Historiatieteet ja valtio-oppi

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Historiatieteet ja valtio-oppi

Historiatieteet ja valtio-oppi

Sivut päivitetty 10.11.2023. Muutokset mahdollisia.

Historian perusopinnot 30 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut ihmisistä ja inhimillisestä toiminnasta, maailmasta ja menneisyydestä? Haluaisitko ymmärtää miksi ja miten meitä ympäröivä yhteiskunta on muotoutunut? Historian opiskelu antaa vastauksia näihin kysymyksiin: se auttaa ymmärtämään sitä, kuinka mennyt vaikuttaa nykyisyydessä ja kuinka nykyisillä valinnoillamme voi olla pitkäkestoisia seurauksia. Historia opettaa ymmärtämään ihmistä ja ihmisen toimintaa, mutta myös omaa itseä ja paikkaa maailmassa. Historiassa et opiskele yksinomaan tosiasioita tai faktoja, vaan ennen kaikkea opettelet tulkitsemaan menneisyyttä. Ihmiset, yhteisöt, kulttuuri, politiikka, talous ja yhteiskunta muodostavat sen monimuotoisen kudelman, jota historia tieteenä pyrkii ymmärtämään. Kuva menneisyyden tapahtumista, henkilöistä ja aikakausista on aina historioitsijan tulkintaa, joten historiaa tehdään tutkimalla mennyttä aikaa.

Kohderyhmä; Historioitsijan taidoista on hyötyä lähes millä tahansa alalla. Historian perusopinnot antavat hyvän pohjan esimerkiksi opetusalalle, museoalalle, järjestötehtäviin sekä kulttuuritoimen ja tiedotusvälineiden palvelukseen hakeutuville tai niissä jo toimiville. Opetusalalla toimivat voivat historian perus- ja aineopinnot opiskelemalla hankkia historian aineopettajan kelpoisuuden. Aine sopii myös tutkintotavoitteiseen opiskeluun (väyläopinnot) historian alan yliopisto-opintoja harkitsevalle, lisätietoja tutkintotavoitteisesta opiskelusta täältä.

Historian perusopinnot koostuvat kuudesta opintojaksosta:

  • Johdatus historian tutkimukseen (5 op); Opintoryhmätyöskentely, luentotallenteet, kirjallisuus ja oppimistehtävät.
  • Varhaismodernin ajan tutkimus (5 op); Opintoryhmätyöskentely, luentotallenteet, kirjallisuus ja verkkotentti.
  • Sukupuolihistoria (5 op); Opintoryhmätyöskentely, luentotallenteet, kirjallisuus ja verkkotentti.
  • Politiikka, kieli ja kulttuuri (5 op); Opintoryhmätyöskentely, luentotallenteet, kirjallisuus ja verkkotentti.
  • Terveys, sairaus ja hyvinvointi (5 op); Opintoryhmätyöskentely, verkkotentti.
  • Yhteiskunnan muutoksen ja talouden historia (5 op); Opintoryhmätyöskentely, luentotallenteet, kirjallisuus ja verkkotentti.

Opintovaatimukset

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Historian perusopintoja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen jollain opistomme opintolinjalla. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen tai aikuiskoulutustukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat opintoja vähintään 45 opintopisteen verran.

Väyläopiskelu

Katso lisätietoja täältä

Historian väylä

Valtio-opin / poliittisen historian väyläPidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu