lainaus

Kiinnostaako filosofia, kielet, viestintä, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen.

Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

Lyhyet kieli- ja viestintäopinnot

 

Sivuja päivitetty 20.5.2020. Tiedot tarkentuvat kesän aikana. Muutokset mahdollisia.

 


Academic Reading 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: mm. Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin kielen tekstinymmärtämisen kurssi. Kurssilla tutustutaan oman alan sanastoon ja rakenteeseen sekä lukustrategiaan. Kurssi edellyttää hyvää englannin peruskielitaitoa (lukion kielitaito tai vastaava pohja).

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 30.8.2020. Ilmoittautumislinkki. Lisää ilmoittautuessasi lisätietoja -kohtaan tieto siitä, mihin opintoryhmään (iltaryhmä/päiväryhmä) olet ilmoittautumassa.

Opiskelu: Lähiopetus 40 oppituntia, kirjalliset tehtävät. Opistolla järjestetään useita päiväryhmiä sekä myös yksi arki-iltaisin kokoontuva ryhmä. Arki-illan opintoryhmä aloittaa opiskelunsa ma 7.9.2020 klo 16.30 – 18.45. Oppitunnit ovat maanantai-iltaisin klo 16.30 – 18.45 ajalla 7.9. – joulukuu 2020. Viikolla 42/2020 ei kokoontumista.  Päiväryhmät kokoontuvat  arkipäivisin 1-2 kertaa viikossa ajalla elo/syyskuu – joulukuu 2020, näiden ryhmien ajankohdat tarkentuvat elokuun alussa. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Hinta: 195 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Englannin kielen valmentava kurssi 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Englannin kielen valmentava kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla englannin kielen taito on päässyt ruostumaan. Kurssilla kerrataan kielioppia, tehdään kuuntelu- ja puheharjoituksia sekä teksti- ja kirjoitusharjoituksia. Se soveltuu kertauskurssiksi ennen akateemisen tason englannin kielen kirjallisen tai suullisen taidon kursseja tai lisäopinnoiksi em. kurssien rinnalle.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 15.8.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus 50 oppituntia arkipäivisin 1 päivänä viikossa alkaen elo-syyskuussa 2020. Opinnot päättyvät maaliskuussa 2021. Päiväryhmän opinnot klo 14.15 – 15.45, kurssin tarkempi aloitusaika vahvistuu elokuun alussa. Kirjalliset tehtävät. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Hinta: 240 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Inledning till Juridisk Svenska 2 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kurssilla käsitellään juridiikkaan johdattelevia suullisia ja kirjallisia tehtäviä sekä syvennetään ruotsin kielen rakenteita juridisten tekstien avulla. Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 30.11.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus 28 oppituntia, opettajan antamat kirjalliset ja suulliset tehtävät. Oppitunnit päiväopintoina 1-2 päivänä viikossa alkaen joulukuussa 2020, ajankohta tarkentuu syys-lokakuussa 2020. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Hinta: 120 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Interdisciplinary Communication Skills 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Mm. Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin suullisen kielitaidon kurssi. Kurssilla harjoitellaan arkipäivän, opiskelun ja työelämän vaatimia viestintätaitoja. Kurssi edellyttää hyvää englannin peruskielitaitoa (lukion kielitaito tai vastaava pohja).

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 31.12.2020. Ilmoittautumislinkki. Lisää ilmoittautuessasi lisätietoja -kohtaan tieto siitä, mihin opintoryhmään (iltaryhmä/päiväryhmä) olet ilmoittautumassa.

Opiskelu: Lähiopetus 40 oppituntia, opettajan antamat tehtävät. Opistolla järjestetään useita päiväryhmiä sekä myös yksi arki-iltaisin kokoontuva ryhmä. Arki-illan opintoryhmä aloittaa opiskelunsa ma 11.1.2021 klo 16.30 – 19.45. Oppitunnit ovat maanantai-iltaisin klo 16.30 – 19.45 ajalla 11.1. – 29.3.2021. Viikolla 9/2021 ei kokoontumista.  Päiväryhmät kokoontuvat  arkipäivisin 1-2 kertaa viikossa ajalla joulukuu/tammikuu – maaliskuu 2021, näiden ryhmien ajankohdat tarkentuvat loka-marraskuussa. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Hinta: 195 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kurssilla harjoitellaan tieteellisten tekstien lukemisen ja tuottamisen perustaitoja, kuten tekstien kriittistä lukemista, toisten teksteistä kirjoittamista, eri lähteistä tulevien näkemyksien tiivistämistä ja referointia. Kurssilla kirjoitetaan omaan alaan liittyvä käsiteanalyysi, jota työstämällä harjoitellaan tekstin rakentamisen perustaitojen lisäksi tieteellisen ilmaisun perusteita sekä tiedon jäsentämistä. Kurssin aikana havainnoidaan oman alan tieteellistä keskustelua julkisuudessa ja kirjoitetaan kriittistä lukutaitoa osoittava puheenvuoro kurssin harjoitusblogiin. Kokonaisuudessaan kurssin harjoitukset ja tehtävät tukevat yliopisto-opiskelussa välttämättömien opiskelutaitojen kehittymistä. Kurssi soveltuu äidinkielen kirjoitusviestinnän kurssiksi avoimen yliopiston väylähakuun tähtääville ja kandidaatin tutkintoihin vaadittavia opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville opiskelijoille.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 25.8.2020. Ilmoittautumislinkki. Lisää ilmoittautuessasi lisätietoja -kohtaan tieto siitä, mihin opintoryhmään (iltaryhmä/päiväryhmä) olet ilmoittautumassa.

Opiskelu: Lähiopetus 30 oppituntia, kirjalliset tehtävät. Opistolla järjestetään useita päiväryhmiä sekä myös yksi arki-iltaisin kokoontuva ryhmä. Arki-illan opintoryhmä aloittaa opiskelunsa to 3.9.2020 klo 16.30 – 18.00. Oppitunnit ovat torstai-iltaisin klo 16.30 – 18.00 ajalla 3.9. – 17.12.2020. Viikolla 42/2020 ei kokoontumista.  Päiväryhmät kokoontuvat  arkipäivisin 1-2 kertaa viikossa ajalla elo/syyskuu 2020 – maaliskuu 2021, näiden ryhmien ajankohdat tarkentuvat elokuun alussa. Kurssin opettajana toimii FM Lea Vanamo.

Hinta: 160 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Oral Skills in English 2 op

Vaasan yliopisto

Sisältö: This course provides a foundation in working life English oral skills, specifically in English for academic and specific purposes, which includes using appropriate vocabulary, active discussions and presentations, to bring students’ English language skills to an advanced level. It aims to build students’ competence in English with a specific focus on topics of their field. The students improve speaking skills in meetings, discussions, negotiations, seminars, presentations and various tasks. Kurssi edellyttää hyvää englannin peruskielitaitoa (lukion kielitaito tai vastaava pohja).

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 31.12.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus 30 oppituntia päiväopintoina 1-2 päivänä viikossa alkaen tammikuussa 2021. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Hinta: 150 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Puheviestinnän perusteet 2 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Puheviestinnän perusteet -kurssin sisältöjä ovat vuorovaikutusosaaminen (tiedot, taidot, asenteet, motivaatiot, eettisyys), vuorovaikutustaidot osana vuorovaikutusosaamista, vuorovaikutusosaamisen tiedostaminen ja havainnointi, viestijäkuva, palaute ja sen analysointi sekä vuorovaikutussuhde. Kurssilla tehdään monipuolisia, käytännönläheisiä vuorovaikutustaitoja kehittäviä harjoituksia sekä tutustutaan puheviestinnän tärkeimpiin ilmiöihin. 12-18 opiskelijan ryhmässä opiskellaan keskustellen ja harjoitellen palautteen antamista, vastaanottamista ja analysointia. Puheviestinnän perusteet -kurssi soveltuu ensimmäiseksi puheviestinnän kurssiksi ja/tai lukio-opinnoiksi. Se käy myös äidinkielen puheviestinnän kurssiksi avoimen yliopiston väylähakuun tähtääville ja kandidaatin tutkintoihin vaadittavia opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville opiskelijoille, joilla ei vielä ole tutkinto-oikeutta Jyväskylän yliopistossa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 2.9.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus n. 15 oppituntia sekä itsenäinen työskentely Moodlessa. Lähiopetus järjestetään arkipäivisin (yht. 4 kokoontumista) kevätkaudella 2021. Lähiopetusajat vahvistuvat myöhemmin. Opettajan antamat tehtävät.

Hinta: 180 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 

 


Ranskan kielen alkeet 3 op

Vaasan yliopisto

Sisältö: Ranskan alkeista lähtevä kurssi, jossa sisältönä kieliopin keskeiset rakenteet ja keskeinen arkipäiväisen elämän sanasto. Kurssilla kuunnellaan ranskankielistä puhetta, luetaan tekstejä, tehdään keskustelu- ja kirjoitelmaharjoituksia sekä erilaisia kielioppitehtäviä. Kurssin käytyään opiskelija osaa kertoa erilaisista jokapäiväisistä asioista rutiininomaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa kirjoittaa yksinkertaisia lauseita käyttäen helppoja tekstejä arki- ja työelämän tarpeita varten. Hän tutustuu ranskankielisen Euroopan kulttuuriin ja arkielämään.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 15.8.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus 50 oppituntia arkipäivisin 1 päivänä viikossa alkaen elo-syyskuussa 2020. Opinnot päättyvät maaliskuussa 2021. Päiväryhmän opinnot klo 14.15 – 15.45, kurssin tarkempi aloitusaika vahvistuu elokuun alussa. Kirjalliset tehtävät. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Hinta: 240 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Reading and Writing Skills in English 3 op

Vaasan yliopisto

Sisältö: This course provides a foundation in working life English, specifically in English for academic and specific purposes, which includes using academic vocabulary, specific business terminology, and active class discussions, to bring students’ English language skills to an advanced level. It aims to build students’ competence in English with a specific focus on the topics of their field. The students practice reading skills in English using different reading techniques (skimming, scanning, predicting, etc.). This course gives students practice in reading academic texts, exposing them to topics and vocabulary closely related to their area of study and aims to enhance students’ skills of comprehending and analyzing texts in relevant genres for working life and academic contexts. This course also prepares students for academic writing style. Kurssi edellyttää hyvää englannin peruskielitaitoa (lukion kielitaito tai vastaava pohja).

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 2.9.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus 30 oppituntia päiväopintoina 1-2 päivänä viikossa alkaen elo-syyskuussa 2020. Päiväryhmän ajat vahvistuvat myöhemmin. Tentti. Kurssin opettajana toimii FM Cristina Catargiu.

Hinta: 160 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 

 


Ruotsia kauppatieteilijöille 5 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää kauppatieteellisen alan puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Hän hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja kauppatieteen alan keskeistä sanastoa sekä osaa viestiä suullisissa ja kirjallisissa työtehtävissä vuorovaikutteisesti. Opiskelija tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen kulttuurin erityispiirteitä. Hänellä on valmius kehittää ruotsin kielen taitoaan omatoimisesti autenttisissa ruotsinkielisissä viestintätilanteissa. Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia. (Svenska för ekonomie studerande / Swedish for Business Students Vaasan yliopisto)

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 30.11.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus n. 60 oppituntia arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa alkaen joulukuussa 2020. Päiväryhmän ajat vahvistuvat myöhemmin. Kirjalliset tehtävät. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Hinta: 260 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Ruotsin akateemisen tason kurssi 3 op 

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssi. Kurssin tavoitteena on oman alan puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen sekä keskustelutaito. Kurssi edellyttää hyvää ruotsin peruskielitaitoa (lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot). Mikäli ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan, suosittelemme edeltäviksi opinnoiksi ruotsin kielen valmentavaa kurssia.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 30.11.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus 36 oppituntia, kirjalliset tehtävät. Opistolla järjestetään useita päiväryhmiä sekä myös yksi arki-iltaisin kokoontuva ryhmä. Ryhmät kokoontuvat 1-2 kertaa viikossa ajalla marraskuu 2020 – maaliskuu 2021, ajankohdat tarkentuvat myöhemmin. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Hinta: 180 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Ruotsin kielen valmentava kurssi 2 op

Vaasan yliopisto

Sisältö: Kurssilla kerrataan ruotsin kielen perusrakenteita ja perussanastoa kirjallisilla ja suullisilla harjoituksilla. Sopii kaikille, joiden ruotsin kielen taito on päässyt ruostumaan. (Förberedande kurs i svenska / Preparatory Course in Swedish Vaasan yliopisto)

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 15.8.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus 24 oppituntia, kirjalliset tehtävät ja tentti. Opistolla järjestetään useita päiväryhmiä sekä myös yksi arki-iltaisin kokoontuva ryhmä. Ryhmät kokoontuvat 1-2 kertaa viikossa ajalla viikko 35/2020 – marraskuu 2020, ajankohdat tarkentuvat myöhemmin. Kurssin opettajana toimii FM Jari Poskiparta.

Hinta: 130 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Tieteellinen tiedonhankinta 1  1 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Tiedonhankinnan yleiset periaatteet, tiedonhaun perustekniikat, opiskelussa tarvittavat keskeiset tiedonlähteet ja kirjastopalvelut sekä tiedon eettisen käytön perusteet.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 15.8.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Ennakkotehtävä joka toimitettava opettajalle elokuun loppuun mennessä. Ennakkotehtävän ohjeistus annetaan opiskelijalle opintoryhmäkokoontumisessa (päiväkokoontuminen) viikolla 34/2020, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Lähiopetus 5 oppituntia, jonka jälkeen verkko-opiskelua. Kurssin opettajana toimii Heidi Troberg.

Hinta: 80 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Tietokone työvälineenä 3 op 

Vaasan yliopisto

Sisältö: Opintojakso koostuu neljästä osiosta: verkkoympäristö (0,5 op), tekstinkäsittely (Word, 1 op), taulukkolaskenta (Excel, 1 op) ja esitysgrafiikka (PowerPoint, 0,5 op). Jaksolla opetellaan perusvalmiudet tietokoneen käytön hyödyntämiseen sekä tutustutaan tavallisimpiin työkaluohjelmiin.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 15.8.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Verkkotyöskentely Moodlessa ajalla syyskuu – joulukuu 2020 tuettuna opistolla tapahtuvalla vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Verkko-opiskelussa riittävät perustaidot Internetin ja sähköpostin käytössä. Kurssi aloitetaan kaikille yhteisellä kokoontumisella opistolla viikolla 36/2020, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Kurssin opettajana toimii Teemu Mäenpää Vaasan yliopistosta.

Hinta: 160 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu