fbpx

lainaus

Kiinnostaako filosofia, kielet, viestintä, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen.

Historia, kirjoittaminen ja viestintätiede

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Historia, kirjoittaminen ja viestintätiede

Historia, kirjoittaminen ja viestintätiede

 

Sivuja päivitetty 29.3.2021. Muutokset mahdollisia.

Lukuvuoden 2021-2022 tiedot päivitetään näille sivuille viimeistään huhti-toukokuussa 2021.

 


Historian perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Historian tuntemusta määrittelee vanha sanonta: ymmärtääksesi nykyisyyttä sinun täytyy tuntea menneisyys. Historian perusopinnot antavat hyvät perustiedot sekä Suomen että maailmanhistorian keskeisimmistä tapahtumista. Opinnoissa tutustutaan myös historian tutkimusprosessiin sekä erilaisiin aineistoihin sekä opitaan arvioimaan lähdekirjallisuutta kriittisesti. Opintojaksoilla aiheina mm. maailman historian kehityslinjat 1500-luvun lopulle saakka sekä siitä eteenpäin aina 2000-luvulle, Suomen historian kehityslinjat keskiajalta 2000-luvulle sekä historia ajankohtaisena tieteenä.

Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina:

Orientaatio historiaan (5 op) Oppimistehtävä 1 syksy 2020 15.9. – 30.10. välisenä aikana ja oppimistehtävä 2. 30.4.2021 mennessä.
Maailman historian kehityslinjat 1500-luvun lopulle saakka (5 op) Tenttiminen avoimen yliopiston tenttipäivänä (järjestetään kerran kuukaudessa) lukuvuoden 2020-21 aikana.
Major Developments in World history from the 17th century ut to today (5 op) Luennot, luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston tenttipäivinä tammikuussa, helmikuussa ja maaliskuussa 2021.
Suomen historian kehityslinjat (5 op) Kaksi kirjallisuustenttiä avoimen yliopiston tenttipäivinä lukuvuoden 2020-21 aikana.
Historia ajankohtaisena tieteenä (5 op) Oppimistehtävät, sisältäen harjoitustehtäviä, parityöskentelyä ja väitöskirja-arvion, kevätlukukausi 2021

Kohderyhmä: Historian ilmiöistä kiinnostuneille. Uuden opetettavan aineen kelpoisuuden tarvitseville (kelpoisuuteen edellytetään myös aineopinnot) sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille: opiskeltuasi historian perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op) hyvin tiedoin voit hakea avoimen yliopiston opintojen perusteella Itä-Suomen yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi (Yhteiskuntatieteet/Joensuu) ilman valintakoetta.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Historian perusopintoja opiskellaan monimuoto-opintoina. Opinnot suoritetaan kirjoittamalla oppimistehtäviä annetun kirjallisuuden pohjalta ja tenttimällä kirjallisuutta avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Opintoja tukee opintoryhmätoiminta sekä ryhmänohjaajan ohjaus. Ryhmänohjaajana toimii FM Laura Ekberg. Opinnot alkavat viikolla 37/2020 kaikille yhteisellä aloituskokoontumisella, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Ohjausta järjestetään sekä lähiopetuksena että etäohjauksena verkossa.

Hinta: 400 € (25 op), yksittäisien jaksojen suoritus 100€ / 5 op jakso.

Opintovaatimukset

 


Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

Sisältö: Haluatko kokeilla kirjoittamista eri lajien mukaan ja saada tukea oman kirjoittajalaatusi löytämiseen? Haluaisitko oppia ymmärtämään kirjoittamista laaja-alaisesti historian, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta? Turun yliopiston luova kirjoittamisen opinnoissa voit perehtyä sekä kaunokirjallisten että tietotekstien kirjoittamiseen. Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin.

Opinnot koostuvat seuraavista jaksoista. Jaksoja voi johdatus kirjoittamiseen jakson suorituksen jälkeen suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

Johdatus kirjoittamiseen 5 op (Opinnot alkavat tämän jakson suorituksella. Jakson suoritus vaaditaan myös muiden perusopintojen jaksojen opinto-oikeuden saamiseksi). Luennot ke−to 26.−27.8.2020 klo 10−16, pienryhmäopetus ke−to 2.−3.9.2020 klo 10−16. Kurssin opettajana FM Päivi Sirkka.

Lyriikan kirjoittaminen 5 op Luennot ke−to 23.−24.9.2020 klo 10−16, pienryhmä ke−to 30.9.−1.10.2020 klo 10−16. Kurssin opettajana kirjailija Riikka Ala-Hakula

Draaman kirjoittaminen 5 op Luennot ke−to 11.−12.11. klo 10−16, pienryhmä ke−to 25.−26.11. klo 10−16. Kurssin opettajana kirjailija Tero Hannula.

Proosan kirjoittaminen 5 op Luennot ke−to 13.−14.1.2021 klo 10−16, pienryhmäopetus ke−to 20.−21.1.2021 klo 10−16. Kurssin opettajana kirjailija Marko Hautala.

Tietokirjoittaminen 5 op Luennot ke−to 10.−11.3.2021 klo 10−16, pienryhmäopetus ke−to 17.−18.3.2021 klo 10−16. Kurssin opettajana tietokirjailija, kustantaja Tiina Hautala

Kohderyhmä: Luovan kirjoittamisen perusopinnot sopivat kaikille, jotka haluavat kehittää kirjoittamistaan tavoitteellisesti, olipa tavoitteena sitten ammattikirjoittajan työ ja kaunokirjallinen teos, käsikirjoittaminen tai tietokirjoittaminen tai työ- tai vapaa-ajan asiateksti tai omaan harrastukseen liittyvä kirjoittaminen. Opinnot käyvät myös sivuaineeksi tutkinto-opintoihin, kirjoittamisen ohjaajiksi aikoville tai lisäkoulutukseksi esimerkiksi opettajille sekä media-alalla ja viestintätehtävissä toimiville.

Luovan kirjoittamisen perusopinnot sisältyvät opistomme luova kirjoittaminen ja sanataide – opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa perusopintojen päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Opintolinjalle haku 31.7.2020 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista luovan kirjoittamisen perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Jokaiseen opintojaksoon sisältyy 12 t luentoja ja 12 t harjoituksia lähiopetuksena. Lähiopetus järjestetään täällä Etelä-Pohjanmaan Opistossa keskiviikko- ja torstaipäivisin alkaen ke-to 26. – 27.8.2020. Lähiopetukseen osallistumisen jälkeen jakso suoritetaan opettajan antamalla oppimistehtävällä.

Hinta: 680 €. Yksittäisien opintojaksojen suoritus 140 euroa / jakso.

Opintovaatimukset

 


Viestintätieteiden opintokokonaisuus 25 op

Vaasan yliopisto

Sisältö: Viestinnän opinnoissa otetaan huomioon viestien sisällön ja muodon lisäksi myös viestintätilanne sekä teknologia, digitaalinen media, jonka varaan ihmisten välinen vuorovaikutus usein rakentuu. Työelämässä vaaditaan kykyä viestiä erilaisten tilanteiden ja välineiden, erityisesti digitaalisen median edellyttämällä tavalla. Viestintätieteiden opintojen tavoitteena on antaa perustietoja tulevaisuuden viestintäosaajalle, joka hallitsee viestinnän keinot ja on avoin uusille suuntauksille.

Opintokokonaisuus koostuu viidestä jaksosta, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

Tekninen viestintä 5 op, verkkotyöskentely moodlessa 18.9. – 26.10.2020, opettaja Suvi Isohella
WWW-suunnittelu 5 op, verkkotyöskentely moodlessa 2.11. – 13.12.2020, opettaja Juha Halonen
Viestintätieteiden peruskurssi 5 op, verkkotyöskentely moodlessa viikot 3-8/2021, opettaja Maria Eronen-Valli.
Agency in Social Media 5 op, verkkotyöskentely moodlessa viikot 8-13/2021, opettajat Susanna Mäenpää ja Mikael Mäenpää
Terminologia ja erikoisalaviestintä 5 op, verkkotyöskentely (luennot ja harjoitukset) moodlessa/Zoomissa viikot 14-20/2021, opettaja Niina Nissilä.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi kaikille viestinnän alalla toimiville tai siitä kiinnostuneille sekä tutkintotavoitteiseen opiskeluun (väyläopinnot) viestinnän alan yliopisto-opintoja harkitsevalle. Väyläopinnoista lisätietoja täällä 

Viestintätieteiden opinnot sisältyvät opistomme viestintätieteen opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa perusopintojen päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Opintolinjalle haku 31.7.2020 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista viestintätieteiden opintoihin ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen:  Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Itsenäiset verkko- ja monimuoto-opinnot tuettuna opiston opintoryhmätyöskentelyllä. Opinnot alkavat (opiskeluympäristö avautuu) 18.9.2020. Opistolla järjestetään kaikille suorittajille yhteinen aloituskokoontuminen opiskeluympäristön avautuessa, opinnot voi aloittaa myös ilman aloituskokoontumiseen osallistumista. Opintoja tukee opiston opintoryhmä, joka kokoontuu arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa, ryhmään osallistuminen on vapaaehtoista.

Hinta: 400 € (25 op), yksittäisien jaksojen suoritus 100€ / 5 op jakso.

 


Viestintätieteiden väylä yliopistoon

Katso lisätietoja täältä

 

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu