lainaus

Kiinnostaako filosofia, kielet, viestintä, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen.

Kauppatieteet

ep-lintu

Kauppatieteet

 

Sivuja päivitetty 20.5.2020. Tiedot tarkentuvat kesän aikana. Muutokset mahdollisia.

 

 


Kauppatieteen perusopinnot 26 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Opintokokonaisuuden tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista ja rahoituksesta. Opintokokonaisuus kuuluu pakollisena johtamisen, laskentatoimen ja markkinoinnin sivuaineopintokokonaisuuksiin (UEF).

Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina:
Johtamisen perusteet 6 op
Markkinoinnin perusteet 6 op
Laskentatoimen perusteet 6 op
Rahoituksen perusteet 6 op
Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille kauppatieteistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Kauppatieteiden opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi tai päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Kauppatiedettä voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä

Kauppatieteen perusopinnot sisältyvät opistomme kauppatieteen opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Opintolinjalle haku 31.7.2020 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista kauppatieteen perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 12.8.2020. Ilmoittautumislinkki. Myös yksittäisien opintojaksojen suoritukseen voi ilmoittautua; opintojaksoille tulevat ilmoittautuvat perusopintoihin ja ilmoittautumislomakkeen ”Muita lisätietoja” kohdassa täsmentävät kurssit, joita ilmoittautuminen koskee.

Opiskelu: Itsenäiset verkko- ja monimuoto-opinnot tuettuna opistolla järjestettävällä vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Opinnot alkavat kaikille yhteisellä aloituskokoontumisella viikolla 34/2020, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hinta: 400 €, yksittäisien jaksojen suoritus 100€ / jakso.

Opintovaatimukset

 


Laskentatoimi ja verotus perusopinnot 30 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Laskentatoimen tehtävänä on kerätä, rekisteröidä ja analysoida organisaation toimintaa kuvaavia taloudellisia tunnuslukuja eri käyttötarkoituksia varten. Sisäinen laskentatoimi tuottaa suunnittelu- tai tarkkailulaskelmia yrityksen sisäiseen käyttöön johdon päätöksenteon tueksi. Ulkoinen laskentatoimi puolestaan tuottaa tietoa yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille, kuten rahoittajia ja verottajaa varten. Ulkoinen laskentatoimi on hyvin pitkälle lakisääteistä raportointia, johon liittyy läheisesti myös verotus. Verotus vaikuttaa keskeisesti yritysten toimintaan. Laskentatoimen ja verotuksen opinnot sisältävät ydinasiat laskentatoimesta, kirjanpidosta, tuloslaskennasta, tilinpäätöksestä, verotuksesta sekä yhtiöoikeudesta.

Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina:
Laskentatoimen perusteet (6 op)
Yritysoikeuden perusteet (6 op)
Johdon laskentatoimen perusteet (6 op)
Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys (6 op)
Tuloslaskenta ja verotus (6 op)

Kohderyhmä: Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat työskennellä taloudellista osaamista vaativien työtehtävien parissa tai lisäopinnoiksi jo näissä tehtävissä toimiville. Talousasioiden ja verotuksen osaajat ovat kysyttyjä myös työmarkkinoilla. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Kauppatiedettä voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä

Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot voit sisällyttää opistomme kauppatieteen opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Opintolinjalle haku 31.7.2020 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 12.8.2020. Ilmoittautumislinkki. Myös yksittäisien opintojaksojen suoritukseen voi ilmoittautua; opintojaksoille tulevat ilmoittautuvat perusopintoihin ja ilmoittautumislomakkeen ”Muita lisätietoja” kohdassa täsmentävät kurssit, joita ilmoittautuminen koskee.

Opiskelu: Itsenäiset verkko- ja monimuoto-opinnot tuettuna opistolla järjestettävällä vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Opinnot alkavat kaikille yhteisellä aloituskokoontumisella viikolla 34/2020, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hinta: 400 €, yksittäisien jaksojen suoritus 100€  jakso.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Liiketoiminnan perusteet 28 op  (31 op)

Vaasan yliopisto

Sisältö: Opintokokonaisuuden avulla autetaan opiskelijaa löytämään oma suuntautumisensa liiketalouden alalla. Opinnot tukevat myös opiskelijan jatko-opintojen pääainevalintaa sekä kehittävät nykyaikaisia opiskelutaitoja. Liiketoimintaosaamista rakennetaan opintokokonaisuudessa yhteistyössä Vaasan yliopiston viiden oppiaineen kanssa: johtaminen ja organisaatiot, laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi, talousoikeus sekä tuotantotalous. Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa hyvät valmiudet tieteellisen ajattelun kehittymiseen sekä tukea opiskelijoiden työelämävalmiuksien saamista (vuorovaikutustaidot ja uudet viestintätekniikat, ajankäytön suunnittelu ja hallinta, tiimityövalmiudet, vastuullinen työskentely, paineen sietokyky ja ongelmanratkaisutaidot).

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet (2,5 op): Lähiopetus 36 oppituntia to 27.8. ma 31.8., ke 2.9., ma 7.9., ke 9.9., ma 14.9. ja ke 16.9.2020. Luentoaika klo 9-14. Tentti. Opettaja Sirpa Kotamäki.

Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö (0,5 op): Työskentely Moodlessa syyskaudella 2020. Opettaja Sirpa Kotamäki.

Johdon laskentatoimi (3 op): Lähiopetus 26 oppituntia, loka-marraskuussa 2020, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Tentti. Opettaja Jouni Laitinen.

Yrityspeli (2 op): Lähiopetus 24 oppituntia marras-joulukuussa 2020, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Loppuraportti ja päiväkirja. Opettaja Sirpa Kotamäki.

Yrityksen reaaliprosessit (3 op): Itsenäinen verkkotyöskentely ajalla 18.1. – 21.3.2021. Opettaja Päivi Haapalainen.

Johtamisen perusteet (7 op): Lähiopetus 25 oppituntia, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Tiimitehtävien esitys ja opponointi. Moodle-tentti. Opettajana Kati Söderholm.

Markkinoinnin perusteet (7 op): Lähiopetus 20 oppituntia ajankohta tarkentuu myöhemmin. Moodle tentti ja harjoitustyö lähiopetuksen jälkeen. Opettajana Päivi Borisov.

Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä (3 op): Lähiopetus 15 oppituntia, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Tentti. Opettaja Mika Kärkkäinen.

Talousoikeuden ja liiketoimintaetiikan perusteet (3 op): Lähiopetus 15 oppituntia, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Tentti. Opettaja Mika Kärkkäinen.

 

Kohderyhmä: Oman ammattitaidon täydentäjät, alanvaihtajat, lukion välivuoden opiskelijat ja kaikki liiketoiminnasta ja kauppatieteen opinnoista kiinnostuneet. Opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Kauppatiedettä voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä

Liiketoiminnan perusteet -opinnot voit sisällyttää opistomme kauppatieteen opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Opintolinjalle haku 31.7.2020 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 20.8.2020. Ilmoittautumislinkki. Myös yksittäisien opintojaksojen suoritukseen voi ilmoittautua; opintojaksoille tulevat ilmoittautuvat perusopintoihin ja ilmoittautumislomakkeen ”Muita lisätietoja” kohdassa täsmentävät kurssit, joita ilmoittautuminen koskee.

Opiskelu: Opintojaksot suoritetaan osallistumalla lähiopetukseen sekä lisäksi itsenäisenä työskentelynä Moodlessa. Lähiopetusta järjestetään opintovuoden aikana kuudesta eri opintojaksosta. Lähiopetus on pääosin arkipäivisin. Opinnot alkavat kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet -opintojakson lähiopetuksella to 27.8.2020 klo 9-14.

Hinta: 620 €, yksittäisten opintojaksojen suoritus 30 € / opintopiste.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Talousmatematiikan perusteet 5 op

Vaasan yliopisto

Sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa derivoida ja integroida polynomifunktion ja eksponenttifunktion, opiskelija osaa muodostaa mallin ja ratkaista sen (LP-malli, varastomalli, voitonmaksimointi), opiskelija osaa diskontata kassaerän ja laskea kassavirran nykyarvon, opiskelija osaa laskea tasaerälainan annuiteetin, opiskelija osaa verrata investointiprojektien kannattavuutta eri mittareilla, opiskelija osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän, osaa laskea matriiseilla, osaa laskea determinantin ja määrittää käänteismatriisin, opiskelija osaa käyttää Cramerin kaavoja, opiskelija osaa selittää panos-tuotos -analyysin periaatteen.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 31.12.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely n. 50 oppituntia. Ryhmä antaa tukea verkko-opintoina suoritettavalle kurssille. Opintoryhmä kokoontuu arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa alkaen tammikuussa 2021, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Sivutoimiset opiskelijat huolehtivat itsenäisesti yliopiston verkkokurssille ilmoittautumisen. Kauppatieteen opintolinjan opiskelijoiden ilmoittautuminen tapahtuu opintojen alkaessa syksyllä 2020.

Hinta: 130€ (ei sisällä yliopiston rekisteröitymismaksua) Hinta ei koske opistolla päätoimisesti opiskelevia.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Kauppatieteen väylä yliopistoon

Katso lisätietoja täältä.

 

 

 

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu