Kasvatus- ja yhteiskuntatieteet

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Opintotarjonta » Kasvatus- ja yhteiskuntatieteet

Kasvatus- ja yhteiskuntatieteet

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kiinnostaako sinua osallisuuden ja oppimisen tukeminen? Tiedätkö, miten voit huomioida oppijan yksilölliset tarpeet ja poistaa oppimisen esteitä? Tarvitsetko työssäsi erityispedagogista tutkimustietoa tai haluatko päivittää osaamistasi? Erityispedagogiikan opinnoissa keskiössä ovat yksilöllisyys, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys. Erityispedagogiikassa pääset myös tarkastelemaan vammaisten ja muiden tukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia toimintamalleja ja käytäntöjä. Opinnoissa etenet ohjatusti. Saat palautetta opinnoistasi ja henkilökohtaista ohjausta opiskeluusi.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, jaksoja voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

 • Erityispedagogiikan perusteet (5 op)
 • Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op)
 • Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op)
 • Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op)
 • Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

Kohderyhmä: Opinnot sopivat hyvin kaikille, jotka kohtaavat päivittäin työssään erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä; esim. luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali-  ja terveydenhuollon henkilöstö. Lisäksi ajankohtaisena ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kytkeytyvänä erityispedagogiikka kiinnostaa erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita.

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä? Haluatko eväitä ammatillisuuden, asiantuntijuuden ja akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen? Tavoitteletko pääsyä opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin? Tule opiskelemaan kasvatustiedettä, jonka ilmiölähtöisissä opinnoissa lähtökohtanasi ovat todellisen maailman kasvatustieteelliset ilmiöt Kasvatustieteen perusopinnoissa tutustut varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmiin ja tutkimusaiheisiin. Perusopintojen jälkeen voit jatkaa opintoja kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen aineopintoihin.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

 • Oppiminen ja ohjaus, osa 1 ja 2 (2 op + 3 op) syksy 2019
 • Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op) syksy 2019
 • Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 ja 2 (3 op + 2 op) kevät 2020
 • Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op) kevät 2020
 • Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op) kevät 2020

Kohderyhmä: Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin. Yksittäisen opintojakson Oppiminen ja ohjaus, osat 1 ja 2 suoritus sopii erityisesti toisen asteen opiskelijoille ns. yliopiston kurkistuskurssiksi.

Kasvatustieteen perusopintoja voit suorittaa myös opistomme kasvatustieteen/opetusalan opintolinjalla. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista kasvatustieteen perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Opintokokonaisuuden (25 op) ilmoittautumisaika on päättynyt mutta kevätkaudella 2020 suoritettaville opintojaksoille voi vielä ilmoittautua. Kevätkaudella 2020 voit suorittaa opinnoista jaksot

 • Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 ja 2 (3 op + 2 op)
 • Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op)
 • Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)

Ilmoittautumisaika yksittäisille jaksoille päättyy 31.12.2019. Yksittäisille jaksoille ilmoittautuvat ilmoittautuvat kasvatustieteen perusopintoihin ja ilmoittautumislomakkeen ”Muita lisätietoja” kohdassa täsmentävät kurssit joita ilmoittautuminen koskee. Ilmoittautumislinkki.

Syksyllä 2020 alkavassa kasvatustieteen perusopintojen uudessa opintoryhmässä voit suorittaa perusopinnoista puuttuvat 2 opintojaksoa ja saada opinnot valmiiksi joulukuussa 2020.

Opiskelu: Kasvatustieteen perusopinnot toteutetaan ryhmänohjausmallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta.  Ryhmänohjaus panostaa opiskelijan akateemisten opiskelutaitojen kehittymiseen ja sitouttaa yhteisöllisiin opiskelumuotoihin. Ryhmä kokoontuu opistolla keskiviikko-iltaisin joka toinen viikko läpi koko lukuvuoden 2019-20. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Ryhmää vetää KM Marja Hautala. Syksyn 2019 ryhmäkokoontumiset klo 17-20 ovat seuraavina ke iltoina; ke 11.9., ke 25.9., 9.10., 30.10., 13.11., 27.11. ja 11.12.2019. Kevään 2020 ryhmäkokoontumisten ajat (klo 17-20) ovat ke 8.1. (kevätkaudella 2020 opintojaan aloittavien opiskelun aloituskokoontuminen), ke 22.1., ke 12.2., ke 4.3., ke 18.3., ke 1.4., ke 15.4., ke 29.4., ke 13.5. ja ke 27.5.2020.

Hinta: 400 € (25 op suoritus). Yksittäisten opintojaksojen (5 op) suorituksista peritään 100 euroa / 5 op.

Opintovaatimukset

 

Poliittisen historian perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

Sisältö: EU, NATO, Venäjä… integraatio- ja globalisaatiokehitys mullistaa kansainvälistä järjestelmää. Entä muuttaako kansalaisyhteiskunta ja uudet mediat perinteistä valtio- ja puoluekeskeisestä poliittista toimintaa? Poliittinen historia on oppiaine, joka antaa valmiuksia muuttuvien poliittisten, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten kysymysten kriittiseen ja laaja-alaiseen pohtimiseen.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

 • Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op (yhteinen jakso valtio-opin perusopintojen TY kanssa). Suoritus kirjatenttinä 13.11.19, 11.12.19 tai 12.2.20. Tenttiaika klo 18-21.
 • Poliittisen historian suuntauksia 2 op (yhteinen jakso valtio-opin perusopintojen TY kanssa). Suoritus kirjatenttinä 16.10.19, 13.11.19 tai 15.1.20. Tenttiaika klo 18-21.
 • Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 op (yhteinen jakso valtio-opin perusopintojen TY kanssa). Suoritus kirjatenttinä 15.1.20, 12.2.20 tai 15.4.20. Tenttiaika klo 18-21.
 • Ideologioiden muotoutuminen 3 op (yhteinen jakso valtio-opin perusopintojen TY kanssa). Luentotallenteeseen ja artikkeleihin pohjautuvat kirjalliset tehtävät viikolla 36-51/2019.
 • Politiikan teorian / tutkimuksen klassikot 2 op (yhteinen jakso valtio-opin perusopintojen TY kanssa). Suoritus kirjatenttinä 11.12.19, 15.1.20 tai 11.3.20. Tenttiaika klo 18-21.
 • Suomalaisten maailmat 5 op. Suoritus kirjatenttinä 18.9.19, 16.10.19 tai 11.12.19. Tenttiaika klo 18-21.
 • Euroopan historia 3 op. Suoritus kirjatenttinä 12.2.20, 11.3.20 tai 13.5.20. Tenttiaika klo 18-21
 • Globaalihistoria 2 op. Suoritus kirjatenttinä 11.3.20, 15.4.20 tai 10.6.20. Tenttiaika klo 18-21.

Kohderyhmä: Poliittisen historian opinnot antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia useille ammatillisille tehtäväalueille, esimerkiksi tiedotus- ja järjestötoimintaan, koulutusalalle ja kansainvälisten suhteiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin. Tutkintotavoitteisille avoimen yliopiston opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon myös avoimen yliopiston väylän kautta.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Itsenäiset opinnot.

Opintovaatimukset

Psykologian perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut ihmisen kehittymisestä, toiminnasta, tunteista ja ajattelusta? Haluatko oppia ymmärtämään ja soveltamaan tieteellistä psykologista tietoa arkielämään ja omiin kokemuksiisi? Tarvitsetko työssäsi psykologista tietoa? Haluatko pätevöityä psykologian opettajaksi? Psykologian opiskelu on ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Ihmiset tarvitsevat elämänhallintaan yhä enemmän voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat lisääntyvät. Perheet ja lapset tarvitsevat yhä enemmän tukea. Psykologista ymmärrystä tarvitaan monilla eri aloilla. Opinnoissa tarkastellaan ihmisen kehitystä, persoonallisuutta ja mielenterveyttä ja muistia, ajattelua ja psyykkisten toimintojen hermostollista perustaa. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa psykologian aineopintoihin.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

 • Kehityspsykologia I 5 op syksy 2019
 • Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op syksy 2019
 • Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op kevät 2020
 • Persoonallisuuspsykologia I 5 op kevät 2020
 • Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet 5 op kevät 2020

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologiaa opiskelevat haluavat esimerkiksi kehittyä ammatillisesti, rikastaa maailmankuvaansa tai jäsentää elämänkokemuksiaan. Opiskelijoina on mm. terveydenhoitoalalla työskenteleviä, opettajia, asiakaspalvelutehtävissä toimivia ja yritysmaailmassa työskenteleviä. Oman joukkonsa muodostavat yliopistojen sivuaineopiskelijat, lukio-opiskelijat sekä yliopistotutkintoa suunnittelevat eri-ikäiset ihmiset. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen. Yksittäisen opintojakson Kehityspsykologia suoritus sopii erityisesti toisen asteen opiskelijoille ns. yliopiston kurkistuskurssiksi.

Psykologian perusopintoja voit suorittaa myös opistomme psykologian opintolinjalla. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista psykologian perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Opintokokonaisuuden (25 op) ilmoittautumisaika on päättynyt mutta kevätkaudella 2020 suoritettaville opintojaksoille voi vielä ilmoittautua. Kevätkaudella 2020 voit suorittaa opinnoista jaksot

 • Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op
 • Persoonallisuuspsykologia I 5 op
 • Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet 5 op

Ilmoittautumisaika yksittäisille jaksoille päättyy 31.12.2019. Yksittäisille jaksoille ilmoittautuvat ilmoittautuvat psykologian perusopintoihin ja ilmoittautumislomakkeen ”Muita lisätietoja” kohdassa täsmentävät kurssit joita ilmoittautuminen koskee. Ilmoittautumislinkki.

Syksyllä 2020 alkavassa psykologian perusopintojen uudessa opintoryhmässä voit suorittaa perusopinnoista puuttuvat 2 opintojaksoa ja saada opinnot valmiiksi joulukuussa 2020.

Opiskelu: Psykologian perusopinnot toteutetaan ryhmänohjausmallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta.  Ryhmänohjaus panostaa opiskelijan akateemisten opiskelutaitojen kehittymiseen ja sitouttaa yhteisöllisiin opiskelumuotoihin. Ryhmä kokoontuu opistolla arki-iltaisin noin kaksi kertaa kuukaudessa läpi koko lukuvuoden 2019-20. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Ryhmää vetää syyskaudella 2019 KM Marja Hautala ja kevätkaudella 2020 PsM Marjo Toivonen. Syksyn 2019 ryhmäkokoontumiset klo 17-20 ovat seuraavina iltoina; ke 18.9., ke 2.10., ti 22.10., ke 6.11., ke 20.11., ke 4.12. ja ke 18.12.2019. Kevään 2020 ryhmäkokoontumisten ajat (klo 17-20) ovat ke 8.1. (kevätkaudella 2020 opintojaan aloittavien aloituskokoontuminen), ke 29.1., ke 12.2., ke 4.3., ke 18.3., ke 1.4., ma 20.4. ja ma 18.5.2020.

Hinta: 400 € (25 op suoritus). Yksittäisten opintojaksojen (5 op) suorituksista peritään 100 euroa / 5 op.

Opintovaatimukset

 

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan keskeisimmät käsitteet ja niihin liittyvää teoreettista keskustelua, alan historiallista kehitystä ja keskeisiä käytännön sovellusalueita. Lisäksi hänellä on kuva sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan perustan muodostavista ihmis- ja yhteiskuntakäsityksistä sekä sosiaalipedagogiikan erilaisista tulkinnoista eri maissa ja kielialueilla.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

 • Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op
 • Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta 5 op
 • Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka 5 op
 • Sosiaalipedagogiikan traditiot 5 op
 • Sosiaalipedagogiikan käytäntö 5 op

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille. Yhtenä erityisenä kohderyhmänä opistollamme ovat sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutuksen opiskelijat jotka suorittavat opiskelunsa aikana 10 op verran sosiaalipedagogiikan perusopintoja.

Kiinnostaako päätoiminen opiskelu? Kts. yliopistostartti

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin kurssin aloituksen yhteydessä (ohjeistus kurssikirjeessä).

Opiskelu:  Verkko-opinnot tuettuna opintoryhmätyöskentelynä.

Hinta: 400 € (25 op suoritus). Yksittäisten opintojaksojen (5 op) suorituksista peritään 100 euroa / 5 op. Hinnat eivät koske sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kurssin opiskelijoita.

Opintovaatimukset

 

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian ja sosiologian tieteenaloihin. Sosiaalipedagogiikan kiinnostuksen kohteena on ihmisen kasvu yhteisöjen ja yhteiskunnan jäseneksi ja jäsenenä. Erityisesti korostuvat osallisuuteen, kansalaisuuteen ja kansalaiskasvatukseen sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät teemat. Sosiaalipsykologiassa tutkitaan ihmisen minuuden yhteiskunnallista ja kulttuurista muodostumista, ihmisten välistä vuorovaikutusta sekä ryhmien, organisaatioiden ja yhteisöjen toimintaa. Sosiologiassa syvennytään Itä-Suomen yliopistossa hyvinvoinnin kysymyksiin eriarvoisuuden ja huono-osaisuuden jakautumisen näkökulmista.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

 • Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op
 • Sosiaalipsykologian perusteet, luennot ja kirjallisuus 5 op (luennot 20. – 21.9.2019)    tai
 • Sosiaalipsykologian perusteet, kirjallisuus 5 op
 • Sosiologian perusteet 5 op
 • Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin 5 op
 • Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä 5 op

Kohderyhmä: Sosiaalitieteiden opiskelu sopii erityisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla työskenteleville, yhteiskunnallisen alan opintoja suunnitteleville sekä kaikille kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintojen tukena käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä. Sosiaalipsykologian perusteet 5 op -opintojakso sisältää 12 t lähiopetusta, joka välitetään yhteistyöoppilaitokseen etäyhteydellä; opintojakso on vaihtoehtoisesti mahdollisuus suorittaa kirjallisuustenttinä. Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op ja Sosiologian perusteet 5 op -opintojaksot suoritetaan verkko-opintoina. Sosiaalipedagogiikassa toteutus- ja suoritustapoina ovat verkkoluennot, oppimistehtävä ja verkkotentti. Sosiologiassa suoritustapoina ovat oppimistehtävät ja verkkotentti. Näkökulmia ihmiseen ja yhteiskuntaan 5 op ja Hyvinvointitutkimuksen perusteet 5 op -opintojaksot suoritetaan kirjallisuustentteinä. Kirjallisuustentit järjestetään yhteistyöoppilaitoksessa Avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Opintovaatimukset

 

Valtio-opin perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut politiikan ja vallan tutkimuksesta, poliittisista järjestelmistä ja poliittisen ajattelun kehityksestä? Perusopintojen tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan tutkimuksen eri traditioista, lähestymistavoista ja peruskäsitteistä sekä keskeisistä tutkimusongelmista kuten politiikasta ja vallasta, poliittisista järjestelmistä, poliittisista konflikteista sekä poliittisen ajattelun kehityksestä.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

 • Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op (yhteinen jakso poliittisen historian perusopintojen TY kanssa). Suoritus kirjatenttinä 13.11.19, 11.12.19 tai 12.2.20. Tenttiaika klo 18-21.
 • Poliittisen historian suuntauksia 2 op (yhteinen jakso pol.his.perusopintojen TY kanssa). Suoritus kirjatenttinä 16.10.19, 13.11.19 tai 15.1.20. Tenttiaika klo 18-21.
 • Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 op (yhteinen jakso pol.his.perusopintojen TY kanssa). Suoritus kirjatenttinä 15.1.20, 12.2.20 tai 15.4.20. Tenttiaika klo 18-21.
 • Ideologioiden muotoutuminen 3 op (yhteinen jakso pol.his.perusopintojen TY kanssa). Luentotallenteeseen ja artikkeleihin pohjautuvat kirjalliset tehtävät viikolla 36-51/2019.
 • Politiikan teorian / tutkimuksen klassikot 2 op (yhteinen jakso pol.his.perusopintojen TY kanssa). Suoritus kirjatenttinä 11.12.19, 15.1.20 tai 11.3.20. Tenttiaika klo 18-21.
 • Poliittiset järjestelmät 5 op. Suoritus kirjatenttinä 12.2.20. 11.3.20 tai 13.5.20. Tenttiaika klo 18-21.
 • Kansainvälinen järjestelmä 5 op. Suoritus kirjatenttinä 11.3.20, 15.4.20 tai 10.6.20. Tenttiaika klo 18-21.

Kohderyhmä: Valtio-opin opinnot tarjoavat perustietoja ja valmiuksia monille eri aloille kuten poliittisen toiminnan sektoreille, kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen palveluksessa työskenteleville ja toimittajille. Tutkintotavoitteisille avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuden hakea yliopistoon myös avoimen yliopiston väylän kautta.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Itsenäiset opinnot.

Opintovaatimukset

 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Tiedätkö, millaisessa maailmassa elät? Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot suorittamalla perehdyt filosofian ja yhteiskuntatieteiden perusteisiin, suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin sekä poliittiseen järjestelmään sekä orientoivasti filosofisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tekemiseen. Perusopintojen jälkeen osaat arvioida ja soveltaa tietoa ja osaamista kriittisesti. Lisäksi saat valmiudet jatkaa opintojasi filosofian, politiikan, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan aloilla.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

 • Maailman tila. Johdatusta yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun (10 op)
 • Valtio ja yhteiskunta (5 op)
 • Yhteiskuntateoriat (5 op)
 • Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op)

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille aiheesta kiinnostuneille mutta erityisesti opettajille, yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville, yhteiskunnallisessa päätöksenteossa mukana oleville sekä järjestö- ja luottamustehtävissä toimiville.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Itsenäiset opinnot.

Opintovaatimukset

 

 

 

 

 

 

my-unique-id-2 smooth

Kasvatustieteellisten / yhteiskuntatieteellisten aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu

Kasvatustieteellisten / yhteiskuntatieteellisten aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu

Opistossamme voit suorittaa kasvatustieteen / yhteiskuntatieteen kandidaatin tutkintoon vaadittavia opintoja ja/tai kerätä opintopisteitä erillisvalintaan avoimen yliopiston väylän kautta eri yliopistojen kasvatustieteelliseen / yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. Lisätietoja näistä linkeistä

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Turun yliopisto

 

LISÄTIETOA AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOISTA:

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri), puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

 

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

Jaa sivu