fbpx

Kasvatustiede ja psykologia

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Kasvatustiede ja psykologia

Kasvatustiede ja psykologia

 

Sivuja päivitetty 29.3.2021. Muutokset mahdollisia.

Lukuvuoden 2021-2022 tiedot päivitetään näille sivuille viimeistään huhti-toukokuussa 2021.

 


Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä? Haluatko eväitä ammatillisuuden, asiantuntijuuden ja akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen? Tavoitteletko pääsyä opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin? Tule opiskelemaan kasvatustiedettä, jonka ilmiölähtöisissä opinnoissa lähtökohtanasi ovat todellisen maailman kasvatustieteelliset ilmiöt Kasvatustieteen perusopinnoissa tutustut varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmiin ja tutkimusaiheisiin. Perusopintojen jälkeen voit jatkaa opintoja kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen aineopintoihin.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:
Oppiminen ja ohjaus, osa 1 ja 2 (2 op + 3 op). Suoritettavissa seuraavan kerran syksyllä 2021.
Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op). Suoritettavissa seuraavan kerran syksyllä 2021
Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 ja 2 (3 op + 2 op). Suoritettavissa seuraavan kerran kevätkaudella 2022
Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op), jakson suoritus ajalla 23.2. – 30.3.2021
Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op), jakson suoritus ajalla 6.4. – 20.4.2021

Kohderyhmä: Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin. Kasvatustiedettä voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä.

Kasvatustieteen perusopinnot sisältyvät opistomme kasvatustieteen opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista kasvatustieteen perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen:  Ilmoittautumisaika päättynyt. 

Opiskelu: Kasvatustieteen perusopinnot toteutetaan ryhmänohjausmallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmänohjaus panostaa opiskelijan akateemisten opiskelutaitojen kehittymiseen ja sitouttaa yhteisöllisiin opiskelumuotoihin. Perusopintojen opintoryhmä aloittaa opiskelunsa ti 1.9.2020 klo 17.00 – 20.00.  Syksyn 2020 muut kokoontumisillat (klo 17-20) ti 15.9., ti 29.9., ti 27.10., ti 10.11., ti 24.11. ja ti 8.12.2020. Kokoontumiset jatkuvat kevätkaudella 2021 (klo 17-20); ti 5.1., ke 20.1., ti 9.2., ti 23.2., ti 9.3., ti 23.3., ti 30.3., ti 6.4., ti 13.4. ja ti 20.4.2021. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Ryhmää vetää KM Marja Hautala.

Hinta: 400 € (25 op suoritus). Yksittäisten opintojaksojen (5 op) suorituksista peritään 100 euroa / 5 op.

Opintovaatimukset

 


 

Lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi -koulutus

Jyväskylän  / Turun yliopisto

Haaveiletko varhaiskasvatuksen opettajan ammatista? Tai eskariopen työstä? Meillä voit hankkia hakukelpoisuuden yliopistoon!

Koulutus tarjoaa

  • Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen perusopinnot (25 op) ja muita avoimen yliopiston opintoja opiskelijan kanssa opintojen alussa laadittavan erillisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti
  • Hakukelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin avoimen yliopiston väylän kautta
  • Matalan kynnyksen aloituksen yliopisto-opintoihin
  • Yksilöllisen ohjauksen ja ryhmän vertaistuen
  • Mahdollisuuden opiskella joustavasti työn ohessa
  • Soveltuvuuskoevalmennuksen

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka

  • Työskentelet päiväkodissa tai varhaiskasvatuksessa
  • Haaveilet varhaiskasvatuksen opettajan ja/tai esiopetuksen opettajan kelpoisuudesta
  • Olet kiinnostunut varhaiskasvatuksesta

Koulutus toteutetaan ryhmäopiskeluna. Ryhmät kokoontuvat toistaiseksi verkossa Zoom -yhteydellä arki-iltaisin noin kaksi kertaa kuukaudessa. Opinnot sisältävät myös paljon itsenäistä työtä. Tavoitteena on avoimen väylän haku varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen joko keväällä 2022 tai myöhemmin. Voit edetä oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja elämäntilanteen mukaan.

Suoritetut avoimen yliopiston opinnot hyväksytään opiskelupaikan saamisen jälkeen osaksi varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoa eri yliopistoissa. Tutkintoon johtavat opinnot yliopistossa kestävät suoritetuista opinnoista ja opiskelutahdista riippuen keskimäärin 1,5-3 vuotta.

Opintojen aloitus:  Seuraava opiskeluryhmä aloittaa opintonsa verkossa to 11.3.2021 klo 17-20. 

Ilmoittautumisaika päättynyt

Hinta: Kasvatustieteen perusopintojen hinta on 400 euroa. Muut avoimen yliopiston opinnot laskutetaan erikseen sen mukaan mitä kursseja opiskelija valitsee suoritettavakseen. Opintojen alussa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa kustannukset täsmentyvät. Opintomaksun voi tarvittaessa jakaa useampaan erään.

Koulutuspaikka: Etelä-Pohjanmaan Opisto, Opistontie 111, 60800 ILMAJOKI

Opettaja: Mari Ahokas, KM, varhaiskasvatus, puh 044 – 432 5623 tai mari.ahokas@epopisto.fi

Tutustu koulutusesitteeseen!

 


 

Psykologian perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut ihmisen kehittymisestä, toiminnasta, tunteista ja ajattelusta? Haluatko oppia ymmärtämään ja soveltamaan tieteellistä psykologista tietoa arkielämään ja omiin kokemuksiisi? Tarvitsetko työssäsi psykologista tietoa? Haluatko pätevöityä psykologian opettajaksi? Psykologian opiskelu on ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Ihmiset tarvitsevat elämänhallintaan yhä enemmän voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat lisääntyvät. Perheet ja lapset tarvitsevat yhä enemmän tukea. Psykologista ymmärrystä tarvitaan monilla eri aloilla. Opinnoissa tarkastellaan ihmisen kehitystä, persoonallisuutta ja mielenterveyttä ja muistia, ajattelua ja psyykkisten toimintojen hermostollista perustaa. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa psykologian aineopintoihin.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

Kehityspsykologia I 5 op. Jakso suoritettavissa seuraavan kerran syksyllä 2021.
Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op. Jakso suoritettavissa seuraavan kerran syksyllä 2021
Kliininen psykologia I, terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op. Jakso suoritettavissa seuraavan kerran syksyllä 2021
Persoonallisuuspsykologia I 5 op. Jakso suoritettavissa seuraavan kerran kevätkaudella 2022.
Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet 5 op. Jakso suoritettavissa seuraavan kerran kevätkaudella 2022.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologiaa opiskelevat haluavat esimerkiksi kehittyä ammatillisesti, rikastaa maailmankuvaansa tai jäsentää elämänkokemuksiaan. Opiskelijoina on mm. terveydenhoitoalalla työskenteleviä, opettajia, asiakaspalvelutehtävissä toimivia ja yritysmaailmassa työskenteleviä. Oman joukkonsa muodostavat yliopistojen sivuaineopiskelijat, lukio-opiskelijat sekä yliopistotutkintoa suunnittelevat eri-ikäiset ihmiset. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen.

Opistomme kautta voit myös suorittaa JY psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät psykologian lisäopinnot. Nämä opinnot (yhteensä 30 op) koostuvat psykologian perusopinnoista ja yhdestä psykologian aineopintojen opintojaksosta. Opinnot voit aloittaa psykologian perusopintojen ryhmässämme jonne ilmoittautuminen jäljempänä olevasta linkistä.

Psykologiaa voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä.

Psykologian perusopinnot sisältyvät opistomme psykologian opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista psykologian perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen:  Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Psykologian perusopinnot toteutetaan ryhmänohjausmallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmänohjaus panostaa opiskelijan akateemisten opiskelutaitojen kehittymiseen ja sitouttaa yhteisöllisiin opiskelumuotoihin. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Ryhmää vetää PsM Marjo Toivonen.

Hinta: 400 € (25 op suoritus). Yksittäisten opintojaksojen (5 op) suorituksista peritään 100 euroa / 5 op.

Opintovaatimukset

 


 

Kasvatustieteellisen aineiden / Psykologian väylä yliopistoon

Katso lisätietoja täältä:

Kasvatusalan väylät

Psykologia

 

 

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu