fbpx

lainaus

Kiinnostaako filosofia, kielet, viestintä, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen.

Oikeustieteet

ep-lintu

Oikeustieteet

 

Sivuja päivitetty 29.3.2021. Muutokset mahdollisia.

Lukuvuoden 2021-2022 tiedot päivitetään näille sivuille viimeistään huhti-toukokuussa 2021.

 


Johdatus oikeustieteeseen 2 op

Turun yliopisto

Sisältö: Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä, sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita sekä oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä. Opintojakson suorittaminen on edellytyksenä muille Turun avoimen yliopiston oikeustieteellisten opintojaksojen osallistumiselle.

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 25 oppituntia ti 18.8.2020 klo 8.15 – 12.45, ke 19.8.2020 klo 8.15 – 12.45, ma 24.8.2020 klo 8.15 – 12.45, ti 25.8.2020 klo 8.15 – 12.45, ma 31.8.2020 klo 8.15 – 10.30 ja ti 1.9.2020 klo 8.15 – 10.30. Moodle tentti, tenttipäivät pe 11.9.2020, pe 25.9.2020 ja pe 9.10.2020. Kurssin opettajina toimivat OTM Katariina Virkkunen ja OTT Tuuli Hong.

Hinta: 150 €

Opintovaatimukset

 


Eurooppaoikeus 6 op

Turun yliopisto

Sisältö; Euroopan integraation historia, EU:n toimielimet ja lainsäädäntö, välitön vaikutus, etusija ja valtion vahingonkorvausvastuu, perusoikeudet, ennakkoratkaisupyynnöt, suorat kanteet, tavaroiden vapaa liikkuvuus, henkilöiden vapaa liikkuvuus ja Euroopan unionin kansalaisuus. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus. Opetus suomeksi ja osittain englanniksi. Luentomateriaali suomeksi.

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus  24 oppituntia ke 21.10.2020 klo 10-14, to 22.10.2020 klo 10-14, to 29.10.2020 klo 16-20, pe 30.10.2020 klo 10-14, to 5.11.2020 klo 16-20 ja pe 6.11.2020 klo 10-14. Harjoitustehtävät ja tentti, tenttipäivät (tenttijä valitsee näistä 3) ma 16.11.2020 klo 17-20, ma 14.12.2020 klo 18-21 ja ma 18.1.2021 klo 17-20. Kurssin luennoitsijoina toimii OTT Olli Wikberg.

Hinta: 320 €

Opintovaatimukset

 

 


Hallinto-oikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö; Hallinto-oikeuden järjestelmä, julkishallinnon organisaatio, hallintomenettely, muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö, virkamiesoikeuden perusteet sekä kunnallisoikeuden perusteet. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 18 oppituntia ma 5.10.2020 klo 10-15 (Koillinen), ti 20.10.2020 klo 16-20 (Wikberg), ma 26.10.2020 klo 14-19 (Koillinen) ja ti 27.10.2020 klo 10-14 (Koillinen). Tentti 2.11.2020 klo 17-20, 14.12.2020 klo 18-21 ja 1.2.2021 klo 17-20. Kurssin luennoitsijoina toimivat OTT Mikael Koillinen ja OTT Olli Wikberg.

Hinta: 260 €

Opintovaatimukset

 


Kansainvälisen oikeuden oikeudenalojen perusteet 6 op

Turun yliopisto

Sisältö; Kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa-alueet, oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkaluna, kansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit, tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia, kansainvälisen oikeuden soveltaminen sekä kansainvälisoikeudellinen argumentointi (harjoitukset). Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 25 oppituntia päiväopintoina ti-pe 29.9. – 2.10.2020. Tiistai ja keskiviikko klo 9 – 15, to klo 9.00 – 15.45 ja pe klo 9-15.00. Lähiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Moodle-tentti tai muu tentaattorin luennoilla ilmoittama suoritustapa. Jos opiskelija valitsee suoritukseksi Moodle-tentin ovat tenttipäivät 19.10.2020, 23.11.2020 tai 21.12.2020. Tenttiaika klo 12.00 – seuraava päivä klo 12.00. Luennoitsijana toimii OTT, professori Outi Korhonen.

Hinta: 310 €

Opintovaatimukset

 


Perhe- ja jäämistöoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö; Opintojakson jälkeen opiskelija – hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta. – tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet. – kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat. – osaa jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet – hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus (verkkoluennot tai -tallenteet, verkkoluentoja ei tallenneta) 20 oppituntia ke 3.2.2021 klo 17.00 – 19.30, to 4.2.2021 klo 17.00 – 19.30, ti 9.2.2021 klo 17.00 – 19.30, ke 10.2.2021 klo 17.00 – 19.30, to 11.2.2021 klo 17.00 – 19.30, ke 17.2.2021 klo 17.00 – 19.30 ja to 18.2.2021 klo 17.00 – 18.30. Moodle-tentti ke 17.3.2021, ke 7.4.2021 tai ke 16.6.2021. Tenttiaika on 60 minuuttia ja tentin voi tehdä klo 16.00 – 20.00 välisenä aikana. Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua. Lisätehtävä, joka palautetaan Moodleen ti 2.3.2021 mennessä. Kurssin opettajana toimii OTT, professori Tuulikki Mikkola.

Hinta: 130 €

Opintovaatimukset

 


Rikosoikeus 8 op

Turun yliopisto

Sisältö; Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat, rikosvastuun yleiset edellytykset, keskeiset rikostyypit, rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Luento-opetus 20 tuntia ti 5.1.2021 (2t klo 16.00 – 17.30/etä, TEAMS), to 14.1.2021 (2t klo 8.15 – 10.00/etä, TEAMS, pe 15.1.2021 (5t lähi alkaen klo 8.15), to 21.1.2021 (2t/etä klo 16.00 – 17.30, TEAMS), pe 22.1.2021 (4t lähi alkaen klo 8.15), ma 25.1.2021 (2t lähi alkaen klo 8.15) sekä ti 26.1.2021 (3t klo 8.15 – 10.45/etä, TEAMS . Etukäteisvalmistautuminen (luennoilla käsiteltävät esimerkkitapaukset ja tuomioistuinratkaisut); vapaaehtoinen harjoitustehtävä tehdään ryhmässä (hyväksytty harjoitustehtävä tuottaa enintään 5 lisäpistettä). Moodle-tentit (luennot ja kirjallisuus), tenttipäivät pe 29.1.2021 klo 9-15, pe 26.2.2021 klo 9-15 tai pe 26.3.2021 klo 9-15. Kurssin luennoitsijoina toimii OTT Tuuli Hong.

Hinta: 230 €

Opintovaatimukset

 


Työoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö; Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet, työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit, työoikeuden normien soveltamisala, työoikeuden normijärjestelmä, individuaalisen työoikeuden pääsisältö sekä kollektiivisen työoikeuden pääkohdat. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus (verkkoluennot) 18 oppituntia lauantaisin 21.11.2020 klo 10-14, la 28.11.2020 klo 10-14, la 5.12.2020 klo 10-14 ja la 12.12.2020 klo 10-14. Lisäksi verkkoluento ja tallenne la 19.12.2020 klo 10-14. Moodle-tentti (opiskelijan valittavissa 3 tenttipäivää, tenttiin ei tarvitse ilmoittautua) ke 13.1.2021 klo 18-21, ke 10.3.2021 klo 18-21, ke 14.4.2021 klo 18-21 tai ke 9.6.2021 klo 18-21. Kurssin opettajana toimii OTT Johannes Lamminen.

Hinta: 130 €

Opintovaatimukset

 


Työoikeus 4 op

Lapin yliopisto

Sisältö; Lapin yliopiston hyvinvointioikeuden poolin (10 op) työoikeuden opintojakso. Opintojen tavoitteena on antaa yleis- ja kokonaiskuva työoikeudellisesta sääntelystä. Kokonaisuuteen kuuluvat työoikeuden normijärjestelmä, työsuhteen tunnistaminen ja erottaminen muista työtä koskevista oikeussuhteista, individuaalisen ja kollektiivisen työoikeuden pääpiirteet, työaika- ja vuosilomasuojelu ja työturvallisuus. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää työoikeuden sääntelyn perusperiaatteet. Opiskelija osaa määritellä yksilöllisen ja kollektiivisen oikeuden keskeiset asiat sekä ymmärtää työsuhteen moninaisen normijärjestelmän ja sen vaikutuksen yksittäisissä työsuhteissa. Opiskelija osaa perustellen ratkaista keskeisiä työoikeudellisia ongelmia. Käsiteltävät asiat: Työsopimusoikeus, työsuhteen ehtojen määräytyminen sekä työ- ja virkaehtosopimusoikeus, työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta, työsuojelu (työaika-, vuosiloma- ja työturvallisuussääntely).

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 15 oppituntia verkossa ma 7.12., ti 8.12., to 10.12., pe 11.12. ja ma 14.12.2020. Luentoaika klo 16.30 – 19.00 paitsi ma 14.12. klo 16.30 – 17.45. Kotitentti luennoista ja kirjallisuudesta, tenttipäivät ma 11.1.2021 klo 9-14, ma 15.2.2021 klo 9 – 14 tai ma 15.3.2021 klo 9 – 14. Kurssin opettajana toimii OTT Jaana Paanetoja.

Hinta: 240 €

Opintovaatimukset

 


Valtiosääntöoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö; Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia, valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate, yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema, eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto, lainsäädäntövalta, hallitusvalta, tuomiovallan käytön perusteet, laillisuusvalvonta, kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen, EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön yhteensovittaminen sekä Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 20 oppituntia verkko-opintoina ma 15.3., pe 19.3., ma 22.3., pe 26.3. ja ma 29.3.2021. Luentoaika klo 16.30 – 20.00.  Moodle-tentti, tenttipäivät (klo 18-21) 8.4.2021, 26.4.2021, 7.6.2021 tai 9.8.2021 (opiskelija valitsee 3 tenttipäivää). Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kurssin luennoitsijana toimii OTM Juhani Kortteinen.

Hinta: 220 €

Opintovaatimukset

 


Oikeustieteellisten aineiden päätoiminen / tutkintotavoitteinen opiskelu

PÄÄTOIMINEN OPISKELU

Kaikki edellä luetellut oikeustieteen opintojaksot sisältyvät opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista oikeustieteen jaksoihin ei enää tarvitse tehdä.

TUTKINTOTAVOITTEINEN OPISKELU

Opistossamme voit kerätä opintopisteitä hakuun avoimen yliopiston väylän kautta Turun oikeustieteen tiedekuntaan. Väylähaku Turun yliopistoon

 

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu