittyvistä kehitysvaiheista ja niiden haasteista. Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle. Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista, samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten moninaisella tehtäväkentällä.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

 • Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op; verkko-opinnot 30.9. – 10.11.2019.
 • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op; verkko-opinnot 28.10. – 31.12.2019.
 • Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op; verkko-opinnot 13.1. – 15.3.2020.
 • Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op; verkko-opinnot 17.2. – 12.4.2020.
 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op; verkko-opinnot 6.4. – 24.5.2020.

Kohderyhmä: Tämä monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille kasvatustyötä tekeville: lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys-, sosiaali-, kasvatus-, ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille sekä näiden alojen opiskelijoille.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opintovaatimukset

 


Terveysliikunnan (ent. liikuntalääketiede) perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Terveysliikunnan opinnoissa tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan. Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan, osaa selittää lihastyön energia-aineenvaihdunnan ja hermo-lihasjärjestelmän toiminnan sekä ihmiskehon kuormittuminen erilaisissa tilanteissa, tuntee pääpiirteissään liikunnan merkityksen ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle eri elämänvaiheissa, osaa kuvata liikunnan, fyysisen kunnon, ravitsemuksen ja terveyden väliset yhteydet sekä soveltaa oppimaansa ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen, osaa kuvata liikunnan välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset elimistöön terveellä henkilöllä ja erilaisissa sairauksissa, osaa määritellä terveyskunnon käsitteen sekä tulkita ja soveltaa keskeisimpiä terveyskuntotestien mittaustuloksia, tuntee väestön terveysliikuntasuositukset eri ikäryhmille ja liikuntasuositukset eri sairauksissa sekä osaa selittää liikunnan annostelun fysiologisen perustan sekä osaa esittää keskeisimmät liikuntaan liittyvät turvallisuuskysymykset.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

 • Elimistön rakenne ja toiminta 4 op, verkkotentti joko syys- tai kevätkaudella lv. 2019-20 aikana.
 • Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet 4 op verkko-opinnot 2.9. – 27.10.2019
 • Liikunta ja sairaudet 4 op verkko-opinnot 28.10. – 31.12.2019
 • Liikunnan turvallisuus 4 op verkko-opinnot 24.2. – 12.4.2020
 • Ravitsemus ja liikunta 4 op verkko-opinnot 2.1. – 2.3.2020
 • Terveyskunto terveyden edistäjänä 5 op verkko-opinnot 6.4. – 6.6.2020.

Kohderyhmä: Opinnot sopivat liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille.

Kiinnostaako päätoiminen opiskelu? Kts. yliopistostartti

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Verkko- ja monimuoto-opinnot tuettuna opintoryhmätyöskentelyllä. Opintoryhmä kokoontuu arkipäivisin kerran viikossa.

Hinta: 350 € (25 op). Yksittäisten opintojaksojen suoritus  80 € / 5 op jakso.

Opintovaatimukset

 

Ravitsemusfysiologia 4 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Energia- ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden ruoansulatus, aineenvaihdunta ja tehtävät elimistössä. Ruoansulatuksen, ravintoaineiden aineenvaihdunnan ja ravinnonoton säätely. Kurssin käytyään opiskelija osaa määritellä energiaravintoaineiden ja olennaisimpien suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden vaikutukset elimistössä. Hän osaa kuvata pääpiirteissään energiaravintoaineiden ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden ruoansulatuksen, aineenvaihdunnan ja ravinnonoton säätelyn.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 15.5.2019 – 28.2.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Verkko-opinnot ajalla 6.4. – 8.6.2020; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely. Kurssin suoritus alkaa yhteisellä aloituskokoontumisella maaliskuussa 2020, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hinta: 80 €.

Opintovaatimukset

 


Stressilääketiede 3 op

Turun yliopisto

Sisältö: Lääketieteellisiin opintohin kuuluvalla Stressilääketieteen opintojaksolla tavoitteena on perehdyttää opiskelijat stressiin ja sen vaikutuksiin mm. työelämässä, mielenterveydessä, lapsettomuudessa, kulttuurisesti sekä tietoisuustaitoihin stressistä selviytymiskeinona. Opinnot sopivat ammattitaidon kehittämiseen erityisesti sosiaali- ja terveysalalla sekä kasvatusalalla työskenteleville tai alaa opiskeleville. Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat voivat hyväksyttää opintojakson osaksi perustutkinnon valinnaisia opintoja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu:  Itsenäisesti tai opiston opintoryhmässä katsottavat AC-verkkoluennot /tallenteet:

vko 37, luentotallenne 1,5 tuntia; Stressin perusteet, Professori Jyrki Korkeila. Opiston opintoryhmä aiheesta ma 16.9. klo 12.30-14.00.

ti 17.9.2019 klo 16.15 – 17.45; Stressi ja mielenterveys, Professori Jyrki Korkeila. Opiston opintoryhmä aiheesta ma 23.9. klo 12.30-14.00.

ti 24.9.2019 klo 16.15 – 17.45; Stressi ja lapsettomuus, LT Varpu Jokimaa. Opiston opintoryhmä aiheesta ma 30.9. klo 12.30-14.00.

ke 2.10.2019 klo 16.15 – 17.45; Prenataalistressi, prof. Hasse Karlsson. Opiston opintoryhmä aiheesta ma 7.10. klo 12.30-14.00.

ti 8.10.2019 klo 16.15 – 17.45;  Stressi työelämässä, Dosentti Tuula Oksanen. Opiston opintoryhmä aiheesta samana iltana eli 8.10. klo 16.15 – 17.45.

ke 16.10.2019 klo 14.15 – 15.45; Stressi ja päihteet, erikoislääkäri Jeppe Snell. Opiston opintoryhmä aiheesta ma 21.10. klo 12.30-14.00.

ti 22.10.2019  klo 16.15 – 17.45; Kulttuurinen näkökulma stressiin – stressi, rasismi ja maahanmuuttajat, VTT Maili Malin. Opiston opintoryhmä aiheesta ma 28.10. klo 12.30 – 14.00

ti 29.10.2019 klo 16.15 – 17.45; Stressi ja uni, LT Juha Markkula. Opiston opintoryhmä aiheesta ma 4.11. klo 12.30-14.00.

ti 5.11.2019  klo 16.15 – 17.45, Tietoisuustaidot, hengittäminen ja stressi, Psykologi Minna Martin. Opiston opintoryhmä aiheesta ma 11.11. klo 12.30-14.00.

Tentti 13.11.2019 klo 18-21, 15.1.2020 klo 18-21 tai 11.3.2020 klo 18-21.

Hinta: 140 €
Opintovaatimukset

 


 

Liikunta- ja terveystieteellisten aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu

Lisätietoja liikuntalääketieteen Itä-Suomen yliopistossa löydät tästä linkistä

 

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

Jaa sivu