lainaus

Kiinnostaako filosofia, kielet, viestintä, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen.

Kauppatieteet

ep-lintu

LISÄTIETOJA AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOISTA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai
virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Kauppatieteet

 


Tutustu kauppatieteisiin 3 op

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka haluat oppia ymmärtämään, mitä kauppatieteet ovat ja millaisia teemoja kauppatieteessä käsitellään. Kurssilla perehdyt taloustieteen, johtamisen, laskentatoimen ja rahoituksen, markkinoinnin, kansainvälisen liiketoiminnan ja talousoikeuden oppiaineiden peruskäsitteisiin, tehtäväkenttiin ja aihealueisiin. Kurssilla tutustut konkreettisten ja käytännönläheisten esimerkkien kautta yrityksen toimintaan yhteiskunnan ja talouden näkökulmista.

Kohderyhmä: Jakso on suunnattu kaikille niille, jotka haluavat tutustua kauppatieteeseen opiskelualana. Kurssi sopii erityisesti lukiolaisille ns. yliopiston kurkistuskurssiksi.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 15.5.2019 – 1.4.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Itsenäiset verkko-opinnot Moodlessa, ohjeistus lähetetään kurssille ilmoittautuneille ilmoittautumisen jälkeen. Kurssin suoritusaika päättyy 15.5.2020.
Hinta: Jakson suorituksesta ei peritä opintomaksua.
Opintovaatimukset

 

Kauppatieteen perusopinnot 30 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Opintokokonaisuuden tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista ja rahoituksesta. Opintokokonaisuus kuuluu pakollisena johtamisen, laskentatoimen ja markkinoinnin sivuaineopintokokonaisuuksiin (UEF).

Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina:

 • Johtamisen perusteet 6 op
 • Markkinoinnin perusteet 6 op
 • Laskentatoimen perusteet 6 op
 • Rahoituksen perusteet 6 op
 • Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet 6 op

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille kauppatieteistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Kauppatieteiden opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi, päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella tai opiskella tutkintotavoitteisesti. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Itsenäiset verkko- ja monimuoto-opinnot.

Hinta: –
Opintovaatimukset

 

Liiketoiminnan perusteet 28 op

Vaasan yliopisto

Opintokokonaisuuden avulla autetaan opiskelijaa löytämään oma suuntautumisensa liiketalouden alalla. Opinnot tukevat myös opiskelijan jatko-opintojen pääainevalintaa sekä kehittävät nykyaikaisia opiskelutaitoja. Liiketoimintaosaamista rakennetaan opintokokonaisuudessa yhteistyössä Vaasan yliopiston viiden oppiaineen kanssa: johtaminen ja organisaatiot, laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi, talousoikeus sekä tuotantotalous. Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa hyvät valmiudet tieteellisen ajattelun kehittymiseen sekä tukea opiskelijoiden työelämävalmiuksien saamista (vuorovaikutustaidot ja uudet viestintätekniikat, ajankäytön suunnittelu ja hallinta, tiimityövalmiudet, vastuullinen työskentely, paineen sietokyky ja ongelmanratkaisutaidot).

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

 • Johtamisen perusteet (7 op) Kurssilla opiskelija hahmottaa yrityksen toiminnan organisoinnin eri vaihtoehdot ja johtamisen pääperiaatteet. Hän pystyy käyttämään niihin liittyviä tavallisimpia käsitteitä oikeissa merkityksissään ja tuntee organisointia ja johtamista käsitteleviä keskeisiä teorioita ja malleja. Kurssilla opiskelija oppii myös hahmottamaan toimintaympäristöjen, toimialojen ja yritysten monimuotoisuutta ja löytämään sekä käyttämään niitä koskevaa tietoa tehtävien ratkaisussa. Kurssilla on tavoitteena kehittää yliopisto-opiskelun valmiuksia. Itsenäinen tiedonhaku, tiedon prosessointi ja kriittinen ajattelu, teoreettisen tiedon soveltaminen ovat myös kurssin tärkeitä oppimistavoitteita. Suoritus; Lähiopetus 24 oppituntia ke-to 30. – 31.10., ke-to 6. – 7.11., to 21.11., ja ma 9.12.2019. Opetus päivittäin klo 10-14.00. Tiimitehtävien esitys ja opponointi, Moodle-tentti; tenttiviikot ma-pe 16. – 20.12.2019, to-ma 16.-20.1.2010 tai su-to 16.-20.2.2020. Opettajana Kati Söderlund.

 

 • Markkinoinnin perusteet (7 op): Markkinoinnin peruskäsitteet, kysyntä- ja kilpailuympäristön analysointi, yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiprosessi sekä markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot. Oppimisen perustana ovat luennot ja samanaikainen tutustuminen kirjallisuuteen. Näin syntyvää tietämystä vahvistetaan ymmärrykseksi harjoitustyön avulla. Harjoitustyössä suunnitellaan valitun tuotteen tai palvelun markkinoinnin kokonaisuutta ja esitetään se pienryhmissä. Suoritus; lähiopetus 20 oppituntia ti 3.3.2020, to 5.3.2020, ti 10.3.2020, to 12.3.2020 ja ti 17.3.2020. Luentoaika klo 10-14. Moodle tentti ja harjoitustyö lähiopetuksen jälkeen. Opettajana Päivi Borisov.

 

 • Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä (3 op): Juridiikan merkitys liiketoiminnan osana ja potentiaali sen kehittämisessä. Markkinoinnin, rahoituksen, laskentatoimen ja johtamisen keskeiset juridiset liittymät. Suoritus; lähiopetus 15 oppituntia ti-ke 28. – 29.1.2020 jatkuen ti-ke 11.-12.2.2020. Tunnit klo 10.00 – 14.00 paitsi ke 12.2. klo 9.00 – 11.30. Tentti ti 18.2.2020 klo 12.30 – 15.30, ma 16.3.2020 klo 18-21 tai ke 15.4.2020 klo 18-21. Opettaja Mika Kärkkäinen.

 

 • Yrityksen reaaliprosessit (3 op): Hankintatoimi ja -logistiikka, sisäinen logistiikka, tuotantoprosessi ja sen kehittäminen, laatu ja prosessit, läpimenoaika ja sen vaikutus sitoutuvaan pääomaan ja laatuun, jakelulogistiikka Suoritus: verkko-opinnot ajalla 30.9. – 1.12.2019. Opettaja Ville Tuomi.

 

 • Johdon laskentatoimi (3 op): Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee tunnistamaan johdon laskentatoimen ja ulkoisen laskentatoimen erot. Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää keskeisimpiä kustannuslaskennan, kustannuslajilaskennan ja katetuottolaskennan käsitteitä ja analyysejä. Opiskelija ymmärtää budjetoinnin merkityksen yrityksen talousohjauksessa sekä suorituskyvyn mittauksen tarpeellisuuden organisaation ohjauksessa. Opiskelija tunnistaa johdon laskentatoimen merkityksen yrityksen sisäisen päätöksenteon välineenä. Opintojakso kehittää opiskelijan valmiuksia laatia taloudellisia laskelmia ja analysoida taloudellista tietoa päätöksenteon yhteydessä. Suoritus; lähiopetus 26 oppituntia  ke-to 2.-3.10., ke-to 9.-10.10. ja ke-to 23.-24.10.2019. Opetus klo 9.00 – 14.00. Tentti 11.11.2019 klo 16-19, 18.12.2019 klo 18-21 tai 3.2.2020 klo 16-19. Opettaja Jouni Laitinen.

 

 • Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet (2,5 op): Opintojakson jälkeen opiskelija osaa ulkoisen laskentatoimen käsitteistön, tehtävät ja menetelmät. Opiskelija osaa juoksevan kahdenkertaisen kirjanpidon ja tehdä tilinpäätöksen. Opiskelija tietää mitkä säännöt ja asetukset ohjaavat kirjanpitoa. Opiskelija osaa soveltaa tilintarkastuksen perusperiaatteita yrityksen kirjanpidon tarkastuksessa. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija kykenee itsenäisesti suorittamaan ja ymmärtämään kirjanpitoon ja tilintarkastukseen liittyviä perusasioita. Suoritus; lähiopetus 36 oppituntia to 22.8., ma 26.8., ke 28.8., ma 2.9., ke 4.9., ma 9.9. ja ti 10.9. Opetus klo 9.00 – 14.00. Tentti ma 30.9.2019 klo 16-19, ma 21.10.2019 klo 16-19 tai ma 25.11.2019 klo 18-21. Opettaja Sirpa Kotamäki.

 

 • Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö (0,5 op): Työskentely Moodlessa. Opettaja Sirpa Kotamäki.

 

 • Yrityspeli (2 op): Tiimeittäin pelattava yrityssimulaatiopeli. Pelin keskeisiä käsitteitä mm. tulos- ja taselaskelmat ja niiden ennusteet, yleisimmät taloudelliset tunnusluvut, varastolaskelmat, myynti- ja ostobudjetit, yksinkertaiset rahoituspäätökset, sekä yrityksen toimintastrategia. Suoritus: lähiopetus 24 oppituntia ti 5.11. (klo 9-13), ti 12.11., ti 19.11., to 28.11. ja to 5.12. klo 9-14. Loppuraportti ja päiväkirja. Opettaja Sirpa Kotamäki.

 

Kohderyhmä: Oman ammattitaidon täydentäjät, alanvaihtajat, lukion välivuoden opiskelijat, tutkintotavoitteisesta opiskelusta kiinnostuneet ja kaikki liiketoiminnasta ja kauppatieteen opinnoista kiinnostuneet. Opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Liiketoiminnan perusteet-opinnot voit suorittaa myös opistomme kauppatieteen opintolinjalla. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista liiketoiminnan perusteet -opintoihin ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Opintokokonaisuuden (28 op) ilmoittautumisaika on päättynyt mutta kevätkaudella 2020 suoritettaville opintojaksoille voi vielä ilmoittautua. Kevätkaudella 2020 voit suorittaa opinnoista jaksot

 • Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä 3 op (ilmoittautuminen 14.1.2020 mennessä)
 • Markkinoinnin perusteet  7 op (ilmoittautuminen 18.2.2020 mennessä)

Yksittäisille jaksoille ilmoittautuvat ilmoittautuvat perusopintoihin ja ilmoittautumislomakkeen ”Muita lisätietoja” kohdassa täsmentävät kurssit joita ilmoittautuminen koskee.Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Opintojaksot suoritetaan osallistumalla lähiopetukseen sekä lisäksi itsenäisenä työskentelynä Moodlessa. Lähiopetusta järjestetään opintovuoden aikana kuudesta eri opintojaksosta. Lähiopetus on pääosin arkipäivisin.

Hinta: 620 € (28 op kokonaisuus). Yksittäisten opintojaksojen suoritus 22 € / opintopiste + yliopiston ilmoittautumismaksu (3 op kurssin hinta 96 euroa, 7 op kurssin hinta 204 euroa).

 

Muutoksen johtaminen 5 op

Turun yliopisto

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään muutoksen johtamisen eri teorioita, prosesseja ja malleja sekä keskeisiä käsitteitä. Kurssilla käsitellään muutosvastarintaa ja sen vaikutusta muutoksen läpiviemiseen. Lisäksi opintojaksolla käsitellään viestinnän merkitystä muutostilanteissa. Kurssilla käsitellään muutoksen läpiviemistä erilaisin johtamisen keinoin. Lisäksi kukin opiskelija tutustuu myös itseensä muuttujana.

Kohderyhmä: Kaikki aiheesta kiinnostuneet, ammatillisen osaamisen kehittämiseen tai tutkintoon tähtääville.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 15.5.2019 – 14.1.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Luennot 16 t, harjoitukset 8 t, harjoitustyö, digitaalinen portfolio, henkilökohtaiset muutostehtävät. Kurssin lähiopetus pidetään iltaopintoina (4 t/ilta) ti-ke 28. – 29.1., ti-ke 11. – 12.2. ja ti-ke 18. – 19.2.2020. Opettajana KTT, KM Harri Virolainen.

Hinta: 300 euroa.
Opintovaatimukset

 


Talousmatematiikan perusteet 5 op

Vaasan yliopisto

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa derivoida ja integroida polynomifunktion ja eksponenttifunktion, opiskelija osaa muodostaa mallin ja ratkaista sen (LP-malli, varastomalli, voitonmaksimointi), opiskelija osaa diskontata kassaerän ja laskea kassavirran nykyarvon, opiskelija osaa laskea tasaerälainan annuiteetin, opiskelija osaa verrata investointiprojektien kannattavuutta eri mittareilla, opiskelija osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän, osaa laskea matriiseilla, osaa laskea determinantin ja määrittää käänteismatriisin, opiskelija osaa käyttää Cramerin kaavoja, opiskelija osaa selittää panos-tuotos -analyysin periaatteen.

Ilmoittautuminen; Ilmoittautumisaika 15.5. – 31.12.2019. Ilmoittautumislinkki.
Opiskelu: Lähiopetus (luennot ja harjoitukset) 60 oppituntia torstai- ja perjantaipäivisin klo 9-15 seuraavina päivinä; 9.-10.1., 16.-17.1., 23. – 24.1., 30. – 31.1., 6. – 7.2. ja 13. – 14.2.2020. Välikoe 1 ma 27.1.2020 klo 12.30 – 15.30 ja  välikoe 2 to 20.2.2020 klo 9.00 – 12.00. Hyväksytty osallistuminen harjoituksiin ja välikokeisiin. Kurssin opettajana Matti Laaksonen Vaasan yliopistosta.
Hinta: 330 €

 


Taloustieteen perusteet 6 op

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa kansantaloustieteen perusperiaatteisiin, käsitteisiin ja menetelmiin. Kurssi jakaantuu mikrotaloustieteeseen ja makrotaloustieteeseen. Mikrotaloustiede käsittelee: yksilöiden ja kotitalouksienkäyttäytymistä taloudessa, hyödykkeitä ja palveluita tuottavien yritysten toimintaa, hyödykkeiden ja palveluiden kysyntää ja tarjontaa markkinoilla ja muillakin tavoilla, julkisen sektorin ja julkisen vallan roolia hyödykkeiden ja palveluiden tuottajana sekä talouden ja markkinoiden sääntelyssä. Makrotaloustiede käsittelee kansantalouden toimintaa ns. aggregaattien (kuten kokonaiskysyntä, investoinnit, kansantuote jne.) tasolla, raha- ja rahoitusmarkkinoiden toiminnanperusteita sekä talouspolitiikkaa ja sen reunaehtoja sekä ulkomaankauppaa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.
Opiskelu: Opinnot toteutetaan siten että opiskelija voi opiskella itsenäisesti, ilman läsnäoloa luennoilla tai harjoituksissa. Opintojakson suoritustapana on oppimistehtävä, lukuvuoden aikana on 6 vaihtoehtoista tehtävän palautuspäivää. Opintokokonaisuuden verkko-oppimisympäristö (Moodle) toimii materiaalipankkina, sähköisenä opintotoimistona, suoritusalustana ja tiedotuskanavana. Opiskelua tukemaan opisto järjestää opintoryhmätoimintaa arkipäivisin. Ryhmään osallistuminen ei ole pakollista. Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran syyskuussa 2019, aikataulu vahvistuu myöhemmin.
Hinta: 130 €

Opintovaatimukset

 

Työhyvinvointi 5 op

Turun yliopisto

Sisältö: Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat kokonaisvaltainen työhyvinvoinnin käsite, työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät, työhyvinvoinnin vaikutus organisaation toimintaan, työhyvinvoinnin kehittäminen ja työhyvinvoinnin mittaaminen. Opintojakson käytyään opiskelijalla on kokonaisvaltainen kuva työhyvinvoinnista. Opiskelija tuntee työhyvinvoinnin peruskäsitteitä ja osaa tarkastella työhyvinvointia sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Opiskelija tuntee työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä työhyvinvoinnin merkityksen organisaation toiminnalle. Lisäksi opiskelija tietää työhyvinvoinnin kehittämiskeinoja.

Kohderyhmä: Kaikki aiheesta kiinnostuneet, ammatillisen osaamisen kehittämiseen tai tutkintoon tähtääville.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 15.5.2019 – 17.3.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Luennot 20 t, harjoitukset 4 t, luentopäiväkirja ja harjoitustyöt. Kurssin lähiopetus pidetään iltaopintoina (4 t/ilta) ti-ke 31.3. – 1.4., ti-ke 7. – 8.4. ja ti-ke 14. – 15.4.2020. Opettajana KTT, KM Harri Virolainen.

Hinta: 300 euroa.
Opintovaatimukset

 

 


Yritysoikeuden perusteet 6 op

Itä-Suomen yliopisto

Opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tunnistaa ja hallita yritystoimintaan liittyviä oikeudellisia osa-alueita. Opintojaksolla opiskellaan keskeinen yritystoimintaan liittyvä sääntely kuten liiketoiminnan, liikekilpailun ja kaupankäynnin oikeudellinen sääntely sekä työoikeuden perusasioita. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisiltä osiltaan Suomen oikeusjärjestelmän, oikeudelliset käsitteet ja tärkeimmät yritystoimintaan liittyvät oikeudenalat sekä osaa hahmottaa yritystoimintaa oikeudellisista lähtökohdista.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.
Opiskelu: Opinnot toteutetaan siten että opiskelija voi opiskella itsenäisesti, ilman läsnäoloa luennoilla tai harjoituksissa. Opintojakson suoritustapana on verkkotentti, lukuvuoden aikana on 4 vaihtoehtoista suorituspäivää. Opintokokonaisuuden verkko-oppimisympäristö (Moodle) toimii materiaalipankkina, sähköisenä opintotoimistona, suoritusalustana ja tiedotuskanavana. Opiskelua tukemaan opisto järjestää opintoryhmätoimintaa arkipäivisin. Ryhmään osallistuminen ei ole pakollista. Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran syyskuussa 2019, aikataulu vahvistuu myöhemmin.
Hinta: 130 €
Opintovaatimukset

 

 

 

 


Kauppatieteellisten aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu

Kauppatieteellisiä aineita voit myös suorittaa tutkintotavoitteisesti keräten opintopisteitä erillisvalintaan avoimen yliopiston väylän kautta.

Lisätietoja Vaasan yliopistosta

Lisätietoja Turun kauppakorkeakoulusta

Lisätietoja Itä-Suomen yliopistosta

Lisätietoja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta

 

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

Jaa sivu