Kauppatieteet

ep-lintu

Kauppatieteet

Sivuja päivitetty 1.2.2021. Muutokset mahdollisia.
Lukuvuoden 2021-2022 tiedot päivitetään näille sivuille viimeistään huhti-toukokuussa 2021.


Kauppatieteen perusopinnot 26 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Opintokokonaisuuden tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista ja rahoituksesta. Opintokokonaisuus kuuluu pakollisena johtamisen, laskentatoimen ja markkinoinnin sivuaineopintokokonaisuuksiin (UEF).

Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina:

 • Johtamisen perusteet 6 op
 • Markkinoinnin perusteet 6 op
 • Laskentatoimen perusteet 6 op
 • Rahoituksen perusteet 6 op
 • Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op


Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille kauppatieteistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Kauppatieteiden opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi tai päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Kauppatiedettä voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä

Kauppatieteen perusopinnot sisältyvät opistomme kauppatieteen opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista kauppatieteen perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Itsenäiset verkko- ja monimuoto-opinnot tuettuna opistolla järjestettävällä opintoryhmätyöskentelyllä. Opinnot alkavat kaikille yhteisellä aloituskokoontumisella torstaina 20.8.2020 klo 9-14. Mukaan opintoihin ja opintoryhmään pääsee kuitenkin vielä myöhemminkin, aina syyskuun puoleen väliin saakka. Opintoryhmä kokoontuu opistolla pääsääntöisesti torstaisin klo 8.00/9.00-14.00 ja perjantaisin klo 8/8.30 – 12.00.

Hinta: 400 €, yksittäisien jaksojen suoritus 100€ / jakso.

OpintovaatimuksetLaskentatoimi ja verotus perusopinnot 30 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Laskentatoimen tehtävänä on kerätä, rekisteröidä ja analysoida organisaation toimintaa kuvaavia taloudellisia tunnuslukuja eri käyttötarkoituksia varten. Sisäinen laskentatoimi tuottaa suunnittelu- tai tarkkailulaskelmia yrityksen sisäiseen käyttöön johdon päätöksenteon tueksi. Ulkoinen laskentatoimi puolestaan tuottaa tietoa yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille, kuten rahoittajia ja verottajaa varten. Ulkoinen laskentatoimi on hyvin pitkälle lakisääteistä raportointia, johon liittyy läheisesti myös verotus. Verotus vaikuttaa keskeisesti yritysten toimintaan. Laskentatoimen ja verotuksen opinnot sisältävät ydinasiat laskentatoimesta, kirjanpidosta, tuloslaskennasta, tilinpäätöksestä, verotuksesta sekä yhtiöoikeudesta.

Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina:

 • Laskentatoimen perusteet (6 op)
 • Yritysoikeuden perusteet (6 op)
 • Johdon laskentatoimen perusteet (6 op)
 • Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys (6 op)
 • Tuloslaskenta ja verotus (6 op)


Kohderyhmä: Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat työskennellä taloudellista osaamista vaativien työtehtävien parissa tai lisäopinnoiksi jo näissä tehtävissä toimiville. Talousasioiden ja verotuksen osaajat ovat kysyttyjä myös työmarkkinoilla. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Kauppatiedettä voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä

Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot voit sisällyttää opistomme kauppatieteen opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Itsenäiset verkko- ja monimuoto-opinnot tuettuna opistolla järjestettävällä opintoryhmätyöskentelyllä. Opinnot alkavat kaikille yhteisellä aloituskokoontumisella torstaina 20.8.2020 klo 9-14. Mukaan opintoihin ja opintoryhmään pääsee kuitenkin vielä myöhemminkin, aina syyskuun puoleen väliin saakka. Opintoryhmä kokoontuu opistolla pääsääntöisesti torstaisin klo 8.00/9.00-14.00 ja perjantaisin klo 8/8.30 – 12.00.

Hinta: 400 €, yksittäisien jaksojen suoritus 100€  jakso.

OpintovaatimuksetLiiketoiminnan perusteet 28 op  (31 op)

Vaasan yliopisto

Sisältö: Opintokokonaisuuden avulla autetaan opiskelijaa löytämään oma suuntautumisensa liiketalouden alalla. Opinnot tukevat myös opiskelijan jatko-opintojen pääainevalintaa sekä kehittävät nykyaikaisia opiskelutaitoja. Liiketoimintaosaamista rakennetaan opintokokonaisuudessa yhteistyössä Vaasan yliopiston viiden oppiaineen kanssa: johtaminen ja organisaatiot, laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi, talousoikeus sekä tuotantotalous. Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa hyvät valmiudet tieteellisen ajattelun kehittymiseen sekä tukea opiskelijoiden työelämävalmiuksien saamista (vuorovaikutustaidot ja uudet viestintätekniikat, ajankäytön suunnittelu ja hallinta, tiimityövalmiudet, vastuullinen työskentely, paineen sietokyky ja ongelmanratkaisutaidot).

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

 • Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet (2,5 op): Lähiopetus 36 oppituntia ke 26.8. ma 31.8., ke 2.9., ma 7.9., ke 9.9., ma 14.9. ja ke 16.9.2020. Luentoaika klo 9-14. Tentti ma 28.9. klo 16-19, to 29.10. klo 17-20 ja ma 16.11. klo 17-20. Opettaja Sirpa Kotamäki.
 • Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö (0,5 op): Työskentely Moodlessa syyskaudella 2020. Opettaja Sirpa Kotamäki.
 • Johdon laskentatoimi (3 op) Kurssi peruttu.
 • Yrityspeli (2 op): Kurssi peruttu.
 • Yrityksen reaaliprosessit (3 op): Itsenäinen verkkotyöskentely ajalla 18.1. – 21.3.2021. Opettaja Päivi Haapalainen.
 • Johtamisen perusteet (7 op): Kurssi peruttu.
 • Markkinoinnin perusteet (7 op): Kurssi peruttu.
 • Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä (3 op): Lähiopetus 15 oppituntia ke 2.12.2020 klo 13.00 – 15.45, ti 8.12.2020 klo 13.00 – 15.45, ke 9.12.2020 klo 9-14 ja to 17.12.2020 klo 10-14. Tentti to 7.1.2021 klo 17-20. Uusintatentit Moodlessa. Opettaja Mika Kärkkäinen.
 • Talousoikeuden ja liiketoimintaetiikan perusteet (3 op):  Lähiopetus 24 oppituntia ma 11.1.2021 klo 9.00 – 14.00 (5t), ke 13.1.2021 klo 12.30 – 15.45 (4t), ma 18.1.2021 klo 9.00 – 14.00 (5t), ke 20.1.2021 klo 12.30 – 16.30 (5t) ja ma 1.2.2021 klo 9.00 – 14.00 (5t). Moodle-tentti. Opettaja Mika Kärkkäinen.


Kohderyhmä: Oman ammattitaidon täydentäjät, alanvaihtajat, lukion välivuoden opiskelijat ja kaikki liiketoiminnasta ja kauppatieteen opinnoista kiinnostuneet. Opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Kauppatiedettä voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä

Liiketoiminnan perusteet -opinnot voit sisällyttää opistomme kauppatieteen opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Opintojaksot suoritetaan opintojaksosta riippuen joko osallistumalla lähiopetukseen (lähiopetus järjestetään arkipäivisin) ja tentillä tai itsenäisenä työskentelynä Moodlessa.

Hinta: Yksittäisten opintojaksojen suoritus 90 € / 3 op jakso.Talousmatematiikan perusteet 5 op

Vaasan yliopisto

Sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa derivoida ja integroida polynomifunktion ja eksponenttifunktion, opiskelija osaa muodostaa mallin ja ratkaista sen (LP-malli, varastomalli, voitonmaksimointi), opiskelija osaa diskontata kassaerän ja laskea kassavirran nykyarvon, opiskelija osaa laskea tasaerälainan annuiteetin, opiskelija osaa verrata investointiprojektien kannattavuutta eri mittareilla, opiskelija osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän, osaa laskea matriiseilla, osaa laskea determinantin ja määrittää käänteismatriisin, opiskelija osaa käyttää Cramerin kaavoja, opiskelija osaa selittää panos-tuotos -analyysin periaatteen.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely n. 50 oppituntia. Ryhmä antaa tukea verkko-opintoina suoritettavalle kurssille. Opintoryhmä kokoontuu arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa alkaen 25.1.2021. Sivutoimiset opiskelijat huolehtivat itsenäisesti yliopiston verkkokurssille ilmoittautumisen. Kauppatieteen opintolinjan opiskelijoiden ilmoittautuminen tapahtuu tammikuussa 2021.

Hinta: 130€ (ei sisällä yliopiston rekisteröitymismaksua) Hinta ei koske opistolla päätoimisesti opiskelevia.Kauppatieteen väylä yliopistoon

Katso lisätietoja täältä.Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu