lainaus

Kiinnostaako filosofia, kielet, viestintä, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen.

Historia, kirjoittaminen ja viestintätiede

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Historia, kirjoittaminen ja viestintätiede

Historia, kirjoittaminen ja viestintätiede

 

Sivuja päivitetty 18.5.2020. Tiedot tarkentuvat kesän aikana. Muutokset mahdollisia.

 


Historian perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Historian tuntemusta määrittelee vanha sanonta: ymmärtääksesi nykyisyyttä sinun täytyy tuntea menneisyys. Historian perusopinnot antavat hyvät perustiedot sekä Suomen että maailmanhistorian keskeisimmistä tapahtumista. Opinnoissa tutustutaan myös historian tutkimusprosessiin sekä erilaisiin aineistoihin sekä opitaan arvioimaan lähdekirjallisuutta kriittisesti. Opintojaksoilla aiheina mm. maailman historian kehityslinjat 1500-luvun lopulle saakka sekä siitä eteenpäin aina 2000-luvulle, Suomen historian kehityslinjat keskiajalta 2000-luvulle sekä historia ajankohtaisena tieteenä.

Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina:
Orientaatio historiaan (5 op)
Maailman historian kehityslinjat 1500-luvun lopulle saakka (5 op)
Maailman historian kehityslinjat 1600-luvulta 2000-luvulle (5 op)
Suomen historian kehityslinjat keskiajalta 2000-uvulle (5 op)
Historia ajankohtaisena tieteenä (5 op)

Kohderyhmä: Historian ilmiöistä kiinnostuneille. Uuden opetettavan aineen kelpoisuuden tarvitseville (kelpoisuuteen edellytetään myös aineopinnot) sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille: opiskeltuasi historian perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op) hyvin tiedoin voit hakea avoimen yliopiston opintojen perusteella Itä-Suomen yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi (Yhteiskuntatieteet/Joensuu) ilman valintakoetta.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 2.9.2020. Ilmoittautumislinkki. Myös yksittäisien opintojaksojen suoritukseen voi ilmoittautua; opintojaksoille tulevat ilmoittautuvat historian perusopintoihin ja ilmoittautumislomakkeen ”Muita lisätietoja” kohdassa täsmentävät kurssit joita ilmoittautuminen koskee.

Opiskelu: Historian perusopintoja opiskellaan monimuoto-opintoina. Opinnot suoritetaan kirjoittamalla oppimistehtäviä annetun kirjallisuuden pohjalta ja tenttimällä kirjallisuutta avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Opintoja tukee opintoryhmätoiminta sekä ryhmänohjaajan ohjaus. Ryhmänohjaajana toimii FL Kyösti Nyyssölä. Opinnot alkavat viikolla 37/2020 kaikille yhteisellä aloituskokoontumisella, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Ohjausta järjestetään sekä lähiopetuksena että etäohjauksena verkossa.

Hinta: 400 € (25 op), yksittäisien jaksojen suoritus 100€ / 5 op jakso.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

Sisältö: Haluatko kokeilla kirjoittamista eri lajien mukaan ja saada tukea oman kirjoittajalaatusi löytämiseen? Haluaisitko oppia ymmärtämään kirjoittamista laaja-alaisesti historian, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta? Turun yliopiston luova kirjoittamisen opinnoissa voit perehtyä sekä kaunokirjallisten että tietotekstien kirjoittamiseen. Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin.

Opinnot koostuvat seuraavista jaksoista. Jaksoja voi johdatus kirjoittamiseen jakson suorituksen jälkeen suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

Johdatus kirjoittamiseen 5 op (Opinnot alkavat tämän jakson suorituksella. Jakson suoritus vaaditaan myös muiden perusopintojen jaksojen opinto-oikeuden saamiseksi). Lähiopetus alkaen ke-to 26. – 27.8.2020.
Tietokirjoittaminen 5 op
Proosan kirjoittaminen 5 op
Lyriikan kirjoittaminen 5 op
Draaman kirjoittaminen 5 op

Kohderyhmä: Luovan kirjoittamisen perusopinnot sopivat kaikille, jotka haluavat kehittää kirjoittamistaan tavoitteellisesti, olipa tavoitteena sitten ammattikirjoittajan työ ja kaunokirjallinen teos, käsikirjoittaminen tai tietokirjoittaminen tai työ- tai vapaa-ajan asiateksti tai omaan harrastukseen liittyvä kirjoittaminen. Opinnot käyvät myös sivuaineeksi tutkinto-opintoihin, kirjoittamisen ohjaajiksi aikoville tai lisäkoulutukseksi esimerkiksi opettajille sekä media-alalla ja viestintätehtävissä toimiville.

Luovan kirjoittamisen perusopinnot sisältyvät opistomme luova kirjoittaminen ja sanataide – opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa perusopintojen päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Opintolinjalle haku 31.7.2020 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista luovan kirjoittamisen perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 17.8.2020. Ilmoittautumislinkki. Myös yksittäisien opintojaksojen suoritukseen voi ilmoittautua. Yksittäisien opintojaksojen opinto-oikeuden edellytyksenä on kuitenkin aina Johdatus kirjoittamiseen -opintojakson suorittaminen. Jaksosuorittajat ilmoittautuvat luovan kirjoittamisen perusopintoihin ja ilmoittautumislomakkeen ”Muita lisätietoja” kohdassa täsmentävät kurssit joita ilmoittautuminen koskee.

Opiskelu: Jokaiseen opintojaksoon sisältyy 12 t luentoja ja 12 t harjoituksia lähiopetuksena. Lähiopetus järjestetään täällä Etelä-Pohjanmaan Opistossa keskiviikko- ja torstaipäivisin alkaen ke-to 26. – 27.8.2020. Oppituntien aikataulu tarkentuu myöhemmin. Lähiopetukseen osallistumisen jälkeen jakso suoritetaan opettajan antamalla oppimistehtävällä.

Hinta: 680 €. Yksittäisien opintojaksojen suoritus 140 euroa / jakso.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Viestintätieteiden opintokokonaisuus 25 op

Vaasan yliopisto

Sisältö: Viestinnän opinnoissa otetaan huomioon viestien sisällön ja muodon lisäksi myös viestintätilanne sekä teknologia, digitaalinen media, jonka varaan ihmisten välinen vuorovaikutus usein rakentuu. Työelämässä vaaditaan kykyä viestiä erilaisten tilanteiden ja välineiden, erityisesti digitaalisen median edellyttämällä tavalla. Viestintätieteiden opintojen tavoitteena on antaa perustietoja tulevaisuuden viestintäosaajalle, joka hallitsee viestinnän keinot ja on avoin uusille suuntauksille.

Opintokokonaisuus koostuu viidestä jaksosta, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

Terminologia ja erikoisalaviestintä 5 op
Tekninen viestintä 5 op
Viestintätieteiden peruskurssi 5 op
WWW-suunnittelu 5 op
Agency in Social Media 5 op

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi kaikille viestinnän alalla toimiville tai siitä kiinnostuneille sekä tutkintotavoitteiseen opiskeluun (väyläopinnot) viestinnän alan yliopisto-opintoja harkitsevalle. Väyläopinnoista lisätietoja täällä 

Viestintätieteiden opinnot sisältyvät opistomme viestintätieteen opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa perusopintojen päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Opintolinjalle haku 31.7.2020 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista viestintätieteiden opintoihin ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 14.9.2020. Ilmoittautumislinkki. Myös yksittäisien opintojaksojen suoritukseen voi ilmoittautua; opintojaksoille tulevat ilmoittautuvat perusopintoihin ja ilmoittautumislomakkeen ”Muita lisätietoja” kohdassa täsmentävät kurssit joita ilmoittautuminen koskee.

Opiskelu: Itsenäiset verkko- ja monimuoto-opinnot tuettuna opiston opintoryhmätyöskentelyllä. Opinnot alkavat (opiskeluympäristö avautuu) viikolla 39/2020, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Opistolla järjestetään kaikille suorittajille yhteinen aloituskokoontuminen opiskeluympäristön avautuessa, opinnot voi aloittaa myös ilman aloituskokoontumiseen osallistumista. Opintoja tukee opiston opintoryhmä, joka kokoontuu arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa, ryhmään osallistuminen on vapaaehtoista.

Hinta: 400 € (25 op), yksittäisien jaksojen suoritus 100€ / 5 op jakso.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Viestintätieteiden väylä yliopistoon

Katso lisätietoja täältä

 

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu