fbpx

lainaus

Kiinnostaako filosofia, kielet, viestintä, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen.

Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

 

Sivuja päivitetty 31.3.2021. Muutokset mahdollisia.

Lukuvuoden 2021-2022 tiedot päivitetään näille sivuille viimeistään huhti-toukokuussa 2021.

 


Academic Reading 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: mm. Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin kielen tekstinymmärtämisen kurssi. Kurssilla tutustutaan oman alan sanastoon ja rakenteeseen sekä lukustrategiaan. Kurssi edellyttää hyvää englannin peruskielitaitoa (lukion kielitaito tai vastaava pohja).

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 40 oppituntia, kirjalliset tehtävät. Opistolla järjestetään useita päiväryhmiä ajalla elokuu-joulukuu 2020 seuraavasti; maanantait klo 12.30-14.00 alkaen ma 7.9.2020 (päättyy 22.2.2021), tiistait klo 9-11.30 alkaen ti 18.8.2020, tiistait klo 12.30 – 15.00 alkaen ti 18.8.2020, torstait klo 9.-11.30 alkaen to 20.8.2020 ja perjantait klo 9. – 11.30 alkaen pe 21.8.2020.

Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Hinta: 195 €

Opintovaatimukset

 


Englannin kielen valmentava kurssi 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Englannin kielen valmentava kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla englannin kielen taito on päässyt ruostumaan. Kurssilla kerrataan kielioppia, tehdään kuuntelu- ja puheharjoituksia sekä teksti- ja kirjoitusharjoituksia. Se soveltuu kertauskurssiksi ennen akateemisen tason englannin kielen kirjallisen tai suullisen taidon kursseja tai lisäopinnoiksi em. kurssien rinnalle.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 50 oppituntia keskiviikkoisin klo 9.00 – 11.30 alkaen ke 19.8.2020. Opinnot päättyvät 16.12.2020. Kirjalliset tehtävät. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Hinta: 240 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Inledning till Juridisk Svenska 2 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kurssilla käsitellään juridiikkaan johdattelevia suullisia ja kirjallisia tehtäviä sekä syvennetään ruotsin kielen rakenteita juridisten tekstien avulla. Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 28 oppituntia, opettajan antamat kirjalliset ja suulliset tehtävät. Oppitunnit päiväopintoina 1-2 päivänä viikossa alkaen ma 30.11.2020 klo 12.30 – 14.00. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Hinta: 120 €

Opintovaatimukset

 


Interdisciplinary Communication Skills 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Mm. Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin suullisen kielitaidon kurssi. Kurssilla harjoitellaan arkipäivän, opiskelun ja työelämän vaatimia viestintätaitoja. Kurssi edellyttää hyvää englannin peruskielitaitoa (lukion kielitaito tai vastaava pohja).

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt. 

Opiskelu: Lähiopetus 40 oppituntia, opettajan antamat tehtävät.  Oppitunnit päiväopintoina maanantai-iltapäivisin klo 14.15 – 16.30 alkaen ma 11.1.2021. Kurssille pääsee mukaan vielä 18.1.2021. Kurssi päättyy 26.4.2021. Viikolla 9/2021 ei kokoontumista.  Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Hinta: 195 €

Opintovaatimukset

 


Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kurssilla harjoitellaan tieteellisten tekstien lukemisen ja tuottamisen perustaitoja, kuten tekstien kriittistä lukemista, toisten teksteistä kirjoittamista, eri lähteistä tulevien näkemyksien tiivistämistä ja referointia. Kurssilla kirjoitetaan omaan alaan liittyvä käsiteanalyysi, jota työstämällä harjoitellaan tekstin rakentamisen perustaitojen lisäksi tieteellisen ilmaisun perusteita sekä tiedon jäsentämistä. Kurssin aikana havainnoidaan oman alan tieteellistä keskustelua julkisuudessa ja kirjoitetaan kriittistä lukutaitoa osoittava puheenvuoro kurssin harjoitusblogiin. Kokonaisuudessaan kurssin harjoitukset ja tehtävät tukevat yliopisto-opiskelussa välttämättömien opiskelutaitojen kehittymistä. Kurssi soveltuu äidinkielen kirjoitusviestinnän kurssiksi avoimen yliopiston väylähakuun tähtääville ja kandidaatin tutkintoihin vaadittavia opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville opiskelijoille.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt. 

Opiskelu: Lähiopetus 30 oppituntia arkipäivisin, kirjalliset tehtävät. Opintoryhmä aloittaa opiskelunsa ti 26.1.2021 klo 14.00 – 15.30. Oppitunnit ovat tiistai-iltapäivisin klo 14-15.30 ajalla 26.1. – 11.5.2021. Viikolla 9/2021 ei kokoontumista. Kurssin opettajana toimii FM Anne-Kaisa Alatalo.

Hinta: 160 €

Opintovaatimukset

 


Puheviestinnän perusteet 2 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Puheviestinnän perusteet -kurssin sisältöjä ovat vuorovaikutusosaaminen (tiedot, taidot, asenteet, motivaatiot, eettisyys), vuorovaikutustaidot osana vuorovaikutusosaamista, vuorovaikutusosaamisen tiedostaminen ja havainnointi, viestijäkuva, palaute ja sen analysointi sekä vuorovaikutussuhde. Kurssilla tehdään monipuolisia, käytännönläheisiä vuorovaikutustaitoja kehittäviä harjoituksia sekä tutustutaan puheviestinnän tärkeimpiin ilmiöihin. 12-18 opiskelijan ryhmässä opiskellaan keskustellen ja harjoitellen palautteen antamista, vastaanottamista ja analysointia. Puheviestinnän perusteet -kurssi soveltuu ensimmäiseksi puheviestinnän kurssiksi ja/tai lukio-opinnoiksi. Se käy myös äidinkielen puheviestinnän kurssiksi avoimen yliopiston väylähakuun tähtääville ja kandidaatin tutkintoihin vaadittavia opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville opiskelijoille, joilla ei vielä ole tutkinto-oikeutta Jyväskylän yliopistossa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 30 oppituntia sekä itsenäinen työskentely. Lähiopetus järjestetään lähi- ja etäopetuksen yhdistelmänä siten että opinnot aloitetaan etäopetusjaksolla (Teams) pe ilta ja la päivä 9.-10.4.2021. Opinnot päättyvät lähiopetusjaksoon pe ilta ja la päivä 7. – 8.5.2021. Perjantai klo 17.00 – 20.30 ja lauantai klo 9.00 – 14.15. Viikonlopputapaamisien välissä järjestetään etäkokoontumisia (Teams) neljänä keskiviikko-iltana; ke 14.4., ke 21.4., ke 28.4. ja ke 5.5.2021 klo 17.00 – 18.50. Kurssin opettajana toimii FM Marianne Lindroth. Kurssille otetaan maksimissaan 18 opiskelijaa, etusijalla ovat opiston opintolinjoilla päätoimisesti opiskelevat.

Hinta: 180 €

Opintovaatimukset

 


 

Ruotsia kauppatieteilijöille 5 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää kauppatieteellisen alan puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Hän hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja kauppatieteen alan keskeistä sanastoa sekä osaa viestiä suullisissa ja kirjallisissa työtehtävissä vuorovaikutteisesti. Opiskelija tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen kulttuurin erityispiirteitä. Hänellä on valmius kehittää ruotsin kielen taitoaan omatoimisesti autenttisissa ruotsinkielisissä viestintätilanteissa. Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia. (Svenska för ekonomie studerande / Swedish for Business Students Vaasan yliopisto)

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 50 oppituntia arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa alkaen ti 1.12.2020 klo 10.15 – 11.45.  Kirjalliset tehtävät. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Hinta: 260 €

 


Ruotsin akateemisen tason kurssi 3 op 

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssi. Kurssin tavoitteena on oman alan puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen sekä keskustelutaito. Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 40 oppituntia, kirjalliset tehtävät, loppukoe (3t). Oppitunnit päiväopintoina tiistaisin klo 12.30 – 14.00 alkaen ti 5.1.2021.  Mukaan kurssille pääsee vielä 12.1.2021. Kurssi päättyy toukokuussa 2021. Viikolla 9/2021 ei kokoontumista.  Kurssin opettajana toimii  Jari Poskiparta.

Hinta: 180 €

Opintovaatimukset

 


Ruotsin kielen valmentava kurssi 2 op

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssilla kerrataan ruotsin kielen perusrakenteita ja perussanastoa kirjallisilla ja suullisilla harjoituksilla. Sopii kaikille, joiden ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan. (Förberedande kurs i svenska / Preparatory Course in Swedish Vaasan yliopisto)

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 24 oppituntia, kirjalliset tehtävät, loppukoe (2t). Neljä päiväryhmää seuraavasti; torstait klo 8.15 – 9.45 alkaen to 20.8.2020, maanantait klo 13.00 – 14.30 alkaen ma 24.8.2020, tiistait klo 10.15 – 11.45 alkaen ti 25.8.2020 ja tiistait klo 12.30 – 14.00 alkaen ti 15.9.2020 (tähän ryhmään voi vielä ilmoittautua 14.9. saakka).

Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Hinta: 130 €

 


Tieteellinen tiedonhankinta 1  1 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Tiedonhankinnan yleiset periaatteet, tiedonhaun perustekniikat, opiskelussa tarvittavat keskeiset tiedonlähteet ja kirjastopalvelut sekä tiedon eettisen käytön perusteet.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Ennakkotehtävä joka toimitettava opettajalle 26.8.2020 mennessä. Ennakkotehtävän ohjeistus annetaan opiskelijalle opintolinjakohtaisessa opintoryhmäkokoontumisessa (päiväkokoontuminen) viikolla 34/2020. Lähiopetus 5 oppituntia (Zoom) pe 28.8.2020 klo 8.15 – 11.30. Lähiopetuksen jälkeen verkko-opiskelua. Kurssin opettajana toimii Heidi Troberg.

Hinta: 80 €

 


Tietokone työvälineenä 3 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Opintojakso koostuu neljästä osiosta: verkkoympäristö (0,5 op), tekstinkäsittely (Word, 1 op), taulukkolaskenta (Excel, 1 op) ja esitysgrafiikka (PowerPoint, 0,5 op). Jaksolla opetellaan perusvalmiudet tietokoneen käytön hyödyntämiseen sekä tutustutaan tavallisimpiin työkaluohjelmiin.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Verkkotyöskentely Moodlessa ajalla 7.9. – 13.12.2020 tuettuna opistolla tapahtuvalla opintoryhmätyöskentelyllä. Verkko-opiskelussa riittävät perustaidot Internetin ja sähköpostin käytössä. Kurssin opettajana toimii Teemu Mäenpää Vaasan yliopistosta.

Hinta: 160 €

 

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu