fbpx

Kasvatustiede ja psykologia

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Kasvatustiede ja psykologia

Kasvatustiede ja psykologia

 

Sivuja päivitetty 29.5.2020. Tiedot tarkentuvat kesän aikana. Muutokset mahdollisia.

 


Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kiinnostaako sinua osallisuuden ja oppimisen tukeminen? Tiedätkö, miten voit huomioida oppijan yksilölliset tarpeet ja poistaa oppimisen esteitä? Tarvitsetko työssäsi erityispedagogista tutkimustietoa tai haluatko päivittää osaamistasi? Erityispedagogiikan opinnoissa keskiössä ovat yksilöllisyys, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys. Erityispedagogiikassa pääset myös tarkastelemaan vammaisten ja muiden tukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia toimintamalleja ja käytäntöjä. Opinnoissa etenet ohjatusti. Saat palautetta opinnoistasi ja henkilökohtaista ohjausta opiskeluusi.

Opinnot koostuvat seuraavista jaksoista, jaksoja voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

Erityispedagogiikan perusteet (5 op)
Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op)
Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op)
Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op)
Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

Kohderyhmä: Opinnot sopivat hyvin kaikille, jotka kohtaavat päivittäin työssään erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä; esim. luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Lisäksi ajankohtaisena ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kytkeytyvänä erityispedagogiikka kiinnostaa erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita. Erityispedagogiikkaa voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä

Erityispedagogiikan perusopinnot sisältyvät opistomme kasvatustieteen opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Opintolinjalle haku 31.7.2020 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista erityispedagogiikan perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 2.9.2020. Ilmoittautumislinkki. Myös yksittäisien opintojaksojen suoritukseen voi ilmoittautua; opintojaksoille tulevat ilmoittautuvat perusopintoihin ja ilmoittautumislomakkeen ”Muita lisätietoja” kohdassa täsmentävät kurssit, joita ilmoittautuminen koskee.

Opiskelu: Erityispedagogiikan perusopinnot toteutetaan ryhmänohjausmallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmänohjaus panostaa opiskelijan akateemisten opiskelutaitojen kehittymiseen ja sitouttaa yhteisöllisiin opiskelumuotoihin. Perusopintojen opintoryhmä aloittaa opiskelunsa ti 8.9.2020 klo 17.00 – 20.00. Tämän jälkeen ryhmä kokoontuu opistolla arki-iltaisin noin kaksi kertaa kuukaudessa läpi koko lukuvuoden 2020-2021. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Ryhmää vetää yliopiston kouluttama ryhmänohjaaja.

Hinta: 400 € (25 op suoritus). Yksittäisten opintojaksojen (5 op) suorituksista peritään 100 euroa / 5 op.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä? Haluatko eväitä ammatillisuuden, asiantuntijuuden ja akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen? Tavoitteletko pääsyä opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin? Tule opiskelemaan kasvatustiedettä, jonka ilmiölähtöisissä opinnoissa lähtökohtanasi ovat todellisen maailman kasvatustieteelliset ilmiöt Kasvatustieteen perusopinnoissa tutustut varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmiin ja tutkimusaiheisiin. Perusopintojen jälkeen voit jatkaa opintoja kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen aineopintoihin.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:
Oppiminen ja ohjaus, osa 1 ja 2 (2 op + 3 op)
Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 ja 2 (3 op + 2 op)
Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op)
Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op)
Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)

Kohderyhmä: Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin. Kasvatustiedettä voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä.

Kasvatustieteen perusopinnot sisältyvät opistomme kasvatustieteen opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Opintolinjalle haku 31.7.2020 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista kasvatustieteen perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 24.8.2020. Ilmoittautumislinkki. Myös yksittäisien opintojaksojen suoritukseen voi ilmoittautua; opintojaksoille tulevat ilmoittautuvat perusopintoihin ja ilmoittautumislomakkeen ”Muita lisätietoja” kohdassa täsmentävät kurssit, joita ilmoittautuminen koskee.

Opiskelu: Kasvatustieteen perusopinnot toteutetaan ryhmänohjausmallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmänohjaus panostaa opiskelijan akateemisten opiskelutaitojen kehittymiseen ja sitouttaa yhteisöllisiin opiskelumuotoihin. Perusopintojen opintoryhmä aloittaa opiskelunsa ti 1.9.2020 klo 17.00 – 20.00. Tämän jälkeen ryhmä kokoontuu opistolla arki-iltaisin noin kaksi kertaa kuukaudessa läpi koko lukuvuoden 2020-2021. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Ryhmää vetää KM Marja Hautala.

Hinta: 400 € (25 op suoritus). Yksittäisten opintojaksojen (5 op) suorituksista peritään 100 euroa / 5 op.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kasvatustieteen aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua kasvatustieteellistä ajattelu- ja lukutaitoa perehtymällä keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen. Opinnoissa rakennetaan käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Syyslukukausi 2020:

Kasvatuksen psykologia 4 op
Koulutuspolitiikka 6 op
Kasvatuksen historia 3 op

Kevätlukukausi 2021:

Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op
Kasvatusfilosofia 3 op
Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op

Syyslukukausi 2021:

Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op
Proseminaari, kasvatustiede 8 op

 

Kohderyhmä: Edellytyksenä aineopintojen opintojen aloittamiselle on kasvatustieteen perusopintojen (25 op/15 ov) TAI kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen (25 op/15 ov) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin.

Kasvatustieteen aineopinnot ovat tärkeä osa tutkintotavoitteisia opintoja (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä

Kasvatustieteen aineopintoja on mahdollista opiskella opistomme kasvatustieteen opintolinjalla. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Opintolinjalle haku 31.7.2020 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista kasvatustieteen aineopintoihin ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 2.9.2020. Ilmoittautumislinkki. Jos olet suorittanut kasvatustieteen perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, lähetä perusopintojen todistuskopio opistolle ilmoittautumisesi yhteydessä tai sähköpostilla liitteet@epopisto.fi

Opiskelu: Kasvatustieteen aineopinnot järjestetään monimuoto-opintoina. Aineopintojen aloitusohjausluento sekä opintoryhmän tutustumiskokoontuminen on opistolla torstaina 10.9.2020 klo 17.00-20.00. Aineopintojen opiskelu päättyy joulukuussa 2021. Keskeistä on opintomateriaalin ohjaama itsenäinen työskentely. Opiskelijana osallistut luento-opetukseen, kirjoitat esseitä ja luet tentteihin. Tentit tehdään moodletenttinä kotoa käsin omalla tietokoneella. Pienimuotoisen kasvatustieteellisen tutkimuksen tekeminen sekä monipuoliset esseeaiheet mahdollistavat, että voit painottaa sisältöjä oman työsi tai mielenkiintosi mukaan. Opiskeluasi tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely paikallisessa oppilaitoksessa. Ryhmä kokoontuu elokuusta 2020 huhtikuuhun 2021 sekä syksyllä 2021. Opiskelun tukena ovat myös verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet. Luento-opetus järjestetään Turun yliopistossa arki-iltaisin (tai lauantaisin), jolloin on osallistumismahdollisuus myös verkko-oppimisympäristössä. Opetukseen osallistuminen on suositeltavaa, sillä se edistää ja helpottaa itsenäistä opiskelua ja oppimista. Osallistumisvelvollista opetusta Turussa sisältyy proseminaari -opintojaksoon 1-3 lauantaina ryhmästä ja ryhmäkoosta riippuen syksyllä 2021. Useimmista luennoista tehdään luentotallenne verkko-oppimisympäristöön, josta sen voi kuunnella itselleen sopivana aikana.

Hinta: 680 €

Opintovaatimukset

 


Lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi -koulutus

Jyväskylän  / Turun yliopisto

Haaveiletko varhaiskasvatuksen opettajan ammatista? Tai eskariopen työstä?

 Koulutus tarjoaa

  • Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen perusopinnot (25 op) ja muita avoimen yliopiston opintoja opiskelijan kanssa opintojen alussa laadittavan erillisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti
  • Hakukelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin avoimen yliopiston väylän kautta
  • Matalan kynnyksen aloituksen yliopisto-opintoihin
  • Yksilöllisen ohjauksen ja ryhmän vertaistuen
  • Mahdollisuuden opiskella joustavasti työn ohessa
  • Soveltuvuuskoevalmennuksen

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka

  • työskentelet päiväkodissa tai varhaiskasvatuksessa
  • haaveilet varhaiskasvatuksen opettajan ja/tai esiopetuksen opettajan kelpoisuudesta
  • olet kiinnostunut varhaiskasvatuksesta

 

Koulutus toteutetaan Etelä-Pohjanmaan Opistolla ryhmäopiskeluna. Ryhmät kokoontuvat opistolla arki-iltaisin noin kaksi kertaa kuukaudessa. Opinnot sisältävät myös paljon itsenäistä työtä ja verkko-opintoja. Tavoitteena on avoimen väylän haku varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen joko keväällä 2021 tai myöhemmin; voit edetä oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja elämäntilanteen mukaan. Suoritetut avoimen yliopiston opinnot hyväksytään opiskelupaikan saamisen jälkeen osaksi varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoa eri yliopistoissa.

Opintojen aloitus: Opiskeluryhmä aloittaa opintonsa ke 2.9.2020 klo 17.00 – 20.00 järjestettävässä aloitustapaamisessa. Ryhmään ilmoittautuminen 24.8.2020 mennessä.

Ilmoittautuminen tästä linkistä.

Hinta: Kasvatustieteen perusopintojen hinta on 400 euroa. Muut avoimen yliopiston opinnot laskutetaan erikseen sen mukaan mitä kursseja opiskelija valitsee suoritettavakseen. Opintojen alussa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa kustannukset täsmentyvät. Opintomaksun voi tarvittaessa jakaa useampaan erään. Opistolla on mahdollisuus edulliseen ruokailuun ja majoitukseen lähiopetusjaksojen aikana.

Koulutuspaikka: Etelä-Pohjanmaan Opisto, Opistontie 111, 60800 ILMAJOKI

Opettaja: Mari Ahokas, KM, varhaiskasvatus, mari.ahokas@epopisto.fi

Tutustu koulutusesitteeseen!

 


 

Psykologian perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut ihmisen kehittymisestä, toiminnasta, tunteista ja ajattelusta? Haluatko oppia ymmärtämään ja soveltamaan tieteellistä psykologista tietoa arkielämään ja omiin kokemuksiisi? Tarvitsetko työssäsi psykologista tietoa? Haluatko pätevöityä psykologian opettajaksi? Psykologian opiskelu on ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Ihmiset tarvitsevat elämänhallintaan yhä enemmän voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat lisääntyvät. Perheet ja lapset tarvitsevat yhä enemmän tukea. Psykologista ymmärrystä tarvitaan monilla eri aloilla. Opinnoissa tarkastellaan ihmisen kehitystä, persoonallisuutta ja mielenterveyttä ja muistia, ajattelua ja psyykkisten toimintojen hermostollista perustaa. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa psykologian aineopintoihin.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

Kehityspsykologia I 5 op
Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet 5 op
Persoonallisuuspsykologia I 5 op
Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op
Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologiaa opiskelevat haluavat esimerkiksi kehittyä ammatillisesti, rikastaa maailmankuvaansa tai jäsentää elämänkokemuksiaan. Opiskelijoina on mm. terveydenhoitoalalla työskenteleviä, opettajia, asiakaspalvelutehtävissä toimivia ja yritysmaailmassa työskenteleviä. Oman joukkonsa muodostavat yliopistojen sivuaineopiskelijat, lukio-opiskelijat sekä yliopistotutkintoa suunnittelevat eri-ikäiset ihmiset. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen.

Opistomme kautta voit myös suorittaa JY psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät psykologian lisäopinnot. Nämä opinnot (yhteensä 30 op) koostuvat psykologian perusopinnoista ja yhdestä psykologian aineopintojen opintojaksosta. Opinnot voit aloittaa psykologian perusopintojen ryhmässämme jonne ilmoittautuminen jäljempänä olevasta linkistä.

Psykologiaa voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä.

Psykologian perusopinnot sisältyvät opistomme psykologian opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Opintolinjalle haku 31.7.2020 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista psykologian perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 24.8.2020. Ilmoittautumislinkki. Myös yksittäisien opintojaksojen suoritukseen voi ilmoittautua; opintojaksoille tulevat ilmoittautuvat perusopintoihin ja ilmoittautumislomakkeen ”Muita lisätietoja” kohdassa täsmentävät kurssit, joita ilmoittautuminen koskee.

Opiskelu: Psykologian perusopinnot toteutetaan ryhmänohjausmallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmänohjaus panostaa opiskelijan akateemisten opiskelutaitojen kehittymiseen ja sitouttaa yhteisöllisiin opiskelumuotoihin. Perusopintojen opintoryhmä aloittaa opiskelunsa ma 31.8.2020 klo 17.00 – 20.00. Tämän jälkeen ryhmä kokoontuu opistolla arki-iltaisin noin kaksi kertaa kuukaudessa läpi koko lukuvuoden 2020-2021. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Ryhmää vetää PsM Marjo Toivonen.

Hinta: 400 € (25 op suoritus). Yksittäisten opintojaksojen (5 op) suorituksista peritään 100 euroa / 5 op.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Psykologian aineopinnot 35 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Psykologian aineopinnoissa syvennät perusopinnoissa hankittuja perustietoja psykologian keskeisiltä tutkimusalueilta. Opinnoissa tarkastelet omista elämänympäristöistä nousevia kysymyksiä tieteellisen tiedon ja käsitteiden avulla.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Kaikille pakolliset opintojaksot (yhteensä 25 op):
PSYA110 Kehityspsykologia II (5 op)
PSYA120 Neuropsykologia II (5 op)
PSYA130 Persoonallisuuspsykologia II (5 op)
PSYA140 Kliininen psykologia II (5 op)
PSYA151 Työ- ja organisaatiopsykologia II (5 op)

Vapaavalintaiset opintojaksot, joista tehdään 10 op:
PSYA170 Kognitiivinen psykologia ja neurotiede II (5 op)
PSYA180 Geropsykologia (5 op)
PSYA1901 Psykologian erityisopinnot (5 op)

Kohderyhmä: Edellytyksenä aineopintojen opintojen aloittamiselle on psykologian perusopintojen (25 op/15 ov) suoritus vähintään hyvin tiedoin. Psykologian opinnot pätevöittävät psykologia -oppiaineen opettamiseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä psykologian perus- ja aineopinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.98/986) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja.

Psykologian aineopinnot ovat myös tärkeä osa psykologian tutkintotavoitteisia opintoja (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä

Psykologian aineopintoja on mahdollista opiskella opistomme psykologian opintolinjalla. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Opintolinjalle haku 31.7.2020 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista psykologian aineopintoihin ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 2.9.2020. Ilmoittautumislinkki. Jos olet suorittanut psykologian perusopinnot muualla kuin Jyväskylän yliopistossa, lähetä perusopintojen todistuskopio opistolle ilmoittautumisesi yhteydessä tai sähköpostilla liitteet@epopisto.fi

Opiskelu: Psykologian aineopinnot toteutetaan ryhmänohjausmallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmänohjaus panostaa opiskelijan akateemisten opiskelutaitojen kehittymiseen ja sitouttaa yhteisöllisiin opiskelumuotoihin. Aineopintojen opintoryhmä aloittaa opiskelunsa ke 9.9.2020 klo 17.00 – 20.00. Tämän jälkeen ryhmä kokoontuu opistolla arki-iltaisin noin kerran kuukaudessa läpi koko lukuvuoden 2020-2021. Opintoryhmätoiminta jatkuu syksyllä 2021 ja opinnot päättyvät joulukuussa 2021. Opinnot voi siis suorittaa ryhmänohjauksen tahdissa 1.5 vuodessa. Ryhmää vetää PsM Marjo Toivonen.

Hinta: 650 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Kasvatustieteellisen aineiden / Psykologian väylä yliopistoon

Katso lisätietoja täältä:

Kasvatusalan väylät

Psykologia

 

 

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu