fbpx

lainaus

Kiinnostaako filosofia, kielet, viestintä, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen.

Liikunta-, lääke- ja terveystieteet

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Liikunta-, lääke- ja terveystieteet

Liikunta-, lääke- ja terveystieteet

 

Sivuja päivitetty 31.3.2021. Muutokset mahdollisia.

Lukuvuoden 2021-2022 tiedot päivitetään näille sivuille viimeistään huhti-toukokuussa 2021.

 


Farmasian perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Haluatko tietää miten lääkkeet vaikuttavat tai mihin niiden haittavaikutukset perustuvat? Mitkä seikat erottavat lääkkeen muista hyödykkeistä? Farmasian perusopinnoissa tutustut laaja-alaisesti farmasian eri osa-alueisiin. Opit perusteet lääkeaineiden kemiasta, lääkevalmistuksen teoriasta, lääkkeiden vaikutuksesta, niiden tehosta ja turvallisuudesta sekä lääkkeistä terveydenhuollon näkökulmasta.

Opinnot koostuvat 7 opintojaksosta joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia 4 op Jakson suoritus ajalla 7.9. -13.10.2020.
Perusfarmakologia 3 op Jakson suoritus ajalla 14.9. – 14.12.2020. Jakso tarjolla myös kevätkaudella 2021.
Solubiologia farmasian opiskelijoille 3 op Jakson suoritus ajalla 10.11.2020 – 19.1.2021.
Fysikaalinen farmasia 2 op Jakson suoritus  ajalla 7.1. – 1.2.2021. Verkkotentti.
Lääkkeiden antoreitit ja farmakokinetiikka 4 op Jakson suoritus syksyllä 2021
Lääkkeet terveydenhuollossa 5 op Jakson suoritus syksyllä 2021
Lääkeaineiden orgaaninen kemia 4 op Jakson suoritus syksyllä 2021

Katso opintojen infotallenne (kesto n. 12 min)

Kohderyhmä: Jokainen meistä tarvitsee joskus lääkkeitä ja perustietoa niiden käytöstä. Lääkkeiden järkevä käyttö on kaikkia koskettava kansalaistaito ja oleellinen osa terveydenhoitoa. Voit hyödyntää farmasian perusopintoja, jos olet terveydenhuollon ammattilainen ja haluat kehittää tai päivittää omaa ammatillista osaamistasi, tai olet kiinnostunut farmasiasta tai farmasian opinnoista. Opinnot soveltuvat esimerkiksi:
sosiaali- ja terveysalan toimijoille (ml. lähihoitajat, sairaan- ja terveydenhoitajat) lääkeosaamisen lisäämiseen, lääkealalla toimiville, joilla ei ole farmaseuttista tai lääketieteellistä koulutusta, farmaseuttisen koulutuksen omaaville, jotka haluavat päivittää perusosaamistaan, farmasian yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville, opiskelijoille sivuaineopinnoissa hyödynnettäväksi sekä muille aiheesta kiinnostuneille

Kiinnostaako päätoiminen opiskelu? Katso lääketieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Itsenäiset verkko- ja monimuoto-opinnot tuettuna opistolla järjestettävällä vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä (ryhmässä mm. laskuharjoitukset) . Opinnot alkavat verkkovälitteisellä (Zoom) infolla opintojen sisällöstä ti 1.9.2020 klo 17.00 – 18.30. Opintoinfoon voi osallistua vaikka opintoihin ei vielä ole ilmoittautunut. Opintojaksojen opiskelu alkaa 7.9.2020. Linkki opintojen sisältöinfoon 1.9.: https://uef.zoom.us/j/67064136952.

Hinta: 380 €, yksittäisien jaksojen suoritus 20€ / opintopiste.

Opintovaatimukset

 


 

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat ja häiriöt ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaisten ongelmien on todettu herkästi kasautuvan samoihin perheisiin. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä voi ehkäistä ongelmien kasautumista. Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden huomiointi eri ympäristöissä voi edelleen edesauttaa lasten ja nuorten selviytymistä rakentavalla tavalla kasvuun liittyvistä kehitysvaiheista ja niiden haasteista. Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle. Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista, samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten moninaisella tehtäväkentällä.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:
Lapsen biopsykosiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op Jakson suoritus ajalla 23.9.-10.11.2020
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op Jakson suoritus ajalla 28.10.-31.12.2020
Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op Jakson suoritus ajalla 13.1.-15.3.2021
Oppiminen ja koulusuoriutuminen, 5 op Jakson suoritus ajalla 17.2.-12.4.2021
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op Jakson suoritus ajalla 6.4.-24.5.2021

Katso opintojen infotallenne (kesto n. 12 min.)

Kohderyhmä: Tämä monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille kasvatustyötä tekeville: lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys-, sosiaali-, kasvatus-, ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille sekä näiden alojen opiskelijoille.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Itsenäiset verkko- ja monimuoto-opinnot tuettuna opistolla järjestettävällä vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Verkkovälitteinen opintoinfo Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvoinnin perusopinnoista (Zoom) järjestetään ti 8.9.2020 klo 17.00-18:30. Linkki infoon: https://uef.zoom.us/j/67492428223

Jaksojen opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston opettajat.

Hinta: 380 € , yksittäisien jaksojen suoritus 20€ / opintopiste.

Opintovaatimukset

 


Psyykkiset traumat 3 op

Turun yliopisto

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on lisätä traumojen ymmärtämistä yksilöpsykologisesta, sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tavoitteena on antaa valmiuksia kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen. Käsiteltävinä asioina mm. kriisien kulku ja traumasta selviytymisen keinot, trauman vaikutukset ihmisen hyvinvointiin, trauman asteen arviointimenetelmät, selviytymiskeinot traumaattisen tapahtumien/traumaattisen historian kanssa, kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen ja tukeminen sekä traumahoito ja päihdekuntoutus.

Opintojakso soveltuu ammattitaidon kehittämiseen henkilöille, jotka työssään tai opinnoissaan tarvitsevat opintojaksojen sisältöön liittyvää tietoa sekä yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opintojakso kuuluu lääketieteen koulutusohjelman valinnaisiin opintoihin ja hyväksytään osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintojen valinnaisia opintoja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Opetus koostuu asiantuntijaluennoista sekä kahdesta paneelikeskustelusta. Oppimateriaali ja tehtävät ovat Moodle – verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson luennot välitetään oppilaitoksiin reaaliaikaisesti Moodlen kautta. Luennoista tehdään myös tallenteet mikäli opettaja antaa siihen luvan. Mikäli luennoista on käytössä tallenne, ilmoitetaan siitä erikseen kurssin Moodle-opiskeluympäristössä. Opistolla kokoontuu opintoja tukeva opiskeluryhmä, ryhmää vetää Satu Koskenmaa. Opiskeluryhmä kokoontuu torstai-iltapäivisin klo 14.15 – 15.45 alkaen to 8.10.2020 ja siihen osallistuminen on vapaaehtoista. Kaikille yhteiset pakolliset kokoontumiset ovat opistolla 9.11. ja 23.11. klo 17.30 – 20.00

Opintojen aikataulu:

Vko 40 – 44 Itsenäinen tutustuminen opintojakson kirjallisuuteen
Vko 44 pe – pe 23. – 30.10.2020 alkutentti Moodlessa

TEEMA I – Traumat yksilön näkökulmasta
Vko 45 ti 3.11.2020 klo 16.15 – 17.45 Traumatisoituminen, persoonallisuushäiriöt ja persoonaltaan traumatisoituneen kohtaaminen, professori Jyrki Korkeila (reaaliaikainen luento ja tallenne)

Vko 46 ma 9.11.2020 klo 17.30 – 19.00; Opintoryhmä opistolla; psykologi, traumapsykoterapeutti Minna Pajaniemi. Tämä kokoontuminen pakollinen kaikille opiskelijoille.

Vko 47 ti 17.11.2020 klo 16.15 – 17.45 Traumojen hoito, Psykologi, Psykoterapeutti VET Soili Poijula (reaaliaikainen luento, EI tallennetta)

TEEMA II – Traumat yhteiskunnan näkökulmasta

Vko 48 ma 23.11. klo 17.30 – 19.00; Opintoryhmä Opistolla: psykologi, traumapsykoterapeutti Minna Pajaniemi. Tämä kokoontuminen pakollinen kaikille opiskelijoille.

Vko 48 ti 24.11.2020 klo 16.15 – 17.45 Vakava traumatisoituminen psykososiaalisena ilmiönä: Systeemisestä sorrosta kansainväliseen suojeluun, psykologi Stephen Lord (reaaliaikainen luento)
Vko 48 ke 25.11.2020 klo 16.15 – 17.45 Traumaattisten tilanteiden muistaminen: psykologi Julia Korkman (reaaliaikainen luento ja tallenne).

vko 49 ti 1.12.2020 klo 16.15 – 17.45. Pakolaislasten ja -nuorten kompleksi traumatisoituminen ja traumaattisista kokemuksista selviytyminen. Dos. Kirsi Peltonen (reaaliaikainen luento ja tallenne)

Oppimispäiväkirjan palautus vko 50 pe 11.12.2020 mennessä.

Hinta: 140 €

Opintovaatimukset

 


Sosiaalipediatria 3 op

Turun yliopisto

Sisältö: Sosiaalipediatria-opintojaksolla perehdytään lapsen kaltoinkohteluun liittyviin kysymyksiin. Tavoitteena on antaa tiedot lastensuojelusta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä, lapsen kaltoinkohtelusta: laiminlyönnistä, fyysisestä pahoinpitelystä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, emotionaalisesta kaltoinkohtelusta ja lapselle aiheutetusta tai sepitetystä sairaudesta, nuorten päihteidenkäytöstä sekä perheväkivallan ja vanhempien päihteiden käytön merkityksestä lapsuudessa.

Opintojakso järjestetään yhdessä Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opinnot voi hyväksyttää osaksi perustutkintojen valinnaisia opintoja.

Avoimessa yliopistossa opintoja tarjotaan ammattitaidon kehittämiseksi henkilöille, jotka työssään tarvitsevat opintojakson sisältöön liittyvää tietoa, sekä yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille, jotka ovat lääketieteestä kiinnostuneita ja haluavat perehtyä alan ajankohtaisiin kysymyksiin. Opinnot soveltuvat erityisesti sosiaalialalla, terveydenhuollossa, sairaanhoidossa ja kasvatusalalla työskenteleville tai alaa opiskeleville.

Käsiteltävinä aiheina mm: Lasten kaltoinkohtelu ja sosiaalipediatria, lapsen laiminlyönti, medical child abuse, päihteiden käyttö raskauden aikana, lapsen fyysinen ja henkinen pahoinpitely, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lastensuojelulakiin liittyvää lainsäädäntöä,

Opiskelu: Verkkoluennot Moodlessa (ZOOM) 12 t alkaen 4.3.2021. Luentoaika klo 16.15 – 17.45, lisäksi tallenteet (ei 23.3. luennolla). Luentoaikataulu:
to 4.3.2021 Sosiaalipediatria ja lasten kaltoinkohtelu LT, dos. Pirjo Anttila
ke 10.3. 2021 Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian rooli lapsen kaltoinkohtelun selvittämisessä lastenpsykiatri, juristi Anna-Mari Salmivalli
ti 16.3.2021 Lasten pahoinpitely LT, dos. Timo Hurme
ti 23.3.2021 Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa seksuaali- ja väkivaltarikoksissa, rikoskomisario Petri Lamppu.
ti 30.3.2021 Päihteiden käyttö odotusaikana LT, gynekologi Susanna Timonen
ke 7.4.2021 Lastensuojelulaki ja lasten kaltoinkohtelu sosiaalityön näkökulmasta, YTM Jenni Oraby

Suoritus Moodle-tentillä sekä kirjallisella tehtävällä luentojen päätyttyä. Moodle-tenttiajat löytyvät sosiaalipediatrian Moodle-sivulta, ensimmäinen tentti viikolla 15/2021. Kirjallinen tehtävä palautetaan Moodleen pe 16.4.2021 mennessä.

Ilmoittautumisaika päättynyt.

Hinta: 100 €

Opintovaatimukset

 


Terveysliikunnan (liikuntalääketiede) perusopinnot 30 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Opinnoissa tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan. Opintokokonaisuuden nimi vaihtui 1.8.2019, entinen nimi oli liikuntalääketieteen perusopinnot. Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan, osaa selittää lihastyön energia-aineenvaihdunnan ja hermo-lihasjärjestelmän toiminnan sekä ihmiskehon kuormittuminen erilaisissa tilanteissa, tuntee pääpiirteissään liikunnan merkityksen ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle eri elämänvaiheissa, osaa kuvata liikunnan, fyysisen kunnon, ravitsemuksen ja terveyden väliset yhteydet sekä soveltaa oppimaansa ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen, osaa kuvata liikunnan välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset elimistöön terveellä henkilöllä ja erilaisissa sairauksissa, osaa määritellä terveyskunnon käsitteen sekä tulkita ja soveltaa keskeisimpiä terveyskuntotestien mittaustuloksia, tuntee väestön terveysliikuntasuositukset eri ikäryhmille ja liikuntasuositukset eri sairauksissa sekä osaa selittää liikunnan annostelun fysiologisen perustan ja osaa esittää keskeisimmät liikuntaan liittyvät turvallisuuskysymykset.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, Tähdellä (*) merkittyjä jaksoja voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:
Liikuntafysiologian perusteet 4 op ; verkko-opinnot ajalla 7.9. – 10.11.2020 (*)
Solun rakenne ja toimintaperiaatteet 5 op; verkko-opinnot ajalla 23.9. – 3.12.2020
Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta 4 op; verkko-opinnot ajalla 26.10. – 15.12.2020
Ravitsemus ja liikunta 4 op; verkko-opinnot ajalla 4.1. – 1.3.2021 (tai 7.9. – 2.11.2020) (*)
Terve urheilija kunnossa kaiken aikaa 4 op; verkko-opinnot ajalla 18.1. – 2.3.2021 (*)
Liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy 4 op; verkko-opinnot ajalla 8.3. – 27.4.2021 (*)
Terveyskunto ja terveysteknologian sovellukset 5 op; verkko-opinnot ajalla 5.4. – 7.6.2021 (*)

Kohderyhmä:
Opinnot sopivat liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Perusopintojen tavoitteena on tuottaa taitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Kiinnostaako päätoiminen opiskelu? Katso sosiaali- ja terveysalan opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Verkko- ja monimuoto-opinnot tuettuna vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston opettajat. Opinnot alkavat kaikille yhteisellä aloituskokoontumisella viikolla 36/2020, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hinta: 380 € , yksittäisien jaksojen suoritus 20€ / opintopiste.

Opintovaatimukset

 

 


Terveystieteiden väylä yliopistoon

Katso lisää tietoja täältä.

 

 

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu