Historiatieteet ja valtio-oppi

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Historiatieteet ja valtio-oppi

Historiatieteet ja valtio-oppi

Sivuja päivitetty 24.5.2021. Muutokset mahdollisia.

Aikataulutiedot täsmentyvät kesän aikana.

Historian perusopinnot 25 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut ihmisistä ja inhimillisestä toiminnasta, maailmasta ja menneisyydestä? Haluaisitko ymmärtää miksi ja miten meitä ympäröivä yhteiskunta on muotoutunut? Historian opiskelu antaa vastauksia näihin kysymyksiin: se auttaa ymmärtämään sitä, kuinka mennyt vaikuttaa nykyisyydessä ja kuinka nykyisillä valinnoillamme voi olla pitkäkestoisia seurauksia. Historia opettaa ymmärtämään ihmistä ja ihmisen toimintaa, mutta myös omaa itseä ja paikkaa maailmassa. Historiassa et opiskele yksinomaan tosiasioita tai faktoja, vaan ennen kaikkea opettelet tulkitsemaan menneisyyttä. Ihmiset, yhteisöt, kulttuuri, politiikka, talous ja yhteiskunta muodostavat sen monimuotoisen kudelman, jota historia tieteenä pyrkii ymmärtämään. Kuva menneisyyden tapahtumista, henkilöistä ja aikakausista on aina historioitsijan tulkintaa, joten historiaa tehdään tutkimalla mennyttä aikaa.

Historian perusopinnot koostuvat kuudesta opintojaksosta:

Johdatus historiantutkimukseen (5 op); Opintoryhmätyöskentely, luentotallenteet, kirjallisuus ja oppimistehtävät

Varhaismodernin ajan tutkimus (4 op); Opintoryhmätyöskentely, luentotallenteet, kirjallisuus ja oppimistehtävät tai kirjatentti

Sukupuolihistoria (4 op); Opintoryhmätyöskentely, luentotallenteet, kirjallisuus ja oppimistehtävät tai kirjatentti

Politiikka, kieli ja kulttuuri (4 op); Opintoryhmätyöskentely, luentotallenteet, kirjallisuus ja oppimistehtävät tai kirjatentti

Terveys, sairaus ja hyvinvointi (4 op); Opintoryhmätyöskentely, kirjatentti

Yhteiskunnan muutoksen ja talouden historia (4 op); Opintoryhmätyöskentely, luentotallenteet, kirjallisuus ja oppimistehtävät tai kirjatentti

Kohderyhmä; Historioitsijan taidoista on hyötyä lähes millä tahansa alalla. Historian perusopinnot antavat hyvän pohjan esimerkiksi opetusalalle, museoalalle, järjestötehtäviin sekä kulttuuritoimen ja tiedotusvälineiden palvelukseen hakeutuville tai niissä jo toimiville. Opetusalalla toimivat voivat historian perus- ja aineopinnot opiskelemalla hankkia historian aineopettajan kelpoisuuden. Aine sopii myös tutkintotavoitteiseen opiskeluun (väyläopinnot) historian alan yliopisto-opintoja harkitsevalle, lisätietoja tutkintotavoitteisesta opiskelusta täältä .

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta: 

Päätoiminen opiskelu

Historian perusopintoja voit suorittaa päätoimisesti opistomme historian, poliittisen historian ja valtio-opin – opintolinjalla. Opintolinja antaa erinomaiset valmiudet historian väylähakuihin eri yliopistoihin. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Lisätietoja ja hakulinkki löytyvät täältä. Opintolinjalle haku 31.7.2021 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista historian perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

TAI

Sivutoiminen opiskelu

Historian perusopintojen sivutoiminen opiskelu toteutetaan opistossamme ryhmänohjausmallilla, jossa opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ja ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus.  Opintoryhmä kokoontuu Teams-verkkoympäristössa 1-2 kertaa kuukaudessa klo 17.00 – 20.00 ajalla ma 13.9.2021 – toukokuu 2022. Ryhmänohjaajana toimii FM Laura Ekberg.   Ilmoittautumisaika 20.5. – 31.8.2021. Ilmoittautuminen tästä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 420 €.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Poliittisen historian perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

Sisältö: EU, NATO, Venäjä… integraatio- ja globalisaatiokehitys mullistaa kansainvälistä järjestelmää. Entä muuttaako kansalaisyhteiskunta ja uudet mediat perinteistä valtio- ja puoluekeskeisestä poliittista toimintaa? Poliittinen historia on oppiaine, joka antaa valmiuksia muuttuvien poliittisten, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten kysymysten kriittiseen ja laaja-alaiseen pohtimiseen. Opintojen tavoitteena on antaa perustiedot yleisestä ja Suomen poliittisesta historiasta, aatehistoriasta, historiantutkimuksesta sekä politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta.

Poliittisen historian perusopinnot koostuvat kahdeksasta opintojaksosta:

Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op; kirjatentti.

Poliittisen historian suuntauksia 2 op; kirjatentti

Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 op; kirjatentti

Ideologioiden muotoutuminen 3 op; verkko-opintokurssi

Politiikan teorian klassikot 2 op; kirjatentti

Suomalaisten maailmat 5 op; kirjatentti

Euroopan historia 3 op; kirjatentti

Globaalihistoria 2 op; kirjatentti

Kohderyhmä: Poliittisen historian opinnot antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia useille ammatillisille tehtäväalueille, esimerkiksi tiedotus- ja järjestötoimintaan, koulutusalalle ja kansainvälisten suhteiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin. Ainetta voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta

Päätoiminen opiskelu

Poliittisen historian perusopintoja voit suorittaa päätoimisesti joko opistomme historian, poliittisen historian ja valtio-opin – opintolinjalla (linjan esittely ja haku tästä) tai kohti kansainvälistä uraa -opintolinjalla (linjan esittely ja haku tästä). Molemmat opintolinjat antavat erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin sekä väylähakuihin eri yliopistoihin. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Opintolinjalle haku 31.7.2021 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista poliittisen historian perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

TAI

Sivutoiminen opiskelu

Sivutoimiset opiskelijat opiskelevat itsenäisesti kirjatentteihin valmistautuen, yksi opintojakso suoritetaan verkko-opintoina. Opinnot alkavat kaikille yhteisellä sisältöperehdytyksellä lähiopetuksena to 2.9.2021 klo 17.00 – 20.00. Opintoihin liittyvät tentit järjestetään opistolla arki-iltaisin noin kerran kuukaudessa. Ilmoittautumisaika 20.5. – 25.8.2021. Ilmoittautuminen tästä. Opintojen hinta sivutoimiselle opiskelijalle 320€.

Opintovaatimukset; linkki tulossa

Valtio-opin perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut politiikan ja vallan tutkimuksesta, poliittisista järjestelmistä ja poliittisen ajattelun kehityksestä? Valtio-opin perusopintojen tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan tutkimuksen eri traditioista, lähestymistavoista ja peruskäsitteistä sekä keskeisistä tutkimusongelmista kuten politiikasta ja vallasta, poliittisista järjestelmistä, poliittisista konflikteista sekä poliittisen ajattelun kehityksestä.

Valtio-opin perusopinnot koostuvat seitsemästä opintojaksosta:

Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op; kirjatentti.

Poliittisen historian suuntauksia 2 op; kirjatentti

Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 op; kirjatentti

Ideologioiden muotoutuminen 3 op; verkko-opintokurssi

Politiikan teorian klassikot 2 op; kirjatentti

Poliittiset järjestelmät 5 op; kirjatentti

Kansainvälinen järjestelmä 5 op; kirjatentti

Kohderyhmä: Valtio-opin opinnot tarjoavat perustietoja ja valmiuksia monille eri aloille kuten poliittisen toiminnan sektoreille, kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen palveluksessa työskenteleville ja toimittajille. Ainetta voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot). Väyläopinnoista lisätietoja täällä.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta

Päätoiminen opiskelu

Valtio-opin perusopintoja voit suorittaa päätoimisesti joko opistomme historian, poliittisen historian ja valtio-opin – opintolinjalla (linjan esittely ja haku tästä) tai kohti kansainvälistä uraa -opintolinjalla (linjan esittely ja haku tästä). Molemmat opintolinjat antavat erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin sekä väylähakuihin eri yliopistoihin. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Opintolinjalle haku 31.7.2021 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista valtio-opin perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

TAI

Sivutoiminen opiskelu

Sivutoimiset opiskelijat opiskelevat itsenäisesti kirjatentteihin valmistautuen, yksi opintojakso suoritetaan verkko-opintoina. Opinnot alkavat kaikille yhteisellä sisältöperehdytyksellä lähiopetuksena to 2.9.2021 klo 17.00 – 20.00. Opintoihin liittyvät tentit järjestetään opistolla arki-iltaisin noin kerran kuukaudessa. Ilmoittautumisaika 20.5. – 31.8.2021. Ilmoittautuminen tästä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 320€.

Opintovaatimukset; linkki tulossa

Väyläopiskelu

Katso lisätietoja täältä

Historian väylä

Poliittisen historian / valtio-opin väyläPidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu