Historiatieteet ja valtio-oppi

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Historiatieteet ja valtio-oppi

Historiatieteet ja valtio-oppi

Sivut päivitetty 21.4.2023. Ennakkotietoja, muutokset mahdollisia.

Historian perusopinnot 30 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut ihmisistä ja inhimillisestä toiminnasta, maailmasta ja menneisyydestä? Haluaisitko ymmärtää miksi ja miten meitä ympäröivä yhteiskunta on muotoutunut? Historian opiskelu antaa vastauksia näihin kysymyksiin: se auttaa ymmärtämään sitä, kuinka mennyt vaikuttaa nykyisyydessä ja kuinka nykyisillä valinnoillamme voi olla pitkäkestoisia seurauksia. Historia opettaa ymmärtämään ihmistä ja ihmisen toimintaa, mutta myös omaa itseä ja paikkaa maailmassa. Historiassa et opiskele yksinomaan tosiasioita tai faktoja, vaan ennen kaikkea opettelet tulkitsemaan menneisyyttä. Ihmiset, yhteisöt, kulttuuri, politiikka, talous ja yhteiskunta muodostavat sen monimuotoisen kudelman, jota historia tieteenä pyrkii ymmärtämään. Kuva menneisyyden tapahtumista, henkilöistä ja aikakausista on aina historioitsijan tulkintaa, joten historiaa tehdään tutkimalla mennyttä aikaa.

Kohderyhmä; Historioitsijan taidoista on hyötyä lähes millä tahansa alalla. Historian perusopinnot antavat hyvän pohjan esimerkiksi opetusalalle, museoalalle, järjestötehtäviin sekä kulttuuritoimen ja tiedotusvälineiden palvelukseen hakeutuville tai niissä jo toimiville. Opetusalalla toimivat voivat historian perus- ja aineopinnot opiskelemalla hankkia historian aineopettajan kelpoisuuden. Aine sopii myös tutkintotavoitteiseen opiskeluun (väyläopinnot) historian alan yliopisto-opintoja harkitsevalle, lisätietoja tutkintotavoitteisesta opiskelusta täältä.

Historian perusopinnot koostuvat kuudesta opintojaksosta:

Johdatus historian tutkimukseen (5 op); Opintoryhmätyöskentely, luentotallenteet, kirjallisuus ja oppimistehtävät.

Varhaismodernin ajan tutkimus (5 op); Opintoryhmätyöskentely, luentotallenteet, kirjallisuus ja verkkotentti.

Sukupuolihistoria (5 op); Opintoryhmätyöskentely, luentotallenteet, kirjallisuus ja verkkotentti.

Politiikka, kieli ja kulttuuri (5 op); Opintoryhmätyöskentely, luentotallenteet, kirjallisuus ja verkkotentti.

Terveys, sairaus ja hyvinvointi (5 op); Opintoryhmätyöskentely, verkkotentti.

Yhteiskunnan muutoksen ja talouden historia (5 op); Opintoryhmätyöskentely, luentotallenteet, kirjallisuus ja verkkotentti.

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Historian perusopintoja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistaa historian, poliittisen historian ja valtio-opin opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi linjalle 31.7.2023 mennessä ylläolevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen tai aikuiskoulutustukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat opintoja vähintään 45 opintopisteen verran.

Politiikka ja organisaatiot opintokokonaisuus 15 op

Helsingin yliopisto

Sisältö: Politiikka ja organisaatiot on Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän kandiohjelman opintosuunta. Politiikan ja organisaatioiden opinnoissa tutkitaan muun muassa valtaa ja sen jakautumista yksilöiden, ryhmien, instituutioiden ja rakenteiden tasolla eri yhteiskunnissa sekä Euroopan unionissa. Käsiteltävät asiat yhdistyvät ajankohtaisiin ilmiöihin ja niistä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Opintojen myötä opiskelija oppii määrittämään ja tunnistamaan politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja tutkimuskohteita. Lisäksi hän oppii arvioimaan poliittista päätöksentekoa ja vallankäyttöä kriittisesti sekä soveltamaan oppimiaan asioita eri yhteyksissä.

Kohderyhmä; Opinnot tarjoavat perustietoja ja valmiuksia monille eri aloille kuten poliittisen toiminnan sektoreille, kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen palveluksessa työskenteleville ja toimittajille.  Aine sopii myös tutkintotavoitteiseen opiskeluun (väyläopinnot) valtio-opin, poliittisen historian tai viestinnän alan yliopisto-opintoja harkitsevalle.

Politiikka ja organisaatiot -opintokokonaisuus (15 op) koostuu kolmesta opintojaksosta:

Kaikille pakolliset jaksot:

Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op; Opintoryhmätyöskentely, verkkoluennot ja verkkotentti. Kurssi järjestetään syys-lokakuussa 2023, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op; Opintoryhmätyöskentely, verkkoluennot ja verkkotentti. Kurssi järjestetään marras-joulukuussa 2023, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Näistä jaksoista opiskelija valitsee toisen:

Julkisuus, demokratia ja media 5 op; Opintoryhmätyöskentely, verkkoluennot ja verkkotentti. Kurssi järjestetään tammi-helmikuussa 2024, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Poliittisen ajattelun perusteet 5 op; Opintoryhmätyöskentely, verkkoluennot ja verkkotentti. Kurssi järjestetään maalis-huhtikuussa 2024, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Politiikka ja organisaatiot -opintoja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistaa joko historian, poliittisen historian ja valtio-opin opintolinja tai toimittajakoulu -opintolinja . Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi 31.7.2023 mennessä ylläolevista linkeistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen tai aikuiskoulutustukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat opintoja vähintään 45 opintopisteen verran.

Poliittisen historian perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

Sisältö: EU, NATO, Venäjä… integraatio- ja globalisaatiokehitys mullistaa kansainvälistä järjestelmää. Entä muuttaako kansalaisyhteiskunta ja uudet mediat perinteistä valtio- ja puoluekeskeisestä poliittista toimintaa? Poliittinen historia on oppiaine, joka antaa valmiuksia muuttuvien poliittisten, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten kysymysten kriittiseen ja laaja-alaiseen pohtimiseen. Opintojen tavoitteena on antaa perustiedot yleisestä ja Suomen poliittisesta historiasta, aatehistoriasta, historiantutkimuksesta sekä politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta.

Kohderyhmä: Poliittisen historian opinnot antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia useille ammatillisille tehtäväalueille, esimerkiksi tiedotus- ja järjestötoimintaan, koulutusalalle ja kansainvälisten suhteiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin. Aine sopii myös tutkintotavoitteiseen opiskeluun (väyläopinnot) poliittisen historian yliopisto-opintoja harkitsevalle.

Poliittisen historian perusopinnot (25 op) koostuvat seitsemästä opintojaksosta:

Yhteiset opintojaksot valtio-opin perusopintojen (TY) kanssa (15 op):

P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op; kaksi erillistä kirjatenttiä.

P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op; kirjatentti.

P3.1. Ideologioiden muotoutuminen 3 op; luentotallenteeseen ja artikkeleihin pohjautuvat kirjalliset tehtävät (3 kpl)

P3.2. Politiikan teorian klassikot 2 op; kirjatentti

Poliittisen historian oppiainekohtaiset opintojaksot (10 op)

P4 Suomalaisten maailmat 5 op; kirjatentti

P5.1. Euroopan historia 3 op; kirjatentti

P5.2. Globaalihistoria 2 op; kirjatentti

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Opiskeluvaihtoehdot, ilmoittautuminen ja hinta

Sivutoiminen opiskelu

Poliittisen historian perusopintojen sivutoimisessa opiskelussa opiskelet itsenäisesti kirjatentteihin valmistautuen. Yksi opintojakso suoritetaan kirjallisilla tehtävillä. Opinnot alkavat henkilökohtaisella sisältöperehdytyksellä (Teams tai lähiopetus). Perehdytysaika sovitaan yksilöllisesti ilmoittautumisen jälkeen. Opintoihin liittyvät tentit järjestetään opistolla kerran kuukaudessa keskiviikkoiltaisin klo 17-20 ajalla syyskuu 2023 – kesäkuu 2024. Tarkempi tenttiaikataulu päivitetään edellä olevaan sisältöesittelyyn kevään 2023 aikana. Sivutoimiseen opiskeluun tulee ilmoittautua tästä linkistä (valitse linkin ostoskoriin Poliittisen historian perusopinnot). Ilmoittautumisaika 21.4. – 31.7.2023. Opintojen hinta 320 euroa. Maksu laskutetaan kahdessa erässä (lokakuu -23 ja helmikuu -24)

Päätoiminen opiskelu

Poliittisen historian perusopintoja voit suorittaa myös opiskellen opistossamme päätoimisesti. Päätoimisen opiskelun mahdollistaa historian, poliittisen historian ja valtio-opin opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi linjalle 31.7.2023 mennessä yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen tai aikuiskoulutustukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä. Jos haet päätoimiseksi opiskelijaksi, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista poliittisen historian perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Valtio-opin perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut politiikan ja vallan tutkimuksesta, poliittisista järjestelmistä ja poliittisen ajattelun kehityksestä? Valtio-opin perusopintojen tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan tutkimuksen eri traditioista, lähestymistavoista ja peruskäsitteistä sekä keskeisistä tutkimusongelmista kuten politiikasta ja vallasta, poliittisista järjestelmistä, poliittisista konflikteista sekä poliittisen ajattelun kehityksestä.

Kohderyhmä: Valtio-opin opinnot tarjoavat perustietoja ja valmiuksia monille eri aloille kuten poliittisen toiminnan sektoreille, kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen palveluksessa työskenteleville ja toimittajille. Aine sopii myös tutkintotavoitteiseen opiskeluun (väyläopinnot) valtio-opin yliopisto-opintoja harkitsevalle.

Valtio-opin perusopinnot koostuvat kuudesta opintojaksosta

Yhteiset opintojaksot poliittisen historian perusopintojen (TY) kanssa (15 op):

P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op; kaksi erillistä kirjatenttiä

P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op; kirjatentti

P3.1. Ideologioiden muotoutuminen 3 op; luentotallenteeseen ja artikkeleihin pohjautuvat kirjalliset tehtävät (3 kpl)

P3.2. Politiikan teorian klassikot 2 op; kirjatentti

Valtio-opin oppiainekohtaiset opintojaksot (10 op);

P4 Poliittiset järjestelmät 5 op; kirjatentti

P5 Johdatus kansainvälisen politiikan tutkimukseen 5 op; kirjatentti

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Opiskeluvaihtoehdot, ilmoittautuminen ja hinta

Sivutoiminen opiskelu

Valtio-opin perusopintojen sivutoimisessa opiskelussa opiskelet itsenäisesti kirjatentteihin valmistautuen. Yksi opintojakso suoritetaan kirjallisilla tehtävillä. Opinnot alkavat henkilökohtaisella sisältöperehdytyksellä (Teams tai lähiopetus). Perehdytysaika sovitaan yksilöllisesti ilmoittautumisen jälkeen. Opintoihin liittyvät tentit järjestetään opistolla kerran kuukaudessa keskiviikkoiltaisin klo 17-20 ajalla syyskuu 2023 – kesäkuu 2024. Tarkempi tenttiaikataulu päivitetään edellä olevaan sisältöesittelyyn kevään 2023 aikana. Sivutoimiseen opiskeluun tulee ilmoittautua tästä linkistä (valitse linkin ostoskoriin Valtio-opin perusopinnot). Ilmoittautumisaika 21.4. – 31.7.2023. Opintojen hinta 320 euroa. Maksu laskutetaan kahdessa erässä (lokakuu -23 ja helmikuu -24)

Päätoiminen opiskelu

Valtio-opin perusopintoja voit suorittaa myös opiskellen opistossamme päätoimisesti. Päätoimisen opiskelun mahdollistaa historian, poliittisen historian ja valtio-opin opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi linjalle 31.7.2023 mennessä yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen tai aikuiskoulutustukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä. Jos haet päätoimiseksi opiskelijaksi, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista valtio-opin perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Väyläopiskelu

Katso lisätietoja täältä

Historian väylä

Valtio-opin / poliittisen historian väyläPidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu